Concordans hernummering RA Woudrichem, toegang: 0331

Vanaf het jaar 1996 is het rechterlijk archief woudrichem opnieuw geindexeerd door dhr. van de Mortel. Tijdens dit werk is eerst een tijdelijke hernummering uitgevoerd. Vervolgens is dit archief een aantal jaren ter inzage geweest met deze nummering. Daarna is de uiteindelijke hernummering doorgevoerd in 200? waaronder het archief nu geordend is. Het gevolg van deze procedure is dat referenties naar dezelfde archiefstukken 3 verschillende nummers kunnen hebben. Om na te kunnen gaan onder welk nummer u een stuk terug kunt vinden waarnaar wordt gerefereerd met een oud of tijdelijk inventaris nummer is de volgende concordans opgesteld. Dit archief heeft toegangsnummer 0331. Merk tot slot op dat de stukken met nummers 4, 8, 2184 en 2326 geen eigen nummer hadden in de oude inventaris. Het waren losliggende stukken in andere stukken. Ik heb niet kunnen achterhalen in welke stukken ze eerst gelegen hebben.

J. de Kloe, 2007

de volgende tabel is gesorteerd op: nieuw nr
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
Rubriek:Reglementen van hoge overheden
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
124897172517251 stukPlacaat van de Staten van Holland en Westvriesland houdende maatregelen tegen de overlast door zogenaamde "heijdenen en Egiptenaren", 1725.NB: afkomstig uit dossier: "Blommerantie"
216716175717572 stukken.Publicatie van de Staten van Holland en Westvriesland houdende een verbod aan buitenlandse turfschippers om in een schip twee soorten turf in te voeren, 1757.NB: In duplo.
316616175717572 stukken.Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en Westvriesland t.a.v. de wijze waarop de bewindhebbers van de V.O.C. aan weesmeesters de gages van in Indie overleden personeel van voornoemde Compagnie zullen uitbetalen, met bijlage, 1757.
438717631763Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en Westvriesland t.a.v. heffing van de impost op de collaterale successie over boedels van gewezen echtelieden, 1763.
5104180018001 stuk.Decreet van de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigende Lichaam betreffende het bij opvulling van vacatures geven van een voorkeursbehandeling aan ex-beroepsmilitairen, afschrift, gedrukt, 1800.
Rubriek:Reglementen van de lokale overheid
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
619316175017503 stukken.Publicatie van de substituut-baljuw, houdende een uittreksel uit het "Generale Jagtreglement van de Lande van Altena", met bijlagen, 1750.
72269177175117511 katernResolutie van de magistraat waarbij Sebastiaan Kuijpers, notaris, verboden wordt onroerend goed openbaar te doen verkopen, als zijnde dat een prerogatief van de schepenbank, afschrift, 1751.NB: e.e.a. op aangeven van de secretaris die blijkbaar een bron van inkomsten door Kuijpers voornemen aangetast zag worden
88175717571 katern.Resolutie van de magistraat inzake de zondagsheiliging, authentiek afschrift, 1757.
Rubriek:Betrekkingen tot andere overheden
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
91998164164617061 omslagStukken betreffende het geschil tussen Stad en Lande inzake de competentie der Woudrichemse schepenbank en die der plattelandsbanken, 1646-1706, met hiaten.NB: Stukken gebruikt in de processen voor het Hof van Holland dienaangaande. Een na laatste stuk te gebruiken voor de inleiding
103815166116611 stuk.Brief van baljuw en schepenen van St. Pieters bij Gent met verzoek om informatie over de veroordeling van Jan Vermeulen, 1661.
113715166116611 stuk.Brief van schout, borgemeesters en gerechten van Utrecht met verzoek om informatie over de veroordeling van Jeronimus van de Meulen, geboren te Antwerpen, 1661.
1228015166216622 stukkenBrief aan het stadsbestuur van Amsterdam met verzoek om inlichtingen m.b.t. de mogelijkheid delinquenten te laten opnemen in het tuchthuis aldaar, met bijlage, 1662.
131015140167316731 stukBrief van de magistraat van Woudrichem aan de Gecommitteede Raden van de Staten van Holland en Westvriesland, op verzoek van de collecteurs der verpondingen en de pachters van de gemenelands middelen, met aanbeveling om in de vacature van deurwaarder van de gemenelands middelen, ontstaan na het overlijden van Christoffel Dijnandt, te voorzien door benoeming van Gosewijn Mosselman, 1673.
1424297168316832 stukken.Rekest van Gillis Calgij, om in hoger beroep te mogen gaan van een vonnis van de schepenbank van Sleeuwijk, op de schepenbank van Woudrichem, 1683. Met gunstige beschikking.
15178180018001 stuk.Rekest van schepen-commissarissen aan het Gedeputeerd Bestuur van Holland om kostenloos wetten, placcaten en resoluties inzake rechtspraak t.a.v. de gemenelands middelen te mogen ontvangen, concept, ca. 1800.NB: Schepen-commissarissen waren door het Gedeputeerd Bestuur aangesteld.
161999166180218021 katernNotulen van de vergadering van het Comitť van Justitie inzake de baljuwvacature ontstaan na het overlijden van Diederik van Helden, 1802.
Rubriek:Aanstelling van procureurs etc.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1714797168516851 stuk.Akte van admissie van Jacob Vinck, notaris, tot procureur voor de vierschaar van Woudrichem voor een termijn van twintig jaar, 1685.
182183175168716872 stukkenRekesten van Willem Dinant om admissie als postulant, ca.1687.
192185175169216921 stukRekest van Willem Dinant om admissie tot procureur, 1692. Met gunstige beschikking.
202186175169416941 stukGunstige beschikking op een rekest van Willem Dinant om admissie tot procureur, 1694.
212187175169916991 stukRekest van Jacob Vinck, procureur, om zich elders te mogen vestigen met behoud van zijn ambt, 1699. Met gunstige beschikking.
222188175169916991 stukRekest van Pieter de With om admissie tot procureur, 1699.
232191175170417042 stukkenRekest van Martinus Mekern om admissie tot procureur, 1704. Met gunstige beschikking, 1704.
242108143170717071 stukRekest van de magistraat aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland om Jan van Hooren aan te stellen tot deurwaarder van de gemenelands middelen, 1707.
252192175172217221 stukGunstige beschikking op het rekest van Wouterus van Eck om admissie tot procureur, 1722.
262184175173417342 stukkenRekest van Leendert van Tetterode om admissie tot procureur, 1734. Met gunstige beschikking.
272182175173517353 stukkenRekest van Leendert van Tettenrode met verzoek om admissie tot procureur, met afschrift, 1735. Met gunstige beschikking.
282199175174017401 stukRekest van Antonij van der Colff om admissie tot procureur, 1740. Met gunstige beschikking.
292200175174917492 stukkenRekest van Sebastiaan Kuijpers om admissie tot notaris, met concept, 1749. Met gunstige beschikking.
302201175175017502 stukkenRekest van Maarten Mekern om admissie tot procureur, 1750. Met gunstige beschikking.
312203175175117511 stukRekest van Sebastiaan Kuijpers om admissie als procureur, 1751. Met gunstige beschikking.
322202175175317532 stukkenRekest aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland om Cornelis van Eeten toe te laten tot het notarisexamen, met bijlage, 1753.
332190175176017602 stukkenRekest van Willem van Eeten om admissie als procureur, 1760. Met gunstige beschikking.
342189175176017603 stukkenRekest van Willem van Eeten om admissie tot notaris, met bijlage, 1760. Met gunstige beschikking.
352198175176317632 stukkenRekest van Anthonij van Zuijdam om admissie tot procureur, 1763. Met gunstige beschikking.
362194175176517651 stukRekest van Willem Anthonij van Gennep om admissie tot procureur, ca.1765.
372195175176917691 stukRekest van Willem Mekern om admissie tot procureur, ca.1769.
382204175177617761 stukGeleidebrief bij het rekest van Willem Anthonij van Gennep om admissie tot procureur, 1776.
392197175177617763 stukkenRekest van Adrianus Goetzee om admissie tot procureur, met bijlage, 1776. Met gunstige beschikking.
402196175178617861 stukRekest van Hendrik van Aken om admissie tot procureur, ca.1786.
Rubriek:Stukken van financiele aard
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
412512168166917611 omslagRekeningen van de magistraat ten laste van diverse personen wegens het verrichten van rechtshandelingen, met bijlagen, ca.1669-1802.
4210819-81175017501 stuk.Quitantie van de scherprechter voor het uitvoeren van verschillende executies, 1750.NB: Betreft een voorbeeld.
Rubriek:Rol
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
43189161016161 band.Rol van 's-Heerengeding criminele zaken, 1610-1616.NB: Tevens civiele zaken
441910161716231 band.Rol van 's-Heerengeding in criminele zaken, 1617-1623.NB: Tevens civiele zaken
452011162416371 band.Rol van 's-Heerengeding in criminele zaken, 1624-1637.NB: Tevens civiele zaken.
462112168316831 omslag.Rol van 's-Heerengeding in criminele zaken, 1683.NB: Tevens civiele zaken
472213175117541 katernRol van 's-Heerengeding in criminele zaken, 1751-1754.NB: Tevens civiele zaken
482314175417901 katern.Rol van 's-Heerengeding in criminele zaken, 1754-1759, 1784-1790.NB: Tevens bij civiele zaken
492099142166516651 katernCriminele rol, 1665.NB: Betreft een fragment
50114168316971 katern.Criminele rol, 1683, 1687, 1692, 1695-1697.NB: Aangetast door inktvraat.
5122172917651 deel.Criminele rol, 1729, 1732, 1750-1760, 1762, 1765.
5233176517971 deel.Criminele rol, 1765-1797.NB: aantal zaken m.b.t. orangisten en patriotten
5344179717971 omslag.Criminele rol, 1797.
54115179918081 katern.Criminele rol, 1799, 1803, 1808.
Rubriek:Processtukken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
554115165416541 omslag.Jan Peeterssen van Luijck, inzake doodslag, 1654.
5627315165616561 stukGrietge Intgens, inzake diefstal, 1656.
5727615165716575 stukkenBaltus Phillips, inzake diefstal met braak, 1657.
5827915165816581 stukFrancijntje Wouters, inzake het schrijven van een paskwil, 1658.
5927815166016601 stukN.N., inzake diefstal, ca. 1660.NB: Betreft een fragment
6027515166016603 stukkenDirck Sanderts en Jan van de Meulen, inzake diefstal met braak, 1660.
612520168166216621 stukJacob Claess e.a., inzake mishandeling, 1662.NB: o.a. met een kolf!
6227715167016721 stuk en 1 katernGeertruijt Aerts, inzake diefstal, 1670, 1672.
632018142167416741 stukWillem de Wit, inzake overtreding van bannissement, 1674.
642435168167516751 stukTeunis de Ruijter, inzake ..., 1675.
652385168167516752 stukkenJacob Bastiaanse de Raden en Jenneke Wolfs, inzake het wederrechtelijk melken van koeien, 1675.
6625797167616761 stukGielis Claes van Andel, inzake insubordinatie en messentrekkerij, 1676.
6725997167616761 stukJan Tonis van Helle, inzake messentrekkerij, 1676.
6828115167716771 liasAdam van Santen, inzake diefstal van fruitbomen, 1677.
694215167816831 omslag.Leendert Aertse Kant, inzake overspel, mishandeling, diefstal en verkrachting, 1678, 1683.
7028717168016801 stukJenneke en Trijntie Daemen, inzake diefstal van appels, ca. 1680.
7128617168016801 stukLeendert van den Houve, herbergier in het St. Joris, waarschijnlijk inzake mishandeling, ca. 1680.NB: zwaar beschadigd
722851768016801 stukHendrijck Theunis, inzake diefstal van elzenbomen, ca. 1680.
732374168168116811 stukJoost Willemse van der Hoeve, inzake mishandeling, 1681.
744315168316831 omslag.Sijken Ariense, echtgenote van Arien Voordendagh, inzake overspel, z.j., 1683.
7525297168816881 stukWouter van Doeveren, inzake het onrechtmatig bewonen van een huis, 1688.
7625397168916892 stukkenGerrit van Beecke, inzake belediging van gereformeerden en hun religie, 1689.
7725497169016902 stukkenGerrit Cornelis Zacht, inzake het (doen) stelen van drie paarden, 1690.
7825597169116912 stukkenJacob Thomas Ouwel, inzake vernieling van ramen, 1691.
7925697169216922 stukkenMarie Jans, inzake bedelarij en diefstal, 1692.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
8028215169616961 stukde heer Suiredonck, inzake mishandeling, 1696.
812464168169716971 stukSchalck Peeters en Hendrick Bilkens, inzake diefstal van een paard, 1697.
8227415169916991 katernMaria Elisabeth ter Brugge alias Maria Jagers, inzake prostitutie of overspel, 1699.
833697170117012 stukken.Aart Gerritse de Man, inzake mishandeling, 1701.
842433168170417041 stukJan Gerrits de With, inzake messentrekkerij, 1704.
853515170517051 stuk.Johannis van Hoffhuizen, inzake diefstal, (1705).
863415170517051 stuk.Marij Adams, Aevje Jansse en Lijsbet Janssen, allen soldatenvrouwen, inzake een vermeende diefstal ten huize van Gerrit Jans de Man te Sleeuwijk, 1705.
872434168171817181 stukJan Arijens Naijen, inzake mishandeling de dood tot gevolg hebbend, 1718.
8823197172317231 stukRekest van Gerard van Helden om zijn zoon Leendert uit zijn detentie te ontslaan, 1723. Met gunstige beschikking.
894015172517251 stuk.Attestatie van schout en schepenen van Besooijen en Dingeman Koppen op verzoek van de substituut-baljuw, inzake diefstal van linnegoed, (1725).
9024697172517261 omslagTheresia alias Blommerantie, inzake inbraak, diefstal, 1725, 1726.NB: gevangen in het cypierhuijse -> doodstraf: wurging - > heidenen
9127015172817291 stuk en 2 katernenCornelis van Dam, inzake doodslag, 1728, 1729.
921259141172917291 stukHuijg Otte Walraven, inzake belediging en schelden, 1729.
931266141173117311 stukJeronimus Borgh, inzake mishandeling, 1731.
942443168173117311 stukCorstiaan Huijbertse Groenenberg, inzake het overtreden van het verbod van schout en schepenen van Emmickhoven en Waardhuizen tot het ploegen of hooien van een zeker perceel weiland, 1731.
9527115173117343 stukkenJacob Havecost, inzake openbare dronkenschap, 1731, 1734.
962697173217322 stukkenJan Treffers, inzake belediging, 1732.NB: contra de schepenbank van Andel
972451168173317331 stukGerrit Cornelis Verwijs, inzake mishandeling, 1733.
981204141173517352 stukkenJacob en Willem Bouigenet, inzake mishandeling, 1735.
9925897173517365 stukkenWillem de Loos alias Student, inzake bedreiging, messentrekkerij en vernieling, 1735, 1736.
10028417173817382 stukkenAntonij Groenenberg, inzake mishandeling, 1738.
10126815175017501 omslagHuibert Scheurwater, inzake mishandeling, 1750.
10226915175017504 stukkenMaria Hakker, inzake diefstal, 1750.
10326715175017502 katernen en 2 stukkenCornelis Teunisse van Galen, inzake mishandeling, 1750.
10426415175017501 stuk en 1 katernMartinus van Oort of Mattheus Priesters, inzake mishandeling, 1750.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10527215175017501 omslagAbraham Visser, inzake stropen van vis en ontduiking van de impost op het gemaal, 1750.NB: verwijzen naar rub. 236
10626315175017502 katernen en 2 stukkenMajoor Probstingh, commandant van fort Loevestein, inzake onzedelijk gedrag, 1750.
10726515175017501 stuk en 1 katernCornelis Rutterse van der Schuyt, inzake mishandeling, 1750.
10825097175017501 omslagCatharina van de Wal, inzake belediging van de substituut-baljuw, 1750.
10924797175017501 katern en 2 stukkenWouter van den Heuvel, inzake mishandeling, 1750.
11026615175017502 stukken en 1 katernDirk van Boxel, inzake overtreding van de Ordonnantie op het stuk van de Jacht, 1750.
11120797175017511 omslagJan Ludolf Kosters, inzake mishandeling, desertie, bedreiging en openbare dronkenschap, 1750, 1751.
11218716175117521 omslag.Willem Kievits, inzake mishandeling, 1751, 1752.
11319216175117541 omslag.Jan Verhagen, inzake o.m. stropen, 1751, 1754.
11434097175217521 stukRekest van Jan van de Wiel om zijn zaak composibel te verklaren, 1752.NB: Met gunstig advies van de substituut-baljuw. De beschikking ontbreekt.
11518816175217522 stukken.Rekest van Hendrik Rutterse van der Schuyt om zijn zaak composibel te verklaren, met bijlage, 1752. Met gunstige beschikking.
11619016175217521 omslag.Gerit de Gouw, inzake mishandeling van een gemenelands deurwaarder, 1752.
11716316175217521 omslag.Antonij Leijte, inzake het stropen van kwartels, 1752.
1182482168175217521 stukEvert Bouman en Teuntje Vermeijs, inzake ... (zie rol ?), 1752.
11918916175217521 omslag.Leenderd Arends Lemmers, inzake landloperij en bedelarij, 1752.
12034297175317532 katernen en 2 stukkenJan Kamerman, Jenneke Wolfs en N.N., wegens betalen met vals geld, 1753.
12118616175317531 omslag.Frank de Graaf, inzake schelden, dreigen en diefstal, 1753.
1222915175417542 stukken.Rekest van de substituut-baljuw aan de schepenen, als rechters van de jacht, tot het doen van een onderzoek naar aanwezige snaphanen tot voorkoming van stroperijen, 1754. Met gunstige beschikking.NB: bijlage bij de rol van 's-Heerengeding?
12316216175417541 omslag.Neeltje de Klerk e.a., inzake de brandstichting in het huis van Johannis Janse en Maaijke Schaap, 1754.
12418216175417541 omslag.Ersema Strijkenburg alias Gooltje den Heijden c.s., inzake moord, diefstal, landloperij en bedelarij, 1754.
12516116175417541 omslag.Marinus de Joode, inzake mishandeling van Willem Kentie, 1754.NB: mr. timmerman en schepen
12616816175517551 omslag.Salomon van der Eem, inzake messentrekkerij, openbare dronkenschap en diefstal, 1755.
12717116175517552 katernen en 2 stukken.Maijke Boor, inzake schelden en beledigen, 1755.
12817216175517552 katernen en 1 stuk.Rekest van Teunis Jansz van der Pluim om zijn zaak composibel te verklaren, met bijlage, 1755. Met gunstige beschikking.
1291327141175617561 katernBastiaan Pellecaan contra Tonia Criellaard, 1756.NB: deels door vocht verteerd
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
13017016175717571 katern.Willem van Varik, inzake diefstal van griendhout, 1757.
13118516175717571 omslag.Jan Antonisse van Vuure, inzake bestialiteit, 1757.
13221197175817581 stukJacob van Zuilichem, inzake onbetamelijk gedrag, 1758.
13318116175917591 stuk.Willem Berm, inzake het aanmoedigen van een groepje luidruchtige kinderen, 1759.
13428318175917601 verbroken liasAriaantje Schep en Sebastiaan Kuipers, inzake kindermoord, 1759, 1760.NB: Kuipers was procureur, schout en secretaris te Almkerk en later notaris te Heusden. De meeste stukken zijn gebruikt bij een proces in hoger beroep voor het Hof van Holland.
13534197176017603 stukkenJan Dirk Lipshuijsen, wegens bedreiging van kapitein Hessel, 1760.
13628817176017601 stukJan Winninxs, inzake laster, ca. 1760.
13717516176217621 katern en 1 stuk.Fransiscus Josephus Gilbertus, inzake bedelarij, met bijlage, 1762.
13817716176317632 stukken.Maria Doornik, inzake verwaarlozing van haar kind, 1763.
13926883178717871 stukHerman van der Colff, wegens orangistische sympathiŽn, afschriften, 1787.
14026893178917891 stukJan van den Heuvel, inzake het verstoren van de vergaderingen van de schepenbank van Hille, (1789).
14194179717971 stuk.Diverse personen, inzake het nalatig zijn in het onderhoud van de schoorstenen, z.j., (1797).NB: Opgemaakt door brandmeester M. de Joode t.b.v. de municipaliteit.
14273179717972 stukkenBerend Pippeling, inzake mishandeling van Joseph Minol, 1797.
14354179717981 omslag.Bijlagen tot de criminele rol, 1797, 1798 en z.j.
14429417179817991 omslagAndries Groeneveld, inzake het roepen van orangistische leuzen, 1798, 1799.NB: Groeneveld wordt veroordeeld door de Raad van Rechtspleging
14529117179917991 katernCoen van der Stelt en Cornelis Visser, inzake ... , 1799.
14629217179917991 stukN.N., inzake diefstal, 1799.NB: mogelijk bijlage bij vnr. 291
14729317180218021 stukN.N., inzake ..., 1802.
1482000166180218021 katernHerman en Cornelis van der Colf, inzake mishandeling, 1802.
14929017180318031 omslagAnthony Prins, inzake landloperij en bedelen, 1803.
150168180318041 omslag.Bijlagen tot de criminele rol, 1803, 1804.
15129917180418042 stukkenTeunis Groeneveld, inzake het met zijn paard en wagen moedwillig laten verongelukken van een andere wagen en wegens mishandeling, 1804.
15229717180718071 stukJacob van Ginkel, Pieter Burgmans, Joost de Cloux en Rutter Dooywert, inzake ... , 1807.
15328917180818081 omslagCornelis van Hemert, schoolmeester, inzake messentrekkerij en schelden, 1808.
Rubriek:Uitspraken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1542098142167016701 stukVonnis van schepenen, waarbij Jan Kamps wegens straatschenderij voor veertig jaar verbannen wordt uit Stad en Land van Altena, ca. 1670.
15514497167316731 stuk.Vonnis van schepenen, waarbij Trijntien Jurius, geboren te Zutphen, wegens diefstal voor tien jaar wordt verbannen, concept, 1673.
1562221190179517951 katernVonnis van schepenen waarbij Evert Ginant wegens diefstal tot veertig jaar tuchthuis wordt veroordeeld, 1795.
Rubriek:Rol
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1574519158515881 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1585-1587.NB: Achterin de rol van vonnissen, okt. 1586-juni 1588.
1584620159115941 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1591-1594.
1594721159615981 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1597, 1598.NB: Aan de keerzijde de rol van 's-Heerengeding, 1596-1598. ook crimineel!
1604822159816001 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1598-1600.
1614922160216031 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1602, 1603.NB: Ook vonnissen.
1625024161016121 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1610-1612.NB: Ook vonnissen.
1635125162816311 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1628-1631.
1645226163316351 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1633-1635.
1655327163516381 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1635-1638.
1665428163916401 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1639, 1640.NB: te restaureren.
1675529164316471 deel.Rol van aanspraken en eisen, 1643-1647.NB: te restaureren
1685630164716501 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1647-1650.
1695731165016511 omslag.Rol van aanspraken of eisen, 1650, 1651.NB: Betreft een fragment.
1705832165316541 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1653, 1654.NB: te restaureren
1715933165616571 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1656, 1657.NB: Met vonnissen, te restaureren
1726034165716581 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1657, 1658.
1736135166116641 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1661-1664.NB: te restaureren
1746236166416651 katern.Rol van aanspraken of eisen, 1664, 1665.NB: Ook vonnissen.
1756337166516701 deel.Rol van aanspraken of eisen, 1665-1670.NB: Netrol. Te restaureren.
1766439167016701 omslag.Rol van aanspraken of eisen, 1670.NB: Betreft een fragment.
1776540167016701 omslag.Rol van aanspraken of eisen, 1670.NB: Met vonnissen. Betreft een fragment.
17836297160016012 stukkenDingrol, 1600, 1601.NB: Betreft twee fragmenten van de netrol
17911285160516071 katern.Dingrol, 1605-1607.NB: Op de dingrollen enkele criminele zaken
18011386161216141 katern.Dingrol, 1612-1614.NB: te restaureren
18111487161416171 band.Dingrol, 1614-1617.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
18211588162816281 omslag.Dingrol, 1628.
18311689164116421 katern.Dingrol, 1641, 1642.
18411790164716501 band.Dingrol, 1647-1650.
18511891165516551 katern.Dingrol, 1655.NB: te restaureren
18611992166016601 katern.Dingrol, 1660.NB: te restaureren
18712093166116611 omslag.Dingrol, 1661.
18812194166516701 deel.Dingrol, 1665-1670.NB: te restaureren
1896641167016711 katern.Dingrol, 1670, 1671.NB: Met vonnissen. Op de dingrollen enkele criminele zaken.
190267538167016731 deelCiviele rol, 1670-1673.NB: 'Schepenen Dinghboeck'
1916742167116711 katern.Dingrol, 1671.
1926843167216731 katern.Dingrol, 1672, 1673.NB: te restaureren
1936944167316741 katern.Dingrol, 1763, 1674.NB: te restaureren
1947146167416741 katern.Dingrol, 1674.
1957045167416741 katernDingrol, 1674.
1967247167416751 katern.Dingrol, 1674, 1675.
1977348167516751 katern.Dingrol, 1675.
1987449167616761 omslag.Dingrol, 1676.
1997550167616771 katern.Dingrol, 1676, 1677.
2007651167716781 katern.Dingrol, 1677, 1678.NB: ook crimineel
2017752167916801 katern.Dingrol, 1679, 1680.NB: te restaureren
2027853168016801 katern.Dingrol, 1680.
2037954168116811 katern.Dingrol, 1681.NB: te restaureren
2048055168216831 katern.Dingrol, 1682, 1683.
2058156168316831 katern.Dingrol, 1683.
2068257168416841 omslag.Dingrol, 1684.NB: Betreft een fragment.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2078358168516851 katern.Dingrol, 1685.
2088459168616861 stuk.Dingrol, 1686.NB: Betreft een fragment.
2098560168616871 katern.Dingrol, 1686, 1687.
2108661168716881 katernDingrol, 1687, 1688.
2118863168816891 katern.Dingrol, 1688, 1689.
2128964169016911 katern.Dingrol, 1690, 1691.NB: te restaureren
2139065169316931 stuk.Dingrol, 1693.NB: Betreft slechts het schutblad.
2149166169516961 katern.Dingrol, 1695, 1696.
2159267169917001 katern.Dingrol, 1699, 1700.
2169368170017011 katern.Dingrol, 1700, 1701.
2179469170217031 katern.Dingrol, 1702, 1703.
2189570170317041 katernDingrol, 1703, 1704.
2199671171117131 katern.Dingrol, 1711-1713.
2209772171617171 katern.Dingrol, 1716, 1717.
2219873171717171 stuk.Dingrol, 1717.
2229974173517411 deel.Dingrol, 1735-1741.
22310075174817511 deel.Dingrol, 1748-1751.
22410176175117521 deel.Dingrol, 1751, 1752.
22510277175317541 katern.Dingrol, 1753, 1754.
22610378175417561 deel.Dingrol, 1754-1756.
22710479175917671 katern.Dingrol, 1759-1767.
22810580176817761 katern.Dingrol, 1768-1776.
22910681177417831 katern.Dingrol, 1774-1783.
Rubriek:Procesdossiers
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2302510168161718081 omslagBijlagen tot de civiele dingrol, 1617-1808.
2312339168166716672 stukkenLeendert van Benschop contra Cornelis Teunisse Teuwe en Tijs Jansen Naije, met afschrift, 1667.
2322349168167016701 stukLeentien Bastiaens Pellickaen contra Pieter Gerrits Decker, 1670.
2332004142167016701 stukGabriel Hanedoes contra Hendrik de Goijer, 1670.
2342348168167016701 stukWillem Kivits e.a. contra Adriaen Claes van Leeuwaerden, ca.1670.
2352337168167016701 stukHerman van Breugel contra Adriaan van Oversteegh, 1670.
2362333168167016703 stukkenDirck Stoop contra Elisabeth Hagoort, ca.1670.
2372340168167016702 stukkende erfgenamen van Johan Vervooren contra Jan de Greeff, ca.1670.
2382300177167016701 stukde erfgenamen van Adriaan van Wolferdijk, rentmeester van het kapittel van Oude Munster contra Jan Pieterse Pelt, 1670.
2392338168167016702 stukkenJohannes Plucque contra Antonij van Ael, 1670.
2402509168167016701 stukde weduwe en kinderen van Anthonis van Outheusden contra Gielis Hendricxs van Strijp en Bastiaen Cambrusel, 1670.
2412345168167016702 stukkenGeertuijt van der Hoeve contra Aeltije Wilms, 1670.
2422342168167016701 stukGijsbert de Bie contra de erfgenamen van Hendrick Jans de Langh, ca.1670.
2432346168167016701 stukAdriaen Pus contra Willeboort van Rijswijk, 1670.NB: Pus was 'drossaert van de vrije heerlijckheijt de Wenaert' (en schout van Giessen)
2442341168167016701 stukTeunis Leendertse van den Heuvel contra Geerit Geeritse Craijo, ca.1670.
2452335168167016701 stukCornelis Gijsberts contra Aelbert Wouterse, ca.1670.
2462336168167016701 stukAdriaan van Oversteegh contra de weduwe Tjerk van de Graeff, 1670.
2472301177167016711 stukDirck Stoop contra Elisabeth Hagoort, 1670, 1671.
2482347168167116711 stukWillem Boon contra Jacob Leeuwevelt, 1671.
2492334168167116711 stukde baljuw contra Jan van der Steen en Willem Vyiellaen, 1671.
2502343168167116711 stukJohannis Belliga contra Gulliaem Beringo, 1671.
2512351168167216721 stukde baljuw contra Arien Gerrits Verheij, 1672.
2522517168167216721 stukPetronella Bom van Craenenburgh contra Johan Pijl, 1672.
2532329168167216721 stukWillem Boon contra Pieter Pieters Bax, Jan Pieters Maes, Wouter Teunis van Doveren en Andries Claes Potter, ca.1672.
2542320168167316731 stukHardenberg van der Staell contra de baljuw als oppervoogd van weduwen en wezen, 1673.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2552386168167416741 stukWiggert Swanevelt contra de erfgenamen van Claes Joorissz, ca.1674.
2562325168167416741 stukWillebort van Nederveen contra Theunis Hendricxse Kandt, 1674.
2572326168167416741 stukJustus Beelaerts contra Simon Ariens van der Stelt, ca.1674.
2582370168167416741 stukAdriaan van Sprangh contra Cuijndert Bastiaans Coninck, 1674.
2592331168167416741 stukGillis Jans Cailee contra Petrus van der Ham, 1674.
2602330168167416741 stukLijntje Jacobs contra Teunis Hendricx Candt, 1674.
2612384168167416741 stukde diaconie van Giessen contra Huijbert Willems Blommert c.s., 1674.
2622369168167416742 stukkenPieter Jacet, gezegd Cadijck contra Hendrick Willems Valcus, 1674.
2632319168167416741 stukDirck Pus contra Aerdt Philipse, 1674.
2642328168167416741 stuk en 1 katernSimon Ariense van der Stelt contra Cornelis Saght, ca.1674.
2652332168167416741 stukJohan Pijll contra Michiel Peijs, 1674.
2662389168167516752 stukkenElisabeth van Haechoort contra Joost Willems van der Hove, 1675.
2672387168167516752 stukkenArien Cornelissen en Jacob Tijsen contra Cornelis Goosense Schrieck en Stoffel Kuijnen, 1675.
2682391168167516751 stukHelena Dael contra Jan de Vroe, ca.1675.
2692311168167516751 stukGabriel Hanedoes contra de erfgenamen van Elisabeth van Eck, 1675.
2702312168167516751 stukde erfgenamen van Helena van Hedickhuijsen contra Willem Aerts Cant, 1675.
2712318168167516751 stukEvert Vermaerten contra Dirck Leendertse van der Lindt, 1675.
2722372168167516751 stukJoost Camerman contra Corst de Groot, 1675.
2732316168167516752 stukkende diaconie van Giessen contra de broer van Herbert Willemse van Waerthuijsen, 1675.
2742398168167516751 stukJan de Vroe contra Dirck van Balen, ca.1675.
2752362168167516751 stukElisabeth van Haechoort contra Joost Willems van der Hove, ca.1675.
2762373168167516751 stuk en 1 katernElisabeth van Hagoort contra Joost Willemse van der Hoeve, 1675.
2772317168167516751 stukAbraham en Louwerens van der Steen contra Dirck Leenderts van der Lindt, 1675.
2782356168167616761 stukFolpert Wouters en Jan Jans Loijen contra Tomas Ellers, 1676.
2792304177167616761 stukCornelisken Andrisse en Frans Claesse Vlaemmingh contra ds. Petrus Nordinge, 1676.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2802380168167616761 stukMathijs van Berckelo contra Bastiaan Abrahamse de Rade, 1676.
28114197167716771 katern.Cornelis Goosense Schrick en Stoffel Kuijndertsse contra Arij Cornelisse en Jacob de Haes alsmede de schepenbank van Woudrichem, 1677.
2822395168167716771 stukAdonus de Ridder contra Arien Jacobse van den Heuvel, 1677.
2832353168167716771 stukTeunis Gielisse van Schoonderwaert contra de weduwe van Adriaan van Oversteegh, 1677.
2842392168167716771 stukReijnier Vervooren contra Johan van de Graaff, 1677.
2852357168167716771 stukde baljuw contra Claes Jans van Benschop, 1677.
2862354168167716771 stukMels Hendricxse contra Leendert Kandt, 1677.
2872355168167716772 stukkenCornelis Gosensz Schrieck c.s. contra Aerdt Pieterse, 1677.
2882393168167716771 stukLeendert van der Hoeven contra Arij Willemse, 1677.
2892404168167816781 stukde baljuw contra de weduwe van Arien Geeritse Verheij, ca.1678.
2902390168167816781 stukJohan van Genderen contra de weduwe van Wiggert Swanevelt, 1678.
2912368168167916791 stukGillis Calje contra Arien Hendericxe Koningh, 1679.
2922361168167916791 stukde baljuw contra Elisabeth Hagoort, 1679.
2932377168167916791 stukJan Marcus Exalto d'Almeres contra de weduwe van Adriaan van Oversteegh, 1679.
2942375168167916791 stukAdriaan de With contra Willebort van Nederveen, 1679.
2952363168167916791 stukGabriel Hanedoes contra Maritie Leenderts, 1679.
2962405168168016801 stukBertruijt Ten Haege contra Gerrit Bastiaens Crielaert, 1680.
2972289177168016801 stukde secretaris van Woudrichem contra Johan Pijl, commissaris ordinaris van de monstering, eind 17e eeuw.
2982371168168016801 stukJohan Meurs contra Christoffel van Hilsum c.s., 1680.
2992394168168016801 stukAnna van Dessel contra Jan Jans Storm, ca.1680.
3002378168168016801 stukJan Jansen Dompel alias Verhoeven contra schout en gerechten van Andel, 1680.
3012403168168016801 stukHendrik Valkeus contra Jan Ewouts de Graaff, ca.1680.
3022376168168016802 katernenMaerten Gielen Zacht contra Jan van Gameren, 1680.
3032293177168016801 katernMaria Ariens Coolman contra Hendrick Wolff, 1680.
3042382168168016801 stukAelbert Broeder c.s. contra Leendert Aerts Kant, 1680.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
30524397168116813 stukken.Elisabeth Haeghoort contra de schepenbank van Woudrichem, 1681.
30622997168216821 stukjonkheer Robbert van Wijngaerde contra Johan Carel de Renvalle, 1682.
3072406168168216821 stukHendrick Ruijmschotell contra Dirck Broeders en Cornelis Verdoell, 1682.
3082360168168216821 katernLieven van Barnevelt contra Cornelis van der Colck, 1682.
3092365168168216821 stukBeertruijt Ten Haghen contra Gerrit Bastiaense Criellaerdt, 1682.
3102359168168316831 katernCornelis van der Colck contra Lieven van Barnevelt, 1683.
3112358168168316831 stukRoeloff van Bronckhorst contra Jan de Vroe, 1683.NB: restaureren
3122401168168516851 stukAnna van Oversteegh contra Johan Ten Hagen en Adam van Winteroij, ca.1685.
3132455168168616861 stukWouter Adams Vermeulen contra Aart Claasz de Geus, ca.1686.
3142402168168716871 stukMarja van Nederveen contra Jan van Erckel, 1687.
3152686135168816881 stuk... contra Robbert van Wijngaerden, 1688.
3162466168169016901 stukBertruida Ten Hagen contra Leendert van Benschop c.s., ca.1690.
3172444168169016901 stukJohan de la Bare contra Cornelis van Bleijswijck, ca.1690.
318150165169316942 stukkenN.N. contra mr. Johan ten Ham, raad en schepen te Gouda, 1693, 1694.
31915297169416941 stuk.N.N. contra Isaack Rijcken, 1694.NB: Het rekest ontbreekt. Geregistreerd op de rol.
32015997169716971 stuk.de vrouw van Gabriel Voet contra juffrouw Pus, weduwe van ds. Scriba uit Giessen, 1697.
3212456168169916991 stukWouter van Eeten contra Steeven Gerrits, 1699.
3222427168170017001 stukTheunis van den Heuvel contra Jooris Brievingh, ca.1700.
3232441168170017001 stukJohan de Vroe contra Ijmert Jacobs Vermeijs, ca.1700.
3242432168170117011 stukde eigenaren van de uiterwaarden onder Giessen contra Alida Fockendijck, 1701.
3253015170117011 stukOuderlingen en diakenen van Sleeuwijk contra Dirck Ghijsbertsen Uppel, mede-diaken, 1701.
32622297170517051 stukHendrik de Bruijn contra Jacobus de Nobelaer, heer van Uitwijk, 1705.
3272426168170517052 stukkenHendrik de Bruijn contra Nicolaas van de Kieboom, ca.1705.
3282429168170717071 stukWillem van Andel contra Beatricx Krielaart, 1707.
3292440168171217121 stukWillem van Andel contra de baljuw van Zuidholland, 1712.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
3302453168171517151 stukZusanna Hendrikx van Amersfoort contra ds. Gerardus Stampioen, 1715.
33122097171817181 stukCornelis Jans Nederveen contra Lambert Michiels Donkersloot, 1718.
3322430168172017201 stukCornelis de With contra Joost Eijmertse Wijtvliet, 1720.
33322597172017202 stukkenFelekie de Witt en Cornelis Sijmons de Witt contra Joost Eijmerse Wijtvliet, 1720.
3342715172117121 stukJosijntje Gerrits Krom contra Theunis Andries Groeneveld, predikant en schoolmeester te Almkerk, 1712.
33521094172117211 stukAdriaen Willemse Crielaert contra de 'dochters van Kroes en Kroensberge', 1721.
3362296177172617261 katernLaurens Otto van de Werken contra Adriaan Sanderse Kenti, 1726.NB: te restaureren
33713295172817281 stuk.Relaas van de dagvaarding van ds. Van Kleef te Uitwijk, 1728.
33813195172817281 stuk.Relaas van een dagvaarding van de schepenen van Almkerk, 1728.
3392422168172917292 stukkenWillem van Dijk, inzake ontduiking van de impost van brandewijnen, 1729.
3402446168173117311 stukGerrit de Jongh contra Arent van der Houven, 1731.
3412447168173117311 stukGerrit Kenniphaes contra Corstiaan Huijbertse Groenenberg, 1731.
3422452168173217321 stukJoost Leenman contra Leijntje Claas, 1732.
3432423168173317331 stukTjerk Handedoes, als dijkgraaf van het Nieuwland van Altena, contra Geerit Sijmense van der Stelt c.s., 1733.
3442412168173317331 stukTjerk Hanedoes contra Gijsbert Beket, 1733.
3452292177173417341 stukArent van der Hoeve contra Frans van Amelroij, 1734.
3462418168173417341 stukDirck van Eethen contra Anthonij Voordendagh, ca.1734.
3472417168173417342 stukkenGosewijn van Housselt, de provisoor van het Oud Mannenhuis te Rossum contra Antonij Dalm, 1734.
3482415168173517351 stukHeijltje van der Plas contra Willem Vink, ca.1735.
3492425168173517351 stukJohan Roos contra Pauw Mosselman, 1735.
3502421168173617361 stukWillem van Andel contra Corstiaan van Dijk c.s., 1736.
35134797173817381 omslagAnthonij Cornelisse van Andel contra Joost Tijse van den Wijngaerde, 1738.NB: Archief van de procureur en notaris Leendert van Tetterode, was tevens schout van Hardinxveld.
35234997173817383 stukkenJan Janse de Smit contra Anthonij Cornelis van Andel, 1738.NB: zie 347
3532438168173917391 stukEmma Versijl contra Corstiaan Heijstek, 1739.
3542397168173917391 stukGijsbert van Andel contra Cornelis Scheurwater, 1739.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
3552420168173917391 stukJan Cornelis Ippel contra Jan Jacobse Croon, 1739.
3562419168173917391 stukschout en schepenen van Waardhuizen contra Cornelia Stam, 1739.
3572416168174017401 stukCornelis Bijl contra Johanna Catarina Ten Hage c.s, 1740.
3582437168174017401 stukHendrik Jan van Breugel contra Gerrit van der Woude, ca.1740.
3592414168174017401 stukJan den Engelsen contra Emma Verzijl, ca.1740.
3602687135174017401 stuk... contra Lodewijk Heijstek, ca.1740.
36119897174317431 katern en 1 stukAnna Pieters van de Giessen contra Aalbert van de Gragt, 1743.
3622413168174317431 stukAdriaan van Helden, als rentmeester van Johanna Maria van Wijngaarden contra Teunis Groenevelt, 1743.
3632411168174317431 stukElisabeth Poortermans contra Antonij Cornelisse van Andel, 1743.
3642431168174517451 stukJan Antonij van Wevelinckhoven, penningmeester van de Zuidhollandse polder contra Abram Walraven, 1745.
3652465168174617461 stukde diaconie van Gorinchem contra Joost Holster, 1746.
3662463168174617461 stukWillem van der Colff contra o.a. Arien Verhoeven en Arien Steenbergen, 1746.
3672462168174717471 stukJohan van Wevelichoven contra Abram Walraven, 1747.
3682459168175017501 stukAdriaan van Helden contra Hendrik van Breugel, 1750.
3692684135175017503 stukkenJan Verhagen contra de dekens van het schippersgilde, 1750.
3702458168175017501 stukCornelis de Joode contra Willem Vogelesang, 1750.
3712315168175017501 stukMarinus de Jode contra Frans Mouthaan, 1750.
3722415175017501 stuk.Arien de Man contra Jacob van Hardenbroeck, commandeur op Fort Loevestein, (1750).
3732461168175017501 stukMarinus de Joode contra de weduwe van Aart van Vugt, 1750.
3742513168175117511 stukJohan van der Linden van Slingeland contra Cuijnderd Biesheuvel, 1751.
3752480168175117511 stukDiderick van Helden contra Johan Verhagen, 1751.
3762460168175117511 stukElisabeth Noot contra Willemina Klinkenberg, 1751.
3772287177175117512 stukkenerfgenamen van Jacob Chielen Snoek contra Bastiaan Uppel, 1751.
3782479168175217521 stukJennike Pellikaan contra Teunis den Ruijter, 1752.
3792478168175317531 stukWouter van Eeten contra Jacob van Suijlkom, 1753.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
3802481168175317531 stukJohan de Vroe en Willem Lullius contra Arij en Gerrit Brienen, Willem Berm en Willemijna Schriba, 1753.
38119697175317541 katern en 3 stukkenAriaantje Verschuren contra Marinus de Joode, 1753, 1754.
3822472168175417541 stukWouter Havelaar contra Dingeman Wijtvliet en Arij Briene, 1754.
3832470168175417542 stukkenPieter de Mele contra Hester Coup, 1754.
3842468168175417541 omslagElisabeth Noot contra Pieter de Mele, 1754, 1755.
3852815175417541 katern en 3 stukken.Jacob Philip, baron van Boetzelaer contra Marinus de Joode, schepen, 1754.NB: inzake (niet) ondertekenen van een crimineel vonnis. Vanaf 1729 ondertekenden alle schepenen het vonnis, de baljuw droeg hen op de procedure van voor 1729 aan te houden, hetgeen geschiedde! Bij rubriek 21
3862469168175417543 stukkenAdriaan van der Hart contra Francis Jansen, ca.1754.
3872305177175417541 stukAdriaan van der Hart contra Frans Jansen, 1754.
3882276177175517551 katernPieter de Mele contra Elisabeth Noot, 1755.
3892475168175517551 stukWillem Hendrik van Os en Jan Anthonij van Wevelinchoven contra Evert Mellers, 1755.
3902476168175517552 stukkenWouter de Wael en Dingena van Es contra Jacob van Zuijlichem, 1755.
3912490168175517551 stukPhilippus Verhage contra Maria van der Stelt, ca.1755.
3922471168175517551 stukCornelis Camp contra Bastiaan van Besojen e.a., 1755.
3932477168175517551 katern en 1 stukBastiaan Bakcx contra Aaltje van Es, 1755.
3942474168175517561 omslagAntonij Ottevanger contra Cornelis Ottevanger, 1755, 1756.
3952473168175517571 omslagLambartus van Andel contra Johan Verhagen, 1755-1757.
39620497175617562 stukkenLambertus van Andel contra N.N., 1756.
3972498168175717571 stukJan Anthonij van Wevelinchoven contra Govert Buijs, 1757.
3982496168175817581 stukMaria de Bruijn contra Willem Kentie, 1758.
3992495168175817581 stuk Adriaan van Helden contra Cornelis Hollander, 1758.
4002493168175917591 stukAagje van der Wind contra Willem em Anthonij Kentie, 1759.
4012500168175917591 stukJan Verhagen contra Arent Ten Hage, 1759.
4022494168175917591 stukde auditeur-militair van het garnizoen te Gorinchem contra Aagje Born, 1759.
4032499168175917591 stukSebastiaan Kuijpers contra Jan Herwijnen, 1759.
40423597176017601 stukHenrietta Catharina de Bije contra Jan Verhagen, ca. 1760.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
40521297177617761 katern en 2 stukkenJacobus van Aken te Den Briel, echtgenoot van Theodora Johanna Groenewegen, contra Jan van der Bol, 1776.
4062207170179817991 omslagAdolf Palland van der Mast contra Frederik van Weelden, 1798, 1799.
4072206170180118021 omslagGrietje Schaap contra Jan Struijk, 1801, 1802.
4082208170180118041 omslagBastiaan Pellikaan contra Willem Vink en Hendrik Eilders, 1801-1804.
4092506168180218021 stukPaulus Vogelesang contra Adriaan Verschuur, 1802.
4102210170180418041 katernCornelis Jacob Pols contra Willem Vink, 1804.
4112209170180618061 omslagSebastiaan Kuijpers contra Hendrik Willem Eilders, 1806.
4122505168180818081 omslagBertruida en Helena Hanedoes contra Arie voor den Dag, 1808.
4132507168180818081 stukLeendert van der Es contra Willem Vink, 1808.
41437396181118111 omslagJenneke Verhagen, weduwe van Peter van Beest, contra Peter Vis, 1811.
Rubriek:Uitspraken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
41536397159615961 katernVonnis waarbij de preferentie vastgesteld wordt van de schuldeisers van Frans Cornelisz van Sichem en Maria Jansz van Rijswijk, 1596.
Rubriek:Rol
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
416126175017521 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1750-1752.
41710982175017531 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1750-1753.NB: Betreft het Land van Altena, de Dussens en Werkendam./ civiel!
418137175217871 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1752-1787.
41911083175317561 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1753-1756.
420147175717601 omslag.Rol inzake de gemenelands middelen, 1757, 1760.
42111184175717611 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1757-1761.
4222511169179717991 deelRol inzake de gemenelands middelen, 1797-1799.NB: inliggend enkele losse stukken
423158180118041 deel.Rol inzake de gemenelands middelen, 1801, 1804.
Rubriek:Processtukken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
4242344168167016701 stukLammert Willem Michielsen, inzake ontduiking van de impost op zout, 1670.
4252327168167116712 stukkenJan van der Steen, inzake ontduiking van de impost op wijn, 1671.
4263915167116712 stukken.de korenmolenaar van Woudrichem, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1671.
4272350168167216721 stukGerrit van Steijn, inzake ontduiking van de impost op wijn, 1672.
4282324168167416741 stukLeendert van den Hoeve, inzake ontduiking van de impost op bier, 1674.
4292322168167416741 stukJochem Huijberts, inzake ontduiking van de impost op zout, 1674.
4302321168167416741 stukMichiel Peijs, inzake ontduiking van de impost op brandewijn, 1674.
43112695167516751 stuk.Ocker Melsen Schep, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1675.
4322388168167516751 stukMaijke Aertse Cooters, inzake ontduiking van de impost op brandewijn, 1675.
4332383168167616761 stukWillebordt van Nederveen, inzake ontduiking van de impost op bier, 1676.
4342396168167716771 stukBastiaan Abrahamse de Raden, inzake ontduiking van impost op het gemaal, 1677.
4352379168167916791 stukArije Willemse, inzake ontduiking van de impost op wijn, 1679.
4362410168168016801 stukDirk van Balen, inzake ontduiking van de impost op de ronde maat, 1680.
4372400168168016801 stukAdriaan de Bruijn, inzake ontduiking van de impost op bier, 1680.
4382407168168116811 stukMaria van Nederveen, inzake het niet afleggen van de brouwerseed, 1681.
4392381168168116811 stukDirck van Eeten, inzake ontduiking van de impost op bier, 1681.
4402408168168216821 stukCornelis de Haes, inzake ontduiking van de impost op het veergeld, 1682.
4412409168168316831 stukde baljuw, inzake de voldoening van de extra-ordinaire veponding over Dussen, 1683.
4422399168168316831 stukRoeloff van Bronckhorst, inzake ontduiking van de impost op de grove waren, 1683.
4432467168169316931 stukGerrit Straever c.s., inzake ontduiking van de impost op brandewijnen, 1693.
4442291177169316931 stukGerrit Straver en zusters, inzake ontduiking van impost op brandewijn en gedestilleerde wateren, 1693.
4452457168169916991 stukChristoffel Elandt, inzake ontduiking van de impost op de bieren, 1699.
4462445168170017001 stukJan Willems Couwenbergh, inzake de ontduiking van de impost op het gemaal, 1700.
4472442168170017001 stukReinier de Groot, inzake ontduiking van de impost op de brandewijnen, ca.1700.
4482439168170417041 stukAriaantie Klaes, wegens ontduiking van de impost op het gemaal, 1704.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
4492436168170617061 stukArijen Stoffels, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1706.
4502454168171517151 stukWouter Hanegraeff, inzake de ontduiking van de impost op tabak, 1715.
4512448168172017201 stukAdriaan Vermeulen, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1720.
4522449168173017301 stukJoost van Wingerden, inzake fraude van de quotisatie van het gemaal, ca.1730.
4532450168173017301 stukCorst Stam, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, ca.1730.
4542424168173117311 stukJoost Kivits, inzake ontduiking van het zout- en zeepgeld, 1731.
4553215173417341 katern.Marinus de Joode, inzake ontduiking van de impost op de grove waren, 1734.
4561298141174717471 katernMattijs van Haaften, inzake ontduiking van de impost op gedestileerde wateren, 1747.
4572309177174917501 katern en 2 stukkenJan de Kok, inzake ontduiking van impost op het gemaal, 1749, 1750.
45817416175117511 omslag.Hendrik Hendrikse van Andel, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1751.
4592487168175217521 stukPieter de Looij, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1752.
4602489168175217523 stukkenJacob van den Heuvel, inzake ontduiking van de impost op het hoornvee, 1752.
46119116175217522 stukken.Hendrik Kamerman, inzake de ontduiking van de impost op het gemaal, 1752.
4622486168175217521 stukDoris Kivits, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1752.
4632485168175217521 stukRigardus van Dongen, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1752.
4642484168175217521 stukPeter Pellecaan, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1752.
4652483168175217522 stukkenJan Nederveen, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1752.
46625197175317533 stukkenClaes Verhagen, inzake ontduiking van het Heere-geld, 1753.
4672285177175417543 stukkenHardenburg de Cloe, inzake het bedreigen van een cherger van de gemenelands middelen, 1754.NB: crim. rol inzake de gemenelands middelen.
4682491168175517551 stukCornelis van Turnhout, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1755.
4692488168175517551 stukArien van Doveren, inzake de ontduiking van de impost op het herengeld, ca.1755.
47018016175717571 katern.Gijsbert Cornelisse Booms, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
47116416175717571 omslag.Pieter van der Wal en Cornelis van Andel, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
47217816175717572 katernen.Pieter Heijstek, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
47317916175717571 katern.Frederick Sporenburg, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
47416916175717571 omslag.Corst Cornelisse Cup, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
47516516175717571 omslag.Gijsbertus Cornelisz Booms en Bastiaen Brouwers, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1757.
4762497168175717573 stukkenJan Schalk Nieuwenhuijse, inzake ontduiking van de impost op wijn, 1757.
47720697176117612 stukkenJan de Kok, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1761.
4782095142179617961 stukde baljuw, inzake ontduiking van een niet nader omschreven impost, 1796.
47929817180018001 katernCatrina Verhaag, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1800.
48029517180418041 omslagPieter Geerlings, inzake ontduiking van de impost op brandewijnen, 1804.
Rubriek:Voogdij- en boedelzaken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
4812735aanw. r.a.176717671 stukBrief van Maarten Mekern, procureur, aan de substituut-baljuw inzake het kind van Lena Hakkers, weduwe van Arij van Wensen, 1767.
Rubriek:Aanstelling van voogden
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
4822008142167116711 stukvan Johan van de Graaff en Adriaan Ten Haege, als voogden over de kinderen van Abraham Ten Haege, 1671.
48337797174617461 stukAdriaan Vermeulen, weduwnaar van Catharina Storm, over zijn minderjarige dochter, 1746.NB: Het rekest ontbreekt.
48437997174817482 stukkenRekest van Aaltje Fuijk, weduwe van Poulus Schieveen, om te worden aangesteld als voogdes over haar onmondige kinderen alsmede om te mogen overgaan tot verkoop van de nagelaten boedel, 1748.NB: Met gunstige beschikking. Verwijzen naar 2413
4852050142175017501 katernvan Otto Beverloo en Huijbert Pellekaan, als voogden over de kinderen van Jenneke Pellekaan, 1750.
4862265177175017501 stukRekest van Lijsbet Verschueren o.a. om, alhoewel ze nog minderjarig is, haar intrek te mogen nemen in een ander huis dan dat van haar voogd Marinus de Joode, 1750.NB: De beschikking ontbreekt.
48738097175017501 stukPetrus Fok en Jacobus van den Bergh, als voogd over de onmondige kinderen van wijlen ds. Fransiscus Fok en Regina Stellingwerf, ouders van eerstgenoemde, 1750.
48837497175117512 stukkenBenjamin Buijs en Poulus van der Sluis over de kinderen van Willem Andries van Holthuizen en Beatrix Buijs, 1751.
48938297175317532 stukkenJacobus van Lil, weduwnaar van Catharina Johanna de Vroe, over zijn onmondige kinderen, 1753.
49033099180018001 stukHendrik van Ouwerkerk, over de kinderen van Sara Bertruida Rauws, weduwe van Adriaan Hanedoes, alsmede over de kinderen van Cornelis Hanedoes, 1800.
491412128181018101 stukJan Havelaar en Eijmert van Straten, als voogden over de onmondige kinderen van Beatriks van Straten, weduwe van Anthony Havelaar, 1810.
492413128181018101 stukRobert van Zijl en Peter van Vugt, over de minderjarige kinderen van Willem van Zijl, weduwnaar van Anneke van Vugt, 1810.
Rubriek:Rekeningen
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
49330599159515951 katernJan Schellart, wegens het weeskind van Loij Segers van Emmichoven, 1595.NB: Jacob Petersz, waard in De Engel te W'chem.
49430499159815981 omslagZeger Jans van Emmichoven, wegens het weeskind van Jan Wolffs, 1598.
49530299160316031 omslagJans Vrancken, wegens de weeskinderen van Arien Vrancken, met bijlagen, 1603.
49630099160416041 katernGerit Peters van Eijck, wegens de weeskinderen van Niclaas van Eijck en Jaexken Jans van Aecken, 1604.
49726097168316831 stukAantekening inzake opheffing van de beslaglegging op goederen van Arien Voordendagh alsmede betreffende het verzuim van Frans Potters, voogd van Jan Goosens van Druijn, om een weesrekening in te dienen, 1683.
49830799168716871 katernMelis Hendrijcks Craijvelder en Cornelis Joosten Cammerman, wegens de weeskinderen van Theunis Theunisz Groenenbergh, 1687.
4992211176169116911 katernRekening van de weeskinderen van Cornelis Joosten Camerman, ca.1691.
5002216176169316931 katernGovert Anthonisse van der Pijl, wegens de weeskinderen van Arien Barents Groenevelt, ca.1693.
50132199170517051 katernAert van der Colff, wegens de kleinkinderen van Grietie Jans, 1705.
50231699170617061 katernJacob van Balen, wegens de weeskinderen van Mathijs van Balen en Pietertie Verschoor, 1706.
50331399170717071 katernSijmen van der Stelt, wegens het weeskind van Bastiaen Gerrits Kenniphaes en Susanna van der Stelt, 1707.NB: inktvraat
50431499170817081 katernDirck Ten Haegen, wegens de weeskinderen van Maerten Wouters (de) Peurter en Anneke Theunis Vinck, 1708.
50531199171717171 katernJan den Ruijter, wegens het weeskind en de erfgenamen van Pieter Ruijsen en Anneke Aerts, 1717.
50631599172017201 katernMarcelis Pleunis Ritmeester, wegens de weeskinderen van Pleun Groenevelt en Ariaentie Swarts, 1720.
50731299172317231 katernJacob Ten Haegen, namens Dirck Ten Haegen, wegens het weeskind van Jan Peterse van Emmichoven, 1723.
50831799173317331 katern en 1 stukAdriaan Hanedoes, wegens de weeskinderen van Cornelis Buijck en Lijsbet van Vucht, met bijlage, 1733.
50931899173717371 katernAdriaan Hanedoes, wegens de weeskinderen van Arije Jasperse Theulingh en Anneke van Emmichoven, 1737.
51032099173817381 katernAdriaan Hanedoes, wegens de weeskinderen van Cornelis Buijck, 1738.
51130999175017501 katernFrans Mouthaan, wegens de weeskinderen van Pieter Verschuren en Lijsbeth van Ammelroij als erfgenamen van Frans van Ammelroij en Ariaantje Ariaanse, 1750.
51232399175017501 katernMarinus de Joode, wegens de weeskinderen van Pieter Verschuuren en Lijsbet van Amelrooij als erfgenamen van Frans van Amelrooij en Arjaantie Adriaanse, 1750.
51331999175017511 omslagDiderik van Helden, wegens de weeskinderen van Willem van Holdhuijzen, 1750, 1751.NB: leuk; ook regeling van begrafenis; t.b.v. inleiding: een van de erfgenamen uit Hoorn merkt op dat er in Wchem nauwelijks negotie is
51432499175117511 katern en 2 stukkenMarinus de Joode, wegens de weeskinderen van Pieter Verschuuren en Lijsbet van Ammelroije als erfgenamen van Frans van Ammelroije en Ariaantje Adriaanse, met bijlagen, 1751.
Rubriek:Autorisatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
51521597167916792 stukkenRekest van Willebort van Engelen, Geeraert Cuijck van Mierop en Adriaen Hanedoes als voogden over de kinderen van wijlen kapitein Casper Lodder en Mechtelina van Engelen, echtelieden, om de nagelaten boedel publiek te mogen verkopen ter aflossing van de schulden en opvoeding van de kinderen, 1679. Met gunstige beschikking.
51622797168016801 stukGunstige beschikking op het rekest van Pieter Peijs, als voogd over de onmondige kinderen van Michiel Peijs en zijn eerste vrouw N.N., om het vaderlijk erfdeel van voornoemde kinderen aan te wenden t.b.v. hun opvoeding, 1680.NB: Het rekest ontbreekt.
51722897168216821 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan Cornelis Gijsbert de Reuvere, diaken, om de nalatenschap van Geertie Frans, in haar leven weduwe van Gerrit Claessen, te verkopen, 1682.
51814697168516851 stuk.Gunstige beschikking van schout en schepenen, op het rekest van Johannes Penninx c.s. tot verkoop van een huis en erf t.b.v. de nagelaten kinderen van zijn overleden broer, 1685.NB: Het rekest ontbreekt.
51914897168516851 stuk.Gunstige beschikkig op het rekest van N.N. om een koe te mogen verkopen, 1685.NB: Het rekest ontbreekt.
52020297168916892 stukkenRekest van Cornelis Leegganger en Jaapke Ariens, om roerend en onroerend goed uit de boedel van hun overleden vader en man Willem Cornelis Leegganger, publiek te mogen verkopen, 1689. Met gunstige beschikking.
52120397171117112 stukkenRekest van Thomas Ariens Cameraet en Cornelis Claes Vinck, als voogden over de minderjarige kinderen van Maerten de Peurter en Anneke Teunis Vinck, om goederen uit de boedel te mogen verkopen t.b.v. de opvoeding van de kinderen, 1711. Met gunstige beschikking.
52221897171617161 stukGunstige beschikking op het rekest van Jan Cornelis Ouwerkerke en Lourens Hooft, als voogden over de kinderen van Gerrit Hooft en Dirkje Cornelis van Ouwerkerke, om de nagelaten goederen van Cornelis Nanninge van Ouwerkerk, te mogen verkopen, 1716.NB: Het rekest ontbreekt.
52314997172117211 stukAkte van autorisatie van baljuw, schout en schepenen aan Pieternella van der Stelt, weduwe van Huijgh Ariensse van Poederoijen, en de voogden over haar kinderen tot verkoop van 2 morgen land onder Almkerk en een huis te Uppel, 1721.
52422197172117211 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan Hendrick van der Bos, als voogd over de kinderen uit de huwelijken van Wolfert van den Bos met Tannelie Wolffs en Marij van Beest, om uit de nagelaten boedel, aan Aart Cornelis Nieuwcoop, een perceel weiland te verkopen, 1721.
52523297172217221 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan Samuel Gerrits van de Koppel, als voogd over de kinderen van Dirck Hendrikus Meyelaer en Maijke Willems Decker en als voogd over het onmondige kind van Wouter Crab en Lijsbet Willems Decker, om het aandeel van voornoemde kinderen in de erfenis van hun tante Aegtie Cornelis Hoffweege, aan te wenden ten behoeve van hun opvoeding, 1722.
52620897172217221 stukGunstige beschikking op het mondelinge verzoek van Hugo van der Meer, secretaris, om zijn zwager Anthonij Hoppenbrouwers, advocaat bij het Provinciale Hof van Arnhem, aan te stellen als gevolmachtigde voor hun twee minderjarige schoonzusters en hun in het buitenland verblijvende zwager, ter zake de verdeling van een legaat, 1722.
52723697172417241 stukGunstige beschikking op het rekest van Hermen Stevens van Arkel en Anneke Wouters Struijk om, ten behoeve van de opvoeding van hun geestelijk gehandicapte zoon, een deel van de aan laatstgenoemde door zijn grootouders nagelaten goederen, te mogen verkopen, 1724.
52823397172717271 stukGunstige beschikking op het rekest van Theunis de Ruijter, om een zekere som gelds uit het moederlijk erfdeel van zijn onmondig kind te mogen aanwenden tot betaling van enkele schulden, 1727.
52923797173017301 stukGunstige beschikking op het rekest van Johan Roos en Willem de Vroe, als voogden over de onmondige kinderen van Johan de Vroe en Lijsbeth van Eethen, om het deel van de nalatenschap van Catharina van Baelen toekomende aan de voornoemde onmondige kinderen, in te mogen vorderen, 1730.
53023897173117311 stukGunstige beschikking op het rekest van Theuntie Anthonis Backer, weduwe van Pieter Jasper Verschoor en haar zonen Job, Anthonij en Jan Pieter enerzijds, en Steven Hermens van Arkel, weduwnaar van Ariaentie Pieters Verschoor anderzijds, om de notariŽle akte van uitkoop wegens de drie onmondige kinderen van laatstgenoemd echtpaar, goed te keuren en te mogen uitvoeren, 1731.NB: Het rekest ontbreekt.
53138197173317331 stukaan Adriaan Hanedoes, als voogd over de onmondige kinderen van Arien Jaspers Theulingh en Anneke van Emmichoven, tot verkoop van een deel van de nagelaten boedel, 1733.
53237897174917492 stukkenRekest van Wouter Kuijk en Adriaan de Groodt, als voogden van Catharina den Hollander, om te mogen overgaan tot de verkoop van een deel van de nalatenschap, 1749.
53337697174917501 omslagRekesten van Megteld Ruijs, weduwe van Jan de Ruijter, als voogdes over haar minderjarige dochter, om te mogen overgaan tot de verkoop van een deel van de nalatenschap, 1749, 1750. Met gunstige beschikkingen.
53437597175117513 stukkenRekest van Mattijs Struijk om de door zijn ouders bij testament aan zijn kinderen nagelaten goederen te mogen beheren, 1751. Met gunstige beschikking.
53538398175417542 stukkenRekest van Cornelis de Joode en Adriaan van der Hart, als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Jan van der Hart, om te mogen overgaan tot de verkoop van het nagelaten onroerend goed, 1754.
53620997177417741 stukRekest van Maria de Kok, weduwe van Cornelis Biesheuvel, om de nagelaten boedel te mogen liquideren en speciaal om t.b.v. haar in het buitenland verkerende zoon een gevolmachtigde aan te stellen, 1774. Met gunstige beschikking.
53721997179017901 stukRekest van Herman van der Colff, als voogd over de minderjarige erfgenamen van Anna Roomer, om o.m. een deel van de nalatenschap van voornoemde Anna Roomer te mogen verkopen en een ander deel te mogen gebruiken, ca. 1790.
53824197180018001 katern en 1 stuk.Rekest van Elisabeth ten Haagen, weduwe van Matthijs Pannekoek, om ter bekostiging van de opvoeding van haar zoon Jacob Weijnand twee morgen land, die in leen gehouden worden van het Leenhof van Emmikhoven en Giessen, te mogen verkopen, met bijlage, ca. 1800.
53923497180118011 stukRekest van Adriana Kentie, weduwe van Philippus Struijk, om de voogden van haar kinderen te autoriseren jaarlijks de baten afkomstig uit hun vaderlijk erfdeel, aan de rekestrante over te maken ter opvoeding van genoemde kinderen, 1801. Met gunstige beschikking.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
54019597180218021 katernRekest van Frans Bartholomeus Kentie en Willem Kentie, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen hun moeder Elisabeth Verschuuren, om te mogen overgaan tot de verkoop van een deel van de nalatenschap, 1802.
54119497180418041 katernRekest van Gijsbert en Hendrik van Pelt en Teunis Gelderblom, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Kuijndertje van Alblas, om te mogen overgaan tot de verkoop van een deel van de nalatenschap, met afschrift, 1804.
Rubriek:Aanstelling van curators
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
54214297167016701 stuk.Gunstige beschikking van het Hof van Holland op het verzoek van Catharina Burchouts om, vůůrdat er een curator aangesteld wordt over de nagelaten boedel van de op Loevestein overleden Joost Burchouts, eerst baljuw, burgemeester en regeerders van Woudrichem te raadplegen, afschrift, 1670.
54322697168216821 stukGunstige beschikking op het rekest van Cornelis de Reuvere, diaken, om te worden aangesteld als curator over de nalatenschap van Grietie Pijpers, 1682.NB: Het rekest ontbreekt.
54414597168416841 stukAkte van aanstelling van Dirk ten Hage, Adriaen Hanedoes en Aert Graberts tot administrateurs en directeurs over de nagelaten boedel van Judijck Thijsse, weduwe van Willem Janse Krayo van de Oudendijk, 1684.
54521397170217021 stukRekest van de Heilige Geestmeesters en de kerkeraad om aanstelling van curatoren over de insolvente boedel van Cornelia Swanevelt, in leven weduwe van Dirk van Eeten, herbergier in de Wildeman, 1702. Met gunstige beschikking.NB: Cornelia Swanevelt was eerder gehuwd met Michiel Peys
546392101174917491 stukLeendert van Tetterode, over de insolvente boedel van Jacobus Erwin, 1749.
Rubriek:Rekeningen
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
54730399160116011 omslagAbraham Ten Hagen, wegens de nagelaten goederen van Staes Henricxs en Geereken Cornelis, met bijlagen, 1601.NB: een deel van deze goederen was bij testament gelegateerd aan de Tafel van Heilige Geest
54830199160816081 katernAbraham van Rijswijk, als man en voogd van Anneken Jans, weduwe van Huijbert van Ravenswaij, curator over de boedel van Frans Cornelisz van Sichem, 1608.
54930899168016801 katernDirck Pus, wegens de nagelaten boedel van Geertruijt Eck van Panthalion, 1680.
55026195168416841 stukExploot van de gerechtsdeurwaarder van het Hof van Holland voor de directeuren over de boedel van Aert Kemp alsmede de schout en gerechten van Woudrichem, inzake de betaling van kosten voortvloeiende uit zeker mandament in debitis van hetzelfde Hof, 1684.
5512213176168716871 katernHendrik Hanedoes, als curator van de boedel van Gerrit Willemse Crielaart, 1687.
5522215176168816881 stukAantekening betreffende de nagelaten roerende goederen van Jan Theunisse Keijser, 1688.
55330699169016902 katernenJan Damen van Littoyen de jonghste, wegens de kinderen en erfgenamen van Cornelis Gerrits Sacht en Hilleke Damen van Littoyen, met bijlage, 1690.
55432299170017001 katernAart van der Colff, wegens de nagelaten goederen van Benedictus Wittens en Henriette van Nispen, 1700.
55531099171917191 katernGeertruijd Adams de Cock, wegens de nagelaten boedel van Jan van Pelt, 1719.
5562268177174717472 katernen en 1 stukAnna Cornelia van de Werken, wegens haar moeder Susanna de Roij, met concept en bijlage, 1747.
5572295177174717501 omslagStukken behorende bij de rekening van de curator van de insolvente boedel van Jacobus Irwin, 1747-1750.NB: bijlagen ?
558393101174917491 katern.Akte van verkoop van de roerende goederen uit de insolvente boedel van Jacobus Irwin, 1749.NB: eigenlijk: Conditie en voorwaarden ...
55932599175017501 katernMachteld Ruijs, wegens de nagelaten goederen van haar overleden man Jan de Ruijter, 1750.
560391101175017511 lias.Josias Storm, wegens de nagelaten boedel van Willem Vogelenzang, 1750, 1751.
5612212176175217521 omslagPieter de Meele, wegens de insolvente boedel van Heijltje de Caron, 1752.
56232699180118031 omslagAdrianus van der Meer, wegens de nagelaten goederen van Pieter de Looij en Leijntje de Heer, 1801, 1803.NB: betreft een desolate/geabondeerde/insolvente/gerepudieerde/verlaten/failliete boedel
563388100180318031 omslag.Paulus Mosselmans en Cornelis Havelaar, wegens de insolvente en gerepudieerde boedel van Casper Kroes, 1803.NB: Betreft alleen de bijlagen; rekening ontbreekt.
Rubriek:Autorisatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
5641092140168216821 stukAkte van autorisatie van de magistraat van Woudrichem, aan Cornelis de Reuvere, diaken, om de nagelaten goederen van Grietie Pijpers te inventariseren en te verkopen, 1682.NB: zie 226
56522497168316831 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan Grietie van Andel, weduwe van Geraert Crielaert, om Adriaen Hanedoes aan te stellen als directeur* over de boedel van rekestrante en haar overleden man, en deze te verkopen, 1683.NB: * curateur was doorgestreept
56615197168616861 stuk.Akte van autorisatie van baljuw, schout, burgemeesters en regeerders aan Alida van Vliet, weduwe van Johan Pijl, tot publieke verkoop van enkele percelen land, 1686.
56715697168716871 stuk.Akte van autorisatie van schout en schepenen aan de erfgenamen van Jan Anthonissen Hooghlant tot verkoop van de nagelaten boedel, 1687.
56822397168816881 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan de procureur Jacob Vinck om de nalatenschap van Hendrijck Florisse Theulingh openbaar te verkopen, en van de opbrengst hiervan de crediteuren te betalen, 1688.
569153153169416941 stuk.Akte van autorisatie van Dirck ten Haegen, burgemeester, en Izaack van Walcheren, schepen, tot openbare verkoop van de goederen nagelaten door Janneke Huijbrechts, weduwe van Huijbert de Wevel, 1694.
57015497169616961 omslag.Akte van autorisatie van baljuw, 'hoofdschout' en regeerders aan Jan Francois de Labarie en zijn huisvrouw Cornelia Sluijmers, tot verkoop van renten rustende op een erf en huis staande in Brugge; met akte van autorisatie tot ontvangst van de verkooppenningen, 1696.
57115597169616961 omslag.Akte van autorisatie van baljuw, schout en schepenen aan Jan Postman tot verkoop van de goederen nagelaten door Grietie van Eeten, overleden huisvrouw van de suppliant, met bijlagen, 1696.NB: Met rekest.
57215797169616961 omslag.Akte van autorisatie van schout en schepenen aan Nicolaas van der Pijl, weduwnaar van Susanna van der Stael, te voren weduwe van Bastiaan Kenniphaes tot verkoop van vijf hond zaailand gelegen aan de Vijsie te Sleeuwijk, concept, 1696.NB: Met rekest.
5732042142169616961 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen van Almkerk aan Jacob Vinck, tot openbare verkoop van een huis aan de Uppelsedijk, 1696.
57415897169716971 stuk.Akte van autorisatie van burgemeesters en regeerders aan Benedictus Wittens, gehuwd met Henrietta van Nispen, Catharina van Nispen, weduwe van Pieter Pieterson, en Alida Catharina van Vliet, weduwe van mr. Johan Pijl, tot het handelen zoals in het rekest is omschreven, 1697.NB: Het rekest ontbreekt.
57513797169916991 stuk.aan de substituut-baljuw Dirk Tenhagen, om de nagelaten goederen van Cornelia Eck van Pantalion te verkopen, 1699.
57613697174717471 stuk.aan de substituut-secretaris, om het huisraad van Lijsbet Uppel, gescheiden huisvrouw van Dirk van Eeten, te taxeren, afschrift, 1747.
57721697180218021 stukRekest van Yda van Arkel, weduwe van Pieter Kentie, om uit de opbrengst van de verkoop van een deel van de nagelaten boedel van haar schoonmoeder Elisabeth Verschuure, de dokters- en begraafkosten van haar overleden dochter Elisabeth te mogen betalen, 1802. Met gunstige beschikking.
Rubriek:Allerhande zaken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
578338103157915811 deelProtocol van procuraties, certificaties, geloften, taxaties, transporten, openbare verkopen van onroerend goed, pandingen, eedafleggingen, obligaties, vertichtingen en allerhande akten, 1579-1581.NB: zonder band; zwaar beschadigd: fol. 275 v. "in de hengmeng" -> Ouden Ban te Woudrichem. Tot 1663 hebben de protocollen van allerhande akten betrekking op Stad en Lande
579339104159615971 deelProtocol van taxaties, obligaties, attestaties, pandingen, certificaties, vertichtingen en allerhande akten, 1596, 1597.NB: herberg "den Gulden Aernt", huis "de Wildeman" in de Hooghstraat, huis "den Blauwen Voet" in de Gasthuisstraat, herberg "de Drie Coningen".
580395105160016021 deel.Protocol van allerhande akten, 1600-1602.NB: In de protocollen van allerhande akten veel transporten van onroerend goed en vestiging van hypotheken.
581397105a160316031 deel.Protocol van allerhande akten, 1603.NB: slecht gerestaureerd
582398106160616071 deel.Protocol van allerhande akten, 1606, 1607.
583399107160716081 deel.Protocol van allerhande akten, 1607, 1608.
584396108161016111 katern.Protocol van allerhande akten, 1610, 1611.
585400109161116121 deel.Protocol van allerhande akten, 1611, 1612.
586401110161616181 deelProtocol van allerhande zaken, 1616-1618.
587402111161816211 deelProtocol van allerhande zaken, 1618-1621.
588419130163016341 deel.Protocol van vertichtingen, geloften, procuraties, arresten en allerhande akten, 1630-1634.NB: in slechte materiŽle staat
589420131163516391 deel.Protocol van vertichtingen, geloften, procuraties, arresten, certificaties, naasting en allerhande akten, 1635-1639.NB: in slechte materiŽle toestand
590421132163916431 deel.Protocol van vertichtingen, geloften, procuraties, arresten en allerhande akten, 1639-1643.NB: in slechte materiŽle toestand
591422133165016511 deel.Protocol van vertichtingen en allerhande akten, 1650, 1651.NB: in zeer slechte materiŽle toestand
592403112165416561 deelProtocol van allerhande akten, 1654-1656.NB: Zwaar beschadigd.
593404113165616591 deel.Protocol van allerhande akten, 1656-1659.
594423134165616591 deel.Protocol van vertichtingen, geloften, procuraties, arresten, naastinge en allerhande akten, 1656-1659.
595405114165916661 deel.Protocol van allerhande akten, 1659-1666.NB: Inktvraat
596407116166216691 deel.Protocol van allerhande akten m.b.t. Op- en Nederandel, Almkerk, Emmikhoven, Waardhuizen en De Werken, 1662-1669.NB: te restaureren
597406115166616701 deel.Protocol van allerhande akten, 1666-1670.NB: te restaureren
Rubriek:Schuldbekentenis
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
5982679120167017331 deelProtocol van vestiging van obligaties, 1670-1733.NB: 'Register van de hypothecatien, lijff- en losrenten, custingh- en schultbrieven'
Rubriek:Allerhande zaken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
599408125180418081 deelProtocol van transporten, vestiging van hypotheken en allerhande akten, 1804-1808.NB: Inliggend enkele losse aantekeningen
600409126180718081 deelProtocol van transporten en vestiging van hypotheken, 1807, 1808.
6011990157181118111 katernRepertorium bij de akten opgemaakt voor het Tribunal Civil, 1811.NB: bij vnr 1989
6021989157181118111 omslagAkten opgemaakt voor het Tribunal Civil van Woudrichem in de periode 15 februari tot 19 juni 1811, 1811.
Rubriek:Taxatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
6031976158165216521 stukvan twee percelen land te Uitwijk, nagelaten door de heer Connicx, 1652.NB: schout en heemraden van Uitwijk
6041975158167016701 stukvan een uiterwaard bij Sleeuwijk, nagelaten door Dirck en Willem van Roosendael, 1670.NB: schout en slijkheemraden van de Oude en de Nieuwe Ban
6051974158167016701 stukvan een gors en een perceel land in de Oude Ban, nagelaten door de heer Graswinckel, 1670.NB: schout en slijkheemraden van de Oude Ban
6061973158167116711 stukvan een declaratie van Thomas Kemp, procureur, ten laste van Adriaen Claes van Leeuwarden, 1671.
6071972158167116711 stukvan een declaratie van Philip van Nederveen, ten laste van Willeboort van Nederveen, ca. 1671.
6081969158167116711 stukvan een declaratie van Pieter van Wevelinckhoven ten laste van Arien Jans van Aelst, 1671.
6091951158167116711 stukvan de declaratie van Thomas Kemp, procureur, ten laste van Elisabeth van Eeck, 1671.
6101971158167116711 stukvan veertien hont land te Sleeuwijk, nagelaten door Aentje Meeus van Riebeeck, 1671.
6111970158167216721 stukvan een huis en erf in de Hoogstraat, nagelaten door Geertruijt Wouters, 1672.
6121968158167216721 stukvan een uiterwaard bij Woudrichem, nagelaten door Dirck en Willem van Roosendael, 1672.NB: schout en heemraden van de Oude Ban
6131967158167316731 stukvan een legerwagen met twee paarden, toebehorende Wiggert Swaenevelt, 1763.
6141966158167316731 stukvan enkele percelen land, griend en een gors in de Oude Ban en Almkerk, nagelaten door Cornelis Swaen, 1673.NB: schout en heemraden van de Oude en Nieuwe Ban en de Ban van Honswijk
6151954158167416741 stukvan een erf met daarop de voet van een ingestorte windkorenmolen, een huis en een rosmolen, het recht van de wind en het op het erf liggende hout- en ijzerwerk, door Aelbert Jans van Eck verkocht aan Dirck Leenderts van der Lint en Hendrijck Hermans Maes, 1674.NB: Woudrichem
6161965158167416741 stukvan een korenwindmolen, met huis en rosmolen te Woudrichem, door Joanneske Febuer verkocht aan Aelbert Jans van Eck, 1674.NB: Febuer?
6171829158167516751 stukvan drie hond land gelegen in de Oude Ban, nagelaten door Willem de Wit, 1675.
6181828158167516751 stukvan een huis en erf aan de Hoogstraat, nagelaten door Willem de Wit, 1675.
6191956158167516763 stukkenvan de helft in de eigendom van een in aanbouw zijnde korenwindmolen, een rosmolen en hout- en ijzerwerk, door Dirk Leenderts van der Lint verkocht aan Jan Gijsberts van der Meulen, met afschrift, 1675, 1676.NB: Akten van taxatie ...
6201827158167616761 stukvan twee percelen land in de Opperste polder onder Andel, nagelaten door Hendrik Valkus, 1676.NB: schout en gerechten van Andel
6211953158167616762 stukkenvan de roerende onderdelen, zoals vluchtpijpen en schermen, behorende bij de eendenkooi te Uitwijk, op verzoek van Arij Jans van Aelst en Mechteltie Jans Moolengraaff, met afschrift, 1676.
6221955158167616762 stukkenvan een erf en een vervallen huis te Almkerk, met afschrift, 1676.
62313497167716771 stuk.Akte van taxatie van kosten gemaakt door Christoffel van der Steen, deurwaarder van de gemenelands middelen, ten laste van Gillis Calgie, 1677.
6241962158167816781 stukvan twee huizen met erf in de Hoogstraat alsmede enkele percelen land, nagelaten door Jan Boxel, 1678.
6251957158167816781 katernvan diverse percelen land in de Oude Ban, te De Werken, Honswijk, Rijswijk, Emmickhoven, Andel, Uppel en van een blok huizen te Woudrichem, nagelaten door Jan de With, 1678.
6261964158168016802 stukkenvan twee percelen land in de Oude Ban, nagelaten door Margrita de La Torre, met afschrift, 1680.NB: schout en heemraden van de Oude Ban
6271963158168116811 stukvan een huis en erf in de Hoogstraat, door Willem Linghs verkocht aan de H. Geestmeester en de Diaconie van Woudrichem, 1681.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
6281958158168416841 stukvan enkele percelen bouw- en weiland te Waardhuizen, nagelaten door Elisabeth Doedeijns, 1684.NB: schout en heemraden van Waardhuizen
6291952158168416841 stukvan twee huizen met erf aan de Hoogstraat en de Landpoortstraat, 1684.
6301961158168416841 stukvan een perceel land genaamd de Ronden Kamp in de Doorn te Almkerk, nagelaten door Geertruijt Block, 1684.
6311959158168416841 stukvan enkele percelen bouw- en weiland te Almkerk, nagelaten door Elisabeth Doedijns, 1684.NB: schout en heemraden van Almkerk
6321960158168416841 stukvan enkele percelen land en griend in de Oude Ban, nagelaten door Geertruijt Block, 1684.
6331950158168616861 stukvan twee percelen land te Uppel, nagelaten door Grietje Ariens de Leeuw, 1686.NB: schout en heemraden van Almkerk
6341949158168716871 stukvan een hofstede met een en twintig morgen land te Waardhuizen, nagelaten door Johanna Maria van Kuijl, 1687.NB: schout en heemraden van Waardhuizen
6351948158168716871 stukvan een perceel weiland bij de achtkante molen in de Ban van den Duijl, nagelaten door Geertruij Ariens Groenenbergh, 1687.NB: schout en schepenen van Emmickhoven
6361947158168716871 stukvan een perceel weiland in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Govert Bollekus, 1687.NB: schout en heemraden van Almkerk
6371946158168716871 stukvan twee percelen land in de Oude Ban, nagelaten door Maria de Latorre, 1687.
6381945158168816881 stukvan een perceel land (waarsch. te Emmickhoven of Waardhuizen), nagelaten door Pieter de Mulder, 1688.NB: schout en gerechten van Emmickhoven
6391944158168816881 stukvan een paard, welk Joost Willems van der Hoeven geruild heeft met Adriaan Aeckermans tegen drie en een halve morgen land te Waardhuizen, 1688.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6401924158168816881 stukvan drie huizen aan de Kerkstraat en de Landpoortstraat alsmede diverse percelen bouw- en weiland in de Oude Ban, Rijswijk en Giessen, die Adriaan van der Colff als borg stelt voor zijn ambt als ontvanger van de verpondingen, 1688.
6411940158168916891 stukvan een perceel land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Cornelia Cornelisd. van Gorp, weduwe van Jacob Pieters van Heijst, 1689.NB: schout en heemraden van Waardhuizen
6421943158168916891 stukvan een perceel weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door Claes IJsermans, 1689.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6431941158168916891 stukvan de tienden van Emmickhoven en Ganswijk, nagelaten door Jan Baptista Doucqurs, 1689.NB: schout en schepenen van Emmickhoven
6441938158168916891 stukvan twee percelen land in de Ban van Ganswijk en in Waardhuizen, nagelaten door Anneke Cornelis Verdoel, 1689.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6451939158168916891 stukvan een tuin in de Molenstraat, nagelaten door Christina van Leeuwen, 1689.
6461942158168916891 stukvan een declaratie van Gabriel Hanedoes, advocaat, ten laste van Hendrik Willems Valcus alsmede van de roerende goederen van Hendrik Willems Valcus om daaraan de voornoemde declaratie te verhalen, 1689.
6471937158169016901 stukvan drie percelen land in de Ban van Uppel en de Oude Doorn, nagelaten door Anneke Ariens Camerman, 1690.NB: schout en heemraden van Almkerk
6481936158169016901 stukvan een perceel land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Jacob Peters van Heijst en Cornelia Cornelisd. van Gorp, 1690.NB: schout en heemraden van Waardhuizen
6492313168169016901 stukAkte van taxatie van de af te breken huizen van Pieter Romeijn en Felix van Krusten bij het nieuwe oost bolwerk, 1690.
6501935158169016901 stukvan drie en een halve morgen land te Waardhuizen, welke Adriaan Accermans geruild heeft met Joost Willems van der Hoeve tegen een paard, 1690.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6511930158169016923 stukkenvan onroerend goed o.a. vier morgen weiland genaamd het Lege Gelock te Waardhuizen, nagelaten door Thonij Theunis Groenenbergh, 1690, 1692.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6521932158169116911 stukvan een huis, erf en enkele percelen land in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Antonius van Neerkassel, 1691.NB: schout en schepenen van Almkerk
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
6531934158169116911 stukvan een perceel weiland in de Ban van Ganswijk, nagelaten door Alexander Gortzenius, 1691.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6541933158169116911 stukvan een perceel weiland in de Oude Doorn, nagelaten door Alexander Gortzenius, 1691.NB: schout en heemraden van Almkerk
6551929158169216921 stukvan een perceel bouwland in de Ban van Uppel, nagelaten door Thonij Joosten Camerman, 1692.NB: schout en schepenen van Almkerk
6561926158169216921 stukvan de grove en de smalle tienden van de Oude en de Nieuwe Ban en van Sleeuwijk, nagelaten door Johanna de Witt, vrouwe van Zwijndrecht, 1692.
6571931158169216921 stukvan tienden gelegen in Emmickhoven en Ganswijk, nagelaten door Carel Pompe, heer van Dorsmonde, 1692.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6581923158169216921 stukvan diverse percelen bouw- en weiland op de Koppel in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1692.NB: schout en heemraden van Almkerk
6591927158169216921 stukvan een perceel weiland in de Ban van Honswijk, nagelaten door Thonij Joosten Camerman, 1692.NB: schout en heemraden van Almkerk
6601925158169216921 stukvan een huis en erf in de Molenstraat genaamd het Sloth, nagelaten door Jan Gielen van Opleeuwen, 1692.
6611928158169216921 stukvan een perceel weiland in de Oude Doorn, nagelaten door Aeske Theunis, 1692.NB: schout en heemraden van Almkerk
6621922158169316931 stukvan twee huizen en enkele percelen bouw- en weiland in de Oude Doorn, nagelaten door Vranck Cornelis Camp, 1693.NB: schout en heeemraden van Almkerk
6631919158169316931 stukvan een huis, schuur en erf te Almkerk, nagelaten door Maria van Herwijnen, 1693.NB: schout en heemraden van Almkerk
6641920158169316931 stukvan een perceel weiland in de Ban van Ganswijk, nagelaten door Aert Jacobs Huijgens, 1693.NB: schout en heemraden van Almkerk
6651921158169316931 stukvan een perceel boezem en water te Emmickhoven, nagelaten door Vranck Cornelis Camp, 1693.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6661918158169316931 stukvan een huis en twee percelen land te Emmickhoven en Waardhuizen, nagelaten door Maria van Herwijnen, 1693.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6671917158169416942 stukkenvan een perceel land in de Ban van Uppel, nagelaten door Maria Sprangers en Judijck van Slingerlandt, met bijlage, 1694.NB: schout en heemraden van Almkerk
6681913158169416941 katernvan de hofstede met vijfentwintig morgen land genaamd de Hoge Koppel alsmede diverse percelen land, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1694.NB: schout en heemraden van Almkerk
6691915158169416941 stukvan een perceel weiland en een perceel boezem en putten te Almkerk, nagelaten door Johan Baptista van den Heesacker, 1694.NB: schout en heemraden van Almkerk
6701912158169416941 stukvan een huis en erf naast de Koepoort, een huis en erf in de Landpoortstraat en een perceel weiland in de Oude Ban genaamd Claermaeijs Campke, nagelaten door Johanna Elisabeth van Dam, 1694.
6711916158169416941 stukvan twee paarden en een koets, toebehorende Jacob Ten Ham, 1694.
6721914158169416941 stukvan enkele percelen land in de Bannen van Ganswijk en den Duijl, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1694.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6731830158169516951 stukvan zeventien hond bouwland in de Oude Ban, in eigendom bij Livinus van Barnevelt, 1695.NB: door schout en heemradem van de Oude en Nieuwe Ban en de Ban van Honswijk
6741908158169516951 stukvan enkele percelen bouw- en weiland in de Bannen van Uppel en Honswijk, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1695.NB: schout en schepenen van Almkerk
6751907158169516951 stukvan drie percelen weiland in de Ban van den Duijl en te Waardhuizen, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1695.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6761910158169516951 stukvan twee percelen bouw- en weiland te De Werken, nagelaten door Jacob van den Brandelaer, 1695.NB: schout en heemraden van De Werken
6771911158169516951 stukvan een huis en een tuintje in de Molenstraat alsmede een huis in de Hoogstraat, nagelaten door Aeltie Snouck, 1695.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
6781909158169516951 stukvan drie en een halve morgen weiland genaamd de Waerborgh te Emmickhoven, nagelaten door Balthasar van Wevelinckhoven, 1695.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6791906158169616961 stukvan diverse percelen bouw- en weiland op de Coppel in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Margrita van Wevelickhoven, 1696.NB: schout en heemraden van Almkerk
6801904158169616961 stukvan vijf morgen bouwland te Waardhuizen, nagelaten door Margrita Snoeckx, 1696.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6811905158169616961 stukvan twee percelen weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door de heer Pauw, 1696.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6821899158169716971 stukvan een huis en schuur alsmede diverse percelen bouw- en weiland te Waardhuizen, nagelaten door Maria van Erp, 1697.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6831900158169716971 stukvan twintig hond weiland te Almkerk, nagelaten door Maria van Erp, 1697.NB: schout en heemraden van Almkerk
6841903158169716971 stukvan een perceel land in de Doorn, nagelaten door Maarten van Campen, 1697.NB: schout en heemraden van Almkerk
6851902158169716971 stukvan twee percelen weiland in Zandwijk, nagelaten door Engeltie van Hedickhuijsen, 1697.NB: schout en heemraden van Almkerk
6861901158169716971 stukvan twee percelen land in de Ban van Honswijk, nagelaten door Johan van Rijn, 1697.NB: schout en heemraden van Almkerk
6871897158169816981 katernvan een huis en diverse percelen bouw- en weiland gelegen in de Oude Doorn en de Ban van Uppel, nagelaten door Reijer Gerrits Schrieck, 1698.NB: schout en heemraden van Almkerk
6881893158169816981 stukvan vier percelen land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Cornelis Bollekens, 1698.NB: schout en schepenen van Emmickhoven
6891898158169816981 katernvan twee huizen en diverse percelen bouw- en weiland in De Werken, nagelaten door Gerrichie van Rietvelt, 1698.NB: schout en heemraden van De Werken
6901896158169816981 stukvan een perceel weiland in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Cornelis Bollekens, 1698.NB: schout en heemraden van Almkerk
6911894158169816981 stukvan zeven morgen weiland in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Johan Nobelaer, heer van Uitwijk, 1698.NB: schout en heemraden van Almkerk
6921831158169816981 stukvan twee percelen weiland te Uitwijk, nagelaten door Anna van Oversteegh, 1698.
6931895158169816981 stukvan een perceel weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door Johan Nobelaer, heer van Uitwijk, 1698.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
6941890158169916991 katernvan diverse percelen bouw- en weiland in De Werken, nagelaten door Jannege Pieters Rustwat, 1699.NB: schout en schepenen van De Werken; er is ook een boerderij die de Quelling of Rustwat heet
6951891158169916991 stukvan twee percelen griend in De Werken, nagelaten door Jasper Verhoeve, 1699.NB: schout en schepenen van De Werken
6961892158169916991 stukvan een vierde part in een gedeelte van de Sleeuwijkse boezem te De Werken, nagelaten door Anthonij Kant, 1699.NB: schout en schepenen van De Werken
6971889158170017001 stukvan een huis bij de Doornse sluis te Almkerk, nagelaten door Nanningh Cornelis Ouwerkerck, 1700.NB: schout en heemraden van Almkerk
6981885158170017001 stukvan een huis, schuur en boomgaart alsmede enkele percelen bouw- en weiland in Hille, nagelaten door jonkvrouwe Anna van Muijsenborgh, 1700.NB: sub.schout en schepenen van Hille
6991888158170017001 stukvan een huis, boomgaard, bouwland en griend te Uppel en Zandwijk, nagelaten door Cornelis Willems van de Coppel, 1700.NB: schout en heemraden van Almkerk
7001886158170017001 stukvan enkele percelen bouwland en griend in o.a. De Werken alsmede het visrecht op de Bakkerskil, 1700.NB: schout en heemraden van De Werken
7011883158170017001 stukvan vier morgen weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door Hendrik Doudijn, 1700.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7021879158170017001 stukvan een perceel weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door Cornelis Willems van de Coppel, 1700.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
7031882158170017001 stukvan enkele percelen bouw- en weiland te Waardhuizen, nagelaten door Hendrik Doudijns, 1700.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7041881158170017001 stukvan enkele percelen bouwland in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Hendrik Doudijns, 1700.NB: schout en heemraden van Almkerk
7051887158170017001 stukvan een perceel weiland in de Ban van den Duijl, nagelaten door jonkvrouwe Anna van Muijsenborgh, 1700.NB: schout en heemraden van Waardhuizen
7061884158170017001 stukvan twee percelen bouw- en weiland te De Werken, nagelaten door Josina de Marees, 1700.NB: schout en heemraden van De Werken
7071880158170017001 stukvan enkele percelen bouw- en weiland in de Oude Doorn, nagelaten door Willem Doudijns, 1700.NB: schout en heemraden van Almkerk
7081842158170117011 stukvan twee percelen bouwland in de Oude Ban en de Ban van Honswijk, nagelaten door Geertruijt Brienen, 1701.
7091833158170117011 stukvan een perceel weiland te Uitwijk, nagelaten door Mecheltie Maurits, 1701.
7101832158170117011 stukvan een huis en erf, nagelaten door Adriana van Rossum, 1701.
7111875158170117011 stukvan een huis, schuur en een perceel bouwland in de Oude Doorn, nagelaten door Barent van Nes, 1701.NB: schout en heemraden van Almkerk
7121876158170117011 stukvan een huis en schuur alsmede enkele percelen bouw- en weiland te Uppel, nagelaten door Stoffel Anthonis van Oudheusden, 1701.NB: schout en schepenen van Almkerk
7131878158170117011 stukvan twee percelen land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Huijbert van der Meer, heer van Heijthuizen en in Grijsoort, 1701.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7141877158170117011 stukvan dertien en een halve morgen land in de Ban van Honswijk, op verzoek van Cornelis Cornelise Vroege, 1701.
7151874158170217021 stukvan zeven morgen land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Adriana van Andel, 1702.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7161841158170217021 stukvan een huis en erf in de Bagijnenstraat, nagelaten door Claes Jans de Joode, 1702.
7171873158170217021 stukeen huis en erf alsmede een tuintje in de Molenstraat, nagelaten door Aeltie Snouck, 1702.
7181838158170217021 stukvan diverse percelen bouw- en weiland in de Oude en Nieuwe Ban en drie huizen, nagelaten door Catharina Ten Haegen, 1702.
7191837158170317031 stukvan twee percelen land in de Ban van Uppel, nagelaten door Geertie Floris en Joost Floris Teulingh, 1703.
7201869158170317031 stukvan zes en een halve morgen land te Waardhuizen, nagelaten door Gijsbert de Bie, 1703.NB: schout en schepenen van Emmickhoven
7211870158170317031 stukvan twee percelen land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Pieter Hendrik van Ravenswaij, 1703.NB: schout en schepenen van Emmickhoven
7221872158170317031 stukvan een huis aan de Emmickhovense dijk en twee percelen bouwland in de Ban van Ganswijk, nagelaten door Engel Sacht, 1703.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7231871158170317031 stukvan een huis, schuur en erf te Almkerk, nagelaten door Jacob Borghouts, 1703.NB: schout en heemraden van Almkerk
7241836158170417041 stukvan vijf morgen bouw- en weiland in de Oude Ban en twee morgen bouwland in de Ban van De Werken, nagelaten door Adam van Winteroij, 1704.
7251866158170417041 stukvan een perceel land te Waardhuizen, nagelaten door Jan Theunis Vinck, 1704.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7261868158170417041 stukvan vijf morgen land in de Oude Ban, nagelaten door jonkheer Pieter Carel de Bils, 1704.
7271867158170417041 stukvan enkele percelen bouw- en weiland in de Ban van Zandwijk, nagelaten door Libertus van Wevelinckhoven, 1704.NB: schout en heemraden van Almkerk
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
7281864158170517051 stukvan het vierde deel in een huis en een perceel land in de Ban van Uppel, nagelaten door Franciscus van de Weteringe, 1705.NB: schout en heemraden van Almkerk
7291863158170517051 stukvan twee hond griend in De Werken, nagelaten door Corstiaen de Vries, 1705.NB: schout en schepenen van De Werken
7301861158170517051 stukvan het zesde deel in een huis en een perceel weiland te De Werken, nagelaten door Maria Ros, 1705.NB: schout en gerechten van De Werken
7311865158170517051 stukvan een huis aan de Uppelse dijk, nagelaten door Arien Bastiaans de Groot, 1705.NB: schout en gerechten van Almkerk
7321862158170517051 stukvan een huis en enkele percelen land in de Ban van Uppel en de Oude Doorn, nagelaten door Arien Peters van der Putten, 1705.NB: schout en heemraden van Almkerk
7331860158170617061 stukvan een huis en een perceel boomgaard te Almkerk en een perceel land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Gerrit Jans van Noort, 1706.NB: twee akten: voor sch. en sch van Almkerk ťn van Emmickhoven
7341857158170617061 stukvan een huis en erf te Almkerk, nagelaten door Willem Lambertus Gravers, 1706.NB: schout en heemraden van Almkerk
7351859158170617061 stukvan een perceel land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Pieter de Bruijn, 1706.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7361858158170617061 stukvan een twaalfde deel in de grove, smalle en krijtende tienden van de Oude en Nieuwe Ban en Sleeuwijk, nagelaten door graaf Diderik van Beijeren, Schagen en Warfuzť, 1706.
7371839158170717071 stukvan een huis en erf in de Molenstraat, nagelaten door Francijna van der Hart, 1707.
7381855158170817081 stukvan drie morgen weiland in de Ban van den Duijl, op verzoek van Willem Jan Baester, 1708.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7391856158170817081 stukvan een huis en diverse percelen bouw- en weiland, griend en boomgaard in de Oude en Nieuwe Ban en de Ban van Honswijk, nagelaten door Barnevelt de Wacker, 1708.
7401834158170817081 stukvan veertien hond bouwland in de Ban van Ganswijk, nagelaten door Arien Jans van Gameren, 1708.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
7411826158171017101 stukvan een huis en erf alsmede enkele percelen bouwland, van Susanna de Witt, 1710.
7421854158171117111 stukvan de hofstede met vijfentwintig morgen land genaamd de Roeff te Honswijk, van twee percelen bouw- en weiland aldaar alsmede van de tienden van Honswijk en Uppel, nagelaten door Steven Criellaert, 1711.
7431852158171217121 stukvan diverse percelen bouw- en weiland, griend, boomgaard en uiterwaard te De Werken en Rijswijk, nagelaten door Ezechiel Decker, 1712.
7441853158171217121 stukvan een huis te De Werken en de helft van het visrecht op de Bakkerskil, nagelaten door Anneke Savoijaarts, 1712.NB: schout en gerechten van De Werken
7451851158171317131 stukvan een huis en schuur te Almkerk, alsmede enkele percelen bouw- en weiland en griend in de Oude Doorn en de Ban van Uppel, nagelaten door Willem Holman, 1713.NB: schout en gerechten van Almkerk
7461847158171417141 stukvan een perceel bouwland genaamd de Roeft te Honswijk en een perceel boomgaard te Andel leenroerig aan het leenhof van Giessen, nagelaten door Jan Ruimschootel, 1714.
7471848158171417141 katernvan een huis en schuur alsmede diverse percelen bouw- en weiland en griend in de Ban van Uppel, nagelaten door Nanningh Brievinghs, 1714.NB: door schout en schep. van Almkerk
7481849158171417141 stukvan een huis en twee percelen land te Emmickhoven, nagelaten door Bastiaentie van der Vliet, 1714.
7491850158171417141 stukvan enkele percelen bouw- en weiland en griend te De Werken, nagelaten door Jacob Mouthaen, 1714.NB: schout en gerechten van De Werken
7501846158171517151 stukvan een perceel weiland te Zandwijk, nagelaten door Theodora Messemakers, 1715.NB: door schout en gerechten van Almkerk
7511835158172417241 stukvan een hofstede met vijf morgen en twee hond land bij Sleeuwijk alsmede twee morgen bouwland leenroerig aan de leenhof van Rijswijk, eveneens gelegen te Sleeuwijk, op verzoek van Margreta Maria Dommer, 1724.
7521845158172517251 stukvan twee percelen bouw- en weiland in Waardhuizen leenroerig aan de leenhof van Eethen, nagelaten door Pleun Cornelis Verdoel, 1725.NB: door schout en gerechten van Waardhuizen
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
7531844158172917291 katernvan diverse percelen bouw- en weiland, griend en boomgaard, van de tienden van Honswijk en Uppel alsmede de hofstede met vijfentwintig morgen land genaamd de Roeft te Honswijk, daaronder begrepen een huis genaamd de Weijburgh leenroerig aan de Staten van Holland en Westvriesland, nagelaten door Bastiana Criellaert, 1729.
7542060142174217421 stukAkte van taxatie van een huis, erf en boomgaart aan de Oudendijk, nagelaten door Hendrik Willem Storm, 1742.
7551840158174517451 stukvan een perceel bouwland in de Oude Ban, op verzoek van Willem Hendriks van Os, 1745.
7562246177174917491 stukvan een huis en erf in de Hoogstraat, nagelaten door Gerrit van der Wouden, concept, 1749.NB: Betreft een fragment.
757449136175317531 omslagAkte van taxatie van het goud en zilverwerk, gevonden ten sterfhuize van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, 1753.NB: zie 448
7581825158176217621 stukvan een hofstede met twintig en een halve morgen land, genaamd het Groot Reijgersbos, gelegen te Giessen en Andel, op verzoek van Sebastiaan Kuijpers, 1762.
7591824158176217621 stukvan een huis, schuur en erf, genaamd het St. Joris, op verzoek van Sebastiaan Kuijpers, 1762.
7601823158176317631 stukvan een huis, schuur en erf, genaamd het St. Joris, op verzoek van Sebastiaan Kuijpers, 1763.
7611995160176317631 katernAkte van taxatie van drie huizen in de Molenstraat en enkele percelen bouw- en weiland bij de (Middel-)Vaartsesteeg en in de Nieuwe Ban, nagelaten door Willem van der Colff, 1763.
7621822158176417643 stukkenBevelschrift van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland aan de schepenbank van Woudrichem om het waardje van Anthonij Martini, gelegen in de Waal, te taxeren, met bijlagen, 1764.NB: met taxatierapport: misschien te beschrijven als: Akte van taxatie ..., met bijlagen. Kortheidshalve wordt in de beschrijvingen van de akten van taxatie gesproken van 'huizen' en 'percelen', ook als het de helft of een twee en zeventigste part in een vierde part etc. in een huis of perceel betreft. Als duidelijk is dat deze taxaties een fiscaal doel hadden, dan rub. 243
Rubriek:Verkoop van roerend goed
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
7631614151166216621 stukdoor Christoffel Dinant, op last van de heer van Poederoijen, van vier koeien en een os, 1662.NB: zwaar beschadigd
7642219190167116711 stukAkte van verkoop door Kuindert Bastiaans Koningh aan Hendrick van Neercassel van twee paarden en drie koeien, 1671.NB: te restaureren
76514397167416741 stukBekendmaking van een openbare verkoop van huisraad en timmergereedschap nagelaten door Jan Isbrants, 1674.
7661461146167516751 stukAkte van verkoop door Adriaan Ten Haege c.s. aan Johan van der Meijden, van de ambachtsheerlijkheid Sleeuwijk en de daaraan verbonden rechten, 1675.NB: vochtschade
7671618151168816881 stukdoor Pieter Anthonisse, koopman uit Eersel, aan Dirck van Eethen en Joost Willem van der Houve, van zesenveertig schapen en tweeŽnveertig lammeren, 1688.NB: zwaar beschadigd
7681581151169716971 katerndoor Benedictus Wittens, substituut-baljuw, van huisraad van de verbannen Hendrik Bilkers, 1697.
7691584151174417441 katerndoor Willem Kentie, van wagens, paardetuigen en huisraad, 1744.
7701620151174517451 katerndoor Jacob van Hardenbroek, commandeur op Loevestein, van o.a. meubels, 1745.
7711595151174617461 katerndoor Arent van der Hoeven, van huisraad, 1746.
7721594151174717471 katerndoor Jan Hessel, van huisraad, 1747.NB: op erfhuisrecht?
7731617151174717471 katerndoor Dirk van Eeten en Lijsbet Uppel, van o.a. huisraad, gereedschap en hout, 1747.
7741621151174817481 katerndoor de erfgenamen van Dirck van Dam, van huisraad, hout en timmergereedschap, 1748.NB: op erfhuisrecht?
7751590151174817481 katerndoor de voogden van het minderjarige kind van Dirk Dupper, van huisraad, 1748.NB: op erfhuisrecht
7761587151174917491 katerndoor de voogden van Catharina den Hollander, van huisraad en een schuit, 1749.NB: op erfhuisrecht
7771589151174917491 katerndoor Leendert van Tettenrode, als curator van de insolvente boedel van Jacobus Irwin, van huisraad, 1749.
7781583151174917491 katerndoor de voogden over de kinderen van Pieter Verschuuren, van huisraad, 1749.NB: op erfhuisrecht
7791586151174917491 katerndoor Willem Schoonderwoert, van huisraad, vee en landbouwgereedschap, 1749.NB: op erfhuisrecht?
7801602151174917491 katerndoor de erfgenamen van Jan de Ruijter, van vee en landbouwgereedschap, 1749.
7811580151174917491 katerndoor de kinderen en erfgenamen van Jan van der Hart, van huisraad, 1749.NB: op erfhuisrecht
7821601151175017501 katerndoor Diederik van Helden, substituut-baljuw, als oppervoogd over de kinderen van Leentje Havekost, van huisraad, 1750.
7831599151175017501 katerndoor de erfgenamen van Franciscus Fok en Regina Stellingwerf, van huisraad, 1750.
7841598151175017501 katern en 1 stukdoor Josias Storm, curator van de nagelaten boedel van Willem Vogelezang, van huisraad, paarden, een kalf en landbouwgereedschap, met bijlage, 1750.
7851600151175017501 katerndoor Aart Aarts van Vugt, van koeien, paarden en landbouwgereedschap, 1750.
7862302177175117511 katerndoor Johan Roos aan Jasper Vogelezangh van de halfteelt van twee percelen haver en spelt in de Oudeban, concept, met bijlagen, 1751.
7871588151175217521 katerndoor Jacob Philip van Boetselaar, baljuw, van de geŽxecuteerde boedel van Evert Bouman en Teuntje Vermijs, 1752.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
7881577151175217521 katerndoor Diederik van Helden, substituut-baljuw, als oppervoogd over de minderjarige kinderen van Heijltje de Caron, van huisraad en vee, 1752.
7891578151175217521 katerndoor Cornelis Pellekaan, van koeien en paarden, 1752.
7901622151175317531 katerndoor de erfgenamen van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, van huisraad en vee, 1753.NB: op boedelhuisrecht
7911576151175317531 katerndoor Diederik van Helden, als substituut-baljuw, van enkele paarden en koeien, 1753.
7921579151175317531 katerndoor Aletta Cornelissen van Gool, van huisraad, 1753.NB: op erfhuisrecht
7931575151175317531 katerndoor Mattheus Loeve, van huisraad en visgerei, 1753.NB: op erfhuisrecht
7941582151175417541 katerndoor de kinderen en erfgenamen van Susanna de Vos, van huisraad, 1754.NB: op erfhuisrecht
7951603151175617561 katerndoor de kinderen van Cornelis van Eeten, van molenmakers- en timmergereedschap, 1756.NB: op boedelhuisrecht
7961613151175817581 katerndoor de erfgenamen van Metje van der Voorn, van huisraad, 1758.NB: op erfhuisrecht
7971612151175817581 katerndoor Pieternella de Meele, van huisraad, 1758.NB: op erfhuisrecht
7981611151175817581 katerndoor Pieternella de Meele, van o.a. hout, vlas en hennep, 1758.NB: op erfhuisrecht
7991607151176017601 katerndoor Jan Baptist de Vleeshouwer, van huisraad, 1760.NB: op erfhuisrecht
8001606151176017601 katerndoor Annenees Donkerslood, van huisraad, 1760.NB: op erfhuisrecht
8011616151176117611 katerndoor de kinderen van Matthijs van Haften, van huisraad, 1761.
8021605151176217621 katerndoor de erfgenamen van Willem de Vroe, van huisraad en landbouwgereedschap, 1762.NB: op erfhuisrecht
8031597151176217621 katerndoor de erfgenamen van Willem de Vroe, van huisraad, paarden, wagen en kippen, 1762.NB: op erfhuisrecht
8041604151176217621 katerndoor de erfgenamen van Agatha Johanna van de Graaff, van huisraad, 1762.NB: op erfhuisrecht
8051609151176517651 katerndoor de erfgenamen van Johan Roos en Jenetta de Vroe, van huisraad, 1765.NB: op erfhuisrecht
8061608151176517651 katerndoor de erfgenamen van Dirck de Man en Ariaantje van der Aar, van huisraad, vee en landbouwgereedschap, 1765.
8071610151176517651 katerndoor Elisabeth van den Havick, van huisraad, 1765.NB: op erfhuisrecht
8081592151176617661 katerndoor Cornelis Scheurwater, van huisraad, vee en landbouwgereedschap, 1766.
8091591151176617661 katerndoor Nicolaas Ouwens, op last van de Staten van Holland en Westvriesland, van de nagelaten boedel van Gijsbert van Andel, 1766.
8101593151176817681 katerndoor de erfgenamen van Cornelia Kentie, van huisraad, 1768.NB: op erfhuisrecht
8111619151176817681 katerndoor de erfgenamen van Neeltje Bras, van huisraad, 1768.NB: op erfhuisrecht
8121585151176917691 katerndoor Jenneke van Es, van kleding en huisraad, 1769.NB: Betreft een fragment
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
8131596151176917691 katerndoor Diederik van Helden, substituut-baljuw, als oppervoogd over de minderjarige kinderen van Helena Hendriks, van huisraad, 1769.NB: op erfhuisrecht
8141625152177017701 katern en 1 stukdoor Adriaan van der Hart, van huisraad, met bijlage, 1770.NB: op erfhuisrecht
8151662152177017701 katerndoor de voogden over de onmondige kinderen van Teunis van St. Maartensdijk en Aeltje Smeermaas, van huisraad, landbouwgereedschap en paarden, 1770.NB: op boedelhuisrecht
8161626152177017701 katerndoor Pieternella de Meele, van huisraad, 1770.NB: op erfhuisrecht
8171627152177017701 katerndoor Catharina de Joode, van hout en timmergereedschap, 1770.NB: op boelhuisrecht
8181628152177417741 katerndoor de executeurs van het testament van Jacoba de Vriend, van huisraad, 1774.NB: op erfhuisrecht
8191633152177517751 stukdoor Dingena Kentie, van huisraad, 1775.NB: op erfhuisrecht
8201629152177517751 katerndoor de erfgenamen van Helena Hanedoes, van landbouwgereedschap, paarden en rundvee, 1775.NB: op erfhuisrecht?
8211631152177517751 katerndoor Huijbert Dapts, van huisraad, 1775.NB: op erfhuisrecht
8221632152177617761 stukdoor de erfgenamen van de weduwe van Arie de Graaff, van huisraad, 1776.NB: op erfhuisrecht?
8231635152177717771 katerndoor Wilhelmina de Booij, van huisraad, 1777.NB: op erfhuisrecht
8241634152177717771 katerndoor de executeur van het testament van Josias Storm, van huisraad, 1777.NB: op erfhuisrecht
8251653152177717771 katerndoor Arie Struik, van landbouwgereedschap en vee, 1777.NB: op boelhuisrecht
8261636152177817781 katerndoor J.G. van Pabst, van huisraad, 1778.NB: op erfhuisrecht
8271645152177817781 katerndoor Ariaantje de Paater, van huisraad, melk- en landbouwgereedschap en vee, 1778.
8281637152177917791 katern en 1 stukdoor Jan Peeterse Schaap, van huisraad, landbouwgereedschap en vee, met bijlage, 1779.NB: op boedelhuisrecht
8291639152178017801 katerndoor Anneke Struijck, van huisraad en visgerei, 1780.NB: op erfhuisrecht
8301638152178117811 katerndoor Maria van Haften, van huisraad, 1781.NB: op erfhuisrecht
8311640152178417841 katerndoor Itske Brugmans, van huisraad, 1784.NB: op erfhuisrecht
8321646152178617861 katern en 2 stukkendoor Adriana de Buff, van huisraad, met bijlagen, 1786.NB: op erfhuisrecht
8331642152178617861 katern en 1 stukdoor Leijntje Nieuwenhuijsen, van landbouwgereedschap en vee, met bijlage, 1786.NB: op boedelerfhuisrecht
8341647152178917891 katerndoor de erfgenamen van Cornelia Geertruij Sanderus, van huisraad, 1789.NB: op erfhuisrecht
8351624151179017902 katernendoor N.N. aan diverse personen, van huisraad, ca. 1790.NB: betreft fragmenten
8361648152179217921 katern en 1 stukdoor schout en schepenen van Woudrichem, van verf en glazenmakersgereedschap van Antonie Jop, met bijlage, 1792.NB: op erfhuisrecht
8371649152179217921 katerndoor de erfgenamen van Anneke Struijck, van huisraad, 1792.NB: op erfhuisrecht
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
8381651152179417941 katerndoor de executeurs van het testament van Cornelia Roomer, van huisraad, 1794.NB: op erfhuisrecht
8391650152179417941 katerndoor de weduwe van Gerrit Tieleman, van huisraad, 1794.NB: op erfhuisrecht
8401656152179517951 katerndoor de erfgenamen van kapitein Hamel, van huisraad, 1795.NB: op erfhuisrecht
8411652152179617961 katerndoor Frederik Bleeker, van huisraad, 1796.NB: op erfhuisrecht
8421658152179817981 katerndoor Jan van Andel, van hout, 1798.
8431557148179817981 katerndoor Cornelis de Joode en Frans en Christoffel Verzeijl aan diverse personen, van hout, 1798.
8441654152179817981 katerndoor Paulus Mosselman, van o.a. een vissersschuit en zalm- en elftnetten, 1798.NB: op erfhuisrecht
8451655152179817981 katerndoor Elisabeth van Eeten, van timmermansgereedschap, 1798.
8461560148179917991 katerndoor de kinderen van Pieter Kentie aan Cornelis van der Waal, Willem Vink en Berent Beverlo, van drie percelen halfteelt in de Zandsteeg en de Middelvaartsesteeg, 1799.
8471562148179917991 katerndoor Cornelis Verzeijl aan N.N., van hout, concept, ca. 1799.NB: Betreft een fragment
8481559148179917991 katerndoor Paulus Mosselman aan diverse personen, van enkele percelen heel- en halfteelt in of bij het Hoogland, de Vaartsesteeg en het Stuijvesant, 1799.
8491558148179917991 katerndoor Gerrit Roomer aan diverse personen, van een perceel griendhout aan de Oudendijk, 1799.
8501566148180018001 katerndoor Marinus de Joode aan diverse personen, van populieren en iepebomen, 1800.
8511567148180018001 katerndoor Teunis Bartolomeus Kentie c.s. aan N.N., Dirk Havelaar en Barent Beverlo, van enkele percelen halfteelt in de Oude Ban en op het Hoefke, 1800.
8521565148180018001 katerndoor Cornelis van der Waal aan N.N., van iepebomen, concept, 1800.NB: Betreft een fragment
8531564148180018001 katerndoor Aart Pellekaan aan N.N., van griendhout, bomen en schaarhout, concept, 1800.NB: Betreft een fragment
8541573148180018001 stukdoor N.N. aan diverse personen, van enkele percelen haver en riet, ca. 1800.
8551563148180018001 katerndoor Gerrit Roomer aan Paulus Vogelezang, van een perceel hooigras aan de Vaartsesteeg, 1800.
8561561148180018001 katerndoor Paulus Mosselman, Gerrit Roomer en Pieter van der Hart aan diverse personen, van enkele percelen halfteelt in o.a. het Hogeland, het Stuivesant en de Oude Ban, 1800.
8571568148180118011 katerndoor Cornelis van der Waal aan N.N., van tien morgen hooigras op de waard tussen Loevestein en Woudrichem en op de fortificatiewerken van Loevestein, 1801.
8581569148180118011 katerndoor Paulus Mosselman, Pieter van der Hart, Teunis Bartolomeus en Pieter Kentie aan diverse personen, van enkele percelen heel- en halfteelt in of bij o.a. het Stuivesant, het Hogeland, de Uitwijkse- en de Zandsteeg, 1801.
8591570148180118011 katerndoor de kinderen van Pieter Kentie aan Zeger Zwart en Huijbert van Zo...., van enkele percelen heel- en halfteelt in de Oude Ban en aan de Zandsteeg, 1801.
8601630152180118011 katern en 1 stukdoor Anthony van Waalen, van huisraad, met bijlage, 1801.NB: 'op boel- of erfhuisrecht'
8611659152180118011 katerndoor Frederik van Weelden, van stenen, dakpannen en hout, 1801.NB: Betreft een fragment
8621574148180118011 stukdoor N.N. aan N.N., van enkele percelen klaver, concept, 1801.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
8631431146180218021 katernAkte van openbare verkoop door het gemeentebestuur van Woudrichem aan diverse personen, van roerende goed t.w. 'fournituren', 1802.NB: verkoop vond plaats in 'de Engel'
8641572148180218021 katerndoor Paulus Mosselman, Bastiaan Pellekaan, Gerrit Roomer, de kinderen van Pieter Kentie, Jan Bosch en de weduwe Salomon van der Meulen aan diverse personen, van enkele percelen heel- en halfteelt in, op of aan het Stuivesant, de Vaartse-, Middelvaartse-, Zand- en Hogelandsesteeg, het Oudbroek, de Nieuwe en de Oude Ban, 1802.
8651657152180218021 katern en 1 stukdoor Bastiaan Pellekaan, van vee en landbouwgereedschap, met bijlage, 1802.
8661571148180218021 katerndoor Anthonij Snoek aan diverse personen, van een vijftigtal 'witbomen' staande aan de Honswijksesteeg, 1802.NB: abeel of witte populier
8671660152180218021 katerndoor Maria van Dijk, van meubilair en ander huisraad, 1802.NB: Maria van Dijk was de weduwe van E. Timmerman, 'Fransche kostschoolhouwer'
8681552148180318031 katerndoor Bastiaan Pellekaan, Gerrit Roomer, de weduwe Hanedoes, Paulus Mosselmans en de weduwe S. van der Meulen aan diverse personen, van de heel- en halfteelt van enkele percelen o.a. in of bij het Kraaijevelt, het Stuivezand, Middelvaartsesteeg, de Oudendijk en de Hoogelandsesteeg, 1803.
8691551148180318031 katerndoor Paulus Mosselmans en Hendrik van Bergen aan diverse personen, van enkele percelen klaver en hooigras, 1803.
8701663152180318031 katerndoor de weduwe van Willem Mosselman, van huisraad en visgerei, 1803.
8711641152180418041 stuk en 1 katerndoor de erfgenamen van de weduwe van Hendrik van Pelt, van huisraad, 1804.NB: op erfhuisrecht?
8721550148180418041 katerndoor Frans Bartolomeus Kentie aan N.N., van houtgewas, concept, 1804.NB: Betreft een fragment
8731549148180418041 katerndoor Bastiaan Pellekaan, Jan Bos, Gerrit Roomer, Paulus Mosselmans en Pieter van der Hart aan diverse personen, van enkele percelen heel- en halfteelt in en bij o.a. de Oude en de Nieuwe Ban, het Stuivesant, de Middelvaartsesteeg, het Hooge Land en de Haassekamp, 1804.
8741661152180418041 katern en 1 stukde executeurs van het testament van Adriaan Rauws, van huisraad, met bijlage, 1804.
8751548148180518051 katerndoor Bastiaan Pellekaan aan N.N., van schaarhout, concept, 1805.NB: Betreft een fragment
8761644152180518051 katerndoor Willem Alexander Kentie, van hout, 1805.
8771547148180518051 katerndoor Frans Bartolomeus Kentie aan Cornelis van Dijk, van vier morgen grasgewas, 1805.
8781545148180518051 katern en 2 stukkendoor Bastiaan Pellekaan, Paulus Mosselmans en de heer Hanedoes, aan diverse personen, van de heel- en de halfteelt op enkele percelen o.a. in de Oude en Nieuwe Ban, het Hooge Land en het Kraijenvelt, met bijlagen, 1805.
8791546148180518051 katerndoor Hendrik van Bergen en Cornelis Havelaar aan diverse personen, van enkele percelen klaver aan de Vaartsesteeg en het Hooge Land, 1805.
8801544148180618061 katerndoor Dirk Schaap aan diverse personen, van griendhout, 1806.
8811553148180618061 katerndoor Pieter van der Hart, de weduwe van Pieter Willem de Joode, Jan Bos, Hendrik van Bergen, Bastiaan Pellekaan, Paulus Mosselmans, de heer Hanedoes, Agatha de Gijselaar en A. van der Meer aan diverse personen, van de heel- en halfteelt van enkele percelen o.a. in of bij de Hasekamp, het Aaremoedescampje, de Nieuwe Ban, de Hoogelansche- en Vaartsesteeg, de Postweiden en het Kraijevelt, 1806.
8821643152180718071 katerndoor Hendrik Kiboom, van huisraad, 1807.
8831430146180718071 katernAkte van openbare verkoop door het kerkbestuur van Woudrichem, aan diverse personen van ijzerwerk, glas en lood, 1807.
8841554148180718071 katerndoor Paulus Mosselman, Pieter van der Hart en de kinderen van Jan Hendriks Maas aan diverse personen, van de heel- en halfteelt van enkele percelen op het Hoge Land, 1807.
8851555148180818081 katerndoor Paulus Mosselman, Pieter van der Hart, P. Havelaar, de weduwe P.W. de Joode en Jan Bos aan diverse personen, van enkele percelen halfteelt op of bij het Hoge Land, de Rijswijksesteeg, het Windaas en het Stuivezand, 1808.
8861556148180918091 katerndoor de weduwe Hanedoes, Pieter van der Hart, de weduwe P.W. de Joode, Jan Bosch, Hendrik van Bergen en Elisabeth van Eeten van diverse percelen halfteelt in o.a. de Oude en de Nieuwe Ban, Rijswijk en het Stuivezand, 1809.
Rubriek:Verkoop van onroerend goed
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
8871378145165016501 stukdoor Huijbert van Veen aan ... , van elf hond land op de Hil, concept, ca. 1650.NB: niet compleet
8881423145166516651 stukdoor Christoffel Dijnant, ten voordele van Henrick van Barreveld, aan Hendrick van Barreveld, van drie morgen bouw- en weiland, 1665.NB: zwaar beschadigd
8891424145166516651 stukdoor Christoffel Dijnant, uit naam van Claes Aertsz Veerman, aan Jan de Wit de jonge, van vier hond land in de Ban van Uppel, 1665.NB: zwaar beschadigd
8901425145166816681 stukdoor Christoffel Dijnant, ten voordele van ..., aan ..., van twee boomgaarden gelegen in de Opperste polder van Andel, 1668.NB: Betreft een fragment
8912214176166916691 katernNotariŽle akte van verkoop door Steven Huijgen van den Bosch aan Hendrick van Nispen, van twee percelen land te Andel, 1669.NB: zwaar beschadigd
8921422145167216721 stukdoor Gijsbert Ariens de Jongh aan Jan IJsbrants, van een huis in de Kerkstraat genaamd 'de Blompot', 1672.
8931615151167716772 stukkendoor Gillis Calgie aan Arij Claesse Vinck, van de roerende en onroerende goederen hem aanbestorven door het overlijden van Cornelis Claesse en Claes Cornelisse Vinck, met afschrift, 1677.
8942033142168416841 stukAkte van verkoop door Sophia van Houwelingh c.s. aan Hendrik de Bruijn, van een perceel bouwland op de Uitwijkse Eng, 1684.
8951421145168516851 katerndoor Maria van Nederveen, mogelijk aan de heer Van der Haven, van een hofstede genaamd 'de Roode Bouwinge' met vierentwintig morgen land te Sleeuwijk, alsmede een perceel bouw- en weiland in de Ban van Honswijk en een perceel weiland en griend genaamd 'de Duijre Cooper' in de Ban van Woudrichem, 1685.NB: zwaar beschadigd
8962036142168616861 stukAkte van verkoop door Leendert Ariens de Man aan Wouter van den Kieboom en Anthonij Aerts Smith, van een perceeltje land te Uitwijk, 1686.
8971420145168716871 katerndoor Christoffel Dijnant, ten voordele van Pieter de Witt, aan Arien Gijsbert Vinck, van een dijkstal met beplanting te Giessen, 1687.NB: zwaar beschadigd
8981419145169016901 katerndoor Gosewijn Mosselmans ten voordele van Catharina Bijkert, aan Jan Joosten Camerman, van een morgen bouwland gelegen in Uppel, 1690.
8992308177169416941 stukBekendmaking van de openbare verkoop door de voogden van de kinderen van Matthijs van Baalen van enkele percelen bouw- en weiland alsmede twee huizen in de Molenstraat, 1694.
9001418145171617161 katerndoor de voogden van de kinderen van Gerrit t'Hooft en Dirckie Cornelis van Ouwerkerck aan Dirck Ten Haegen, van een hofstede met zesendertig morgen land in de Ban van Uppel, 1716.
9012234177172417241 katernAkte van verkoop door de Staten van Holland en Westvriesland aan Sijmen van der Stelt, van een perceel van zes morgen en vier hond land gelegen in de Doorn onder Almkerk, 1724.
9021432146173717371 stukdoor de magistraat van Woudrichem en de slijkheemraden van de Oude- en Nieuwe Ban en de Ban van Honswijk aan Lambert van der Hart, van een erf aan de Molenstraat genaamd 'Nistelroij erf', 1737.
9031417145174417441 katerndoor de erfgenamen van Lambert Jansse Brandt aan Pieter Haevelaer en Marinus de Jooden, van een huis en erf in de Waterpoortstraat en twee huizen in de Kerkstraat, 1744.
9041416145174517452 katernendoor Marike Koek aan Hardenbergh Bos, van een huis op de hoek van de Hoogstraat en de Aalstijger, met bijlage, 1745.
9051415145174617461 katerndoor Arendt van der Hoeven aan Jan de Vroe, van de herberg 'de Ridder St. Joris' en het huis 'de Toelast' in de Hoogstraat, 1746.
9061414145174717471 katern en 2 stukkendoor Dirk van Eeten en Lijsbet Uppel aan Dirk van Eeten en Lijsbet Uppel, van drie huizen met erven waarvan een met een schuur, allen in de Hoogstraat, met bijlagen, 1747.NB: e.e.a. i.v.m. hun echtscheiding
9071410145174917492 stukken en 2 katernendoor Leendert van Tettenrode, als curator van de insolvente boedel van Jacobus Irwin, aan Willem van Rossum en Alexander de Joode, van een huis in de Kerkstraat en een huis in de Bagijnestraat, met afschrift en bijlagen, 1749.
9081411145174917491 katerndoor de erfgenamen van Jan van der Hart aan Wouter van Eeten, Gijsbert van Andel, Daniel en Adriaan Haagen en Cornelis de Jode, van een huis, schuur en erf in de Burgstraat, een huis en erf in de Visstraat, een erf in de Visstraat en een huisje in de Spieringstraat of Gasthuissloot, 1749.
9091412145174917491 katerndoor de erfgenamen van Gerrit van der Wouden aan Pieter Roomer en Adriaan Willemse Kentie, van een perceel weiland en een perceel griend gelegen in de Oude Ban, 1749.
9101413145174917491 katerndoor Megteld Ruijs aan Cornelis van Eeten, Pieter de Ruijter en Jan Verschuur, van enkele percelen bouw- en weiland in de Oude Ban en te Rijswijk, 1749.
9111408145175017501 katerndoor Maria Prins aan Willem van der Colff, van anderhalve morgen boomgaard en een huisje te Rijswijk, 1750.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
9121407145175017501 katerndoor de erfgenamen van Leentje Havekost aan Teunis van Nonna, van een huis en erf aan de Landpoortstraat, 1750.
9131409145175017501 katerndoor de erfgenamen van Jan de Ruijter aan Maarten van Sintemaartensdijk, Hendrik van Pelt, Cornelis van Eeten en Anthonij Boxman, van diverse percelen bouw- en weiland in de Oude Ban, 1750.
9141406145175117511 katern en 1 stukdoor Jenneke Pellikaan aan Herbert Slagmeule, van een huis in de St. Romboutspolder te Giessen, met bijlage, 1751.
9151391145175117511 katerndoor de erfgenamen van Hugo van der Meer aan Arien Kuijk, Diederik van Helden, Joachem van Brieving en Arien Hanegraaf van een landgoed genaamd 'de Quelling' groot circa zestig morgen, gelegen te Sleeuwijk en leenplichtig aan de Staten van Holland en Westvriesland, alsmede twee percelen griend, 1751.
9161388145175217521 omslagdoor de secretaris als curator van de boedel van Heijltje de Caron aan de weduwe Aart Aartse van Vugt van een huisje en erf aan de Oudendijk, met concept, grosse en bijlagen, 1752.
9171390145175217521 katern en 2 stukkendoor de erfgenamen van Gerard Leeuwen van Wusthuijzen aan Joachem van Brieving, Gerrit van Houwelingh, Gijsbert Peket en Peter van Rossum, van diverse percelen bouw- en weiland gelegen in de Nieuwe Altenase polder, met bijlagen, 1752.
9181389145175217521 katerndoor Dirk van Eeten aan Pieter de Mele van een huis aan de Hoogstraat, 1752.
9191387145175317531 katerndoor de erfgenamen van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, van een huis en huisje, schuur en erf aan de Kerkstraat, 1753.NB: de huizen werden niet verkocht
9201385145175317531 omslagdoor Thomas Pinxternagel en Susanna Petronella van Rotterdam aan Hendrik de Jong, Johan Roos, Jacob Ten Hage, Pieter Roomer, borgemeester Rauws, Alexander de Joode, Josias Storm en Hardenberg Bos, van diverse percelen bouw- en weiland alsmede drie huisjes in de Bagijnenstraat, met bijlagen, 1753.
9211386145175317531 katerndoor Teunis de Ruijter aan Pieter Roomer en Peter van Rossum, van twee morgen bouwland in de Oude Ban en een morgen in de Nieuwe Ban, 1753.
9221384145175417541 katerndoor de erfgenamen van Willem van Andel aan Matijs Struijck, van een perceel bouwland in de Oude Ban, 1754.
9231382145175417541 katerndoor Isaak Hanedoes aan Gerrit van Houweling, van twee morgen griend, 1754.
9241383145175417541 katern en 1 stukdoor Willem Kentie, van twee huisjes aan de Hoogstraat, met bijlage, 1754.NB: de huisjes werden niet verkocht
9251405145175517551 katerndoor Wouter de Waal aan Jacob van Zuijlichem, van een perceel bouwland in de Oude Ban, 1755.
9262515168175517551 stukBekendmaking van een openbare verkoop van diverse percelen land in de Oude- en de Nieuwe Ban, de Ban van Honswijk en Waardhuizen, door de erfgenamen van Geertruij van Emmichoven, 1755.
9271380145175517551 katerndoor Johannis Janse Schaap aan de weduwe van Jacob de Geus en Lambertus van der Hart, van een huis aan de Oudendijk en een perceel weiland te Rijswijk, 1755.
9281379145175517552 katernendoor de kinderen van Geertruij van Emmickhoven aan Adam van Vugt, Bastiaan Bax, Aart Kuijk en Pieter Roomer, van een huis en erf, en diverse percelen bouw- en weiland, riet, griend en boomgaard, met afschrift, 1755.
929394102175617571 omslag.Akte van openbare verkoop door schout en slijkheemraden van de Oude en de Nieuwe Ban alsmede de Ban van Honswijk, van zeven morgen land onder Rijswijk toebehorende aan Bastiaan Ippel, wegens achterstallige molengelden, 1756, 1757.NB: op het land was beslag gelegd
9301397145175717571 katern en 1 stukdoor Maria de Bruijn aan Cornelia Kentie van een huis en erf in de Kerkstraat, met bijlage, 1757.
9311404145175717571 katern en 1 stukdoor de H. Geestmeesters en de diaconie armmeesters aan Jan Roomer, van een huis met boomgaard aan de Oudendijk, met bijlage, 1757.
9321400145175817581 katerndoor Ernestus Ludovicus Schnizer aan Johannis van Rijsewijk, van een huis, erf en huisje met drie morgen en vijf hond bouw- en weiland en boomgaard, genaamd 'den Eijck' en gelegen te Andel, 1758.
9331396145175817581 katerndoor Jacobus van Zuijlekom van de korenmolen en een huis in de Lamperstraat, 1758.NB: waarsch. Landpoortstraat; was samen met de molen van Almkerk een dwangmolen voor het land van Altena. De verkoop ging niet door.
9341402145175817581 katerndoor de erfgenamen van Hendrik van Pelt aan Daniel Haagen en Louwerens Smookers, van een perceel weiland te Rijswijk en een kade in de Nieuwe Ban, 1758.NB: beschadigd
9351401145175817581 katerndoor Bartolomeus de Haan aan de verkoper en Lambartis van Andel, van een huis en schuur aan de Hoogstraat alsmede een perceel bouwland en boomgaard, 1758.
9361395145175817581 katerndoor Jacobus van Zuilekom aan Alexander de Joode, Jan Dirkse en Johannis Schaap en Teunis van Peld, van drie percelen bouw en weiland, 1758.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
9371398145175817581 katerndoor Pieternella de Mele aan Lambartis van Andel en juffrouw De Meele, van een huis genaamd 'de Wildeman' aan de Kerkstraat, een huis aan de Hoogstraat alsmede nog vier percelen bouwland en griend te Rijswijk, 1758.
9382229178175817581 katerndoor Johan Verhage aan Peter van Rossum, van een huis aan de Hoogstraat, afschrift, 1758.NB: voor de schepenbank van Rijswijk
9391399145175917591 katerndoor Dingena Muller aan Johannis Roomer, van een huis, schuur en grutmolen in de Kerkstraat, 1759.
9401394145176017601 katerndoor Annenees Donkersloot aan Gerrit van Straaten, van een huis in de Molenstraat, 1760.
9411393145176217621 katerndoor de erfgenamen van Agatha Johanna van de Graaff aan Aegidius Timmermans, Joost van Haften, Bastiaan Bakx, Jan Vos, Cornelis Swart, Marcus de Looij en Adriaan Hanedoes, van een huis in de Hoogstraat en diverse percelen bouw- en weiland in Rijswijk, Emmickhoven, de Oude Doorn en Sleeuwijk, 1762.
9421381145176217621 katerndoor de erfgenamen van Willem de Vroe aan Hendrikis Donkersloot en Hardenburgh Bosch, van een huis, smelterij en brouwerij in de Hoogstraat en een huisje aan de Aalstijger, 1762.
9431392145176217621 katerndoor de erfgenamen van Willem van der Kolff aan Frans Mouthaan, Gerrit Dalm, Alexander de Joode, Adriaan Rauws, Pieter Roomer, Diderik van Helden, Johannis Schaap, Leendert Jacobse Snoek, Pieter van Vugt, Dirck Nieuwenhuijsen, Herman van de Colff en Jan Burghout, van een huis aan de Hoogstraat, een schuur en wagenhuis aan de Landpoortstraat alsmede diverse percelen bouw- en weiland, 1762.
9441377145176317631 katerndoor Teunis van Pelt aan Adriaan Rauws en Frans Mouthaan, van twee percelen weiland gelegen in de Oude Ban, 1763.
9451403145176317631 katerndoor de diaconie armmeesters aan Cornelis de Joode van een huisje aan de wal aan de noordzijde van de Hoogstraat, 1763.
9461376145176417641 katerndoor Adriaan, Antonie en de kinderen van Willem van der Colff aan Herman en Johannis van der Colff en Pieter van Vugt, van drie percelen bouw- en weiland, 1764.
9471375145176417641 katerndoor Sara Bertruda Rauws aan Bastiaan Pellecaan, van een huis, schuur en erf aan de Oudendijk, 1764.
9481370145176517651 katerndoor Willem van Rossum aan Teunis van Nonna van een huis aan de Kerkstraat, 1765.
9491371145176517651 katerndoor de erfgenamen van Johan Roos en Jenetta de Vroe aan Lambertis van der Hart, Herman van der Colff, Jan Burghout, Adriaan Willemse Kentie, Hardenburg Bosch, Antonij Boxman, Peter van Rossum, Gerrit Ouwerkerk, Adriaan de Jong, van diverse percelen bouw- en weiland, griend en boomgaard, 1765.
9501373145176517651 katernde erfgenamen van Johan Roos en Jenetta de Vroe aan Jan Ten Haagen en Daniel Roij van een huis met schuur en erf aan de Hoogstraat en een huis met erf aan de Molenstraat, 1765.
9511374145176517651 katerndoor Jannigie van Leijde aan Hardenburgh Bosch, van een huis en erf aan de Molenstraat, 1765.
9521372145176517651 katerndoor Willem van Dam aan Cornelis de Man van twee morgen en twee hond bouw- en weiland, 1765.
9531368145176617661 katerndoor Nicolaas Ouwens, ontvanger van de gemenelands middelen, aan Adriaan Hanedoes en Johannis Dirckse Schaap van een erf aan de Visstraat en vier morgen bouw- en weiland in de Ban van Honswijk onder Rijswijk, 1766.
9541369145176617661 katerndoor de erfgenamen van Pieternella van Eeten aan Cornelis de Joode van een huis aan de Kerkstraat, 1766.
9551367145176717671 katerndoor Pieter Roomer aan Arij Struijck van een huis aan de Hoogstraat, 1767.
9561364145176817681 katerndoor Antonie en Cornelis Kentie aan Christiaan Accermans en Wouter van Eeten Cornelisz van een huis, schuur en erf aan de Molenstraat en een huisje aan de Bageijnestraat, 1768.
9571365145176817681 katerndoor de erfgenamen van Neeltje Bras aan Frans Mouthaan van een huis en tuin aan de Bageijnestraat, 1768.
9581363145176817681 katerndoor Abram van Ameren, Casper en Isack Croes, als erfgenamen van Jan Hessel, aan Casper Croes van een huis aan de Hoogstraat, 1768.
9591366145176817681 katerndoor Jan Baptist van Gulpen aan Jan Craal van een huis en erf gelegen binnen Loevestein, 1768.
9601362145176817681 katerndoor Johannis Pieterse Vereggen aan Peter van Rossum, Adriaan Willemse Kentie, Alexander de Joode, Frans Mouthaan en Mathijs Struijck, van 14 morgen bouw- en weiland gelegen in de Oude Ban en genaamd 'het Hoefken', 1768.
9611359145176917691 katerndoor Adriaan van der Hart aan IJsebrand en Marinis de Joode van een huis, schuur en erf in de Molenstraat alsmede twee huisjes in de Spieringstraat, 1769.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
9621360145176917691 katern, 2 stukkendoor burgemeesters van Woudrichem aan Tomaes Craal, van het stadsschoolhuis in het schoolstraatje, met bijlagen, 1769.
9631361145176917691 katerndoor Adriaen Hanedoes aan Adriaen Hanedoes Isaacksz van de uiterwaard genaamd de Hoge en Lage Bloemcamp gelegen bij Loevestein, 1769.
9641500146177017701 katerndoor Sebastiaan Kuijpers aan de verkoper, van een huis, tuin, erf en stalling op de hoek van de Hoog- en de Kerkstraat genaamd 'St. Joris', 1770.
9651498146177017701 katerndoor Pieternella de Meele aan Jan Bamist, van een huis en erf in de Hoogstraat, 1770.
9661499146177017701 katerndoor Hendricus Donkersloot aan Adriaan Hanedoes, Marinis Pols en Willem van Rijsewijk, van twee huizen, met erf, melterij en brouwerij genaamd 'de Leeuw' in de Hoogstraat, alsmede drie morgen weiland genaamd 'het Planke Hekken' te Giessen en drie morgen weiland in het Endevelt te Giessen, 1770.
9671501146177117711 katerndoor Anna Sofia Lulius aan Johannis Havelaar, van een huis en erf in de Hoogstraat, 1771.
9681429146177217721 katerndoor de erfgenamen van Wouter Havelaar en Catharina de Joode aan Johannis Havelaar, van zes huisjes in de Molenstraat en een huis met tuin in de Daaldersteeg, 1772.
9691502146177217721 katerndoor Adriana van Oldendeel aan Nicolaas Kieboom, van een huis en erf in de Molenstraat, 1772.
9701426146177217721 katerndoor de erfgenamen van Dirck de Man en Ariaantje van der Aar aan Jan de Keijser, Dirck van Beest, Diderik van Helden, Jan Koste van den Boogaart, Huijbert van Erkel en Peter Antoniessen Verschoor, van diverse percelen bouw- en weiland te Sleeuwijk, 1772.
9711428146177217721 katerndoor Aart van der Colff aan Herman van der Colff, Bastiaan Bakx en Matthijs Struijck, van drie percelen bouwland gelegen in Rijswijk, 1772.
9721427146177217721 katerndoor Catharina de Joode aan Nicolaas Kieboom en Pieter van Erkel, van een huis, erf en schuur op de hoek van de Daaldersteeg en de Bagijnestraat alsmede een huis en erf in de Molenstraat, 1772.
9731496146177317731 katerndoor de executeurs van de boedel van Lambartis van Andel, aan N.N. en Arent Jacob Ten Haagen, van een huis, erf, schuur en tuin aan de Kerkstraat alsmede een koetshuis in de Vissersdijk, 1773.
9741494146177317731 katerndoor Aart Peper de Beveren aan Herman van der Colff, van een perceel weiland in de Oude Ban, 1773.
9751495146177317731 katerndoor Grietje de Man aan Adriaan Rauws en Pieter van Erkel, van een perceel bouw- en weiland en een perceel griend in de Nieuwe Ban, 1773.
9761493146177317731 katerndoor Gerrit van Straaten aan Benjamin Verschuur, van een huis en erf aan de Molenstraat, 1773.
9771492146177317731 katerndoor Willem van Eeten en Johan Willem de Vroe, op last van de hoofdgaarder van de beschreven gemenelands middelen, aan J. Hamel, Lambartis van der Hart, Aegidius Timmerman, Peter Jansse Schaap en Pieter Willem de Joode en Hardenburgh Bosch, van een huis met erf, pakhuis, schuur en tuin in de Kerkstraat en diverse percelen bouw- en weiland in de Oude en de Nieuwe Ban alsmede de Ban van Honswijk, 1773.
9781460146177417741 katerndoor Maria de Kok c.s. aan Marinis de Joode, van een perceel boomgaard en griend in de Ban van den Duijl onder Waardhuizen, 1774.
9791459146177417741 katerndoor Josias Storm aan J. Melvill, van een uiterwaard bij Giessen leenroerig aan de Staten van Holland en Westvriesland, 1774.
9801497146177417741 katerndoor Neeltje Beijl aan Wouter van der Zanden, Gerrit van Houwelingen, A. Rouws en Antonie Verschoor, van een huis en erf in de Hoogstraat genaamd 'de Engel', een huis en erf in de Bagijnestraat, een wiel bij de Zevenbansesluis bij Almkerk, drie hond griend in de Ban van Zandwijk, een wiel met griend te Emmickhoven en de helft van vijf morgen bouwland en griend in de Ban van Sleeuwijk, 1774.
9811458146177417741 katerndoor Aart Peper de Beveren aan Aegidius Timmerman, Peter van Rossum en Frans Verschuur, van enkele percelen bouw- en weiland in de Oude en de Nieuwe Ban en te Rijswijk, 1774.
9821462146177617761 katerndoor Petrus Pama Vos aan Mattijs Struijck, van een huis en erf in de Kerkstraat, 1776.
9831463146177717771 katerndoor Adriaan Willemse Kentie en Pieter Roomer, als curateuren van de boedel van Frans Verschuuren, aan Adriaan Rauws, van een huis en erf aan de Oudendijk, 1777.
9841464146177817781 katerndoor Willem Offermans aan Johan van der Colff, van een huis en erf aan de Hoogstraat, 1778.
9851465146177817781 katerndoor Ariaantje de Paater aan Cornelis Vink, Jan Hamel en Cornelia van der Hart, van een huis, schuur en erf aan de Kerkstraat, de onverdeelde helft van een tuintje aan de Daaldersteegstraat alsmede vijf hond bouwland te Rijswijk, 1778.
9861466146177917791 katerndoor Willem de Kruijff aan D. van Helden, van een halve morgen land genaamd 'den Okens', 1779.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
9871467146178017801 katerndoor de erfgenamen van Cornelia Schouten aan Johannis van der Colff, van een huis en erf aan de Hoogstraat, 1780.
9881468146178117811 katerndoor de erfgenamen van Agatha van Schagen aan Mattijs Struijck, van een erf in de Bagijnestraat, 1781.
9891470146178217821 katerndoor de erfgenamen van Johanna van den Heuvel aan Salomon van der Molen en de weduwe van Alexander de Joode, van twee percelen bouwland in 'de Ruijgenhoek' te Rijswijk, 1782.
9901469146178217821 katerndoor Jan Lasielouir aan Frederik van Weelden, van een huis in de Hoogstraat, 1782.
9911472146178417841 katerndoor Cornelis Scheurwater aan Salomon van der Molen, Peter Jansse Schaap en Aart Pellicaan, van drie percelen bouw- en weiland gelegen in de Oude en de Nieuwe Ban, 1784.
9921473146178617861 katerndoor de erfgenamen van Cornelis de Joode en Henderina van der Hart, aan Wouter van Eeten en Huijbert van Peld c.s., van een huis aan de Burgstraat en acht morgen bouw- en weiland en griend gelegen op ''t Stuijvesant' in de Oude Ban, 1786.
9931474146178617861 katerndoor Leijntje Nieuwenhuijzen aan Mannis de Joode, van een huis, schuur en erf in de Molenstraat, 1786.
9941475146178717871 katerndoor Willem de Hart aan Marinis Marinisse de Joode en Jan Bosch, van twee huizen met erf in de Lamperstraat waarvan een genaamd 'de Kalkslaagen', 1787.
9951476146178817881 katerndoor de erfgenamen van Arien en Heeltje Schaap aan Aart Pellicaan en Jan de Man, van drie percelen bouw- en weiland in de Oude Ban, 1788.
9961491146178917891 katerndoor Jacob Schreuder aan de verkoper, van een huis en erf en drie hond bouwland te Uitwijk, 1789.
9971433146178917891 katerndoor Jacob Uijthoven aan Jacob Uijthoven, van een perceel weiland genaamd de 'Kortgaarden' gelegen te Uitwijk, 1789.
9981489146178917891 katerndoor Elisabeth van Haften aan Aart Pellecaan, van een huis, schuur, erf en boomgaard, aan de 'Hoogen Dijck', 1789.
9991490146178917891 katerndoor Hendrik Ariense Struijck aan Jan Bosch, Aart Pellecaan en Paulus Mosselmans, van drie percelen bouw- en weiland in de Oude Ban, 1789.
10001434146179017901 katerndoor Philippus Struijck aan Willem Baks, van een perceel bouwland in de Oude Ban, 1790.
10011435146179017901 katerndoor de erfgenamen van Cornelia Sanderus aan de verkopers en Cornelis Hendriks Verzijl, van twee huizen met erf in de Hoogstraat, 1790.
10021436146179217921 katerndoor de erfgenamen van Anneke Struijk aan Pieter van der Hart, van een huis in de Hoogstraat, 1792.
10031439146179417941 katerndoor Maarten van der Wiel aan Pieter Willem de Joode, van een huis, schuur en erf gelegen aan de Oudendijk, 1794.
10041438146179417941 katerndoor Frederik van Weelden aan de verkoper, Wouter van Eeten, Willem Baks, IJsbrant Cornelisse de Joode, Willem Zegersse Vinck en Agatha de Gijselaar, van een huis en erf in de Hoogstraat, een schuur in het Schoolstraatje, drie huizen en een erf aan de Vissersdijk, 1794.
10051437146179417941 katerndoor de executeurs van de nagelaten boedel van Cornelia Roomer aan Cornelis van Peld, Jan voor den Dag, Hendrik Spiering, Dirck Johanisse Schaap en Adriaan de Waal, van een huis en erf in de Oude Ban alsmede enkele percelen weiland en griend, 1794.
10061441146179817981 katerndoor Lijsbet Ten Haagen, van tien hond bouwland in de Oude Ban, 1798.NB: betreft alleen de voorwaarden
10071440146179817981 katerndoor IJsbrand de Joode, als executeur van de nagelaten boedel van Catharina van der Hart, aan IJsbrand de Joode, Hendrik van Eeten en Pieter Havelaar, van een huis, tuin en schuur achter het stadhuis, een huis 'achter tot den hak en put staande' met nog een huis daar achter staande, alsmede een huis aan de Hoogstraat, 1798.NB: 'hak en put'?
10081442146179917991 katerndoor Jenetta van de Graaff aan IJsbrand de Joode, van een huis, schuur en erf in de Kerkstraat, 1799.
10091445146179917991 katerndoor Willem Vink en Cornelis van Eeten, als diaconie armmeesters, aan Albertus van Straaten, van een huis in de Kerkstraat, 1799.
10101444146179917991 katerndoor Aaltje van den Heuvel aan A. van der Meer, van een huis en erf in de Kerkstraat ter hoogte van de kerktoren, 1799.
10111443146179917991 katerndoor Frans Bartolomeus Kentie aan Willem Vink, van een huis, schuur en erf, 1799.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10121455146180018001 katerndoor Gerardus Roomer aan Adriaan Johan Hanedoes, van een perceel bouwland in de Nieuwe Ban, 1800.
10131454146180018001 katerndoor Elisabeth Ten Haagen aan Jan Huijberse van Andel, van twee morgen land onder Nederandel, voorheen leenroerig aan de leenhof van Emmickhoven en Giessen, 1800.
10141449146180018001 katerndoor Dingena Dalm aan Willem, Gerrit en Sijmen Baks, van een huisje aan de Vissersdijk, 1800.
10151448146180018001 katerndoor F. van Weelde aan Jan Heijligers, van een perceel weiland genaamd het 'Rood Hekken' gelegen in de Oude Ban, 1800.
10161457146180018001 katern en 1 stukdoor Gerardus Roomer aan N.N. en Bastiaan Pellekaan, van enkele percelen bouw- en weiland in de Nieuwe Ban, met bijlage, 1800.
10171446146180018001 katerndoor de erfgenamen van Frans Verschuur aan Bastiaan Biesheuvel, M. de Jooden, mevr. Hanedoes, Jan Havelaar, Adriaan Donkersloot en Huijbert van Pelt, van diverse percelen bouw- en weiland te Almkerk, Rijswijk, de Oude en de Nieuwe Ban, 1800.
101833299180118011 katernAkte van verkoop van een boomgaard, een perceel bouwland en een dijkkaveling door Sebastiaan Kuijpers aan Anthonij Hoijnck van Papendrecht, 1801.
10191452146180118011 katerndoor Antony van Waalen aan Jan Struijk, van een huis en erf in de Molenstraat, 1801.
10201451146180218021 katerndoor Frans en Willem Kentie, als voogden over de kinderen van Elisabeth Verschuur, aan Cornelis Kentie c.s. en Dingeman van Peld, van twee percelen bouwland genaamd 'het Ho(e)fke' in de Oude Ban, 1802.
10211453146180218021 katerndoor Dingena Dalm aan Cornelis Kieboom, van een huis, schuur en erf aan de Hoogstraat, 1802.
10221450146180318031 katerndoor de erfgenamen van Maria van Dijk aan Jan Heijligers, van een perceel griend en een perceel weiland te Rijswijk, 1803.
10231478146180318031 katern en 1 stukdoor Pieter Adriaans Rauws, als executeur van het testament van Adriaan Rauws, aan diverse personen, van diverse huizen en percelen bouw- en weiland gelegen te Woudrichem, Honswijk, Giessen, de Oude Ban en Almkerk, met bijlage, 1803.
10241447146180318031 katern en 1 stukdoor Pieter van der Hart aan Cornelis Verzeijl, van een huis staande achter het stadhuis, twee huizen in de Bagijnestraat en een huis in het Spieringstraatje, met bijlage, 1803.
10251456146180318032 katernendoor Cornelis de Gijselaar aan Jan Huijberse van Andel, van zeven morgen bouw- en weiland en griend te Giessen in de St. Romboutspolder, voorheen leenroerig aan de Staten van Holland als rechtsopvolger van de heerlijkheid Altena, met bijlage, 1803.
10261477146180318031 katern en 1 stukdoor Paulus Mosselmans en Cornelis Havelaar, als curateurs over de insolvente boedel van Caspar Kroes, aan Leendert Hello, van een huis aan de Hoogstraat, met bijlage, 1803.
10271481146180418041 katerndoor A. van der Meer als last hebbende van N.N., aan de weduwe van Willem Pieter de Joode, van drie hond griend in de Ban van Honswijk, 1804.
10281480146180418041 katerndoor de Commissaris van het vierde Departement van de Bataafsche Posterij aan Jan Heijligers, van een perceel land genaamd 'de Camp' gelegen in de Oude Ban, 1804.
10291479146180418041 katerndoor Staats van Diggelen, als procuratie hebbende van N.N., aan J. Heijligers, van twee morgen bouwland in de Oude Ban genaamd 'de Koolhof', 1804.
10301482146180518051 katern en 1 stukdoor F. van Weelde aan IJsbrant Alexander de Joode, van een tuinhuisje en tuin ten noorden belend door de Vissersdijk, met bijlage, 1805.
10311483146180518051 katerndoor secretaris A. van der Meer aan Cornelis Roomer, van een huis, twee schuren en een erf aan de Molenstraat, in eigendom geweest zijnde bij D. van Pelt, 1805.
10321484146180718071 katerndoor Aart Pellekaan aan Rokus Ottevanger, van een perceel van dertien hond weiland genaamd 'de Schoenriem' in de Ban van Honswijk, 1807.
10331485146180718071 katerndoor de erfgenamen van IJsbrant Cornelisse de Joode en Dingena Dalm, aan N.N. en Mattijs Schaap, van een huis aan de Kerkstraat en zeven hond bouwland aan de Middelvaartsesteeg, 1807.
103435897180818081 stuk en 1 katernAkte van openbare verkoop van het school- en vroedvrouwenhuis te Woudrichem van rijkswege aan Christiaan Eigenaar, authentiek afschrift, met bijlage, 1808.
10351487146180818081 katerndoor de erfgenamen van Jan Hendrik Maas aan J. Heijligers, van een huis in de Kerkstraat, 1808.
10361486146180818081 katerndoor Adriaan Verschuur aan Cornelis Verzeijl, van een huis en erf aan de Hoogstraat, 1808.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10371488146180818081 katerndoor Willem Hendrik de Ronville aan Paulus Vogelezang, Cornelis Roomer en Levi Hartog, van een huis en erf in de Hoogstraat, 1808.
Rubriek:Uitkoop
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10382174144167216722 stukkenAkte van uitkoop door Cornelis Jans van Nieuwecuijck, weduwnaar van Marijcke Geerits van Neederbeeck, van zijn onmondige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, met bijlage, 1672.NB: met schutblad
10392177144167416741 stukAkte van uitkoop door Arij Spijcker, weduwnaar van Theuntie Claes, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1674.
10402175144167416741 stukAkte van uitkoop door Aert Pieters van Emmickhoven, weduwnaar van Lesken Dircks Schaep, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1674.
10412178144168616861 stukAkte van uitkoop door Claes Jans Schrieck, weduwnaar van Leentie Dirckx, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1686.
10422161143169216921 stukAkte van uitkoop door Jan van der Hart, weduwnaar van Catharina Maertens Nievens, 1692.
10432164143169416941 stukAkte van uitkoop door Anneke Hendrika Romeijn, weduwe van Theunis Willemse van Schoonderwoert, Hendrik Jacobs Sijdervelt e.a., van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1694.
10442163143169416942 stukkenAkte van uitkoop door Anthonij Otten Havelaer, weduwnaar van Ariaantie Ariens Oerlemans, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, met concept, 1694.
10452166143169516951 stukAkte van uitkoop door Margriet de Roij, weduwe van Dirck Claes Conferes, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1695.
10462167143169616961 stukAkte van uitkoop door Pieter Cornelis Groenevelt, weduwnaar van Neeltie Jans Romeijn, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1696.
10472143143169616961 stukAkte van uitkoop door Marcus Cuijndert Schouten, weduwnaar van Aeltie Thijsse Uppel, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1696.
10482146143169616961 katernAkte van uitkoop door Jan Claes Kelderman, weduwnaar van Geertie Pieters Groenenbergh, van zijn onmondig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1696.
10492145143169616961 stukAkte van uitkoop door Neeltie Joosten Camerman, weduwe van Jan Thijse Uppel, van haar minderjarige kinderen inzake het vaderlijk erfdeel, 1696.
10502148143169716971 stukAkte van uitkoop door Jan Barents Groenevelt, weduwnaar van Dingetie Cornelis Sacht, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1697.
10512150143169816981 katernAkte van uitkoop door Hans Willem Muller, weduwnaar van Geertruijt van der Steen, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1698.
10522149143169816981 stukAkte van uitkoop door Ariaentie Ariens, weduwe van Willem Ariens Ruijmschootel, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1698.
10532152143169916991 stukAkte van uitkoop door Huijbertie Jans van Cleeff, weduwe van Jan Joossen Camerman, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1699.
10542154143170017001 stukAkte van uitkoop door Grietie van Eethen, weduwe van Jan van Sticht, van haar drie minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1700.
10552155143170017002 stukkenAkte van uitkoop door Jenneke Zegers Vinck, gehuwd met Hendrik Commers van Ouwerkerck en weduwe van Zeger Leenderts Veerman, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, met afschrift, 1700.
10562158143170117011 stukAkte van uitkoop door Anneke Lourens Schalck, weduwe van Teunis Jans de Reuvere, van haar minderjarige kind inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1701.
10572156143170117011 stukAkte van uitkoop door Johanna van Giessendam, weduwe van Hugo Bastiaans Holster, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1701.NB: schout en heemraden van Waardhuizen en Emmickhoven
10582111143170317031 katernAkte van uitkoop door Huijbert Willems van Dijck, weduwnaar van Jenneke Roeloffs van der Wiel, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1703.
10592100143170317031 katern en 1 stukAkte van uitkoop door Jan Barents Groenevelt, weduwnaar van Maria Bussij, van zijn minderjarige kinderen, inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, met bijlage, 1703.NB: heemraden van Emmickhoven en W.
10602101143170317031 katernAkte van uitkoop door Thonij van Wageningen, weduwnaar van Teuntie Jans van Antwerpen, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1703.NB: heemraden van Emmickhoven en W.; vertichting, uitkoop of boedelscheiding? zie ook andere akten van overeenkomst!
10612105143170417041 stukAkte van uitkoop door Claes Jans van Cuijck, weduwnaar van Anneke Cornelis Elandt, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1704.
10622103143170617061 stukAkte van uitkoop door Adriaan Willems Donckersloot, weduwnaar van Elisabeth de Reuvere, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1706.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10632104143170617061 stukAkte van uitkoop door Nanningh Jans van Ouwerkercke, weduwnaar van Geertruijt van Brouckhuijse, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1706.
10642102143170617061 stukAkte van uitkoop door Jacomijntie Jans Camerman, weduwe van Joost Floris Theulingh, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1706.
10652107143170617061 stukAkte van uitkoop door Gerrit van der Straeten, weduwnaar van Eva Flock, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1706.
10662110143170817081 stukAkte van uitkoop door Jeroenimus Borgh, weduwnaar van Neeltie Blommert, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1708.
10672112143170917091 stukAkte van uitkoop door Hendrik Claes van Beest, weduwnaar van Anneke Hendrickx van Drunen, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1709.
10682109143170917091 stukAkte van uitkoop door Jan Anthonij van der Velde, weduwnaar van Heijltie Huijberts Boom, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1709.
10692114143171017101 stukAkte van uitkoop door Aert de Joode, weduwnaar van Margrita Croese, van zijn minderjarige kinderen inzake het moederlijk erfdeel, 1710.
10702113143171017101 stukAkte van uitkoop door Pieter Hendricks van Deuteren, weduwnaar van Aertie Bastiaens Scheurwaeter, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1710.
10712118143171117111 stukAkte van uitkoop door Jan Anthonij van der Velde, weduwnaar van Maijcke Jans van Pelt, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1711.
10722117143171217121 stukAkte van uitkoop door Jenneke Cornelis Brievinghs, weduwe van Cornelis Jans van Antwerpen, van haar minderjarig kind inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1712.
10732119143171217121 stukAkte van uitkoop door Gerrit Hooft, weduwnaar van Dirckxke Cornelis van Ouwerkerck, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1712.
10742121143171417141 stukAkte van uitkoop door Geertruij Hendricks Valcus, weduwe van Jan Cuijnderts Schouten, van haar minderjarig kind inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1714.
10752122143171417141 stukAkte van uitkoop door Huijgh Ariens van Pouderoijen, weduwnaar van Dingetie van Vleijmen, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeeel, 1714.
10762124143171617161 stukAkte van uitkoop door Pleun Otten van der Wall, weduwnaar, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1716.
10772128143171617161 stukAkte van uitkoop door Thomaes Ariens Cammeraet, weduwnaar van Ariaantie Wouters Peurter, van zijn minderjarige kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1716.
10782126143171617162 stukkenAkte van uitkoop door Anneke Peters Mulders, weduwe van Jan Hendriks van Ouwerkerk, van haar minderjarige kinderen inzake het vaderlijk erfdeel, in duplo, 1716.
10792132143171617161 stukAkte van uitkoop door Dirck Schaap, weduwnaar van Willemke de Man, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1716.
10802129143172017201 stukAkte van uitkoop door Ariaantie van Ouwerkerck, weduwe van Hendrick van Ouwerkerck, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1720.
10812131143172317231 stukAkte van uitkoop door Ariaantie Brandwijck, weduwe van Meus Breugelmans, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1723.
10822130143172517252 stukkenAkte van uitkoop door Pieter van der Stelt, weduwnaar van Leena Jans van Peursem, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, met afschrift, 1725.
10832133143172917291 stukAkte van uitkoop door Pieter Pieters Roomer, weduwnaar van Jenneke Donkers, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1729.
10842134143173117311 katernAkte van uitkoop door Gerrit Criellaert, weduwnaar van Catharina van der Hart, van zijn minderjarige kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1731.
10852135143173317331 stukAkte van uitkoop door Pleun Ritmeester, weduwnaar van Huijbertie van Schoonderwoert, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1733.
10864415173317331 stuk.Akte van uitkoop door Gijsbert van Alblas, weduwnaar van Cornelia Groenevelt, van zijn kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, minuut, 1733.
10872136143173517351 stukAkte van uitkoop door Abraham van Ameren, weduwnaar van Adriana van Walen, van zijn minderjarige kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1735.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10882137143174617461 stukAkte van uitkoop door Nicolaas Kieboom, weduwnaar van Maaijke Groenevelt, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1746.
10892142143174917491 stukAkte van uitkoop door Aaltje Fuijk, weduwe van Poulus Schieveen, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1749.
10902140143174917491 katernAkte van uitkoop door Lena Jansen, weduwe van Wijnant Mattijse, van haar minderjarig kind inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1749.
10912141143175817581 stukAkte van uitkoop door Heeltje Schaap, weduwe van Johannis Janse Schaap, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1758.
10922173144176817682 stukkenAkte van uitkoop door Cornelis Biesheuvel, weduwnaar van Anneke Schaap, van zijn kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, met bijlage, 1768.
10932170143177317731 stukAkte van uitkoop door Maaijke Dalm, weduwe van Antonie Pieterse Havelaar, van haar minderjarige kinderen inzake de rechten op het vaderlijke erfdeel, 1773.
10942087142177317731 stukAkte van uitkoop door Gerrit van Straaten, weduwnaar van Jacoba van Wetting, van zijn kinderen inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1773.
10952169143177517751 stukAkte van uitkoop door Willem Mosselmans, weduwnaar van Jenneke de Kooning, van zijn minderjarig kind inzake de rechten op het moederlijk erfdeel, 1775.
10962303177178417841 stukGunstige beschikking op het rekest van o.a. de voogden over de minderjarige kinderen van Machelina de Ruijter tot o.a. uitkoop van voornoemde kinderen inzake de rechten op het vaderlijk erfdeel, 1784.
Rubriek:Transport
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
10972676117167016903 delenProtocol van transporten van onroerend goed, 1670-1738.NB: 'Register van waer- en opdrachtbrieven van onroerende goederen'
10982677118169117113 delenProtocol van transporten van onroerend goed, 1670-1738.NB: 'Register van waer- en opdrachtbrieven van onroerende goederen'
10992678119171117383 delenProtocol van transporten van onroerend goed, 1670-1738.NB: 'Register van waer- en opdrachtbrieven van onroerende goederen'
11002681122173517623 delenProtocollen van transporten van onroerend goed, vestiging en transport van obligaties en allerhande akten, 1735-1803.NB: onder 2429 hypotheken/obligaties verwijzen naar transporten
11012682123176217783 delenProtocollen van transporten van onroerend goed, vestiging en transport van obligaties en allerhande akten, 1735-1803.NB: onder 2429 hypotheken/obligaties verwijzen naar transporten
11022683124177918033 delenProtocollen van transporten van onroerend goed, vestiging en transport van obligaties en allerhande akten, 1735-1803.NB: onder 2429 hypotheken/obligaties verwijzen naar transporten
11032680121167017421 deelProtocol van transport van obligaties, 1670-1742.NB: 'Register van de transporten, obligatiŽn, ende rentebrieven'
11042367168167516751 stukAkte van transport door Dirck Stoop aan Joost Willemse van der Hoeve van een huis en twee morgen land in de Nieuwe Doorn bij Almkerk, 1675.
11052364168166616661 stukAkte van transport door Joris de Roij c.s. aan Dirck Stoop van een huis en twee morgen land in de Nieuwe Doorn bij Almkerk, afschrift, 1666; met aantekening van exhibitie van de akte, 1675.
110623997172317231 stukGunstige beschikking op het rekest van Johan de Vroe, om een huis en erf aan de Molenstraat te Woudrichem, dat hij van Christoffel en Dingena van Gessel had gekocht, te doen transporteren, 1723.NB: Het rekest ontbreekt.
11072001167174917491 stukAantekening betreffende nog te transporteren onroerend goed, 1749.
11081503145175317531 katernAkte van transport door Thomas Pinxternagel en Susanna Petronella van Rotterdam aan Johan Roos, Jacob Ten Hage, Pieter Roomer, Pieter Rauws, Josias Storm, Alexander de Joode en Hardenberg Bos, van diverse percelen bouw- en weiland alsmede drie huisjes in de Bagijnenstraat, concept, 1753.
11091504146175817581 charterAkte van transport door Willem Kentie aan Teunis van Nonna, van een huis en erf in de Lamperstraat genaamd 'de Kalkslaagen', grosse, 1758.
11101505146176917691 charterAkte van transport door Adriaan van der Hart aan IJsbrant de Joode, van een huis, schuur, erf en tuin in de Molenstraat, grosse, 1769.
11112220190180518051 stukAkte van transport door Dingena Struijck aan Willem Vink, van een huisje in de Spieringstraat, 1805.
11122774128180818081 katernAkte van transport door Hendrik Ouwerkerk aan Jan van Wageningen, ambachtsheer van Uitwijk, van achttien morgen land te Almkerk genaamd 'Hodenpijlswaard', 1808.
1113410127180818081 katern.Akte van transport door Lodewijk Karel van Dijk aan Gerrit Verheij, Christiaan Eigenaar, Johannis Sigmond e.a. van het oude School- en Vroedvrouwenhuis, 1808.
11142773128180818081 katernAkte van transport door Christiaan Eigenaar c.s. aan Cornelis Kieboom van het erf waarop eertijds de oude school stond, 1808.
11152777128180918091 katernAkte van transport door Jenneke Bos, weduwe van Johan George Smits, aan Hendrik Anthony van de Graaf Hanedoes, van een huis en erf in de Bagijnestraat, 1809.
11162780128180918091 katernAkte van transport door Gerrit Bakx c.s. aan Jan van Vugt van een huis, schuur en erf bij de Landpoort, 1809.
11172775128180918091 stukAkte van transport door Willem Hendrik de Rouville aan Poulus Vogelezang, Cornelis Romer en Levie Hartog van een huis en erf in de Hoogstraat, 1809.
11182781128180918091 katernAkte van transport door Maria van der Colff aan Mattijs Jan Struik van een huis en erf bij de toren in Woudrichem, 1809.
11192776128180918091 stukAkte van transport door Paulus Vogelezang, Cornelis Romer en Levie Hertog aan J. van der Colff van een huis en erf in de Hoogstraat, 1809.
11202779128180918091 katernAkte van transport door mevrouw De Gijselaar aan Jan van Wageningen van een huis en erf op de Vissersdijk, 1809.
11212778128180918091 katernAkte van transport door Hendrik Kieboom aan Jacob Kant van een huis in de Bagijnestraat, 1809.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
11222795128181018101 katernAkte van transport door Christiaan Eigenaar aan Christiaan Prets van een perceel weiland te Uitwijk, 1810.
11232786128181018101 katernAkte van transport door Johannis Colijn aan Jan Uijthoven van een perceel weiland te Uitwijk, 1810.
11242785128181018101 katernAkte van transport door Schalk Anthonisse van Vugt aan Pieter Smits van zeven hond land bij de Dooijlagen te Rijswijk, 1810.
11252794128181018101 katernAkte van transport door Willem Mattijs Struik en Gerrit Bax, als executeurs van de boedel van Elisabeth van Eeten, aan Levinus Krielaart van een huis, tuin en schuur aan de Vissersdijk, 1810.
11262783128181018101 katernAkte van transport door Arij van Wijngaarde aan Dirk van Wijngaarde van een huis te Rijswijk bij de Nol, 1810.
11272792128181018101 katernAkte van transport door Willem Mattijs Struijk en Gerrit Bax, als executeurs van de nalatenschap van Elisabeth van Eeten, aan Zeger Zwart van een perceel bouwland in de Ruigenhoek te Rijswijk, 1810.
11282782128181018101 stukAkte van transport door Cornelis Kiboom aan Jan Havelaar van het erf waarop het oude School- en Vroedvrouwenhuis stond, 1810.
11292784128181018101 katernAkte van transport door Pieter Smits aan Schalk Anthonisse van Vugt van een perceel griend te Giessen in de Rommert aan de Riedijk, 1810.
11302788128181018101 stukAkte van transport door Jilis Kuijk aan Herman Donkers van een perceel bouwland in de Nieuwe Altenasche polder, 1810.
11312791128181018101 katernAkte van transport door Wouter Mattijs Struijk en Gerrit Bax, als executeurs van de nalatenschap van Elisabeth van Eeten, aan Zeger Zwart van een perceel bouwland in de Ruigenhoek te Rijswijk, 1810.
11322787128181018101 stukAkte van transport door Jan Bos aan Alida Mulder van een huis en erf in de Bagijnestraat, 1810.
11332789128181018101 katernAkte van transport door W.M. Struick en Gerrit Bax, als executeurs van de nalatenschap van Elisabeth van Eeten, aan Willem Alexander Kentie van een perceel bouwland in de Ruigenhoek onder Rijswijk, 1810.
11342790128181018101 katernAkte van transport door Wouter Mattijse Struijk en Gerrit Bax, als executeurs van de nalatenschap van Elisabeth van Eeten, aan Hendrik Anthony van de Graaf Hanedoes van een perceel bouwland in de Ruigenhoek te Rijswijk, 1810.
11352797128181018101 stukAkte van transport door de magistraat aan Adriaan Hanedoes van het achter het stadhuis gelegen 's Landsmagazijn, 1810.
11362793128181018101 katernAkte van transport door Willem Mattijs Struijk en Gerrit Bax, als executeurs van de nalatenschap van Elisabeth van Eeten, aan ds. D. Theinck, van twee percelen weiland in de Oude Ban, 1810.
11372796128181018101 katernAkte van transport door Gerrit Romer aan Cornelis Romer van een huis in de Kerkstraat, 1810.
Rubriek:Verpachting en verhuur
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
11381510146167316731 stukAkte van verhuur door Arnoldus van Rossum aan Cornelis Hackart, van een huis in de Hoogstraat, 1673.
11391471146167516751 stukAkte van verhuur door Jan Gijsberts Vermeulen aan Hendrijck Hermens Maes, van een 'coorenwinthuis', 1675.
11401511146167616761 stukAkte van verhuur door jonkheer Carel de Bils aan Theunis Ariens, van vijf morgen bouwland genaamd 'de Boomcamp', 1676.
11412297177168016801 stukBekendmaking van de openbare verhuur van de hoeve de Quelling van ouds genaamd Rustwat, groot 62 morgen en de daarbij behorende visserij gelegen onder Sleeuwijk, concept, ca.1680.
11422298177168016801 stukBekendmaking van de openbare verhuur van de korenwindmolen te Almkerk, 1680.
11432039142168716871 stukAkte waarbij Arij Hendriks Maes het recht van huur van de korenmolen van Almkerk overdraagt aan Adriaan Gerrits de Jongh, 1687.
11442238177174517451 stukAkten van verhuur door Jacob Ten Hagen aan diverse personen van onroerend goed, concepten, 1745.
11452239177174617461 stukAkte van verhuur door Jacob Ten Hagen aan Antonij Roosa van drie morgen weiland te Nederandel, concept, 1746.
11462260177174617461 stukAkte van verhuur door Dirk Adriaan van der Meer aan Jan Claasse Schrieck van de waard de Quelling en het visrecht daartoe behorende, concept, 1746.
11472263177174617461 stukAkten van verhuur door Jacob Ten Hagen aan Jan Nieuwenhuijse van acht morgen weiland te Giessen genaamd Breukum en aan Jan Calvers en Bastiaan Bastiaanse de Roij negen gerden weiland te Zuidewijn-Capelle, concept, 1746.
11482240177174617461 stukAkte van verhuur door Willem Kentie aan Adriaan Hanedoes van een schuur, 1746.
11492261177174617461 stukAkte van verhuur door Teunis Janse de Ruijter aan Dirk Dirksen van Crugten, van drie morgen bouwland in de Ban van Honswijk, 1746.
11502262177174617462 stukkenAkte van verhuur door Jan en Johannis Schaap aan Josias Storm van een perceel weiland aan de Middelvaartse steeg, met concept, 1746.
11512267177174717471 katernConditie en voorwaarden van verhuur door Jacob Ten Hagen en mevrouw Van Winteroij, van een perceel bouwland in de Ouden Doorn onder Almkerk genaamd de Rondekamp, 1747.
11522244177174817481 stukAkte van verhuur door Maria de Bruijn aan Salomon van der Moolen van een huis in de Kerkstraat, 1748.
11532243177174917491 stukAkte van verhuur door Jan Hessel aan Cornelis Pellekaan van veertien morgen bouw- en weiland genaamd het Hoefke aan de Oudendijk, 1749.
11542242177174917491 stukConditie en voorwaarden van verhuur door Willem Verzijl van twee percelen weiland genaamd Croonenburg en Kiekerscamp te Uitwijk, 1749.
11552241177175017501 stukAkte van verhuur door Jan Claasse Schriek aan Cornelis van Wageningen van een deel van een huis en tuin te Sleeuwijk, 1750.
11562237177175017501 stukAkte van verhuur door Teunis Schrieck aan Jan Everhard de Jacobi, van het gras- en hooiland op de Middelwaart gelegen in de Maas tussen Woudrichem en Loevestein, concept, 1750.
11572235177175117511 katern en 1 stukAkte van verhuur door de voogden van Jenneke Verschuuren aan Jasper Vogelesang van een perceel bouwland en boomgaard aan de Vaartsessteeg in de Oude Ban, afschrift, 1751.
11582280177175217521 stukAkte van verhuur door Salomon van der Meulen aan Jan Janse Jilatť van een huis en erf in de Hoogstraat, 1752.
11592224178164516821 stuk'Blockcedulle', lijst van de verpachte 'pastorijetienden' onder Almkerk, 1645-1682.
11602323168167416741 stukAkte van verpachting van de korenwindmolen te Almkerk aan Ocker Melssen Schep, 1674.
11612020142167416741 stukAkte van verpachting door de grafelijkheid van Holland van de tienden in het Land van Altena, 1674.
11621520149168516851 katernAkte van verpachting door Coenraat Ruijsch en de erfgenamen van Johan d' Edel aan diverse personen, van de grove tienden te Emmickhoven en Waardhuizen, 1685.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
11631512149168716881 katern'Blockcedulle', lijst van de door de erfgenamen van Cornelis de Beveren, heer van Strevelshouck, en Robbert van Breuhesen verpachte grove en smalle tienden in Emmickhoven en Ganswijk, 1687, 1688.NB: cedulle = ceel = lijst, opsomming (soms rekening)
11642228178168716921 katern'Blockcedulle', lijst van de verpachte 'pastorijetienden' onder Almkerk, 1687, 1692.NB: dit tiendrecht was in bezit bij het Kerkelijk Comptoir
11651513149168916891 katernAkte van verpachting door N.N. aan diverse personen, van de grove en smalle tienden in Emmickhoven en Waardhuizen, 1689.NB: Betreft een fragment
11661515149169016901 katern'Blockcedulle', lijst van de door de erfgenamen van Cornelis de Beveren en Robbert de Breuhesen verpachte grove en smalle tienden te Emmickhoven en Ganswijk, 1690-1697.
11672232178169116911 katern'Bloockcedulle', lijst van door de grafelijkheid* van Holland verpachte grove tiendblokken in het Land van Altena, 1691.NB: Voor de schepenbank van Almkerk. *'de Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen' zie ook: 2020
11681623151169216921 katern'Bloockcedulle', lijst van door de proosdij van Oudmunster en de heer van Brederode verpachte tiendblokken in de Oude en de Nieuwe Ban, 1692, 1694, 1695.
11691514149169216921 stukAkte van verpachting door Coenraat Ruijs en de erfgenamen van Willem d' Edel aan Simon van der Stelt, van de smalle tienden in Emmickhoven en Waardhuizen, 1692.NB: Dedel?
11701523150169216921 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11711524150169316931 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11721525150169416941 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11731526150169516951 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11741527150169616961 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11751528150169716971 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11761529150169816981 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11771530150169916991 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11781531150170017001 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11791532150170117011 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11801533150170217021 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11811534150170317031 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11821535150170417041 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11831536150170517051 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11841537150170617061 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11851538150170717071 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11861539150170917091 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11871540150171117111 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
11881541150171217121 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11891542150171317131 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11901543150171417141 pakAkten van verpachting door de erfgenamen van Cornelis van Beveren en Daniel van Sutphen alsmede Hendrik van Susteren aan diverse personen, van de smalle en grove en krijtende tienden van Emmickhoven en Ganswijk, 1692-1714.
11911516149169616961 stukAkte van verpachting door Coenraat Ruijs en Phillips d' Edel aan Jan Theunis Vinck, van de smalle tienden te Emmickhoven en Waardhuizen, 1696.
11921508147169616961 katernAkte van verpachting door Coenraad Ruijs en de erfgenamen van Johan de Eedel aan diverse personen, van de grove tienden in Emmickhoven en Waardhuizen, 1696.NB: Dedel? ja! Deze akte is qua opzet hetzelfde als de blokcedulle, met dit verschil dat in deze akte ook de pachters en borgen vermeld worden.
11931517149169716971 katern'Blockcedulle', lijst van de door de erfgenamen van Coenraat Ruijs en Phillips Dedel verpachte grove tienden in Emmickhoven en Waardhuizen, 1697.
11942151143169816981 stukAkte van verpachting door baljuw en schout en gerechten van De Werken aan Pieter Biesheuvel, van het Werkense kerkhof voor een periode van veertig jaar, 1698.NB: baljuw, schout en gerechten van De Werken
11952227178169816981 katern'Bloockcedulle', lijst van door de proosdij van Oudemunster verpachte tiendblokken in de Oude en de Nieuwe Ban, 1698.
11961518149170317031 katern'Blockcedulle', lijst van de door de erfgenamen van Coenraat Ruijs alsmede Phillips d' Eedel verpachte grove tienden te Emmickhoven en Waardhuizen, 1703.NB: wegens de erfgenamen?; de verpachting wordt door schout en heemraden gedaan
11971519149170517071 katern'Blockcedulle', lijst van de door Coenraat Ruijs en Phillips Dedel verpachte grove tienden te Emmickhoven en Waardhuizen, 1705-1707.
11981509146174517451 katern en 1 stukAkte van verpachting door N.N. aan diverse personen, van de grove en smalle tienden in de Oude en de Nieuwe Ban, te Sleeuwijk, Opandel en Rijswijk, met bijlage, 1745.
11991522149174517461 stukAantekening betreffende de ontvangsten wegens de grove en smalle tienden te Emmickhoven, Waardhuizen, Uitwijk en Rijswijk, 1745, 1746.NB: Rekening?
12001521149174517472 stukkenLijsten van verpachte grove tiendblokken te Emmickhoven en Waardhuizen, 1745, 1747.
12012231178174617461 katernAkte van verpachting van de smalle en de grove tienden in de Oude en de Nieuwe Ban, Sleeuwijk, Opandel en Rijswijk, aan diverse personen, 1746.
12022226178174617463 stukkenRekening van de opbrengst der tienden in de Oude en de Nieuwe Ban, Sleeuwijk, Opandel en Rijswijk, 1746.NB: In triplo.
12032230178174717471 katernAkte van verpachting door de erfgenamen van Adriaan Hanedoes en de weduwe van de heer de Graaff, van de smalle en grove tienden in de Oude en de Nieuwe Ban, Sleeuwijk, Opandel en Rijswijk, aan diverse personen, 1747.
12042225178175017522 stukkenAantekeningen inzake de verpachting van de smalle tienden onder Uitwijk en Rijswijk, 1750, 1752.
Rubriek:Attestatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
12051026140163216321 stukAkte van attestatie door Cornelis Gijsberts en Jan Lamberts, op verzoek van Bastiaen Aerts, ruiter in een compagnie kurassiers van ritmeester Lesingens de St. Martin, dat rekestrant al enige tijd ziek is, en zich zodoende niet bij zijn onderdeel heeft kunnen vervoegen, 1632.
12061025140163316331 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Claes Jans de Smit, dat Johannes Fabritius een wettig kind is uit het huwelijk van de rekestrant met Gooltgien Teunis, 1633.
12071080140167016701 stukAkte van attestatie door borgemeesters van Woudrichem, dat de baljuw van Stad en Lande sedert lange tijd het recht had de schouten, schepenen en heemraden der dorpen Almkerk, Emmikhoven, Waardhuizen, De Werken, Op- en Nederandel en Hille aan te stellen, en van dat recht ook gebruik maakte, 1670.
12081078140167016701 stukAkte van attestatie door Wiggert Swaenevelt, op verzoek van de kinderen van wijlen Joost Burchouts, dat Jan Ariense Crol, schout van Doeveren, van Joost Burchouts in 1668 voor de periode van zeven jaar zes morgen land heeft gehuurd, 1670.
12091168140167016701 stukAkte van attestatie door borgemeesters van Woudrichem, op verzoek van Gijsbert van Andel en Gerrit Krielaert, dat rekestranten met hun wagens op 10 januari 1670 materiaal van de compagnie van kapitein Johan Blanckfoort naar 's-Hertogenbosch hebben gebracht en op 14 januari weer zijn teruggekeerd, 1670.
12101169140167016701 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, dat Willem Cornelis van Eethen met zijn schip materiaal van de compagnie zeesoldaten van Hendrik Anthony van Nispen, naar Bergen op Zoom heeft gebracht, 1670.NB: met schutblad behorende tot een verbroken lias; oude inv.nrs. 10 en 46
12111076140167016701 stukAkte van attestatie door Maria van Oversteech, op verzoek van Anthonetta van Nederveen, waarbij deposante haar op verzoek van Johan Suijcker afgelegde verklaring voor schepenen van Gorinchem, herroept, 1670.
12121075140167016701 stukAkte van attestatie door de secretaris van Woudrichem, dat voor de schepenbank van die stad een schuldrentebrief verleden is ten laste van Jacob Speckx, welke daarover de 40e penning betaald heeft, 1670.
12131067140167116711 stukAkte van attestatie door Jan van Baalen, op verzoek van Andries Claese, soldaat in de compagnie van kapitein Honcoop, dat rekestrant op 27 april 1671 in Woudrichem was, 1671.
12141071140167116711 stukAkte van attestatie door Jan Willems Mosselmans en Jan de Vroe, op verzoek van Jan van der Steen, pachter van de wijnimpost, inzake de betaling van enkele consumpties in de herberg van Hendrik Ariens Raeijmaecker, 1671.
12151064140167116711 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaan Jan Diepens, soldaat in de compagnie van Floris van Winteroij, dat hij sinds 20 juni 1671 in Woudrichem verblijft, 1671.
12161072140167116711 stukAkte van attestatie door Dirk van Bale e.a., op verzoek van Gijsbert Aerts van Andel, inzake een half vat bier op de stoep bij de herberg de Toelast, waarvan geen impostbiljet overlegd kon worden, 1671.
12171065140167116711 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaan Jan Diepens, soldaat in de compagnie van Floris van Winteroij, dat hij sinds 27 april 1671 in Woudrichem verblijft, 1671.
12181058140167116711 stukAkte van attestatie door Steven Adriaens Criellaart, op verzoek van Pieter La Fevere, dat Adriaen Criellaart met toestemming van zijn commandant enige tijd in Woudrichem verbleven heeft, 1671.
12191069140167116711 stukAkte van attestatie door Aerdt Cornelissen en Teunis Cornelissen Kuijsten, dat zij bij het afleveren van een half vat bier bij de herberg de Toelast, de pachter van de bierimpost geen impostbiljet konden overhandigen, 1671.
12201063140167116711 stukAkte van attestatie door schepenen van Meeuwen, op verzoek van Leentken Bastiaens Pellecaan, dat Thomas Kemp voor de schepenbank van Meeuwen gezegd heeft een declaratie tot last van de rekestrante aan de schepenbank van Woudrichem te hebben overlegd, 1671.
12211066140167116711 stukAkte van attestatie voor schepen van Woudrichem, op verzoek van Cathalina en Erke van Nestelroij alsmede Jenneke Jeronimus, op verzoek van Jenneke van Andel, dat Jan van der Hart Agniete van Andel en Jenneke Jeronimus voor hoer heeft uitgemaakt, 1671.
12221054140167116711 stukAkte van attestatie door schout en schepenen van Andel, dat Hilleke Peters van der Plas verklaard heeft, na door Jan Govert Roosa te zijn verkracht, bevallen te zijn van een zoon, en tevens dat Jan Govert Roosa ontkend heeft de vader van het kind te zijn, 1671.
12231068140167116711 stukAkte van attestatie door Albert Aerts en Frans Houffnagel, op verzoek van Hendrik van Nispen, baljuw, dat Albert Jans van Eck zich laatdunkend over de rekestrant heeft uitgelaten, 1671.
12241073140167116711 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, dat Cornelis Matthijs van Eethen burger van de stad Woudrichem is, en op grond daarvan tolvrijdom geniet in Holland en Westvriesland, Zeeland, Asperen en Geertuidenberg, 1671.
12251060140167116711 stukAkte van attestatie door Hendrijck Ariens Werckhoven, op verzoek van Wiggert Swaenevelt, inzake de afspraak van de rekestrant met een Friese schipper t.a.v. de levering van stenen, 1671.
12261059140167116711 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Pieter La Fevere, dat Anthonij van Sprangh met toestemming van zijn commandant enige tijd in Woudrichem verbleven heeft, 1671.
12271036140167116711 stukAkte van attestatie door Raegel Bartels, op verzoek van Jannighien Bartels, dat zij geen vordering op de rekestrante heeft, 1671.
12281057140167116711 stukAkte van attestatie door Jan Dompel, op verzoek van de dijkgraaf van het Oudland van Altena, inzake de betaling van het dijkgeld door deposant namens diverse personen aan Christoffel Dijnant, 1671.
12291041140167216721 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, dat enkele met name genoemde mannen door Everard Asteleij als soldaat zijn aangenomen, 1672.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
12301042140167216721 stukAkte van attestatie door Johan Copal, kapitein-luitenant in de compagnie van kolonel Weť, dat hij eenentwintig soldaten van voornoemde compagnie, die in Engeland gevangen gezeten hebben, naar Woudrichem gebracht heeft, en tevens dat hij een aantal bandeliers en snaphanen in ontvangst heeft genomen, 1672.
12311039140167216721 stukAkte van attestatie door Jan Willems van Groennige en Jan van Elst, op verzoek van kapitein Dominicus Cavannes, inzake betaling van soldij aan enkele militairen uit de compagnie van Willem van Blitteswijk, 1672.
12321035140167216721 stukAkte waarbij Willem Johan Burchouts verklaart, dat zijn (ontbrekende) attestatie op waarheid berust, 1672.
12331048140167216721 stukAkte van attestatie door Adriaen van der Colff en Quirijn Heijligendeurff, meesterchirurgijns, op verzoek van Gerard Crabeth, dat soldaat Gerrit Coeck wegens ziekte niet in staat is dienst te doen, 1672.
12341040140167216721 stukAkte van attestatie door Michiel Peijs, inzake het wangedrag van de in het huis van Wiggert Swaenevelt ingekwartierde militairen, 1672.
12352010142167216721 stukdoor Pieter Schaep, vaandrig in de compagnie van kolonel Weť, dat hij met eenentwintig soldaten die in Engeland gevangen gezeten hebben naar Woudrichem gekomen is, en tevens dat hij de snaphanen en bandelieren die zij bij zich hadden aan Johan Copal, luitenant in voornoemde compagnie, heeft overgedragen, welke de ontvangst hiervan bevestigt, 1672.
12361018140167316731 stukAkte van attestatie door Gerrit Crielaert en Gerrit Leenderts, op verzoek van Cornelis Hackart, inzake de huur door rekestrant van een huis van Arnoldus van Rossum, aan de Hoogstraat, 1673.
12371002140167316731 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, dat Berent Jans van Deventer zijn compagnie wegens ziekte niet naar Oudewater kan volgen, 1673.
12381011140167316731 stukAkte van attestatie door Hans van Gool, Aeltie Cornelis en Catharina van Gool, inzake het betalen van impost over een ongemerkte zak tarwe, 1673.
12391021140167316731 stukAkte van attestatie door Willem Goosens Mosselmans, Peter Trent, Johannes de Vroe, Cornelis Hackart en Dirck Maes, op verzoek van Dirck van Baelen, Hans van Gool en Adriaen Melssche Schep, dat zij niet hebben gehoord dat de deurwaarder, in naam van de pachter van de impost op het gemaal, verboden heeft om ongetekende zakken graan op de korenmolen in ontvangst te nemen, 1673.
12401023140167316731 stukAkte van attestatie door Ghijsbert Storm en Hans Brant, op verzoek van Dirck van Balen, o.a. dat het meel dat zij voor rekestrant vervoerd hebben boekwijtmeel was, en daarbij niet door anderen geholpen zijn, 1673.
12411008140167316731 stukAkte van attestatie door Carel Simons en Jan Cornelis, op verzoek van Pieter van de Weetering, dat de in Woudrichem in garnizoen gelegen hebbende Spaanse cavaleristen nimmer bierimpost betaald hebben, 1673.
12421013140167316731 stukAkte van attestatie door burgemeesters, op verzoek van Steven en Adriaan Crillaerts, pachters van de impost op het hoorngeld en de bezaaide landen, dat wegens de inundaties in 1672 en 1673 de inwoners van het Land van Altena geruÔneerd zijn en daarom de genoemde imposten niet kunnen opbrengen, 1673.
12431087140167316731 stukAkte van attestatie door Aert Cornelis c.s., op verzoek van Willem Goosens Mosselmans, pachter van de impost op de wijnen, inzake het afleveren van wijn bij Christoffel Dijnant, 1673.
12441033140167316731 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenen van Rijswijk, Andel, Giessen, Uitwijk, Dussen-Munsterkerk en -Muilkerk, Almkerk, Emmikhoven, Waardhuizen en Hille, dat door de inundaties grote schade is toegebracht aan de gewassen te velde, 1673.
12451004140167316731 stukAkte van attestatie door Jan Arents de Joode en Arijaan Huijboom, op verzoek van Gerrit Criellaart, dat Jan van der Hart geen "passagiegeld" had betaald op de schuit van eerste deposant, 1673.
12461016140167316731 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, houdende een opgave van de stadsmarkt- en veerschippers op Gorinchem, 1673.
1247998140167316731 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Wiggert Swaenevelt, commandeur van de legerwagens, dat het voor rekestrant onmogelijk is 25 artilleriewagens te huren, 1673.
1248999140167316731 stukAkte van attestatie door Jan Courts, op verzoek van Willem Jansen Veties, dat rekestrant wegens het gesloten zijn van de stadpoort, zich op 5 november 1673 komende van Almkerk niet bij zijn onderdeel kon voegen, 1673.
12491012140167316731 stukAkte van attestatie door Dirck Pus, dat Heijme Jans Roose hem bij de schutkooi mishandeld heeft, 1673.
1250869140167316731 stukAkte van attestatie van baljuw en borgemeesters, op verzoek van Willemijntien, Leentien en Meesken den Haeck, dat rekestranten de enige en wettelijke kinderen zijn van Jacob den Haeck en Neeltien Aerts, 1673.
12511003140167316731 stukAkte van attestatie door Daniel de Flouron en Walter Paton, op verzoek van luitenant-kolonel Coutlis, dat jonkheer Jacob Willem Coutlis en Gerrit Jans van Cappel zich op 3 augustus 1673 bij hun onderdeel gevoegd hebben, 1673.
12521019140167316731 stukAkte van attestatie door schout en heemraden van de Oude en de Nieuwe Ban alsmede de Ban van Honswijk, dat door de inundatie van 1672 de opbrengsten van het land gering zijn en de komende jaren waarschijnlijk laag zullen blijven, 1673.
1253997140167316731 stukAkte van attestatie door Arian Spieringh en Jan Brouwers, op verzoek van Hendrijck Rock, dat rekestrant bij de monstering van zijn compagnie op 30 oktober 1673, wegens ziekte niet aanwezig was, 1673.
12541000140167316731 stukAkte van attestatie door de officieren van de compagnie van Eduwaert Asteleij, dat ter completering van voornoemde compagnie in de maand augustus 1673 enkele met name genoemde soldaten zijn aangenomen, 1673.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
12551014140167316731 stukAkte van attestatie door Adriaan Melsen Schep, korenmolenaar, op verzoek van Dirck van Baelen en Hans van Gool, dat deposant en Willem Crielaerts, pachter van de impost op het gemaal, een regeling m.b.t. hun geschil hebben getroffen, 1673.
12561009140167316731 stukOnderhandse akte van attestatie door Hans van Gool, Aeltie Cornelis en Catharina van Gool, inzake het betalen van impost over een ongemerkte zak tarwe, 1673.NB: door deposanten zelf opgesteld; zie ook 1011
1257974140167416741 stukAkte van attestatie door Christoffel van der Steen en Gossewijn Mosselmans, op verzoek van Jan de Vroe, inzake het bepalen van de heffingsgrondslag in het dubbele zoutgeld voor Jochem Huijberts, 1674.
1258989140167416741 stukAkte van attestatie door Peter Trent, Grietie van Dessel en Peterke Cornelisd. den Daelder, op verzoek van Judith, Ida en Abraham Ten Haege alsmede Sara Maria Exalto d'Almaras, dat de rekestranten de kinderen zijn van wijlen Agatha Cloots en Abraham Ten Haege respectievelijk jonkheer Exalto d'Almaras, 1674.
1259977140167416741 stukAkte van attestatie door kapitein Gerrit Loodt, dat hij Dirck Jacobs van Amsterdam in mei 1674 als zijn sergeant in dienst heeft genomen, 1674.
1260991140167416741 stukAkte van attestatie door Jacob Dingens en Aelbert Aerts de Licht, op verzoek van Wiggert Swaenevelt, inzake het achterstallige loon dat Robbert Everts Roos nog van rekestrant te goed heeft, 1674.
1261978140167416741 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de inwoners van Almkerk, Emmickhoven en Waardhuizen, dat rekestranten wegens het doorsteken van de dijken bij Heusden en Woudrichem in 1673 hun land niet hebben kunnen verbouwen, 1674.
1262996140167416741 stukAkte van attestatie door schout en schepenen van Almkerk, Emmikhoven en Waardhuizen, op verzoek van de pachters van land en kopers van tienden van de Domeinen, dat zij in 1673 grote schade hebben ondervonden van ingekwartierde en doortrekkende Staatse en Spaanse soldaten, 1674.NB: op 16 sept. 1673 was Willem III op doortocht (naar Naarden) in Almkerk
1263987140167416741 liasAkten van attestatie door diverse personen, inzake de huisvredebreuk en vechtpartij begaan door kapitein Baseges, luitenant Adam Oosterwijck, ritmeester Hemskerck e.a., 1674.
1264994140167416741 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jacob Leeuwenvelt, dat rekestrant een eerzaam burger is, houdende tevens een overeenkomst tussen deposant en rekestrant t.a.v. afwikkeling van de schulden en tegoeden van de overleden vader van de rekestrant, Christiaen Leeuwenvelt, 1674.
1265971140167416741 stukAkte van attestatie door Dirck Claese Conferes, op verzoek van Benedictus Wittens, inzake de vechtpartij tussen luitenant Looten en Johan Pijl, 1674.
1266970140167416741 stukAkte van attestatie door Aechtie Phillips, op verzoek van Jan de Vroe, inzake de namen van de kinderen van Jochem Huijbertse en Dircxke, weduwe van Arij Crijnen, 1674.
1267975140167416741 stukAkte van attestatie door Dirck Claessen, op verzoek van Johan Pijl, inzake de vechtpartij tussen luitenant Looten en Johan Pijl, 1674.
1268992140167416741 stukAkte van attestatie door Jacob Dingens, op verzoek van Wiggert Swaenevelt, dat een van zijn paarden bij de belegering van Naarden door vijandelijk vuur is ongekomen, 1674.
12692028142167416741 stukAkte van attestatie door Clara Kemp, dat zij de afrekening van de verkoop door Geertie Claes c.s. aan Arie Jans van Aelst van vier morgen land in de Andelerbroek ontvangen heeft, 1674.
1270972140167416741 stukAkte van attestatie door Gerrit Willems Crielaart, op verzoek van Benedictus Wittens, inzake de vechtpartij tussen luitenant Looten en Johan Pijl, 1674.
1271983140167416741 stukAkte van attestatie door Gijsbert van Andel en Gerrit Crielaerts, op verzoek van Michiel Peijs, dat Hendrijck Arents, n.a.v. zijn toetreding tot het wagenaarsgilde een halve ton bier naar herberg de Roos heeft laten brengen, 1674.
1272981140167416741 stukAkte van attestatie door Korst Willems, op verzoek van Michiel Peijs, dat deposant in de kost zijnde bij Dirck Broeder, schoolmeester te Sleeuwijk, om te leren lezen en schrijven, slecht onderhouden is, 1674.
1273957140167516751 stukAkte van attestatie door Cornelis Ariens van Giessen, op verzoek van Henderick Hermans Maes, inzake het ruilen van paarden tussen rekestrant en Henderick Arents Rademaker, 1675.
1274961140167516751 stukAkte van attestatie door Arijen Thonis Giersbergen, op verzoek van Hendrick van Nispen, inzake de voorwaarden die bij de verhuur aan Jacob Jans van het perceel land genaamd de Rijsbosch bedongen werden, 1675.
1275973140167516751 stukAkte van attestatie door Ariaentie Peeters, op verzoek van Cornelis Arents van Giesen, dat zij van Hendrik Floris Trist een "halfje" brandewijn heeft gekocht, 1675.
1276956140167516751 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van David Simons, dat rekestrant oud en arbeidsongeschikt is en wekelijks zijn soldij ontvangt, 1675.
1277963140167516751 stukAkte van attestatie door Neeltie Claes en Bastiaentie Claes van Scherluijnen, inzake de voldoening van de schuld van de overleden vaandrig Jacet aan deposanten, 1675.
1278960140167516751 stukAkte van attestatie door Tieleman Jansz en Steven Adriaens Criellaart, dekens van het vissergilde van Woudrichem, op verzoek van Jacob de Haes en Ary Cornelisse, dat Cornelis Gosense Schrieck en Stoffel Kuindertse de visnetten van de rekestranten uit het water verwijderd hebben, 1675.
12799651 stuk16751675140Akte van attestatie door schepenen, op verzoek van kapitein Gerard Crabeth, dat Jan Mattheus al enige tijd ziek is, 1675.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1280962140167516751 stukAkte van attestatie door Arijen Ariens, op verzoek van Jan de Vroe, dat de huisvrouw en dochter van Willem Arts verklaard hebben de impost wegens anderhalve vim rijshout te hebben betaald, 1675.
1281959140167516751 stukAkte van attestatie door Tieleman Janse e.a., dekens van het vissersgilde van Woudrichem, op verzoek van Ary Cornelisse en Jacob Thijsse de Haes, inzake de verpachting van viswater aan Cornelis Gosense Schrieck, 1675.
1282967140167516751 stukAkte van attestatie door Gerrit Hendrijcks, op verzoek van Wiggert Swaenevelt, inzake de staat van het onderhoud van de door rekestrant van Wilbort van Nederveen gehuurde brouwerij, 1675.
1283968140167516751 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de magistraat van Heusden, inzake de door ingekwartierde soldaten te betalen vergoedingen, 1675.
1284951140167516751 stukAkte van attestatie door de magistraat van Heusden, op verzoek van Cornelis Aerts, dat het door hem aan schout en gerechten van Sleeuwijk overhandigde kohier van de verponding, in orde leek te worden bevonden, 1675.
1285966140167516751 stukAkte van attestatie door Louwerens Louwerensz e.a., op verzoek van Gerrit Criellaart, dat in de zomer van 1674 door Franse soldaten een wagen en paarden van de rekestrant zijn afgenomen, 1675.
1286969140167516751 stukAkte van attestatie door Maria van Winteroij en Anneke Cornelis van Eethen, op verzoek van Daniel van Nasch, inzake enkele sieraden van de eerste deposante en haar zuster Jenneke, 1675.
1287947140167616761 stukAkte van attestatie door Jan van Swol, Jacob van Groeneweg en Hans Wittingh, op verzoek van Hendrijck Dijnant, dat Jan Everts een half vat bier gekocht zou hebben zonder dat de brouwer naar het impostbiljet gevraagd heeft, 1676.
1288937140167616761 stukAkte van attestatie door Jan Courts en Maerten Hendrijck de Graeff, op verzoek van Wilbort van Nederveen, dat de soldaat Jan Everts ook wel Jan de leugenaar genoemd wordt, 1676.
1289935140167616761 stukAkte van attestatie door Pieter Trent en Roeloff Eijsbrants, op verzoek van Adriaen van den Elshout, inzake het overvaren van een paard van Dalem naar Woudrichem, 1676.
1290923140167616761 stukAkte van attestatie door Dirck van Baelen en Jan de Vroe, op verzoek van Matthijs van Eethen en Aelbert Wouters van der Schaer, inzake de vermissing van een drietal paarden, 1676.
1291917140167616761 stukAkte van attestatie door Jan de Vroe, op verzoek van de kinderen van Maria Katarina van Wees en Jan Pier Dermoise, inzake de gegoedheid van hun vader, 1676.
1292946140167616761 stukAkte van attestatie door Christiaan Hendrijcks, op verzoek van Hendrijck Dijnandt, dat hij gezien heeft dat Jan Everts op de veerschuit een half vat bier naar Loevestein vervoerde, 1676.
1293920140167616761 stukAkte van attestatie door Johannes de Hont, op verzoek van de heer Wittens, inzake de reparatie van het dak van slot Loevestein, 1676.
1294919140167616761 stukAkte van attestatie door Jacob van Wijck en Pieter Romer, op verzoek van Jan de Vroe, dat zij een vaatje wijn naar kolonel Astelij op fort Loevestein gebracht hebben, 1676.
1295934140167616761 stukAkte van attestatie door Cuijndert Willems Vinck, op verzoek van Jan de Vroe c.s., dat Jan Willems een schepel tarwe in Dalem heeft laten malen, 1676.
1296943140167616761 stukAkte van attestatie door Jan Thielmans van Beusickhove alias den Heijduijvel, op verzoek van de baljuw, dat rekestrant te Opandel tijdens het aal peuren door twee personen, waaronder Pieter Jans, is beschoten, 1676.
1297936140167616761 stukAkte van attestatie door Bastiaentie Peters, op verzoek van Jan de Vroe c.s., dat Geertruit Pellens, weduwe van Abraham van der Steen, pachter van de impost op de boter, deposante geweigerd heeft een impostbiljet te verstrekken, 1676.
1298938140167616761 stukAkte van attestatie door Maarten Hendrijcks de Graaff en Willemke Matthijs Worms, op verzoek van Jacobus Verhaeg, dat in hun herberg twee nader omschreven personen hebben gelogeerd, 1676.
1299916140167616761 stukAkte van attestatie door schout en schepenen, op verzoek van Maria van Kessel, dat de gerechtsbode wegens de rekestrante heeft verklaard de verkoop van zekere goederen door Adriaen Jans van Aelst onwettig te achten, 1676.
13001084140167616761 stukAkte van attestatie door Marcelis Hendrijckx Maes, op verzoek van Jan de Vroe c.s., pachters van de impost op het gemaal, dat Jan Willems Roocke uit Rijswijk op de molen in Dalem een schepel tarwe heeft laten malen, 1676.
1301918140167616761 stukAkte van attestatie door schout en schepenen, op verzoek van Willem Jacobs Bax, dat rekestrant wegens blindheid niet in staat is zich bij zijn legeronderdeel te voegen, en evenmin geschikt is om zijn beroep uit te oefenen, 1676.
1302915140167616761 stukAkte van attestatie door Leendert van der Houve e.a. op verzoek van Adriaan van den Elshout, inzake de mislukte aanhouding van een ruiter, 1676.
1303925140167616761 stukAkte van attestatie door Gijsbert Dircx e.a., op verzoek van Adriaen Pieters van der Putten, inzake de mishandeling van de rekestrant door Paulis Jans, 1676.
13041085140167616761 stukAkte van attestatie door Dirck Maes en Hardenbergh Stael, op verzoek van Meesken Tijsen, huisvrouw van Pieter Roomer, dat voornoemde Roomer wegens ziekte niet in staat is geweest zijn dienst als soldaat te vervullen, 1676.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1305927140167616761 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Wilbort van Nederveen, dat van oudsher de brouwer van Woudrichem voor bier dat in het Land van Altena wordt geconsumeerd, maar ťťn impostbiljet ontvangt, 1676.
1306904140167716771 stukAkte van attestatie van Hendrick van Nispen, dat Arien Jacobs van den Heuvel verklaard heeft er voor borg te staan dat wanneer Catalijna Roesen uit gevangenschap wordt ontslagen, niet zal vluchten, 1677.
1307901140167716772 stukkenAkte van attestatie door Dirsken Pieters van Oost, op verzoek van Adonus de Ridder, dat Arien Jacobs van den Heuvel, hiernaar gevraagd door Lucretia de Ridder, heeft verklaard dat hij er borg voor staat dat Cattalijna Roesen, wanneer zij uit gevangenschap ontslagen wordt, niet zal vluchten, met concept, 1677.
1308903140167716771 stukAkte van attestatie door Hendrick van Nispen, op vezoek van Adonis de Ridder, dat Arien Jacobs van den Heuvel verklaard heeft er voor borg te staan, dat wanneer Catalijna Roesen uit gevangenschap wordt ontslagen, zij niet zal vluchten, 1677.
1309894140167716771 stukAkte van attestatie door Jan de Somer, op verzoek van Dirck van Genderen, dat rekestrant een afspraak gemaakt had met Maritie Leenders ten aanzien van de betaling van de verteringen ten haren huize door zijn knechten, 1677.
1310905140167716771 stukAkte van attestatie door David Symons en Wouter Fredericks, o.a. dat zij door hun regimentscommandant, wegens gezondheidsredenen, van Brussel naar Woudrichem overgeplaatst zijn, 1677.
1311902140167716771 stukAkte van attestatie door Hugo Holster en Christoffel Dijnants, op verzoek van Hendrick van Nispen en Gijsbert Diricks, inzake de verkoop en transport van een huis aan Govert Ariens Verster, 1677.
1312913140167716771 stukAkte van attestatie door Dingetie Dirckx, op verzoek van Gillis Calje, dat de som geld die de weduwe van Dirk van Bellecom van de rekestrant eist, juist ten bate van hem komt, 1677.
1313898140167716771 stukAkte van attestatie door Ghijsbert Storm, op verzoek van Jan de Vroe, dat rekestrant in het Land van Altena de "Biljetten van de Prijs en Setting van het Brood" heeft gedistribueerd, zonder Bastiaan Abrahams de Raeden te Andel daarbij te hebben overgeslagen, 1677.
1314900140167716772 stukkenAkte van attestatie door Hendricken van Hattem, op verzoek van Adonus de Ridder, dat zij gehoord heeft dat Cattelijna Roesten de rekestrant een oneerbaar voorstel heeft gedaan, met concept, 1677.
1315908140167716771 stukAkte van attestatie door Lambert Rijniers van Pelt, Gillis Jans van Peer en Cornelis de Reuvere, op verzoek van Michiel Peijs c.s. pachters van de impost op het bier, dat zij op verzoek van mevrouw Van der Graaff bij de brouwerij van de heer Van Rijswijk een kan bier hebben opgehaald, 1677.
1316909140167716771 stukAkte van attestatie door Ary Ceelen en Lijntie Arents, op verzoek van Leendert van der Houve, inzake de belediging van de vrouw van de rekestrant door Ary Willems, 1677.
13172027142167716771 stukAkte van attestatie door Willem Exalto d' Almeras, inzake het aanblijven van Johan van der Graaff als zijn toeziende voogd, 1677.
1318899140167716771 stukAkte van attestatie door Martina Poters en Maria Bombordt, op verzoek van Jan de Vroe, dat zij onlangs bij Bastiaen Abrahams de Raeden te Andel enkele broden hebben gekocht, 1677.
1319911140167716771 stukAkte van attestatie door schout en heemraden van Hille, op verzoek van Adriaan Jacobs Kivits, dat rekestrant aan schepen-commissarissen van Woudrichem, i.v.m. de heffing van de 200e penning, een opgave gedaan heeft van zijn onroerend goed, 1675; met aantekening van de secretaris van Woudrichem, 1677.
1320896140167716771 stukAkte van attestatie door Guiliaem Gregoir Russenbergh en Jan Joonas, op verzoek van Eduwaert Astelij, dat enkele zieke soldaten onder de compagnie van rekestrant van Bergen via Brussel naar het gasthuis van Dordrecht zijn overgebracht, 1677.
1321907140167716771 stukAkte van attestatie door Lambert Reijniers en Gielis Jans van Peer, inzake de betaling van de impost van een kan bier, 1677.
1322897140167716771 stukAkte van attestatie door Mattijas van Eeten, op verzoek van Willem van Barnevelt, dat Floris van Winteroij belooft heeft een in zijn bezit zijnde obligatie ten laste van de rekestrant te zullen verscheuren, wanneer rekestrant Van Winteroij zou helpen aan de vacante majoorsfunctie in zijn regiment, 1677.
1323910140167716771 stukAkten van attestatie door schout en schepenen respectievelijk de gerechtsbodes van Woudrichem, op verzoek van Balthasar van Wevelinckhoven, inzake het proclameren van de verkoop van, als gevolg van niet nagekomen hypothecaire verplichtingen, geŽxecuteerd onroerend goed, 1677.
1324895140167716771 stukAkte van attestatie door Maijcken Willems en Mariken Stevens, op verzoek van Arien Willems, inzake de belediging van de vrouw van de rekestrant door Neeltie van der Hoeven, 1677.
1325887140167816781 stukAkte van attestatie door Jan Rou en Jacob Matthieus, op verzoek van Reinier en Chatalina Robert, dat rekestranten broer en zus zijn van de op Tobago overleden Jan Robert, 1678.
1326892140167816781 katernAkte van attestatie door Mattheus Ariense, op verzoek van Peter Jacobs van de Weteringh, dat deze in de winter van 1672 zijn huis bij de steenoven in de uiterwaarden bij Poederooien i.v.m. de Franse inval, heeft moeten verlaten, en enige tijd later van de heer Swaenevelt toestemming heeft gekregen daar naar terug te keren, met concept, 1678.
1327884140167816781 stukAkte van attestatie door Jan de Vroe, op verzoek van Cornelis van der Kolck, ontvanger van de gemenelands middelen, dat hij gehoord heeft dat Jacobus Mekern genoemde Van der Kolck heeft beledigd, 1678.
1328888140167816782 stukkenAkte van attestatie door Jacob Jan Oversteegh en Hendrick Jans, op verzoek van Gielis Calge, dat Egbert Lodder en Cornelis Koninck tijdens het spelen met een gaffel Claes Vinck hebben verwond, met afschrift, 1678.
1329886140167816781 stukAkte van attestatie door Glaude Houtmans en Jan Simons van Helten, op verzoek van kapitein Arnoudt Diepenbrock, dat toen zij Tobago verlieten, er nog 26 militairen van hun compagnie door de Fransen krijgsgevangen gehouden werden, 1678.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1330880140167816781 stukAkte van attestatie door Francoijs Minagie en Hendrijck Jans, op verzoek van de voogden van de onmondige kinderen van Mechtelina van Engelen, dat Cornelis Coninck tijdens het spelen per ongeluk Claes Vinck met een gaffel heeft verwond, 1678.
1331879140167816781 stukAkte van attestatie door Glaudi Houtmans, op verzoek van Maria van Nederveen, dat Pieter Bornet geen soldij meer tegoed heeft van kapitein Hendrick van der Graaff, 1678.
1332875140167816781 stukAkte van attestatie door Dirck Overhoff en Jan Burgswolt, op verzoek van Lijsbeth van Nes, dat haar man soldaat Reijer van Nes, circa 5 maanden geleden tijdens het ravitailleren op het eiland Spinjela door "wilden" is overvallen en daar, met enkele andere personen, is achtergebleven, 1678.NB: waarsch. Hispaniola = HaÔti en Dom. Rep.
1333883140167816781 stukAkte van attestatie door Gabriel Hanedoes, dat hij in november 1677 de recipisse van betaling van de 200e penning over de stad 's-Gravenhage, bij de deurwaarder Jan Ruijmbeeck heeft achtergelaten, 1678.
1334885140167816781 stukAkte van attestatie door Geertruijt Willems, dat zij door Michiel Peijs met een rotting is geslagen, eenvoudig afschrift, 1678.
13352026142167816781 stukAkte van attestatie door Geertruijt Huijgen de Jongh, dat zij afstand doet van het van de Hoge Raad van Holland verkregen mandement van beneficie van inventaris, 1678.NB: Hoge Raad van Holland = nam kennis van alle zaken die door het Hof van Holland in eerste aanleg waren berecht. Hof van appel? nazien!
1336872140167916793 stukkenAkte van attestatie van Dirck van Thiel en Gijsbert Storm op verzoek van Jan de Vroe, pachter van de impost op het zout, inzake een door de vrouw van Aert Aerts Naijen gedane valse aangifte van het aantal te hunnent gestalde melkkoeien, met twee afschriften, 1679.
13371143140167916791 charterAkte van attestatie door Ary Cornelis Pullen, op verzoek van de baljuw, dat de gerechtsdienaars die hebben geholpen bij de beslaglegging op de goederen van Ary Jans van Aelst, hun mondkost van de deposant hebben betrokken, 1679.
1338873140167916791 stukAkte van attestatie door Dirck van Baalen, Cornelis de Reuvere en Christoffel Dijnant, op verzoek van Dirck Melis Moers, inzake ..., 1679.
13391145140167916791 stukAkte van attestatie door Adriaen Heuvelcamp en Govert Bijl, schepenen van Giessen, op verzoek van de baljuw, inzake de betaling van het vacatiegeld van de deposanten door de deurwaarder van het Hof van Holland, bij de beslaglegging op de goederen van Ary Jans van Aelst, 1679.
13401137140167916791 stukAkte van attestatie door Dirck Overhoff en Claas Peters, op verzoek van Maria van Nederveen e.a., dat Willem Johan Burghout e.a op het eiland Tobago zijn overleden, 1679.
13411136140167916791 stukAkte van attestatie door Dirck Maas en Pieter Roomer, gezworen bierdragers, op verzoek van Jan van der Hart, pachter van de grote wijnaccijns van stadswege, inzake het verzuim van Arij Willems, herbergier in het Schippershuis, om twee tonnetjes wijn te verimposten, 1679.
13421140140167916791 charterAkte van attestatie door Dirck van Thiel en Gijsbert Storm, op verzoek van Jan de Vroe, inzake de overtreding door Cornelis Zegerts van de Ordonnatie van de impost op het dubbele zoutgeld, 1679.
13431141140167916791 charterAkte van attestatie door Ary Jans van Aelst, op verzoek van de baljuw, dat de in zijn huis ingekwartierde gerechtsdienaars zelf de door hun gebruikte mondkost en drank hebben betaald, 1679.
13441134140167916791 stukAkte van attestatie door Pierre de Futte en Pierre Monje, op verzoek van Gijsbertien Brouwers en Margriet la Corbie, weduwes van vaandrig Menage en sergeant Mombor, inzake de laatste wilsbeschikking van soldaat Pierre Mighiel alias Montange, 1679.
13451146140167916791 charterAkte van attestatie door Christoffel van der Steen en Christoffel Dynant, deurwaarders van de gemenelands middelen, op verzoek van de baljuw, inzake de hoogte van het vacatiegeld van de gerechtsdienaars, 1679.
13461144140167916791 stukAkte van attestatie door Adriaen de With en Gijsbert Storm, op verzoek van Jan de Vroe, inzake de problemen rond de verkoop van een stuk land genaamd "de rivier de Po" door Bartruijt Ten Haege aan de rekestrant, 1679.
13471132140168016801 stukAkte van attestatie door Pierre Fute en Pierre Monjeur, op verzoek van kapitein Hendrijck van Berckhoeffer, inzake de laatste wilsbeschikking van de op Tobago overleden soldaat Pierre Michel, 1680.
13481123140168016801 stukAkte van attestatie door Adriaen Willems Crielaert, op verzoek van de voogden van de kinderen van Dirck van Sluijs, inzake het bewijs van betaling van de door deposant gekochte oliestenen, 1680.
13491124140168016801 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, dat aan hen door burgemeester Leeuwevelt, op verzoek van Maria van der Graaff, drie impostbiljetten zijn vertoond, 1680.
13501126140168016801 stukAkte van attestatie door Leendert Hendricks Bres e.a., op verzoek van Joost Willems van der Houve, dat het paard staande in de stal van de herberg de Roos eigendom is van de rekestrant en hem in het laatste oorlogsjaar is ontnomen, 1680.
13511130140168016801 stukAkte van attestatie door Jan de Vroe e.a., op verzoek van de baljuw, inzake de woordenwisseling tussen kapitein Lindenaer en de controlleur Grootvelt over de arrestatie van Leendert van der Houve, 1680.
13521129140168016801 katern en 2 stukkenAkte van attestatie door Jilis Barendts, Jan van den Heuvel en Geertje Heijsteck, op verzoek van Gerard van Berckel, drost van Stad en Land van Heusden, inzake o.a. het schieten van Emit Claese van Cuijck op Weijnandt de Roij, met concept en bijlage, 1680.
13531125140168016801 stukAkte van attestatie door Marij Cornelis, op verzoek van Maria Cools, echtgenote van Hendrik Wolffs, inzake het agressieve gedrag van rekestrante's man, 1680.NB: Maria Cools is zelfde als Maria Coolman
13541128140168016801 stukAkte van attestatie door Pieter Timmerman en Anneke Jans Rietvelt, op verzoek van Jan van Hoorn en Emit Claes van Cuijck, waarbij de attestatie die zij op 14 oktober 1679 op verzoek van Wijnandt de Roij ten aanzien van de rekestranten hebben afgelegd, wordt aangepast, 1680.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
13552519168168016801 stukAkte van attestatie door Steven van Baelen en Adriaan van den Elshout, op verzoek van de pachter van de quotisatie van het gemaal, inzake de kwaliteit van een zak roggemeel, ca.1680.
13561120140168016801 stukAkte van attestatie door Jan Jacobs en Goosen Schans, op verzoek van Adriaen van der Kolff en Gijsbert van Andel, pachters van de impost van het gemaal, dat Jan Cijpers verklaard heeft van Adriaen Struijck, bakker te Giessen, voor vier stuivers een brood gekocht te hebben, 1680.
13571127140168016801 stukAkte van attestatie door Jacob Cornelis Sulker, op verzoek van Hendrijck Thomas, dat in de periode dat Emmeke Cornelis zwanger geworden is, niet alleen rekestrant, die door Emmeke als vader is aangewezen, maar ook deposant sexueel contact met haar gehad heeft, 1680.
13581121140168016801 stukAkten van attestatie door Floris Peters, Dirck Backsslandt en Arij Cornelis Rijcke, inzake het agressieve gedrag van Jan (Barents) Groen(evelt), 1680.
13591115140168116811 stukAkte van attestatie door Gijsbert van Andel, op verzoek van Benedictus Wittens, inzake de belediging door Dirck van Eethen van Adriaen van der Kolff, 1681.
13601100140168116811 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Elisabeth van Hagoort, dat in het tegen haar gevoerde proces nog steeds geen uitspraak is gedaan, 1681.NB: zie 243
13611102140168116811 stukAkte van attestatie door Cornelis Clop en Maerten Jans, op verzoek van de dekens en overluijden van het vissersgilde van Woudrichem, dat deposanten, vissende ter hoogte van de Cloppenwaard, door kapitein Flutt aangehouden zijn waarna de eerste deposant in Dordrecht in de herberg "Het Meulentje" onder bewaking is gesteld, 1681.
13621109140168116811 stukAkte van attestatie door Dirck van Eethen en Gerrit Seilmans, op verzoek van Jan de Vroe, dat door rekestrant het impostbiljet waarmee de dienstmeid van Willem de Vroe bier wilde halen, abusievelijk foutief is veranderd, 1681.NB: procedure: men haalde bij de collecteur van de bierimpost een biljet, waarop aangetekend werd de hoeveelheid bier en de naam van de leverancier, met dit biljet ging men naar de leverancier, leverde het biljet bij hem in en kon het bier meenemen
13631107140168116811 stukAkte van attestatie door Gerrit Cernij e.a., op verzoek van Adriaen Willems Crielaart, inzake de belediging van de rekestrant door Willem Stevens Crielaart, 1681.
13641106140168116811 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, inzake de fraude met een biljet van de bierimpost, 1681.
13651099140168116811 stukAkte van attestatie door Willem Henderichse, smit, en Maijken Wouters, op verzoek van Huijbert Baerents, inzake het geforceerde slot op een kist ten huize van de rekestrant, 1681.
13661116140168116811 stukAkte van attestatie door Cornelis Willems Leeghganger, op verzoek van Gerard van Berckel, drost van stad en land van Heusden, dat Emith Claesse van Cuijck uit Baardwijk even buiten Woudrichem met een pistool op Wijnant de Roij, secretaris van Vlijmen, geschoten heeft, 1681.
13671082140168116811 stukAkte van attestatie door Dirck van Baalen, Hans van Gool en Dirck Maes, bakkers, op verzoek van Adriaen van der Kolff en Gijsbert van Andel, pachters van de impost op het gemaal, dat aan de in garnizoen gelegerde soldaten weinig brood verkocht werd, 1681.
13681083140168116811 stukAkte van attestatie door Dirck Maes, gezworen bierwerker, waarbij hij een andere attestatie, inzake het verimposten van een kannetje bier, affirmeert, 1681.NB: heeft mogelijk betrekking op 1038
13691098140168116811 stukAkte van attestatie door Jan Jans van Besoijen en Goverdt Pauwels, op verzoek van Jan Jans van der Hove, dat schout en gerechten van Andel van ouds bezitters zijn van een met wilgen en notenbomen beplant stuk land genaamd "het Vingerlinck", en de opbrengst daarvan verantwoorden in de rekening van de verponding, 1681.NB: dorps ink./uitg. zijn dus opgenomen in de rek. van de verponding
13701110140168116811 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Maria van Nederveen, inzake onvolkomenheden bij het collecteren van de bierimpost, 1681.
13711103140168116811 katern en 2 stukkenAkte van attestatie door Willem Jans Kievits en Gosewijn Mosselmans, op verzoek van de baljuw, dat Maria van Nederveen de eerste deposant, nadat deze haar de ordonantie op het stuk van de bierimpost had betekend, heeft beledigd en geslagen, met concept en grosse, 1681.
13721118140168116811 stukAkte van attestatie door Gosewijn Mosselmans, deurwaarder van de gemenelands middelen, dat hij Maria van Nederveen, brouwster in het Ossenhooft, aangezegd heeft de eed op haar professie af te leggen, 1681.
13731038140168116811 katernAkte van attestatie door Evert Everts, op verzoek van Maria van Nederveen, dat aan deposant wegens het brengen van een kan bier naar Vuuren geen impostbiljet is afgegeven, 1681.
13741111140168116811 stukAkte van attestatie door Claes Pieters Romein, op verzoek van Lambert van der Hardt en Dirck Theunis Schrieck, inzake het recht van overpad dat verbonden was aan ''t Papillelandt' te Sleeuwijk, 1681.
13751113140168116811 stukAkte van attestatie door Dirck van Baalen en Cornelis de Reuvere, op verzoek van Adriaen Willems Crielaerts, dat zij op 27 mei geconstateerd hebben dat voor de herberg de Roos een wagen stond met daarop enkele tonnen en vaten bier, 1681.
13761105140168116811 katernAkte van attestatie door de vrouw van Jan Brevoort, inzake de huisvredebreuk gepleegd door Leendert Kant, 1681.
13771097140168216821 stukAkte van attestatie door GabriŽl Handedoes en Cornelis Gijsbert de Reuvere, op verzoek van Dirck van Baalen, dat zij Jan de Vroe hebben horen zeggen rekestrant van een borgtocht te dechargeren, 1682.
13781079140168216821 katern en 1 stukAkte van attestatie door Gijsbert Jans e.a., op verzoek van de dekens van het vissersgilde van Woudrichem, inzake de interpretatie van de visrechten en de verpachting daarvan op de rivieren de Merwede en de Maas, met concept, 1682.
13791094140168216821 stukAkte van attestatie door Cornelis Adriaens van Gammeren, president-heemraad van Uitwijk, op verzoek van Eijmert Struijck, dat bij het opmaken van de akte van uitkoop tussen rekestrant c.s. en Adriaen Pieters de Bruijn, niets van onenigheid tussen partijen gebleken is, 1682.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
13801096140168216821 stukAkte van attestatie door Stoffel Cuinen, op verzoek van de dekens van het vissersgilde van Woudrichem, inzake het door de Raden en Meesters van de Rekeningen der Domijnenen ten onrechte verpachten van de aan rekestranten toebehorende visserij het "pricksteck" en het "vroon", 1682.
13811093140168216821 stukAkte van attestatie door Anna Burghoutts, Jan Hommelbagh, Anna Baltus, Gielis Aerts van Andel en Cornelis Ariens van Giessen, op verzoek van Jacob Asteleij, inzake de in de grote zaal van Loevestein opgeslagen goederen van Margarita Hartevelt, 1682.
13821148140168216821 stukAkte van attestatie door Aerdt Louwhuijse e.a., soldaten onder de compagnie van kapitein Willem Engelbij, op verzoek van Jan Michielse van Opleeuwen, dat het op de hoofdwacht bewaarde mandje van de rekestrant alleen enkele kazen bevatte, 1682.
13831091140168216821 stukAkte van attestatie door Willem Janse, op verzoek van jhr. Robbert van Wijngaarde, inzake de vechtpartij tussen rekestrant en Johan Carel de Rennevalle, 1682.
13841089140168216821 katernAkte van attestatie door Dirk van Eethen e.a., op verzoek van Johan Carel de Rennevalle, dat vaandrig Van Wijngaerde op 1 oktober 1682 's avonds dronken was, 1682.
13851090140168216821 stuk en 1 katernAkte van attestatie door mr. Anthonij Costecis, mr. Johan van Stight en mr. Mathijs Goes, op verzoek van Johan Carel de Rennevalle, o.a. dat Willem Janse zijn belastende verklaring t.a.v. de Rennevalle ingetrokken heeft, met afschrift, 1682.NB: herberg de Prins
13861161140168316831 stukAkte van attestatie door Louwerens Otten, nachtroeper, en Jan Willems van Elst, op verzoek van Nicolaes Barents Havekost, dat rekestrant wegens ziekte niet in staat is geweest zich op de monstering van zijn regiment te Breda te voegen, 1683.
13871160140168316831 stukAkte van attestatie door Christoffel van der Steen en Jan Theulingh, op verzoek van Jan de Vroe, pachter van de impost op de grove waren, inzake een hoeveelheid lood waarover Roloff van Brouckhorst, tin- en loodgieter te Gorinchen, geen impostbiljet kon overleggen, 1683.
13881154140168316831 stukAkte van attestatie door de secretaris van Woudrichem, op verzoek van Willem Stevens Crielaart, inzake het proces van rekestrant tegen Willem Boon, commissaris ter rechergie te Gouda, 1683.
13891163140168316831 stukAkte van attestatie door Ariaentie Cuijnderts, op verzoek van de baljuw, dat zij Elisabeth Hagoort nooit meer dan 37 zilveren ducatons heeft gegeven om in handen te stellen van Aernoldt Gortzenius, 1683.
13901086140168316831 stukAkte van attestatie door Dirck Maes en Pieter Roomer, bierwerkers, op verzoek van de pachters van de bierimpost, dat zij geen bier meer zullen vervoeren zonder geldige impostbiljetten en deze 's avonds zullen inleveren bij de pachter of collecteur, 1683.
13911167140168316831 stukAkte van attestatie door Cornelis de Reuvere en Steven Havick, diaconen, op verzoek van Louwens Otten, dat rekestrant ziekelijk is en onderhouden wordt door de diaconie en niet meer in staat is zijn dienst als soldaat te verrichten, 1683.
13921155140168316831 stukAkte van attestatie door Ariaentie Peters, op verzoek van Adriaen Storm, inzake het per ongeluk afgaan van het roer van de rekestrant waardoor Jan Jacobs Kievits verwond werd, 1683.
13931149140168316831 stukAkte van attestatie door Cornelis Hendrijcks Veenenhuijse, op verzoek van de baljuw, inzake de belediging door Elisabeth Hagoort van Aernoldt Gortzenius, secretaris van Almkerk, 1683.
13941159140168316832 stukkenAkte van attestatie door Cornelis van Bleijswijck, predikant, dat Joannes Jacobus Streinius gedurende de acht jaar dat hij lector is geweest van de deposant, deze met woord en daad heeft bijgestaan, met authentiek afschrift, 1683.
13951088140168316831 stukAkte van attestatie door Joost van der Houve, op verzoek van de baljuw, inzake zekere quitantie van Leendert Kant ten laste van Lijsbeth Hagoort, 1683.
13961153140168316831 stukAkte van attestatie door Adriaen Adriaens Ten Haege c.s., op verzoek van Gabriel Hanedoes, inzake hun geschil met Willem Bastiaans Vinck en zijn zoon aangaande de betaling van een rente, 1683.
13972034142168416841 stukAkte van attestatie door Adriaan Hanedoes als procureur van Adriaan Crielaert, pachter van het gemaal, dat van de executoriale verkoop van goederen van Pieter Bax wordt afgezien, 1684.
1398874140168416841 stukAkte van attestatie door heemraden van Uitwijk, op verzoek van Bertuijda Ten Haagen, dat Gerrit Bastiaans Criellaart geenszins behoeftig is, 1684.
13991157140168416841 stukAkte van attestatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaen Crielaart, dat Claes Gijsberts verklaard heeft 31 maart 1684 niet met zijn zoon in diens schuit van Giessen naar Gorinchem gevaren te zijn, 1684.
14001147140168416841 stukAkte van attestatie door Hilleke Jans, op verzoek van Lijntie Hendrijcks c.s., o.a. dat Gerrit Willems Schrieck als voogd over de kinderen van Jan Willems Schrieck, van de vader van de deposante geld gekregen heeft, 1684.
14012035142168616861 stukAkte van attestatie door Adam van Winteroij, als collecteur van de verpondingen, dat van de executoriale verkoop van goederen van Hendrik Willems Valcus wordt afgezien, 1686.
14022038142168716871 stukAkte van attestatie door Adriaan Hanedoes, als procureur van Bastiaan Wouters, dat de gerechtelijke procedure tegen Wouter Maartens wordt gestaakt, 1687.
14032691135169416942 stukkendoor borgemeesters van Woudrichem op verzoek van de diaconie dat zij een obligatie van 300 gulden ten laste van Gorinchem bezit, in duplo, 1694.
14042078142169916991 stukAkte van attestatie door Dirck Ten Haegen, dat het feit dat hij van plan is zijn overleden moeder Cornelia Eck van Pantaleon te laten begraven, niet inhoudt dat hij accoord gaat met de verdeling van de nagelaten boedel, 1699.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14052076142170017001 stukAkte van attestatie door subs.-baljuw en schepenen, inzake de betaling van een biljet van afschrijving van de door Gerrit Theunis van Schoonderwoert, marktschipper op Rotterdam, te vervoeren vaten bier, 1700.
14062072142170817082 stukkenAkten van attestatie door Anna Margereta, Hugo en Willem Adriaan van der Meer, op verzoek van Johan van der Haer, dat zij geen aanspraak zullen maken op zekere losrente, 1708.
14072071142171417141 stukAkte van attestatie door Govert Celius, "Commies van ammunitie, van oorlog, turf en kaarsen" op het fort Loevestein, inzake het ontbreken van diverse quitanties en recepissen behorende bij de door zijn voorganger opgemaakte jaarrekening 1706/1707, 1714.NB: kwitantie = bewijs van betaling (door ontvanger van geld aan betaler afgegeven). recepisse = bewijs van ontvangst (van een som gelds of bewijs dat goederen uit een magazijn afgegeven zijn).
14082070142171417141 stukAkte van attestatie door Adriaan Hanedoes, dat het feit dat hij van plan is zijn overleden moeder Wijnanda van der Steen te laten begraven, niet inhoudt dat hij accoord gaat met de verdeling van de nagelaten boedel, 1714.
14092067142171717171 stukAkte van attestatie door Willem van Andel, dat het feit dat hij van plan is zijn overleden moeder Elisabeth Criellaart te laten begraven, niet inhoudt dat hij accoord gaat met de verdeling van de nagelaten boedel, 1717.
14102066142172017201 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem en Roelof Brama, inzake de verkoop van enkele erfrenten ten laste van de 'Bergh van Bermhertigheijt' te Brussel en de stad Brussel, 1720.NB: B. v B. = bank van lening
14111312141172117212 stukkenAkte van attestatie van Jacob Bax, op verzoek van Jan Abels, dat Sijmen Kenniphaes en rekestrant een prijs van f 38,- overeengekomen zijn wegens het transport van griendhout vanaf het Ottervangershooft, met concept, 1721.
14121308141172117211 stukAkte van attestatie door Aert Aerts van Vucht en Ambrosius van de Weteringh, op verzoek van Arent van der Hoeve, inzake de onenigheid van rekestrant met Theunis Jans de Ruijter aangaande de koop en levering van schapen, een paard en brandhout, 1721.
14131315141172117211 katernAkte van attestatie door Claes Confurius e.a., op verzoek van Johan de Vroe, inzake het verstrekken van quotisatiebiljetten, 1721.
14141316141172217221 stukAkte van attestatie van Agata Westerwolt, Cornelia Ten Hage e.a., op verzoek van Christoffel van Andel, dat rekestrant de zoon van Gijsbert en de kleinzoon van Aert Jilles van Andel is, 1722.
14151318141172217221 stukAkte van attestatie van Gijsbert en Juriaan de Joode, op verzoek van de baljuw, inzake een vechtpartij tussen rekestranten en een onbekende, 1722.
14161358141172217221 stukAkte van attestatie door Jan Hessel en Hendrick Back, op verzoek van Willem de Vroe, inzake de inspectie ten huize van Adriaen van de Loij te Dussen, op grond van verdenking van ontduiking van de impost op het gemaal, 1722.
14171317141172217221 katernAkte van attestatie van Willem Mulder en Johannes Hessel, deurwaarders van de gemenelands middelen, op verzoek van Willem de Vroe, inzake de manier van aantekening op de rol, van de aangeslagenen in het zout-, zeep-, here- en redemptiegeld, 1722.
14181320141172217221 stukAkte van attestatie door Johannes Hessel, op verzoek van Willem de Vroe en de baljuw, dat deposant de laatste jaren nauwelijks meer voor de eerste rekestrant heeft gewerkt, 1722.
14191175141172317231 stukAkte van attestatie door Jan Hessel, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, inzake de bedreiging van vier soldaten bij de inning van de achterstallige gemenelandsimposten te Dussen, 1723.NB: herberg de Posthoorn te Dussen
14202428168172417241 stukAkte van attestatie door Bastiaan Verdoorn en Jan Joosten Stam, op verzoek van Philips van Helden, dat Johan van Wageningen en Pieter Valck c.s., in de herberg van Jochem van de Boudt te Hardinxveld, erg amicaal met elkaar omgingen, 1724.
14211176141172417241 stukAkte van attestatie door Jan Hessel, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, inzake een geschil met Jacobus Hagoort over de inning van de impost op het gemaal, 1724.
14221171141172417241 katernAkte van attestatie door Jan Hessel, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, inzake een geschil over de betaling van de impost op het gemaal, 1724.
14231187141172617261 stukAkte van attestatie door Anneke Romijn, Klaas Ruijse en Philip Theunis Struijck, op verzoek van Arent van der Hoeve en Jan den Ruijter, inzake het gebruik van een uitweg van een stuk land, gelegen bij de Blaesbalck te Rijswijk, 1726.
14241183141172617261 stukAkte van attestatie door Dirk Schaep, Dirk de Man en Jan Theunisse Schaep, ingelanden respectievelijk molenaar van de Oude Ban, op verzoek van Willem de Vroe, waarsman van de Oude Ban, dat Arent van der Hoeve bij het afhoren van de rekening van genoemde polder, ernstig bezwaar maakte tegen de hoogte van de omslag van het molengeld, 1726.
14251198141172717271 stukAkte van attestatie door Gijsbert Bequet, op verzoek van de baljuw, inzake de vechtpartij tussen Gijsbert van den Andel en Pieter Willems Decker, 1727.
Rubriek:Certificatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14261195141172717271 stukAkte van attestatie door Jan de Jongh en Cornelia de Graaff, op verzoek van Willem de Vroe, inzake het handgemeen tussen Arent van der Hoeve en Jan Brant, 1727.
Rubriek:Attestatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14271197141172717271 stukAkte van attestatie door Gerrit van der Woude en Cuijndert van Waelen, aannemers, op verzoek van Hans Willem Muller, inzake de financiŽle afwikkeling van gemaakte werken tussen de rekestranten en het Oudland van Altena, 1727.
14281199141172717271 stukAkte van attestatie door Lieve en Leendert Criellaert alsmede Hardenborgh Bos, op verzoek van Jacobus Wilhelmus van Rotterdam, o.a. dat rekestrant zich heeft aangegeven als zeehandelaar wegens de impost van de brandewijnen, 1727.
14292064142172717271 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, dat de gelden die de kerkmeesters op hun verzoek van het Kerkelijk Comptoir zullen ontvangen, alleen aangewend zullen worden voor de reparatie van de kerk, 1727.
14301190141172717271 stukAkte van attestatie door IJsbrant de Joode en Jacob van Beusecom, op verzoek van Jan Babtista de Lavois Luten, dat Arend van der Hoeve de rekestrant met zijn degen gedreigd en geslagen heeft, 1727.
14311256141172817281 stukAkte van attestatie door Maria Hooglandt, op verzoek van de baljuw, inzake de doodslag door Cornelis van Dam op Arien Starkenburgh, 1728.
14321254141172817281 stukAkte van attestatie door Dirck de Man, Gerrit Thijse Theulingh, Pieter Aerts van Vucht e.a., op verzoek van de baljuw, inzake afgeven en ondertekenen van biljetten voor de impost op het gemaal door Jan Storm, 1728.
14331261141173017301 stukAkte van attestatie door Goosen Berckhuijs, Jacobus van Weltingh e.a., op verzoek van Cornelis Overschie, dat Jacob Arents nooit heeft kunnen schrijven, 1730.
14341262141173017301 stukAkte van attestatie door Willem Mosselman en Adriaan van der Hart, (oud-)dekens van de colveniers jonge schutterij, op verzoek van de baljuw, dat Jan Storm lid is van voornoemde schutterij, 1730.
14351263141173017301 katernAkte van attestatie door Gijsbert van Andel, Bastiaan Bacx, Wouter Everde Captijn, Arjaantje de Klerk e.a., op verzoek van Joris van Brievingh, inzake de uitweg van een perceel weiland bij de Hooge dijk in De Werken, 1730.
14363315173017301 stukAttestatie van Willem de Vroe en zijn echtgenote Johanna van Rotterdam inzake de betaling door Ernst Roelooffse van der Elst voor de koop van een huis en boomgaard te Giessen, 1730.
14371265141173117312 stukkenAkte van attestatie door Ariaantie de Gelder en Lijsbet Brant, op verzoek van Dirk van Andel, pachter van de impost op het brandhout, inzake het niet afgeven van een impostbiljet wegens verkocht brandhout aan de weduwe van Arien van der Schuijt, met afschrift, 1731.
14381234141173117311 stukAkte van attestatie door Dirk de Greeff, op verzoek van Philippus de Groulaert, domheer van het kapittel van Utrecht, dat hij het veer van Poederoijen op Andel in 1714 voor vier jaar gehuurd heeft en de huurpenningen voldaan heeft aan de vrouwe van Poederoijen, 1731.
14391235141173117311 stukAkte van attestatie door Hendrick van Cleeff, op verzoek van Philippus de Groutaart, domheer van het kapittel van Utrecht, dat hij het veer van Poederoijen op Andel in 1719 voor elf jaar gehuurd heeft en de huurpenningen voldaan heeft aan de vrouwe van Poederoijen, 1731.
14401264141173117311 stukAkte van attestatie door Hendrick Back, Johan Hessel en Jan van Vessem, op verzoek van Willem van Andel, dat zij in de kelder van het huis van de weduwe van Gerrit Lensvelt te Dussen-Munsterkerk een half vat niet-verimpost bier hebben aangetroffen, 1731.
14411233141173117311 stukAkte van attestatie door Jan de Ruijter, Arien Adams Weeda, Peter Aerts van Vucht e.a., op verzoek van justitie, dat Jacob Havecost Willem Vogelsangh geslagen heeft en andere personen heeft beledigd, 1731.
14422063142173217321 stukAkte van attestatie door Willem de Vroe, dat Jacobus Wilhelmus van Rotterdam capabel is zelfstandig zijn goederen te beheren, 1732.
14431244141173317331 katernAkte van attestatie door Lambert de Bruijn en Cornelis van Besooijen, op verzoek van Jan Anthonisse van Andel, inzake het kwaadspreken van Jeronimus Borgh over Jenneke Straver, 1733.
14441245141173317331 katernAkte van attestatie door Jan Willems Naijen, op verzoek van Jan Antonisse van Andel, inzake het kwaadspreken van Jeronimus Borch over Jenneke Straver, 1733.
14451249141173317331 katernAkte van attestatie door Wouter van der Sande, Jan Hessel e.a., op verzoek van Willem van Andel, inzake de weigering van Jan Baptist d' Lavau, commanderende officier, op zekere avond na sluitingstijd de Koepoort te openen, 1733.
14461248141173317331 stukAkte van attestatie door Louis de Riolles, Leendert van der Hoeve e.a., op verzoek van Jan Baptist d' Lavau, dat Willem van Andel de rekestrant uitgescholden heeft, 1733.
14471210141173517351 stukAkte van attestatie door Willem Borgh en Willem van Rossum, op verzoek van Arent van der Hoeve, inzake de namen en de burgerlijke staat van de kinderen van de rekestrant, 1735.
14481209141173517351 stukAkte van attestatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Arent van der Hoeve, dat rekestrants zoon Adriaan vertrokken is naar IndiŽ zonder echtgenote of kinderen te hebben achtergelaten, 1735.
14492055142173517351 stukAkte van attestatie door Hugo van der Meer, dat hij afstand doet van het secretarisambt van Almkerk ten gunste van Willem Fabricius, 1735.
14502057142173517351 stukAkte van attestatie door Hugo van der Meer, dat hij afstand doet van het secretarisambt van Hille ten gunste van Maarten Jacob Huisman, 1735.
14511207141173517351 stukAkte van attestatie door Anneke Schoute, Anneke Hendrikse Wijsenbergh en Maria Janse Ouwerkerk, op verzoek van Johanna Catherina Ten Hagen, dat zij rekestrantes moeder hebben horen zeggen, middels haar testament haar nalatenschap in drie gelijke delen over haar kinderen te hebben verdeeld, 1735.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14522058142173517351 stukAkte van attestatie door Hugo van der Meer, dat hij afstand doet van het secretarisambt van Emmikhoven, Waardhuizen en Ganswijk ten gunste van Matthijs Belaerts, 1735.
14532056142173517351 stukAkte van attestatie door Hugo van der Meer, dat hij afstand doet van het secretarisambt van Op- en Nederandel, ten gunste van Hendrik Pus, 1735.
14542217142173517351 stukAkte van attestatie door Hugo van der Meer, dat hij afstand doet van het secretarisambt van Woudrichem en Oudendijk ten gunste van Dirk van Rotterdam, 1735.
14551212141173617361 stukAkte van attestatie door Hendrick Back, Willem van Rossum en Cornelis Schrijver, op verzoek van Cornelis Storm en Adriaan van der Haart, dat zij Anthonij Donckenbeek betrapt hebben op het smokkelen van twee vaatjes wijn, 1736.NB: waarsch. van der Hart
14561213141173717371 stukAkte van attestatie door Joris Reedt en Isaak Chef d' Hotel, inzake het rumoer voor het huis van de predikant Fransiscus Fok, naar aanleiding van een kerkeraadsvergadering, 1737.
14571217141173817381 stukAkte van attestatie door Arien Janse van de Wijngaerdt en Arien Leenderse de Man, op verzoek van Lodewijck Heijstecq, dat Seijke Boom rekestrant heeft uitgescholden, 1738.
14582062142173817381 stukAkte van attestatie door Willem van Rossum en Hendrik Back, gerechtsbodes, inzake de boedel die zij in het huis van de weduwe van Anthonij van Onna aangetroffen hebben, 1738.
14591216141173817381 stukAkte van attestatie door Jan van der Hart, Adam van Straten, Ambrosius van de Weteringh e.a., op verzoek van Adriaan Hanedoes, commies van 's Lands Magazijn, dat zij in 1723 gewerkt hebben aan de affuiten van de kanonnen en daarvoor betaald zijn, 1738.
14601224141173917391 stukAkte van attestatie door Jacob Beverloo, Leendert Hanegraef, Pieter Bos en Jan de Ruijter, op verzoek van Willem van Andel, inzake het gebruik van de uitweg van vier morgen land gelegen achter het landgoed Kostverloren te Rijswijk, 1739.
14611226141173917391 stukAkte van attestatie door Jan Versteeg en Willem Vink, op verzoek van Willem van Andel, inzake het gebruik van een uitweg van vier morgen land, gelegen bij de Blaesbalk te Rijswijk, 1739.
14621225141174117411 stukAkte van attestatie door Antonij Govertse van Oirschot en Andries Joosten, op verzoek van Cornelis Scheurwater, dat Joost Peterse Holster de rekestrant beledigd heeft, 1741.
14631228141174117411 stukAkte van attestatie door Theunis Ariense Coijman, op verzoek van Claes Verdoorn, dat deposant sexueel contact heeft gehad met Geertruij Claessen, 1741.
14641230141174217421 stukAkte van attestatie door Hendrik Back en Jacobus Irwin, op verzoek van Willem van Andel en Jan de Vroe, dat Gerrit Aertsen Naeijen deposanten verhinderd heeft zijn huis te doorzoeken naar niet verimpost brood, meel en bier, 1742.
14651231141174217421 katernAkte van attestatie door Jan Winnings en Aeldert van Graft, op verzoek van Beerent Beverloo, dat zij gezien hebben dat Antonij Leijten enkele koeien van een wei bij de gemenelands dijk, naar de fortificatie heeft gedreven, 1742.
14661287141174217421 stukAkte van attestatie door Jan Hendrikse Vroomen, op verzoek van Gijsbert Crielaert, dat deposant in 1732 door de moeder van de rekestrant eens beleefd gevraagd is, vanwege een privť aangelegenheid, haar huis te verlaten, 1742.
14671289141174317431 stukAttestatie door Willem Berm en Willemina Schriba, op verzoek van Anna Pieterse van de Giessen, dat haar echtgenoot Aelbert van de Gragt haar zwaar mishandeld heeft, 1743.
14681288141174317431 stukAkte van attestatie door Willem Berm, op verzoek van Jan Groen, inzake de mishandeling van rekestrant door Theunis en Gijsbert Camerman, 1743.
14691290141174317431 stukAkte van attestatie door Jacob Beverloo, Adriaan en Jan van der Hart en Jan van Duijsel, op verzoek van Catharina en Maria Turk, dat rekestranten de enige kinderen zijn van Augustijn Turk, 1743.
14701293141174517451 stukAkte van attestatie door Barent Akkerhuijs, commies ter recherge, dat de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland nog niet hebben besloten of hij de 100e en de 200e penning zal moeten betalen, 1745.
Rubriek:Certificatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14711295141174617461 katernAkte van attestatie van Cornelis van Eeten en Jan Bouman, op verzoek van Schout en Buurmeester van het Munnikkenland, inzake de peiling van de overstroomde gronden in het Munnikenland en Brakel, alsmede de visitatie van enkele sluizen aldaar, 1746.
Rubriek:Attestatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14721303141174717471 stukAkte van attestatie door schout en schepenen van Woudrichem, dat Isaak van Stockum, gewezen soldaat onder de compagnie van kolonel De Bearn, niet in staat is om naar Den Haag te reizen om zijn soldij te incasseren, met verzoek de soldij aan de toonder van de attestatie uit te keren, 1747.
14731305141174717471 stukAkte van attestatie door Lambertus Celius, commies van 's Lands Magazijnen op fort Loevestein, inzake de oplossing van het geschil met Tjerk Hanedoes m.b.t. het transport aan de Domeinen van een stukje land gelegen aan de noordzijde van het fort, 1747.
14742052142174817481 stukAkte van attestatie door Jan en Matthijs Verzijl, waarbij zij toestaan en verzoeken dat Christiaan Verzijl, zoon van Maria Anna Verzijl en Willem Verzijl, wordt geŽcht, 1748.
14751306141174817481 katernAkte van attestatie door Maria Verschuur en Metje van der Voort, op verzoek van de substituut-baljuw, dat Trijntje Verschuur in de bedstede van het huis van de eerste deposante niet het lijk van een baby, maar alleen een bebloede deken gevonden heeft, 1748.
14762051142174917492 stukkenAkte van attestatie door Frans Verzijl, waarbij hij toestaat en verzoekt dat Christiaan Verzijl, zoon van Maria Anna Verzijl en Willem Verzijl, wordt geŽcht, met afschrift, 1749.
14771278141175117511 stukAkte van attestatie door Jan Andriesse Hevenaar, dat hij in 1722 te Gorinchem na het dopen van zijn zoon Lucas, in het doopboek als Jan Andriesse is vermeld, 1751.
14781279141175217521 stukAkte van attestatie door Jan Ariense van der Stelt, als kerkmeester van Almkerk, op verzoek van de baljuw, ten aanzien van een zekere quitantie wegens geleverd witbrood door Antonij Kamerman t.b.v. de Avondmaalsviering, 1752.
14791281141175217521 stukAkte van attestatie door Dingena Mulders, Johanna Lena Storm en Willem Kentie, op verzoek van de baljuw, dat enkele van de goederen gevonden in het huis van Everd Bouman toebehoren aan de deposanten, 1752.
14801274141175217521 katernAkte van attestatie door Catharina Stork en Aletta en Margareta van Gool, op verzoek van Felix Bender, inzake de afbetaling van een uniform door de luitenant Jan van Elten, 1753.
14811280141175217521 stukAkte van attestatie door Adriaan van der Touw en Jan Broekman, op verzoek van de baljuw, inzake de broodpijlingen gehouden bij Hendrik Kamerman, 1752.NB: voegen bij 191
14821349141175417541 katernAkte van attestatie door Nicolaas Kieboom en Willem Berm, op verzoek van Pieter de Mele, inzake het grondig opknappen van de door rekestrant gehuurde tuin van 't Voorhout en de problemen die hierop ontstonden met de buurman, Jan Herwijnen, 1754.NB: schimmel - leuk
14831346141175417541 stukAkte van attestatie van de secretaris van Woudrichem, op verzoek van Willem en Adriaan van Rossum, waarnemend koster en doodgraver, dat zij op 13 augustus 1742 Anna Hebblar, dochter van Catharina Niwenhuijs, weduwe van Coenraat Hebblar begraven hebben, 1754.
14841355141175617561 katernAkte van attestatie van Daniel Borgh, Willem Mosselman, Jacob Viveen e.a., (oud-)deken en leden van het vissersgilde van Woudrichem, dat zij gezien hebben dat enkele vissers uit Gorinchem in Woudrichems viswater visten, waarop door deposanten de schuit van de Gorinchemse vissers in beslag is genomen, 1756.NB: deels door vocht verteerd
14851330141175617561 stukAkte van attestatie door Jan Stuaard en Jannigje Leening, op verzoek van Tonia Criellaard, dat rekestrante in barensnood verklaard heeft dat Bastiaan Pellecaan de vader was van haar kind, 1756.
14861325141175617561 katernAkte van attestatie door Maria van Swaneneberg, op verzoek van Bastiaan Pellecaan, inzake de vader van het kind van Tonia Criellaard, 1756.
14871352141175617561 stukAkte van attestatie door Hendrik Hello, op verzoek van Tonia Criellaard, inzake zijn verhouding met rekestrante, 1756.
14881329141175617561 stukAkte van attestatie door Lijsbet Ottevanger, op verzoek van Tonia Criellaard, dat rekestrante in barensnood tegenover dominee Cuijpers heeft verklaard dat Bastiaan Pellecaan de vader was van haar kind, 1756.
14891333141175617561 stukAkte van attestatie door Aard van Vugt en Hendrik Hello, op verzoek van Tonia Criellaard, inzake het zedelijke gedrag van rekestrante en Bastiaan Pellecaan, 1756.
14901328141175617561 stukAkte van attestatie door Deliana van der Vin, op verzoek van Bastiaan Pellecaan, dan Tonia Criellaard tegen haar gezegd heeft dat zij niet in verwachting is van de rekestrant, 1756.NB: deels door vocht verteerd
14911331141175617561 stukAkte van attestatie door Jacoba de Vrind, vroedvrouw, e.a., op verzoek van Tonia Criellaard, dat rekestrante in barensnood verklaard heeft dat Bastiaan Pellecaan de vader van haar kind was, 1756.
14921335141175617561 katernAkte van attestatie door Baltus van Dijk, Teunis Ottevanger e.a., inzake de peiling van het meel bij Cornelis van Turnhout, bakker te Andel, 1756.
149318416175917591 stuk.Attestatie van Hendrik van Vugt e.a. inzake de ruzie tussen Arie Jansse van Weijngaarde en Roeloff Smits, 1759.
149418316176117611 stuk.Attestatie van Anna Kroon inzake de woordenwisseling tussen Willem Erkelens, verwer en Jan Broekmans, deurwaarder van de gemenelands middelen, 1761.
14952085142176317631 stukAkte van attestatie door Antonis van der Colff, dat hij de voogdij van de minderjarige kinderen van zijn overleden broer Willem en de administratie van de nalatenschap niet op zich neemt, 1763.
14962094142179617961 stukAkte van attestatie door Arie Piera, inzake de inbeslagname door de chergers van een hoeveelheid brood en meel, 1796.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
14972690135179917991 stukAkte van attestatie door Cornelia de Jong en Treintje Bax, dat zij geen recht zullen doen gelden op het huis van Isaac Kroes, zulks ten behoeve van de diaconie, afschrift, ca.1799.
Rubriek:Insinuatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
149812395167116712 stukken.Relaas van de insinuatie van de secretaris van Woudrichem op verzoek van Petronella Bom van Craelens, weduwe van Gijsmarius de Wit, met bijlage, 1671.
149912495167216721 stuk.Akte van insinuatie van N.N., sergeant onder de compagnie van kapitein Subije, concept, 1672.
150012595167316731 stuk.Akte van insinuatie van mr. Hendrijck van Nispen, baljuw en schout, 1673.
150112795168416841 stuk.Akte van insinuatie van president-schepen Adriaan van der Kolff, afschrift, 1684.
150212895168516851 stukAkte van insinuatie van Abraham van de Meer, secretaris van Woudrichem, afschrift, 1685.
150312995168516851 stuk.Akte van insinuatie van schout, schepenen en secretaris van Woudrichem, afschrift, 1685.
150413095169816981 stuk.Akte van insinuatie van Catharina van Nispen, weduwe van P. Pieterson, 1698.
150520197169916993 stukkenRelaas van de insinuatie van de secretaris van Woudrichem op verzoek van Willem Verploegh uit Zaltbommel, met bijlagen, 1699.
15062266177171617161 stukAkte van insinuatie van Hugo van der Meer en Dirk Ten Hage, 1716.
15072515175117511 omslag.Proces-verbaal van de insinuatie van Pieter Rauws, Willem de Vroe, Jacob ten Hagen, Jan Hendrik de Joode en Willem Kentie door de gerechtsbode Willem van Rossum, met bijlagen, 1751.
150864179717971 stuk.Proces-verbaal van de insinuatie van Antonij Cornelisse van Andel, door de gerechtsbode J. Havelaar, 1797.NB: Relaas?
Rubriek:Certificatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
15091055140167116711 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Gijsbrecht Hamel en Jacobus Verster, dat Aert Hamel en Clasina Boon, vier kinderen hebben te weten Maria, Gijsbrecht, Ercken en Jan, 1671.
15101070140167116711 stukAkte van certificatie door de gerechtsbode Jan Ariense de Jongh, dat de waardin van de herberg de Toelast van de pachter van de bierimpost toestemming gekregen heeft een half vat bier, waarvan geen impostbiljet overlegd kon worden, toch in te slaan, 1671.
15111047140167216721 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Filemont en Evert de Bije, soldaten onder de compagnie van kapitein Van Eeck, in april 1672 in Woudrichem zijn geweest, 1672.
15121051140167216721 stukAkte van certificatie door Aaltje Jaspers Walschot en Icken Goverts Roosa, op verzoek van, Jan Goverts Roosa, dat deposanten Iffken Goijerts hebben horen zeggen dat Hilleke Peters van den Plas bij Gijsbert den Stommen geslapen heeft, 1672.NB: voor schepenen van Andel
15131037140167216721 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenbanken en ingezetenen der dorpen van Altena, Meeuwen, Eethen, Dussen- Munsterkerk en Dussen-Muilkerk, dat rekestranten wegens de oorlog tot grote armoede vervallen zijn, en daarom niet in staat tot betaling van de hen opgelegde belastingen, 1672.
15141045140167216721 stukAkte van certificatie van Cornelis Cornelis Everts en Wouter Dircks Toetthijes, op verzoek van Bartholomeus van Heel, inzake het weiden en de eigendom van een veertiental ossen, 1672.
15151043140167216721 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Martijn Frans, kwartiermeester, inzake zijn dienstuitoefening, 1672.
15161044140167216721 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Willem Cornelis van Eethen, dat rekestrant de marktschipper van Woudrichem op Rotterdam is, 1672.NB: zie beurtschipper
15172017142167316731 stukAkte van certificatie door de schouten en gerechten van de dorpen in het Land van Altena, inzake het onbetamelijke gedrag van het regiment Spaanse cavalerie van baron De Feux jegens de inwoners, (1673).
15181028140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenbanken en inwoners der dorpen in het Land van Altena, inzake de verdediging van het platteland, nu, geholpen door de stenge vorst, de vijand wederom het Land van Altena dreigt binnen te vallen, 1673.
15191032140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de pachters van de Geestelijke Goederen, dat de rekestranten door de oorlog tot armoede zijn vervallen, 1673.
15201010140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat het land van het Kerkelijk Comptoir gelegen in het Land van Altena in 1673 geen hooi heeft voortgebracht; aan de ommezijde het verzoek van de ontvanger-generaal van de Kerkelijke Goederen tot het doen van deze certificatie, gedrukt, 1673.
15211027140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Steven Willems Criellaart, dat hij geschikt is om een officiersfunctie in het leger te vervullen, 1673.
15221034140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van baron De Feux, dat wegens de zware ijsgang op de Merwede rekestrants regiment niet verscheept kan worden, 1673.
15231017140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van baron De Feux, dat wegens de zware ijsgang op de Merwede rekestrants regiment niet verscheept kan worden, 1673.
15241029140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Gijsbrecht Hamel en Jacobus Verster, dat Aert Hamel en Clasina Boon vier kinderen hebben te weten Maria, Gijsbrecht, Ercken en Jan, 1673.
15251030140167316731 stukAkte van certificatie door Willem Aerts Woelwater, Michiel Ambrosius en Thielman Jans, dekens van het vissersgilde, op verzoek van de pachters van de vroonvisserij, dat deze visserij in 1672 wegens de oorlog weinig heeft opgebracht, 1673.NB: vroonvisserij=visrecht van de heer van Altena
15261001140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Henrij Eislij, Willem Goetman en Alexander Grim zich op 13 oktober 1673 bij hun in Woudrichem gelegerde onderdeel gevoegd hebben, met afschrift, 1673.
15271006140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Christoffel Dijnant, dat het zaak is de vacature van beŽdigde peiler ten dienste van de pachters van de gemenelands imposten, op te vullen, 1673.
15281005140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Johan van Bleijswijck, dat het land van het Kerkelijk Comptoir gelegen in het Land van Altena als gevolg van de inundatie van 1672, in 1673 geen hooi heeft voortgebracht, 1673.
15291007140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Pieter van de Wetering, dat de drie in Woudrichem gelegerde compagnieŽn Spaanse soldaten onder het regiment van kolonel baron De Feux, nimmer bierimpost betaald hebben, 1673.
15301020140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Marcus Sauve, voorzanger en schoolmeester vakbekwaam en van onbesproken gedrag is, 1673.
15311031140167316731 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Nicolaes van Winteroij, dat het onroerend goed van de rekestrant beschreven staat in het kohier van de 200e penning en dat twee obligaties van de rekestrant, ten laste van de stad Gorinchem, inmiddels zijn ingelost, 1673.
1532985140167416741 stukAkte van certificatie door Geertien Willems, vroedvrouw tot Uitwijk, dat de in barensnood verkerende Lijntie Jacobs had verklaard dat Teunis Kant de vader van haar kind is, 1674.NB: voor schepenen van Uitwijk
1533984140167416741 stukAkte van certificatie door Waddeleen Sijulse, op verzoek van Teunis Hendriks Kant, dat zij voor Lijntgie Jacobs een vruchtafdrijvend drankje gemaakt heeft, 1674.NB: voor schepenen van Rijswijk
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1534982140167416741 stukAkte van certificatie door Gerrit Jans Baijien en Hendrick Dingemans, inzake de voorwaarde waaronder Leendert van der Hoeve turf gekocht zou hebben, 1674.
1535990140167416741 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Johan Peijl, dat wegens de inundatie van een deel van het Land van Altena, de natte herfst van 1673 en de inkwartiering van soldaten, de opbrengst van zijn van Domeinen gepachte land gering was, 1674.
1536995140167416741 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de pachters van land en tienden van de Domeinen liggende in het Land van Altena, dat rekestranten door de inundatie van hun land alsmede de inkwartieringen van soldaten niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, 1674.
1537988140167416741 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Catharina Jans en Margarita Adriaens, dat de rekestranten weduwes zijn zonder wettige erfgenamen, 1674.
1538993140167416741 stukAkte van certificatie door schout en heemraden van de Oude- en Nieuwe Ban alsmede de Ban van Honswijk, dat door de inundaties van 1672 en 1673 het land niets zal opbrengen en dat door het achtergebleven zand op het land de opbrengsten de komende jaren slecht zullen blijven, 1674.
1539986140167416741 stukAkte van certificatie door schout en schepenen van Rijswijk, dat zij op verzoek van Anthonis Hendricxs Cant Lijntie Jacobs hebben gevraagd naar de geruchten omtrent de vader van haar kind, waarop Lijntie Jacobs ontkende dat voornoemde Cant de vader zou zijn, 1674.NB: schepenen van Rijswijk
1540980140167416741 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de pachters en huurders van land van het Geestelijk Comptoir, liggende in de Oude Ban van Woudrichem, dat het land van de rekestranten wegens de inundatie in 1672 niets heeft voortgebracht, 1674.
1541976140167416741 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Gerrit Hanse, soldaat onder de compagnie van kapitein Laurentius, wegens goed gedrag, 1674.
1542954140167516751 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Marcus Sauvť, dat zijn door de stad betaalde tractement als schoolmeester, zeventig gulden bedraagt, 1675.
1543950140167516751 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Gijsbert van Goel, soldaat in de compagnie van de heer Brantsvelt, dat rekestrant i.v.m. letsel aan zijn handen niet in staat is zijn beroep uit te oefenen, 1675.
1544952140167516751 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jenneke Jans, o.a. dat zij een dochter is van Jan Joosten en Neeltie Jans, 1675.
1545958140167516751 stukAkte van certificatie door Bastiaan Ockerts, op verzoek van Abraham van der Meer, inzake de financiŽle afwikkeling van een transport van onroerend goed, 1675.
1546866140167516751 stukAkte van certificatie van schepenen, op verzoek van Michiel Peijs, dat de werkkuip in, en het dak van de brouwerij van Wilbort van Nederveen, gehuurd door Wiggert Swaenevelt, in slechte staat verkeren, 1675.
1547955140167516751 stukAkte van certificatie door Willem Burghout en Maerten Hendrijcks de Graaff, op verzoek van Joost Aerts e.a., dat zij de rekestranten omstreeks 17 augustus 1675 enkele malen gezien en gesproken hebben, 1675.
1548964140167516751 stukAkte van certificatie door schepenen, op verzoek van Pieter Hendrijcks de Graaff, soldaat onder de compagnie van kapitein Jacob Laurentius, dat rekestrant al enige tijd ziek is, 1675.
1549953140167516751 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Everard Asteleij, dat rekestrant als commandant van het in 1672 in de stad gelegerde regiment, ingekwartierd werd in het huis van Wiggert Swaenevelt, 1675.
1550945140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Willem Cornelis van Eethen, dat rekestrant de beurtschipper van Woudrichem op Rotterdam is, 1676.
1551922140167616761 stukAkte van certificatie door Hendrik Dijnant, dat hij de, uit hoofde van zijn functie als pachter van de bierimpost, verschuldigde impost op het Klein zegel betaald heeft, 1676.NB: quotisatie = bij aanslag (voor burger of gezin), naar geschat verbruik. admodiatie = afkoop door steden en dorpen, van imposten; bij schikking
1552929140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Hendrijck de Vries, dat rekestrant voor de overleden Daniel Cneppert een statige begrafenis heeft verzorgd en tevens een graf in de kerk voor de overledene heeft gekocht, 1676.
1553949140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat ten gevolge van de doorbraak van de houten beer bij Heusden op 1 januari 1676 en de zware storm die daarop volgde, bevolking, landerijen en levende have in het Land van Altena zwaar getroffen zijn, 1676.
1554921140167616761 stukAkte van certificatie door schout en schepenen, op verzoek van de heer Wittens, inzake het waterdicht zijn van het dak van slot Loevestein, 1676.
1555944140167616761 stukAkte van certificatie door Aert Ariense de Jongh en Jan Ariense de Jongh, op verzoek van Michiel Peijs, pachter van de impost op de bieren, inzake o.a. het verbieden van het vervoer van een vat bier, 1676.
1556942140167616761 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaen van der Kolff, inzake de waarneming van het constabelsambt van de rekestrant i.v.m. ziekte, door Nicolaes Swaenevelt, 1676.
1557948140167616761 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, dat hun door de diakenen de rekeningen van het "oortjesgeld" over de jaren 1662-1671 zijn vertoond, 1676.NB: een deel van de opbrengst van de tienden die het kapittel van Oudmunster in het Land van Altena had (nu beheerd door het Kerkelijk Comptoir?); niet te verwarren met het oorgeld -> zijnde de impost op de verkoop van paarden
1558941140167616761 stukAkte van certificatie door de schout van Dussen-Muilkerk e.a., dat de weduwe van Phillips Jansz, zijnde een kind van Claes Arents van der Eijck, in het kohier van de 200e penning over 1675, abusievelijk tweemaal is opgenomen, 1676.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1559926140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de pachters van de pastorielanden te Woudrichem, Rijswijk, Giessen en Andel, dat het koren en grasgewas in 1674 door onweer verloren is gegaan, 1676.NB: geestelijke goederen
1560931140167616761 stukAkte van certificatie door Hans Christoffel Spenner e.a., op verzoek van Johan Heldbrandt, dat de comparanten dienen onder het te Coevorden garnizoen houdende regiment van kolonel Eijbergh, 1676.
1561933140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat de remissie van de verponding in 1643 verkregen werd, wegens de vermindering van de huurwaarden der huizen, hetgeen een gevolg was van het vertrek van het garnizoen, 1676.
1562939140167616761 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Willem Bax, inzake het gezichtsvermogen van de rekestrant, 1676.
1563924140167616761 stukAkte van certificatie door Adriaen en Peter Goijvaerts, dat de, t.b.v. de 200e penning, getaxeerde waarde van het land van Adriaen in Hille en Dussen-Muilkerk, te hoog is, houdende tevens een procuratie voor Willem Jansen Kivits, dit land te verkopen, 1676.NB: voor de schepenbank van Besoijen; tevens procuratie
1564940140167616761 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van David Simons, soldaat in het regiment van de graaf Jan van Horne, dat rekestrant oud en arbeidsongeschikt is en wekelijks zijn soldij ontvangt, 1676.
1565928140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de schepenbank van een niet nader genoemd dorp, inzake de verificatie van het verpondingskohier van Almkerk en Waardhuizen, 1676.NB: waarsch. A. en W.
1566930140167616761 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Adriaen van den Elshout, dat rekestrant niet in staat is de aanslag in het familiegeld te betalen, 1676.
1567912140167716771 stukAkte van certificatie door schepenen, op verzoek van Willem Jacobs Bax, dat rekestrant wegens blindheid niet in staat is zich bij zijn legeronderdeel te Brussel te voegen, en evenmin geschikt is zijn beroep uit te oefenen, 1677.
1568906140167716771 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Willem Backx, o.a. dat rekestrant in leven, maar blind is, 1677.
1569882140167816781 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van enkele militairen van de compagnie van kapitein Jan Hendrick de Berckhoffer, inzake het al dan niet ter stede zijn alsmede het ontslag van enkele militairen, 1678.
1570881140167816781 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jenneke Willems, weduwe van Wouter Barents en Jenneke Willems, weduwe van Herman Barents, dat hun echtgenoten op Tobago overleden zijn en dat hun zuster Hilleke onlangs in Leiden overleden is, 1678.
1571893140167816781 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, dat Ariaen Willems Criellaert tot meer dan duizend gulden gegoed is, 1678.
1572890140167816781 stukAkte van certificatie door Elias Backer, burgemeester van Aardenburg, op verzoek van Neeltie Jans de Jode, dat zij zich wegens armlastigheid gedwongen ziet haar part in een huis en een rentebrief te verkopen, 1678.
1573878140167816782 stukkenAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van de pachters en huurders van de grafelijke landen in de Nieuwe Altenasche polder, met concept, 1678.
1574889140167816781 stukAkte van certificatie door schout en schepenen van Woudrichem, dat Neeltje Claes van Scheluijnen, weduwe van Jan Mosselmans, getrouwd is met Leendert van de Hoeven, 1678.
1575891140167816781 stukAkte van certificatie door schepenen en gerechtsbode van Woudrichem, op verzoek van Hendrick van Nispen, baljuw, dat Jan Pieters Camp alias Boom verklaard heeft door Claes Jan Coenen met een cloustok zwaar mishandeld te zijn, 1678.
15761142140167916791 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van jonkheer Willem van Muijlwijck, dat de geslachten van Clootwijck en Muijlwijck riddermatige geslachten zijn, die de ridderlijke hofstad van Clootwijck bewoonden en dat Heer Jan van Clootwijck in de kerk van Almkerk onder een blauwstenen zerk is begraven, 1679.
15771133140167916791 katernAkte van certificatie door Jenneken, weduwe van Claes Gielissen van Andel e.a., op verzoek van Wijnandt de Roij, inzake het schieten van Emith Claese van Kuijck op de rekestrant, 1679.
15781135140167916791 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Cornelis Drutter alias Ruijter, dat hij op 29 mei 1679 onmogelijk op de monstering van zijn compagnie te Grave kon zijn, 1679.
1579876140167916791 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jan Courtzen, kannonier, dat deze wegens ouderdom niet instaat is aan zijn verplichtingen als militair te voldoen en tevens dat zijn functie sedert enige jaren naar volle tevredenheid wordt waargenomen door Jacob Havekost, 1679.
15801139140167916791 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, dat Jan Momboir en nog enkele militairen zijn overleden op het eiland Tobago, 1679.
15811138140167916791 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, dat luitenant Thomas Henry Menagie bij de verwoesting van het fort op Tobago is omgekomen, 1679.
15821119140168016801 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Benedictus Wittens nog niet getrouwd was bij het formeren van het kohier van de Capitale Leening voor 1675, 1680.
158314097168016801 stuk.Akte van certificatie van burgemeester en regeerders, op verzoek van baljuw en schout Hendrijck van Nispen in de zaak tussen Leedert van den Houve, herbergier in het St. Joris, en Jan van Elst, soldaat, 1680.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
15841122140168016801 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Johannes Treth, dat de riddelijke hofstad Ottersdijck te Emmickhoven is verkocht en dat met de opbrengst daarvan de crediteuren zijn voldaan, 1680.
15851112140168116811 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat het grootste deel van de huizen die niet in het kohier van het zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld zijn opgenomen, onbewoond is, als schuur gebruikt wordt dan wel door armlastigen bewoond wordt, 1681.NB: "in absentie van de secretaris"
15861108140168116811 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Maria van Nederveen, dat Jan Theunis de Zeeuw, voor de brouwerij het Ossenhooft door Adriaen Willems Crielaart met een rotting is geslagen, 1681.
15871114140168116811 stukAkte van certificatie door schout en heemraden van Werkendam, o.a. dat van de honderdveertig huizen die op het kohier (van de verponding vdM) voorkomen, er veel van geringe waarde zijn en door armlastigen bewoond worden, afschrift, 1681.
15881104140168116811 katernAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaen Willems Crielaarts, dat de Oude Ban een omtrek heeft van anderhalf uur gaans en dat er circa twintig huizen staan waarvan drie bewoond door herbergiers, 1681.
15891117140168116811 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Hartoogh van der Wilde, dat rekestrant, in dienst geweest zijnde bij Judick Sterrens, houdster van de Bank van Lening, een eerlijk man is, 1681.
15901095140168216821 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Cornelis van der Colck, inzake de quotisatie van de impost op het gemaal, 1682.
15911150140168216821 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Alexander Kenti, korporaal onder de compagnie van kapitein Gerard Crabeth, dat rekestrant wegens ziekte niet in staat is zich bij zijn onderdeel te voegen, 1682.
15921162140168316831 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Gillis van Andel, dat Leendert van der Houve al langer dan een jaar soldaat is, 1683.
15931165140168316831 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaan Criellaart, inzake de ontduiking van de impost op het gemaal door Joost Bastiaans en Bastiaan Joosten, 1683.NB: zie 1164
15941166140168316831 stukAkte van certificatie door schepenen van Woudrichem, op verzoek van Adriaen Hanedoes, dat zij rekestrant een akte van taxatie wegens een zekere declaratie van kosten hebben verstrekt, 1683.
1595868140168416841 stukAkte van certificatie van Anthonij Vol en Adam Hemens, bakkers te Almkerk resp. Andel, over de vermeende oneerlijke concurentie van Gelderse bakkers, bij het inbrengen van brood in Gorinchem, 1684.
15962772129168416841 stukAkte van certificatie van de magistraat van Woudrichen, op verzoek van Catrina Bijlart, inzake het niet op tijd inleveren van staten aangeslagenen in diverse gemenelandsimposten, 1684.
1597870140168416841 stukAkte van certificatie van schepenen, op verzoek van Hendrick van Nispen, baljuw van Stad en Lande van Altena, dat sinds mensenheugenis de rechtspraak in belastingzaken t.a.v. overtredingen dienaangaande in Dussen-Munsterkerk, Dussen-Muilkerk alsmede Werkendam, toekomt aan schepen-commissarissen van Woudrichem, 1684.
15982096142169416941 stukAkte van certificatie door de substituut-baljuw, schout en slijkheemraden van de Oude Ban, houdende een lijst van bij het Kerkelijk Comptoir in eigendom zijnde percelen land gelegen in de Oude Ban, met aantekening van de gebruikers en de aard van het gebruik van die percelen, 1694.
15991313141172117211 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jan de Joode, dat rekestrant van onbesproken gedrag is, houdende tevens toestemming van Gijsbert de Joode, als voogd van de rekestrant, om te huwen met Leena Jans te Zwijndrecht, 1721.
16001357141172117211 stukAkte van certificatie van de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Johan Liefrinck, vaandrig in het regiment van generaal Fishoeffen, dat hij niet in staat is zich bij zijn onderdeel te voegen, 1721.NB: zwaar beschadigd
16011309141172117211 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Pieter Pieters Ottervanger, dat Felix van Kruchten slecht bekend staat en drankzuchtig is en zijn getuigenissen in rechte derhalve niet geaccepteerd zullen worden, 1721.
16021319141172217221 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Willem van Andel, dat diens enige broer, Aert van Andel ook wel genaamd Aert Criellaart van Altena, overleden is te Oost-IndiŽ, houdende tevens een volmacht voor Reijer van Sprangh om het nog niet uitbetaalde salaris van rekestrants broer te innen, 1722.
16031174141172417241 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Lambert van der Hardt metselaarsbaas en diaken is, 1724.
16041185141172617261 katernAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Antonij Hoppenbrouwer, Hugo van der Meer, Anna en Theodora van Walcheren, inzake de afhandeling en administatie van de erfenis van de in IndiŽ overleden Willem Isack van Walcheren, 1726.
16051186141172617261 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Dirck Wijnants, o.a. dat rekestrant sinds 1697 in Woudrichem woont en dat zijn vader Jan Wijnants was, 1726.
16061188141172617261 katernAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Jacob Arents, sergeant in de compagnie Invalides garnizoen houdende aldaar, op verzoek van Emilia de la Riviere onder ede heeft verklaard niet zijn handtekening op een zekere quitantie, groot vierhonderd gulden, ten behoeve van de uitbetaling van de soldij van de compagnie van Joseph de la Riviere, te hebben gezet, 1726.
16071194141172717271 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Aert van der Colff, collecteur van de verpondingen, dat het huis eertijds genaamd het 'Geweldigh Huis' wegens de daarop rustende achterstallige rente en verpondingen alsmede de bouwvallige staat door de eigenaren is geabondoneerd, houdende tevens een verzoek aan de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en Westvriesland om rekestrant het huis in eigendom te geven tegen vergoeding van de nog te betalen belastingen, 1727.NB: het huis van de geweldige provoost?
16081267141172817281 katernAkte van certificatie door schepenen en borgemeesters van Woudrichem, inzake de grutnering door Aletta Storm alsmede inzake de woonplaats van Jan Storm, 1728.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
16091239141173117311 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Willemina Donkersloot, dat rekestrante van onbesproken gedrag is, 1731.
16101236141173217321 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Adriaan Roomer, dat rekestrant van onbesproken gedrag is, 1732.
16111237141173217321 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Corstiaan van Waalen, dat de rekestrant van onbesproken gedrag is, 1732.
16121218141173817381 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jan Anthonisse van Andel, dat Jan Treffers diverse malen met justitie in aanraking is geweest, 1738.
16131223141173917391 stukAkte van certificatie van de magistraat van Woudrichem, dat Johan van der Hoeve van onbesproken gedrag is, 1739.
16141292141174517452 stukkenAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Dirkje van Elten, dat zij niet meer in staat is het kind van haar overleden zuster Alida te onderhouden, 1745. N.B. In duplo.
16151294141174617461 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Jasper van Waele, dat rekestrant van onbesproken gedrag is, 1746.
16161297141174717471 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat twee compagnieŽn van het regiment dragonders van Lord Rothes, van 13 november tot 31 december 1746 in de stad hebben verbleven, 1747.
16171300141174717471 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat aldaar geen gezworen bierdragers en wijnwerkers werkzaam zijn, en tevens dat wijn en sterke drank, het zij uit de stad of van daarbuiten afkomstig, binnen de stad zonder restricties vervoerd en bewerkt mag worden, 1747.
16181296141174717471 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat twee compagnieŽn van het regiment dragonders van Lord Rothes, van 1 januari tot 5 april 1747 in de stad verbleven hebben, 1747.
16191307141174917491 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Clara Saeijer, stadsvroedvrouw, getrouwd met Hendrik van Beckum, weduwe van Ferdinand Blikkenberg, in februari 1742 is overleden en heeft nagelaten drie kinderen uit haar eerste huwelijk, 1749.
16201286141175017501 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Johan Baptista Daniel en Maria Elisabeth Liefrink kinderen en enige erfgenamen zijn van wijlen Adriana Boxel, 1750.
16212264177175017501 stukAkte van certificatie van de subs.-secretaris op verzoek van Antonij Cnogh, dat de roerende en onroerende goederen van Gijsbert Piket in het Land van Altena niet met hypotheken of andere verbanden zijn belast, afschrift, 1750.
16221276141175117511 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat de schuur staande binnen de vesting Loevestein in 1744 is ingestort, en daarom van het kohier van de verponding dient worden afgeschreven, 1751.
16231282141175117511 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Johan de Vroe, dat de rekestrant, die inwoner en poorter van Woudrichem is, van onbesproken gedrag is, 1751.
16241275141175117511 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Jurien Costman in 1741 is overleden, 1751.
16252504168175217521 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Anthonij van der Colff, dat rekestrant voldoende gegoed is om zich voor duizend gulden borg te stellen, 1752.
16261344141175417541 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat voor het bewaken van de bende van Ersema Strijkenburg twee extra dienaars der justitie zijn geŽmployeerd, 1754.NB: schimmel
16271345141175417541 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, op verzoek van Franciscus Schedet, "beroemde oculist en operateur", dat de bevolking lovend was t.a.v. de werking van de door de rekestrant verstrekte medicijnen, 1754.NB: schimmel - leuk
16281340141175517551 stukAkte van certificatie door de magistraat van Woudrichem, dat Mechelina van Waale de wettige dochter is van Cornelis van Waale en Willemina Beverlo en in de stad is geboren, 1755.NB: schimmel
16291339141175517551 stukAkte van certificatie door de magistraat van de stad Woudrichem, op vezoek van Johannis Bruijndijk, vroedmeester te Gorinchem, inzake de bekwaamheid van de rekestrant, 1755.NB: deels door vocht verteerd
163034697175717571 stukAkte van certificatie van de secretaris op verzoek van Willem van der Colff, dat in een weide waarin hij twee stuks rundvee heeft staan, veertien dagen of langer geen besmettelijke ziekte is geconstateerd, 1757.
163134397175717571 stukAkte van certificatie van de secretaris op verzoek van Willem van Rossum, beŽdigd turftonder, dat uit het schip van Leendert van Dijk een zekere hoeveelheid turf is gelost zonder daarbij een overtreding op de belastingwetgeving te hebben geconstateerd, authentiek afschrift, 1757.
163221497175817583 stukkenAkte van certificatie van Marinis de Jooden, oud-schepen, en Willem van Rossum, kamerbewaarder en gerechtsbode, op verzoek van Jan Wijnobel en Maria van Baalen, echtelieden, dat Maria van Baalen het enige kind is van wijlen Maria Schalkse van Gulick en Jan van Baalen, in leven schepen te Woudrichem, met concepten, 1758.
163317316175817582 stukken.Akte van certificatie van Johanna Boers, echtgenote van Cornelis Hollander inzake het aan de ketting leggen van hun schip te Zevenbergen, met concept, 1758.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
Rubriek:Autorisatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
16342025142167416741 stukAkte van autorisatie van Jan Arents Dieude, aan zijn zoon Marinis om met Helena Vlam te huwen, 1674.
163513992168316831 stuk.Akte van autorisatie van schout en schepenen, aan de secretaris om de notulen in de rol betreffende de heren Wittens en Winteroij te schrappen, 1683.
163619797168916892 stukkenRekest van Lieven van Barnevelt, oud-burgemeester, om het gewas staande op het door hem aan Jan de Vroe verhuurde land, publiek te mogen verkopen i.v.m. het feit dat voornoemde De Vroe metterwoon is vertrokken, 1689. Met gunstige beschikking.
1637567139169816981 stukAkte van authorisatie door Benedictus Wittens, ten behoeve van Aert van der Kolff, 1698.
163820097169916991 stukGunstige beschikking op het rekest van Francois de Habarre en Cornelia Sluijmers, om een rente van zes pont groot 's jaars ten laste van mr. Bertram Letins en een rente van twee pond 's jaars ten laste Guilliame d'Haens, te mogen verkopen, 1699.NB: Het rekest ontbreekt.
16392503168171517151 stukAkte van autorisatie van schout en schepenen aan de dijkgraaf van het Land van Altena om het koren van de heer van Giessen openbaar te verkopen, 1715.
164020597171917192 stukkenRekest van de baljuw, om beslag te mogen leggen op de roerende en onroerende goederen van Cornelis Gijsbertse Boom en uit de opbrengst van de verkoop van deze goederen de kosten van het proces tegen voornoemde Boom alsmede de verpleegkosten van de door voornoemde Boom mishandelde Doncke Stuart te betalen, 1719.
164121797171917191 stukGunstige beschikking op het rekest van de kinderen en erfgenamen van Johan van Wevelinckhoven, om een morgen tarwe te mogen maaien en verkopen, wegens het niet betalen van de huur van dat land door Arien Huijge Stam, 1719.NB: Het rekest ontbreekt.
16422082142175917591 stukAkte van autorisatie van Francoijs Kuipers en Anna onder de Wijngaart, aan hun zoon Gerrardus om met Josina Petronella Alberda te huwen, 1759.
164313897176317631 stuk.Rekest van de armmeesters van Woudrichem om bij de verkoop van een huisje geen leges te hoeven betalen, (1763). Met gunstige beschikking.
Rubriek:Interrogatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1644867140158215821 katernAkte van interrogatie van Jan IJmersz, Henrick Aertsz de Poorter en Henrick Henricksz, op verzoek van Levinus Tollenere, dijkgraaf van het Oudland van Altena, 1582.NB: voor de schepenbank van Emmickhoven !
16451024140163216321 katernAkte van interrogatie van mr. Aert Pieters van Rossum, Agniet van Oort, echtgenote van Gillis Aertsen en Laurenske Jans, echtgenote van Dirck van Hedel, allen herbergiers, op verzoek van Cornelis van Nispen, 1632.
16461077140167016701 stukAkte van interrogatie van N.N., op verzoek van de baljuw, 1670.NB: rub. 222 ? herberg De Rib te Andel
16471053140167116711 stukAkte van interrogatie van Jan Goverts Roosa, op verzoek van de baljuw, 1671.NB: in de akte staat drossaart
16481056140167116711 stukAkte van interrogatie van Jan Jeremias en Teunis Ariens, op verzoek van Gerrit van Steijn, 1671.
16491062140167116711 stukAkte van interrogatie van Hendrik Ariens Werckhoven, op verzoek van Christina Vroedmoeder en Maeijcken Jans, 1671.
16501061140167116711 stukAkte van interrogatie van Willem Goossens Mosselmans en Leentie Jans, op verzoek van Aert Jans de Swart en Gerrit Roeterinch, 1671.
16511046140167216721 stukAkte van interrogatie van Pieter Romer en Willemke Thijs, op verzoek van Catharijntie Cornelisdr., 1672.
16521052140167216721 stukAkte van interrogatie van Christoffel Dijnants, Jan van de Graef en Willem Cornelisse, op verzoek van Abraham van der Steen, pachter van de bierimpost, 1672.
16531049140167216721 stukAkte van interrogatie van Jan Dompel, op verzoek van de baljuw, 1672.
16541050140167216721 katernAkte van interrogatie van Arien Gerrits Verheij, op verzoek van de baljuw, 1672.
16551022140167316731 katernAkte van interrogatie van Tholomeus Adolphus, Eevert Leopoldus en Christiaan van Gronsvelt, op verzoek van de pachters van de impost op het gemaal, 1673.NB: leuk
1656979140167416741 stukAkte van interrogatie van Willem en Steven Crillaert, op verzoek van Willem Boon, 1674.
1657914140167716771 stukAkte van interrogatie van Jan de Vroe en Mighiel Peijs, op verzoek van Adriaan Criellaart, pachter van diverse gemenelands imposten, 1677.
1658877140167816781 stukAkte van interrogatie van Reijner Bastiaens Cleijn, op verzoek van de erfgenamen van Lodewijck van Oversteegh, 1678.NB: 2 morgen land te Rijswijk genaamd "de revier de Po"
16591131140168016801 stukAkte van interrogatie van Cornelis Jans van Gool en Willem Corsten, op verzoek van de baljuw, 1680.
16601081140168116811 katernAkte van interrogatie van Huijbert Maertens en Dirck Maes, op verzoek van Arien Willems Criellaerts, pachter van de bierimpost, 1681.
16611101140168116811 stukAkte van interrogatie van Gosewijn Mosselmans, op verzoek van Maria van Nederveen, 1681.
16621151140168216822 katernenAkte van interrogatie van Dirk van Eethen, op verzoek van jonkheer Robbert van Wingaerden, met afschrift, 1682.
16631152140168216821 katernAkte van interrogatie van Willem de Vroe, op verzoek van jonkheer Robbert van Wingaerden, 1682.
16641074140168216822 katernenAkte van interrogatie van Dirck Maes, op verzoek van jonkheer Robbert van Wijngaarden, vaandrig in het regiment van baron De Heijde, met afschrift, 1682.
16651156140168316831 stukAkte van interrogatie van Adriaen en Cornelis Teunis Groeneveldt, op verzoek van Jan Mixsen, 1683.
16661164140168316831 katernAkte van interrogatie van Joost Bastiaans en Bastiaan Joosten Prins, op verzoek van Adriaan Criellaart, 1683.NB: zie 1165
16671158140168316831 stukAkte van interrogatie van Samuel Jans en Christiaan Jans, 1683.NB: 222?
1668871140168416841 katernAkte van interrogatie van Gijsbert Nicolaas, op verzoek van Adriaen Criellaart, pachter van de impost op het gemaal, 1684.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
166924597168716871 stukAkte van interrogatie van Johannes Dijnant, Margrita Sporn, Jan van Strijen en Jan de Vroe, op verzoek van Philip Dedel, baljuw van Woudrichem en het Land van Altena, 1687.
16701310141172117211 katernAkte van interrogatie van Theunis Jans de Ruijter, op verzoek van Pieter Pieters Ottervanger, 1721.
16711311141172117211 stukAkte van interrogatie van Jan Pieterse Dubbel en Wouter Tonisse Verhoeve, op verzoek van de baljuw, 1721.
16721314141172217221 stukAkte van interrogatie van Jenneke Schaep en Gijsbert Versijl, op verzoek van Jan Teunis Hollander, 1722.
16731203141172317231 katernAkte van interrogatie van Aart Bulle, Teunis Roubos, Jan Schalken e.a., op verzoek van Johan en Willem de Vroe, 1723.
16741321141172317231 stukAkte van interrogatie van Hubert van de Coppel en Cornelis Holster, op verzoek van Johan Roos, 1723.
16751170141172417241 katernAkte van interrogatie van Ariaantie Cornelis Bogaarts, Willem Jans - en Jan Claese Donkersloot, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, pachters van het zegel(recht?), 1724.NB: met schutblad behorende tot een verbroken lias met opschrift:'interrogatoren, attestatien en certificatien beginnende 1721'. Oudere inv.nrs.: 44 en 10
16761178141172417241 katernAkte van interrogatie van Cornelis Storm, Hendrick Back e.a., op verzoek van Willem van Andel, 1724.
16771177141172417241 stukAkte van interrogatie van Mechiel Donkersloot en Neeltje Jungerius, op verzoek van Pleun van der Wall en Pieter van der Stelt, 1724.
16781179141172417241 katernAkte van interrogatie van Thobias Claermont, Jannechie Jans van 't Gelooff en Cornelis Jacobs Lievaert, op verzoek van Jacob Hooghwaerdt, commies ter recherge van de Convoijen en Licenten, 1724.
16791173141172417241 katernAkte van interrogatie van de weduwe van Cornelis Capteijn en Willem Donkersloot, op verzoek van Johan en Willem de Vroe, 1724.
16801172141172417241 katernAkte van interrogatie van Goverd van Nooijen en Margrietie de Vriend, op verzoek van Johan van Wageningen, 1724.
16811180141172517251 katernAkte van interrogatie van Jannetije Jans Uppel, op verzoek van Johan Hallingh, baljuw van Zuidholland, 1725.
16821181141172517251 stukAkte van interrogatie van Claes Donkersloot, Teunis Dirxe Groenevelt en Bastiaan van Rijswijk, op verzoek van Claes Hendrixe Struijk, 1725.
16831184141172617261 stukAkte van interrogatie van Willem Vogelesangh en Jan Pieters Schuermans, op verzoek van de baljuw, 1726.
16841192141172717271 katernAkte van interrogatie van Willem Marcus Lievaart e.a., op verzoek van de baljuw, 1727.
16851193141172717271 katernAkte van interrogatie van Huijbert Gijsberts de Joode e.a., op verzoek van de president-schepen, 1727.
16861189141172717271 katernAkte van interrogatie van Michiel Rooij, op verzoek van de baljuw, 1727.
16871191141172717271 katernAkte van interrogatie door Dirck Wiggers Buijs en Jan Jans Camerman, op verzoek van de baljuw, 1727.
16881196141172717271 katernAkte van interrogatie van Peter van der Bos e.a., op verzoek van de baljuw, 1727.
16891202141172817281 katernAkte van interrogatie van de schepenen van Almkerk, op verzoek van Adriaan de Leeuw, schout van Vrijhoeve-Cappel, 1728.
16901200141172817281 katernAkte van interrogatie van Aertie Jans Pijpers, op verzoek van Andries Cornelis de Waert, 1728.
16911201141172817281 katernAkte van interrogatie van Pieter Pieters Roomer, op verzoek van Adriaan van der Hart, 1728.
16921253141172817281 katernAkte van interrogatie van Willem Muller e.a., op verzoek van Pieter van Gent, 1728.
16931258141172817281 katernAkte van interrogatie van Willem van Dijk, Adriana Lullius, Gerrit Claasse van der Vin e.a., op verzoek van Pieter van Gent, 1728.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
16941255141172817281 katernAkte van interrogatie van Leendert Govertse van Andel, Jan Dongues, Arien Confuurius e.a., op verzoek van de baljuw, 1728.NB: doodslag in de Rib te Andel
16951257141172817281 katernAkte van interrogatie van Elisabeth Poortermans, op verzoek van Adriaan van der Hart e.a., 1728.
16961268141172817281 katernAkte van interrogatie van Cornelis Heuvelcamp en Jan van As, respectievelijk schout en secretaris van Giessen, op verzoek van de ingelanden van Giessen en Andel, inzake de problemen rond het afhoren van de rekening van de hoge waarsman van Giessen en Andel, 1728.
16971252141172817281 stukAkte van interrogatie van Neeltie Haenegraef, Swaentie Maes, Catarina van der Woude e.a., op verzoek van de baljuw, 1728.
16981260141172917292 stukkenAkte van interrogatie van Tjerk Hanedoes, op verzoek van Johan Storm, met bijlage, 1729.
16991241141173217321 katernAkte van interrogatie van Arien van Tilburg e.a., op verzoek van Johan Storm, 1732.
17001240141173217321 katernAkte van interrogatie van Antonij Cornelisse van Andel en Gerrit Schriba, op verzoek van Jan Treffers, 1732.
17011238141173217321 katernAkte van interrogatie van Hans Willem Muller e.a., deurwaarders der gemenelands middelen, op verzoek van Joost Kivits, 1732.
17021242141173217321 katernAkte van interrogatie van Elisabet Poortermans e.a., op verzoek van de baljuw, 1732.
17031246141173317331 katernAkte van interrogatie door Jan Verzijll en Cornelis de Smit, op verzoek van Jan Anthonis van Andel, 1733.
17041243141173317331 katernAkte van interrogatie van Arijen van Gilst, op verzoek van de baljuw, 1733.
17051250141173317331 stukAkte van interrogatie van Wouter Roubos, Jan van Honswijk, Aert van Dintere en Theodorus Kivits, op verzoek van de gecommitteerden en ingelanden van de Zuidhollandse polder, inzake het bestuur en het beheer van de voornoemde polder, 1733.
17061247141173317331 katernAkte van interrogatie van Gijsbert van Andel, afslager van de zalm en de steur, op verzoek van Pieter van Gent, 1733.NB: leuk! o.a. hoeveel zalmen in 1732/33 te W. zijn afgeslagen
17071251141173417341 stukAkte van interrogatie van Jan van Vuuren en Johanna van Veen, op verzoek van Willem van Andel, 1734.
17081208141173517351 katernAkte van interrogatie van Jan Jonkers, Hendrik Grieken, Lucas de Cootes, Arien van Dam en Catharina van der Stelt, op verzoek van de baljuw, 1735.
17091211141173517351 katernAkte van interrogatie van Anna Overhof, op verzoek van Jan Hessel, 1735.
17101206141173517351 stukAkte van interrogatie van Bastiaan Bax, op verzoek van Johanna Catherina Ten Hagen, 1735.
17111205141173517351 katernAkte van interrogatie van IJsbrant en Adriaan van der Touw, op verzoek van Johan Hessel, 1735.
17121214141173717371 stukAkte van interrogatie van Elisabeth Poirterman en Lijsbet Vlielander, op verzoek van Willem van Andel, 1737.
17131215141173717371 stukAkte van interrogatie van Arien Oversteeg en Jan Bouman, op verzoek van Willem van Andel, 1737.
17141220141173817381 stukAkte van interrogatie van Lodewijk Heijsteck en Mecheltie Corsten, op verzoek van de baljuw, 1738.
17151219141173817381 stukAkte van interrogatie van Jacob Roelofs Elshout, op verzoek van Leendert van Olst, 1738.
17161221141173917391 katernAkte van interrogatie van Cornelis van Reij, Huijbertie Verwijs, Gerrit Ariense Naaijen e.a., op verzoek van de baljuw, 1739.
17171222141173917391 stukAkte van interrogatie van Jan Bastiaanse Straf en Cornelis Marcelisse Ritmeester, op verzoek van Jan Cornelisse Ippel, 1739.
17181227141174117411 katernAkte van interrogatie van Jan van As, Jan Theunisse Hollander, Sijmen Groenenbergh en Arien voor den Dagh, op verzoek van Gijsbert Verseijl, 1741.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
17191229141174117411 stukAkte van interrogatie van Elisabeth Poortermans, op verzoek van Willem van Andel en Johan de Vroe, 1741.
17201232141174217421 katernAkte van interrogatie van Dirk Dupper, schoolmeester, op verzoek van Jan Valkhoff, 1742.
17211291141174517451 stukAkte van interrogatie van Teunis van der Schuijt, op verzoek van Willem van Andel en Johan de Vroe, 1745.
17221299141174717471 katernAkte van interrogatie van Willem en Peter van Rossum, alsmede Jasper Vogelesang, op verzoek van Adriaan van der Hart en Josias Storm, 1747.
17231301141174717471 katernAkte van interrogatie van Jan Vos, Arien Aernout de Man e.a., op verzoek van Willem Ruimschotel, 1747.
17241302141174717471 katernAkte van interrogatie van Willem Jacobs en Maria Ottevanger, Cornelis Cornet en Willem Hendriks van 't Sant, op verzoek van de baljuw, 1747.
17251304141174717471 katernAkte van interrogatie van Ot Peterz Dekker en Cornelis en Corstiaan van der Stelt, op verzoek van Jillis van Drunen, 1747.
172624997174817481 stukAkte van interrogatie van Philip Donkersloot en Peeterke Willems van Boxel, op verzoek van Gerard Hendrik Storm, baljuw van Woudrichem en het Land van Altena, 1748.
17271283141175017501 katernAkte van interrogatie van Valentijn Kigler, op verzoek van de baljuw van Zuidholland, 1750.
17281285141175017501 katernAkte van interrogatie van Jan van Sprang, op verzoek van de baljuw van Zuidholland, 1750.
17291284141175017501 katernAkte van interrogatie van Fredrik Bakwits, op verzoek van de baljuw van Zuidholland, 1750.
17301269141175317531 katernAkte van interrogatie van Corstiaan Groenenberg, op verzoek van Willem Verzijl, 1753.
17311272141175317531 katernAkte van interrogatie van Didericus Reijne, predikant te Uitwijk, op verzoek van Willem Verzijl, 1753.
17321271141175317531 stukAkte van interrogatie van Dingeman Groenenberg, schoolmeester van Uitwijk, op verzoek van Willem Verzijl, 1753.
17331270141175317531 katernAkte van interrogatie van Jan Theunisse den Hollander, Jan Mooren, Cornelis van der Wal e.a., op verzoek van Willem Versijl, 1753.
17341273141175317531 katernAkte van interrogatie van Maria van Helden en Hermijna Bouman, op verzoek van Willem Verzijl, 1753.
17351348141175417541 stukAkte van interrogatie van Dingeman Groenenberg, op verzoek van Gijsbert Verseijl, 1754.
17361347141175417541 stukAkte van interrogatie van Maria van Helvert, op verzoek van Gijsbert Verseijl, 1754.
17371341141175517551 katernAkte van interrogatie van Bastiaan van Besoijen, op verzoek van Cornelis Camp, 1755.NB: schimmel
17381342141175517551 katernAkte van interrogatie van Aart Confurius, op verzoek van Cornelis Camp, 1755.NB: schimmel
17391343141175517551 katernAkte van interrogatie van Willem van Thiel, op verzoek van Cornelis Camp, 1755.NB: schimmel
17401322141175617561 katernAkte van interrogatie van Cornelis van Sintmertensdijk en Anna Hoowegen, op verzoek van Lieve en Tonia Criellaard, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17411324141175617561 katernAkte van interrogatie van Helena Vallekus, op verzoek van Bastiaan en Cornelis Pellecaan, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17421353141175617561 katernAkte van interrogatie van Huijbert de Joden en Agatha van Walen, op verzoek van Bastiaan en Cornelis Pellecaan, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17431338141175617561 katernAkte van interrogatie van Dirk van Rijswijk, op verzoek van de drost van Gorinchem, 1756.NB: schimmel
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
17441326141175617561 stukAkte van interrogatie van Maria Leate, op verzoek Bastiaan en Cornelis Pellecaan, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17451356141175617561 katern en 1 stukAkte van interrogatie van Johanna Tavenier, op verzoek van Bastiaan en Cornelis Pellecaan, met bijlage, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17461336141175617561 katernAkte van interrogatie van Cijndertje van de Wingerde en Sanderijna Criellaard, op verzoek van Tonia Criellaard, 1756.NB: schimmel
17471332141175617561 stukAkte van interrogatie van Gijsbert Paan en Willem Crap, op verzoek van Tonia en Lieve Criellaard, 1756.
17481337141175617561 katernAkte van interrogatie van Sijmen van der Stelt, op verzoek van de baljuw, 1756.NB: schimmel
17491334141175617561 katernAkte van interrogatie van Adrianus van der Touw, op verzoek van Cornelis van Turnhout, 1756.
17501323141175617561 katernAkte van interrogatie van Johanna de Ruijter en Hendrik Roubos, op verzoek van Bastiaan en Cornelis Pellecaan, 1756.NB: deels door vocht verteerd
17511354141176017601 stukAkte van interrogatie van Willem van Wageningen, op verzoek van Antonetta Wendelina van Steenler, 1760.NB: deels door vocht verteerd
17521351141176017601 katernAkte van interrogatie van ... en ..., op verzoek van ..., 1760.NB: deels door vocht verteerd
17531350141176017601 katernAkte van interrogatie van Teunis van de Coppel e.a., op verzoek van Antonetta Wendelina van Steenler, 1760.NB: deels door vocht verteerd
17542091142179617961 katernAkte van interrogatie van Arij Gijsberts en Arij Jans van Andel, op verzoek van Antonij Cornelis van Andel, afschrift, 1796.
17552092142179617961 katernAkte van interrogatie van Johannes Kaptein, op verzoek van Anthonij Cornelis van Andel, 1796.
17562093142179617961 katernAkte van interrogatie van Arij Gijsberts en Arij Jans van Andel, op verzoek van Anthonij Cornelis van Andel, 1796.
Rubriek:Huwelijkse voorwaarden
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
17572037142168716871 stukAkte van huwelijkse voorwaarden van Adriaan van Herwijnen te Veen en Judijck Jans van Vueren te Andel, 1687.
175813597171217121 stuk.Joost Gerritse van Koppel en Helena Hendrikse Teuling, afschrift, 1712.
17592068142171617161 stukAkte van huwelijkse voorwaarden van Dirck Schaep en Maria Corsten van Veen, 1716.
1760520138172117211 stukAkte van huwelijkse voorwaarden van Cornelis van der Bruijn en Willemijna Magdalena de Witt, 1721.
17612054142174217421 stukAkte van huwelijkse voorwaarden van Jan Splinter en Christina van Veen, 1742.
Rubriek:Huwelijken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
17622306177176017601 stukRekest van Jacoba de Vriendt, gescheiden van Gijsbert Fook, om een nieuw huwelijk te mogen aangaan met Frederik Amende, concept, midden 18e eeuw.NB: Niet ingediend (Fook = Fock?
Rubriek:Testament
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1763467137160316691 deelProtocol van testamenten, 1603-1669.
176436697160216021 katernTestament van jonkheer Cornelis Coppier van Caltslagen en Marie Gillis, 1602.
17652692135163716371 stukTestament van Josina Ronde, huisvrouw van Mathijs Lincx, 1637.
17662256177165116511 stukNotariŽle akte van superscriptie bij het besloten testament van Johanna van Batenburgh, 1651.NB: Christiaan Leeuwevelt was notaris te Woudrichem
17672366168166216621 stukTestament van Dirck Stoop en Maria van Hagoort, afschrift, 1662.
17682002142166416641 stukAkte van testament van Claes Gielisse van Andel en Jenneke Privo, 1664.
1769470138167116711 stukTestament van Anthonis Adriaens Thaelen, 1671.
1770472138167216721 stukTestament van Jan Wouters, 1672.
1771469138167216721 stukTestament van Michiel Taelmans en Judick Laurens, 1672.
1772471138167216721 stukTestament van Jan Barensz, 1672.
1773468138167216722 stukkenTestament van Jan Peterse Pus, met bijlage, 1672.
1774473138167316731 stukTestament van Hans Pistou, 1673.
1775475138167316731 katernTestament van Jan Isbrants en Anneke Jans van der Hart, 1673.
1776474138167416741 stukTestament van Michiel Peys en Cornelia Swaenevelt, 1674.
1777482138167516751 katernTestament van Lijntie-, Anneke- en Maeijcke Cornelis van Eethen, 1675.
1778476138167516751 stukTestament van Lijntie-, Anneke- en Maeijcke Cornelis van Eethen, 1675.
1779500138167616761 katernTestament van Adriaen van der Kolff en Ariaentie Aerts van de Graaff, 1676.
1780498138167616761 stukTestament van Mettien Willems van Eijck, weduwe van Cornelis Cornelis den Daelder, 1676.
1781499138167716771 stukTestament van Dirckxken Aelberts, weduwe van Wouter Gijsberts van der Veene, 1677.
1782501138167716771 stukTestament van Nicolaes van Vucht en Christina van Leeuwen, 1677.
1783477138168016801 stukTestament van Lambert van der Hart en Ariaentie Slingerlandt, 1680.
1784502138168216821 stukTestament van Jenneke Huijberts van Bergen, weduwe van Hugo Holster, 1682.
1785503138168316831 stukTestament van Steven Faese en Emmerensia van Baalen, 1683.
1786504138168516851 stukTestament van Burgert Theunis en Geertruijt Cornelis Spieringh, 1685.
1787506138169016901 stukTestament van Ariaentie Ariaens, 1690.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1788505138169016901 stukTestament van Jan van der Hart en Catharina Martens Nievens, 1690.
1789507138169116911 stukTestament van Maeijcke Gielen Verhil, weduwe van Pieter Claes Donckersloot, 1691.
1790508138169116911 stukTestament van Adriaen van der Colff en Adriana Aerts van de Graeff, 1691.
1791525138169216921 stukTestament van Willem Cornelis van Eethen, 1692.
1792509138169216921 katernTestament van Johanna Elisabeth van Dam en Anthonij Luchtmans, 1692.
1793510138169416941 katernTestament van Beatrix Crielaaert, weduwe van Christoffel Dijnandt, 1694.
1794511138169416941 stukTestament van Matthijs van Baalen, weduwnaar van Pietertie Ariens Verschoor, 1694.
1795512138170017001 stukTestament van Adriaen van der Colff en Adriana Aerts van de Graeff, 1700.
1796514138170317031 stukTestament van Adam van Winteroij, echtgenoot van Agatha Johanna van der Graeff, 1703.
1797515138170317031 stukTestament van Susanna van Baelen, 1703.
1798513138170417041 stukTestament van Adriaen Stevens Criellaert en Maria van der Meer, 1704.
1799516138170617061 stukTestament van Cornelia Ten Hagen, weduwe van Johan van der Graeff, 1706.
1800539138170717071 stukTestament van Johan Roos en Jenette de Vroe, 1707.
1801517138171117111 stukTestament van Jan Grau en Grietie Boheijn, 1711.
1802518138171517151 stukTestament van Adriaen Vinck en Aeltie van Eethen, 1715.
1803519138171917191 stukJacobus van Baelen en Jenneke Dirckx, 1719.
1804522138172117211 stukTestament van Joris Kentingh en Maria de Bruijn, 1721.
18052255177172617261 stukNotarieel testament van Cornelis Heuvelcamp en Margareta van Andel, afschrift, 1726.
1806531138172717271 katernTestament van Cornelia Tibout, 1727.
1807524138172717271 stukTestament van Matthijs Thomas van Haften en Anna Ariens van de Werken, 1727.
1808530138172717271 stukTestament van Gijsbert Vermeulen, 1727.
1809521138172817281 stukTestament van Dirk van Eethen en Lijsbet Dirckx Uppel, 1728.
1810529138173417341 katernTestament van Daniel de Rooij en Helena Kievits, 1734.
1811389101173417351 omslag.Anna Maria Sonnemans, weduwe van Dirck ten Hagen, 1734, 1735.
1812533138173617361 stukTestament van Cornelis Pellecaen en Anneke Groenevelt, 1736.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1813528138173617361 katernTestament van Abraham van Ameren en Theuntie van Wageningen, 1736.
1814523138173917391 stukTestament van Johannes Dirkse Schaep en Jan Dirkse Schaep, 1739.
1815534138174017401 katernTestament van Steven van Arkel en Anna Schuermans, 1740.
1816527138174217421 stukTestament van Clara Saeijer, echtgenote van Hendrik van Beekum, weduwe van Ferdinant Blikkenbergh, 1742.
1817526138174217421 stukTestament van Theunis de Ruijter en Johanna van de Heuvel, 1742.
1818486138174517451 katern en 1 stukTestament van Elisabeth Canis, echtgenote van Johannes Dirks Schaap, met concept, 1745.
1819532138174517452 stukkenTestament van Willem Vogelesang en Neeltje Vetjes, met concept, 1745.
1820485138174617462 stukkenTestament van Arien Willemse Ruimschotel, met afschrift, 1746.
1821489138174717472 stukkenTestament van Aart Gijsberts van Andel, met afschrift, 1747.
1822488138174717471 katern en 1 stukTestament van Adriaan Adriaans van der Hart en Geertruij Elisabeth Storm, met concept, 1747.
18232257177174717471 stukTestament van Jan Groenevelt, 1747.
1824483138174917491 stukTestament van Dirk van Eethen en Lijbeth Ippel, 1749.
1825493138174917492 stukkenTestament van Jacob Dekker, weduwnaar van Gerritje Groene, met concept, 1749.
1826536138174917492 stukkenTestament van Gerrit van der Wouden, weduwnaar van Beatrix Boot, met concept, 1749.
18272258177175017501 stukTestament van N.N., ca. 1750.NB: Waarschijnlijk gediend als voorbeeld
1828491138175217521 katern en 1 stukTestament van Aaltje van Es, weduwe van Peter Struijk, laatstelijk van Aart van Waardhuijzen, met concept, 1752.
1829487138175517551 stukTestament van Pieter van den Hart, 1755.
1830480138175817583 stukkenTestament van Adriana Catarina Roos, met bijlagen, 1758.NB: besloten testament
1831492138175917591 stukTestament van Cornelia van Houten, weduwe van Gabriel van Swaanenberg, 1759.
1832490138176317633 stukkenTestament van Willem van der Colff, met bijlagen, 1763.NB: besloten testament
1833494138179517951 katernTestament van Salomon van der Meulen, weduwnaar van Catharina den Hollander en Helena Muisers, weduwe van Jan van Hal, 1795.
1834497138179717971 stukTestament van Diena de Man, 1797.
1835495138179717971 stukTestament van Johannes Ruijter en Willemina Wilmse, 1797.
1836478138179817981 katernTestament van Wouter van Eethen en Jordana Cristina van Issum, 1798.
1837484138179917991 stukTestament van Davida Theodora Lulius, 1799.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1838481138179917991 katernTestament van Hendrik Kieboom en Jenneke de Koning, 1799.
1839479138179917991 stukTestament van Alexandra Kentie, 1799.
1840496138179917991 stukTestament van Hendrik Kieboom en Jenneke de Koning, 1799.
1841538138180318031 katernTestament van Johanna Catharina Rauws, 1803.
1842540138180418041 katernTestament van Johanna Jacoba Timmerman, 1804.
1843535138180818081 stukTestament van Jan voor den Dag en Teuntje van den Heuvel, 1808.
1844537138180818081 stukTestament van Alexander Kentie en Elisabet Mattijsse Schaap, 1808.
Rubriek:Procuratie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
18452282177165116511 stukNotariŽle akte van procuratie door Hendrick Gerits van Smeermaas, ten behoeve van Jan van den Bosch, 1651.
1846712139166916691 stukNotariŽle akte van procuratie door Gerard Hendrik van Tilburgh, ten behoeve van Gossen Henderickx, authentiek afschrift, 1669.
1847713139166916691 stukNotariŽle akte van procuratie door Aeltje Pieters, ten behoeve van Gerrit Hendrixs van Tilburgh, authentiek afschrift, 1669.
184881413916716771 stukAkte van procuratie door Marcus Exalto d'Almaras, ten behoeve van Christoffel Dijnant, 1677.
1849711139167016701 stukAkte van procuratie door Mathijs Worms, ten behoeve van Johan Boon, 1670.
1850703139167016702 stukkenAkte van procuratie door Hendrick Antonij van Nispen, ten behoeve van Jacob Leeuveldt en Stoffel Dynant, met bijlage, 1670.NB: bijlage is oude kartonnen omslag met opschrift
1851710139167016701 stukAkte van procuratie door Jan Gerrits, ten behoeve van Johan Pijl, 1670.
1852720139167016701 stukNotariŽle akte van procuratie door DaniŽl Bocxel, ten behoeve Adriaen van der Meer, authentiek afschrift, 1670.
1853705139167016701 stukAkte van procuratie door Barbera de Bruijn, ten behoeve van Franchosa de Vailie, 1670.
1854706139167016701 stukAkte van procuratie door Nicolaes, Beatrix en Geertruijda van Theuven, ten behoeve van Daniel van Theuven tot den Bockhorst, 1670.
1855718139167016701 stukAkte van procuratie door Johan Burchouts, ten behoeve van Nicolaes Overschie, 1670.
1856717139167016701 stukAkte van procuratie door Hendrick Anthonij van Nispen, ten behoeve van Bastiaen Preij, 1670.
1857719139167016701 stukAkte van procuratie door Adriaen Potter en Hendrick Antonij van Nispen, ten behoeve van Willem en Jan Kievits, 1670.
1858723139167116711 stukAkte van procuratie door Hendrick van Nispen, ten behoeve van Thomas Kemp, 1671.
1859704139167116711 stukAkte van procuratie door Heijndrijck de Lange, ten behoeve van Johan de Graeff, 1671.
1860707139167116711 stukAkte van procuratie door Hendrik van Nispen, ten behoeve van Gerit de Beveren, 1671.
1861722139167116711 stukAkte van procuratie door Willem Cornelis van Eethen, ten behoeve van Pieterken Wouters, 1671.
1862709139167116711 stukAkte van procuratie door Floris van Winteroij, ten behoeve van Jan van Winteroij, 1671.
1863708139167116711 stukAkte van procuratie door Dirck Maes, ten behoeve van Frederijck van Merkerck, 1671.
1864730139167216721 stukAkte van procuratie door Peter Backx c.s., ten behoeve van Willem Mosselmans, 1672.
1865721139167216721 stukAkte van procuratie door Helbert Jans van Neck, ten behoeve van Thomas Kemp, 1672.
1866724139167216721 stukAkte van procuratie door Hendrijck Jans Bauman, ten behoeve van Abraham van der Meer, 1672.
1867729139167216721 stukAkte van procuratie door Arijen Claes van Leeuwaerden, ten behoeve van Johan Pijl, 1672.
1868744139167216721 stukAkte van procuratie door Johan Mosselmans, ten behoeve van Jan Boon, 1672.
1869743139167216722 stukkenAkte van procuratie door de soldaten van de compagnie van kapitein Patberg, garnizoen houdende op Loevestein, ten behoeve van Willem Groenhout, met bijlage, 1672.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1870745139167216721 stukAkte van procuratie door Cornelis van der Beeck, ten behoeve van Anneke Pouls, 1672.
1871746139167216721 stukAkte van procuratie door Jan Crama, ten behoeve van Janneke Quaclaij, 1672.
1872761139167316731 stukAkte van procuratie door Elisabeth van Santen, ten behoeve van Lambertus Enten, 1673.
1873728139167316731 stukAkte van procuratie door Willem Crielaert, ten behoeve van Reinier Berckenback, 1673.
18742013142167316731 stukAkte waarbij de schouten en gerechten van het Land van Altena de heer Gortsenius committeren, de prins van Oranje te verzoeken om te bewerkstelligen dat het regiment Spaanse cavalerie van baron De Feux, uit het Land van Altena vertrekt, 1673.NB: committeren = afvaardigen/ volmacht geven
1875731139167316731 stukAkte van procuratie door Michiel Peis, ten behoeve van Jacob de Bije, 1673.
1876726139167316731 stukAkte van procuratie door Jan Geerits Oldenburgh en Phillipus Fittelbagh, ten behoeve van Anthonij Dircks, 1673.
1877725139167316731 stukAkte van procuratie door Lutgerida de Bije, ten behoeve van Marcus de Bije, 1673.
1878770139167416741 stukAkte van procuratie door Leendert van der Houve, ten behoeve van Leendert Boon, 1674.
1879738139167416741 stukAkte van procuratie door Gillis Jans Calje, ten behoeve van Heijltien Aris, 1674.
1880727139167416741 stukAkte van procuratie door Dirck en Aeltie Maes, ten behoeve van Grietie Hendricks van der Scaere, 1674.
1881733139167416741 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem alsmede schout en slijkheemraden van de Oude en de Nieuwe Ban van Woudrichem, ten behoeve van Hendrijck van Nispen, 1674.
1882732139167416741 stukAkte van procuratie door Diderick Braakel tot den Braakel, ten behoeve van Geurt van Tielen, 1674.
1883734139167416741 stukAkte van procuratie door Christoffel Wairdenburg, ten behoeve van Marcus Sauve, 1674.
1884760139167416741 stukAkte van procuratie door Pouls Waremans, ten behoeve van Lambertus Enten, 1674.NB: ook genaamd Entenius
1885736139167416741 stukAkte van procuratie door Adriaen Ten Hagen en Johan van de Graeff, ten behoeve van Eduart Cadijck, 1674.
1886741139167416741 stukAkte van procuratie door Adriaen van der Kolff, ten behoeve van Johan Pijl, 1674.
1887742139167416741 stukAkte van procuratie door Agata Slotermans, ten behoeve van Willem van der Graaff, 1674.
1888763139167416741 stukAkte van procuratie door Aelbert Wouters van der Schaar, ten behoeve van Gerard Warremans, 1674.
1889764139167416741 stukAkte van procuratie door Wiggert Swaenevelt, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1674.
1890762139167416741 stukAkte van procuratie door Lieven van Barnevelt, ten behoeve van Gerard Warremans, 1674.
1891813139167516751 stukAkte van procuratie door Ivo Eemes, ten behoeve van Willem Jansen Kivits, grosse, 1675.NB: achtergelaten op de secratarie
1892811139167516751 stukNotariŽle akte van procuratie door Dingna van Goutswaert, ten behoeve van Willem Kivits, afschrift, 1675.
1893812139167516751 stukNotariŽle akte van procuratie door J.C. Snoij, baron van Oppuers, ten behoeve van C. van Brandewijck, authentiek afschrift, 1675.
1894739139167516751 stukAkte van procuratie door Marcus Sauve, ten behoeve van Anthonij de Vellť, 1675.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1895758139167516751 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Hendrijck van Nispen, 1675.
1896749139167516751 stukAkte van procuratie door Arijen Tobias Outhoven, ten behoeve van de kerkeraad van Woudrichem, 1675.
1897821139167516751 stukAkte van procuratie door Engeltjen van Hedickhuijsen, ten behoeve van Willem Kivits, 1675.
1898759139167516751 stukAkte van procuratie door Jan de Vroe, ten behoeve van Aert Kemp, 1675.
1899809139167516751 stukAkte van procuratie door Johannes Scriba, ten behoeve van Dirck Pus, grosse, 1675.NB: achtergelaten op de secretarie
19002290177167516751 stukArien Tobias Outhooren, ten behoeve van de kerkeraad van Woudrichem, concept, 1675.
1901768139167516751 stukAkte van procuratie door Everard Asteleij, ten behoeve van Gerrid van Beusechem, 1675.
1902735139167516751 stukAkte van procuratie door Maeijcke Conings, ten behoeve van Benjamin Courfelle, 1675.
1903828139167516751 stukAkte van procuratie door Hendrick Verhoeven, ten behoeve van Willem Jansen Kivits, 1675.
1904740139167516751 stukAkte van procuratie door Marcus Exalto d' Almera, ten behoeve van Johan van der Graaff, 1675.
1905769139167516751 stukAkte van procuratie door Francijna de Leeuw, ten behoeve van Christoffel Dijnant, 1675.
1906757139167516751 stukAkte van procuratie door Jenneke Entenius, ten behoeve van Adriaen van der Kolff, 1675.
1907818139167516751 stukNotariŽle akte van procuratie door Johan Kirckpatrick, vrijheer van Poudroijen, ten behoeve van Dirck Pus, authentiek afschrift, 1675.
1908810139167516751 stukNotariŽle akte van procuratie door Walterus van den Heesacker, ten behoeve van Willem Kivits, authentiek afschrift, 1675.
1909820139167516751 stukAkte van procuratie door Jan Cornelis van Heijst, ten behoeve van Willem Kivits, 1675.NB: op secretarie achtergelaten
1910816139167616761 stukNotariŽle akte van procuratie door Johan Goijvaerts, ten behoeve van Willem Kivits, authentiek afschrift, 1676.
1911793139167616761 stukAkte van procuratie door Judijck Ten Haeg, ten behoeve van Johan van der Graaff, 1676.
1912780139167616761 stukAkte van procuratie door Jan Willems, ten behoeve van de heer Soutelandt, 1676.
1913750139167616761 stukAkte van procuratie door Adriana Sixti, ten behoeve van de heer van Sterrevelt, 1676.
1914794139167616761 stukAkte van procuratie door Jan de Vroe, ten behoeve van J. van den Vijver, 1676.
1915836139167616761 stukAkte van procuratie door G. Hamels Bruijninx, ten behoeve van Christoffel Dijnant, afschrift, (1676).
1916830139167616761 stukNotariŽle akte van procuratie door Gijsbert de Bie, ten behoeve van Willem Kivits, authentiek afschrift, 1676.
1917802139167616761 stukNotariŽle akte van procuratie door Maria en Catharina van Golsteijn, ten behoeve van Hendrick Terbeecq van Coesfelt, authentiek afschrift, 1676.
1918796139167616761 stukAkte van procuratie door Adriaen van Oversteegh, ten behoeve van Bertruijt Ten Haege, 1676.
1919829139167616761 stukAkte van procuratie door Antonis Koijen, ten behoeve van Willem Jansen Kivits, 1676.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1920795139167616761 stukAkte van procuratie door Johan Ten Haeg, ten behoeve van Johan van der Graaff, 1676.
1921766139167616761 stukAkte van procuratie door Willem Esch, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1676.
1922808139167616761 stukAkte van procuratie door Huijbert tot Dongen, ten behoeve van Willem Jans Kivits, 1676.
1923804139167616761 stukAkte van procuratie door Theunis Goosens Schrieck, ten behoeve van Gerard van Dalfsen, 1676.
1924781139167616761 stukAkte van procuratie door G. Hamels Bruijnix, ten behoeve van Christoffel Dijnandt, 1676.
1925765139167616761 stukAkte van procuratie door Adriaen Ten Haege, ten behoeve van Wijnanda van der Steen, 1676.
1926767139167616761 stukAkte van procuratie door Ary Cornelis en Jacob de Haes, ten behoeve van Cornelis Thijs de Haes, 1676.
1927826139167616761 stukAkte van procuratie door Adriaen, Peter en Govert Goverts, ten behoeve van Willem Kivits, 1676.
1928807139167616761 stukAkte van procuratie door Aert Broeckhoven, ten behoeve van Willem Jans Kivits, grosse, 1676.NB: op de secretarie achtergelaten
1929827139167616761 stukAkte van procuratie door Goosen van Heijst, ten behoeve van Willem Jansen Kivits, 1676.
1930783139167616761 stukAkte van procuratie door Hendrick Dijnant, ten behoeve van Rijnier Berckelbach, 1676.
1931817139167616761 stukAkte van procuratie door Peter Goverts, ten behoeve van Willem Jansen Kievits, 1676.
1932776139167716771 stukAkte van procuratie door Anneke van Elst c.s., ten behoeve van Cornelis van Eck, 1677.
1933748139167716771 stukAkte van procuratie door Jan de Vroe, ten behoeve van Walraven Vouck, 1677.
1934753139167716771 stukAkte van procuratie door Jan de Vroe en Hendrick van Nispen, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1677.
1935777139167716771 stukAkte van procuratie door Adonus de Ridder, ten behoeve van Aert Kemp, 1677.
1936752139167716771 stukAkte van procuratie door Wilbord van Engelen, ten behoeve van Job Hermens Verschoor, 1677.
1937755139167716771 stukAkte van procuratie door Gerard Cravelt, ten behoeve van Maria Catharina van Swaenswijck, 1677.
1938771139167716771 stukAkte van procuratie door Johan van Beugem, ten behoeve van Johan van de Graaff, 1677.
1939778139167716771 stukAkte van procuratie door Cornelia Eck van Pantaleon, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1677.
1940754139167716771 stukAkte van procuratie door Geertruijt Adriaens, ten behoeve van Christoffel Dijnant en Aert Kemp, 1677.
1941775139167716771 stukAkte van procuratie door Geertruijda Huijgens de Jongh, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1677.
1942774139167716771 stukAkte van procuratie door Lijsbet Claes c.s., ten behoeve van Maijcken Willems, 1677.
1943756139167716771 stukAkte van procuratie door Abraham Ten Haeg, ten behoeve van Jan van der Graeff, 1677.
1944779139167716771 stukAkte van procuratie door Johan van der Graaff, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1677.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
19452283177167716771 stukNotariŽle akte van procuratie door Arijen Gerritse Decker, ten behoeve van Abraham van der Meer, ter uitvoering van een daarin opgenomen akte van transport, 1677.
1946773139167716771 stukAkte van procuratie door Ghijsberta Menagie c.s., ten behoeve van Jan van Eethen, 1677.
1947792139167816781 stukAkte van procuratie door Denijs van Loon, ten behoeve van Jan Leendertse Beeckesteijn, 1678.
1948784139167816781 stukAkte van procuratie door Johan van der Graaff, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1678.
1949803139167816781 stukAkte van procuratie door Jan Coursen en Nicolaes Luijte, ten behoeve van Gerrit Hansen, 1674.
1950747139167816781 stukAkte van procuratie door Lijsbet Claes c.s., ten behoeve Anneke van Eeten, 1678.
1951772139167816781 stukAkte van procuratie door Jan Courssen c.s., ten behoeve van Gerrit Jans, 1678.
1952806139167816781 stukAkte van procuratie door Everard Astelij, ten behoeve van Willem Craeijvanger, 1678.
1953801139167816781 stukAkte van procuratie door Ivo van den Heuvel, ten behoeve Jacobus van den Heuvel, grosse, 1678.NB: opgemaakt voor schout en schep. van Besoijen: op de secretarie achtergelaten.
1954787139167916791 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Johan van der Graaff, 1679.
1955786139167916791 stukAkte van procuratie door Jan Thonis van der Locht, ten behoeve van Glaude Zoutman, 1679.
1956815139167916791 stukAkte van procuratie door Agata Slotermans, ten behoeve van Alegonda van der Graaff, 1679.
1957805139167916791 stukAkte van procuratie door Gillis Aertsen van Andel, ten behoeve van Margriet Menagie, 1679.
1958800139167916791 stukAkte van procuratie door Eduard Asteleij, ten behoeve van Willem van der Houve, 1679.
1959785139167916791 stukAkte van procuratie door Magriet La Cordij c.s., ten behoeve van Philip Daniel, 1679.
1960819139167916791 stukAkte van procuratie door Jacob Astelij, ten behoeve van de heer Disponteijn, 1679.
1961791139167916791 stukAkte van procuratie door Maria van Nederveen en Anna Burghout, ten behoeve van Phillipus Burghout, 1679.
1962788139168016801 stukNotariŽle akte van procuratie door Judit Rabbi Meijer Sterrens, ten behoeve van Rabbi Counraet Ishack Witmont, authentiek afschrift, 1680.
1963797139168016802 stukkenAkte van procuratie door Eduard Asteleij, ten behoeve van Abraham Teelingh, met bijlage, 1680.
1964737139168016801 stukAkte van procuratie door het stadbestuur van Woudrichem, ten behoeve van Hendrijck van Nispen, 1680.
1965798139168016801 stukAkte van procuratie door Vrouwe Margrita van Hartevelt, ten behoeve van J. Wiljet, 1680.
1966751139168016801 stukAkte van procuratie door Willeboort van Nederveen, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, eind 17e eeuw.
1967823139168016801 stukAkte van procuratie door Leendert van der Houve, ten behoeve van Johan Pijl, 1680.
1968841139168016801 stukAkte van procuratie door Margarita van Hartevelt, ten behoeve van Jacob Asteleij, 1680.
1969799139168016801 stukAkte van procuratie door Vrouwe Margarita van Hartevelt, ten behoeve van Cornelis van den Brouck, 1680.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
1970790139168116811 stukAkte van procuratie door Jan de Vroe, ten behoeve van Leendert Boon, 1681.
1971789139168116811 stukAkte van procuratie door Wouter Struijck, ten behoeve van Jacob Nierbom, 1681.
1972822139168216821 stukAkte van procuratie door Dirck van Eethen, ten behoeve van Fredrijck van Schoorenburgh, 1682.
1973824139168316832 stukkenAkte van procuratie door Lijsbet Willems de Joode c.s., ten behoeve van Gabriel Hanedoes, met grosse, 1683.
1974844139168316831 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Adriaen van Sterrevelt, 1683.
1975843139168316831 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Jan van der Graaff, 1683.NB: inzake rechtzaak Stad contra Lande
1976825139168316831 stukAkte van procuratie door Barthelomeus van der Graaff, ten behoeve van Pieter Beeckestein, 1683.
1977846139168416841 stukAkte van procuratie door Adriana van Nederveen, ten behoeve van Lutgerida de Bije, 1684.
1978550139168416841 stukAkte van procuratie door Theunis Cornelis de Zeeuw, ten behoeve van Adriaen van der Colff, 1684.
1979847139168416841 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Hendrik van Nispen, 1684.
1980848139168416841 stukAkte van procuratie door Adriaen (van der?) Colff, ten behoeve van Cornelis Jansse van Merkerck, 1684.
1981845139168416841 stukAkte van procuratie door Theunis Cornelis de Zeeuw, ten behoeve van Gerart Warreman, 1684.
1982835139168516851 stukNotariŽle akte van procuratie door Willem Aertse van Thiel, ten behoeve van Anthoni van der Steegh, authentiek afschrift, 1685.
1983833139168516851 stukAkte van procuratie door Leendert van der Houve, ten behoeve van Melchioir Gerritze, 1685.
1984840139168516851 stukAkte van procuratie door Adriaen van der Colff, ten behoeve van Gerardt Wareman, 1685.
1985834139168516851 stukAkte van procuratie door Alida van Vliet, ten behoeve van Francoijs Walraven, 1685.
1986839139168516851 stukAkte van procuratie door Hardenburgh Staal, ten behoeve van Maria Exalto d'Almaras, 1685.
1987842139168516851 stukAkte van procuratie door Nicolaes van Winteroij, ten behoeve van Adam van Winteroij, 1685.
1988837139168616861 stukAkte van procuratie door Lambert van der Hart, Huijbert van Gool e.a., dekens van het vissersgilde, ten behoeve van Frederijck van Scherenburgh, 1686.
1989838139168716871 stukAkte van procuratie door Maria van Nederveen, ten behoeve van de heer Van Lith, 1687.
1990832139168716871 stukAkte van procuratie door Cornelis Jacobse van Vree van Zevenhuijsen, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1687.
1991850139168716871 stukAkte van procuratie door Jan Anthonisse Groenenbergh, ten behoeve van Anthonij Ariens Smit, 1687.
1992831139168716871 stukAkte van procuratie door Arien Hendricks Boenefaes, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1687.
1993849139168716871 stukAkte van procuratie door Hendrijck Willems Valcus, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1687.
1994852139168816881 stukAkte van procuratie door de heemraden van Emmickhoven en Waardhuizen alsmede Almkerk, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1688.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
19952281177168816881 stukdoor oudelingen en diaconen van Almkerk, ten behoeve van Willem Dijnant, eind 17e eeuw.
1996853139168816881 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Gerardt Waremans, 1688.
1997854139168816881 stukAkte van procuratie door schout en schepenen van Emmickhoven en Waardhuizen, ten behoeve van Geraerdt Waereman, 1688.
19982245177168816881 katernNotariŽle akte van procuratie door Catharina van Bijlaert, ten behoeve van Benedictus Wittens, in duplo, 1688.NB: alle notariŽle akten onderbrengen in een rubriek: ter secretarie gedeponeerde stukken/ingeleverde notariŽle procuraties etc.?
1999851139168916891 stukAkte van procuratie door Bartolomeus van der Graaff, ten behoeve van Jan van der Graaff, 1689.
2000858139169016901 stukAkte van procuratie door de kerkeraad van Woudrichem, ten behoeve van Coenraat Houtuijn van der Heijde, 1690.
2001856139169016901 stukNotariŽle akte van procuratie door Alexander Gorssenius, ten behoeve van Benedictus Wittens, 1690.
2002855139169016901 stukNotariŽle akte van procuratie door Boudewijn Boenes, ten behoeve van Adriaen Hanedoes, 1690.
2003857139169016901 stukNotariŽle akte van procuratie door Agatha Westerwolt, ten behoeve van Adam Van Winteroij, 1690.
2004859139169016901 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Coenraet Houtijn van der Heijde, 1690.
2005860139169116911 stukAkte van procuratie door Lutgerida de Bije, ten behoeve van Adriana van Nederveen, 1691.
2006862139169216921 stukAkte van procuratie door Agatha Westerwolt, ten behoeve van Adam van Winteroij, 1692.
2007865139169216921 stukAkte van procuratie door Catharina van Nispen, ten behoeve van de heer Creefer, 1692.
2008863139169216921 stukNotariŽle akte van procuratie door Johan Hoijkees, ten behoeve van Heijltie Cornelis Vrijman, 1692.
2009864139169216922 stukkenAkte van procuratie door Cornelis van Schagen, ten behoeve van Willem en Adam van Winteroij, met bijlage, 1692.
2010861139169216921 stukAkte van procuratie door Cornelis van Schaegen, ten behoeve van de heer Jop Houthuijn, 1692.
2011543139169316931 stukAkte van procuratie door Adriaen van Rijn, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1693.
2012544139169316931 stukAkte van procuratie door Johan van Sticht, ten behoeve van Willem Krick, 1693.
2013545139169416941 stukAkte van procuratie door Christiaen Versijl, rentmeester van het Munnickenland, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1694.
2014549139169416941 stukAkte van procuratie door Joost Willems van den Haave, ten behoeve van Dirck ten Haege, 1694.
2015551139169416941 stukAkte van procuratie door Jan van der Hart, ten behoeve van Adriaen Hanedoes, 1694.
2016546139169416941 stukAkte van procuratie van Philips Dedel, ten behoeve van Jacob Vinck, 1694.
2017542139169416941 stukAkte van procuratie door Bastina en Elisabet Crielaart alsmede Jan van Houten, ten behoeve van Christoffel van Dam, 1694.
2018547138169416941 stukAkte van procuratie door Catharina van Nispen, ten behoeve van Matthijas Stijpel, 1694.
2019548139169416941 stukAkte van procuratie door Jacobus Espendonck, ten behoeve van Abraham Messu, 1694.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2020555139169516951 stukAkte van procuratie door kerkeraad, H. Geest- en Armmeesters der gereformeerde gemeente van Woudrichem, ten behoeve van Benedictus Wittens, 1695.
2021552139169516951 stukAkte van procuratie door Adriaen Crielaert, ten behoeve van Gerard Beeckman, 1695.
2022553139169516951 stukAkte van procuratie door Agata Westerwolt, ten behoeve van David Ten Haave, Peter Vorstegen e.a., 1695.
2023554139169516951 stukAkte van procuratie door Simon Muijs van Holij en Johan de Witt, ten behoeve van Hendrick de Bruijn, 1695.
2024556139169516951 stukAkte van procuratie door Adriaen Crielaert, ten behoeve van Willem Dijnant, 1695.
2025560139169616961 stukAkte van procuratie door Gerrit Joseph van Blockland, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1696.
2026559139169616961 stukAkte van procuratie door Abraham van der Schuijt, ten behoeve van Jacob Vinck, 1696.
2027558139169616961 stukNotariŽle akte van procuratie door Cornelia Pellicaan, ten behoeve van Adriaan Crillaart, ... afschrift, 1696.
20282041142169616961 katernAgatha Westervelt, ten behoeve van Adam van Winteroij, 1696.
2029557139169616961 stukAkte van procuratie door Abraham van der Schuit, ten behoeve van Jacob Vinck, 1696.
2030561139169616961 stukAkte van procuratie door Dirck van Baelen, ten behoeve van Steven van Baelen, 1696.
2031562139169716971 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van N. Hooijkaes, 1697.
2032563139169716971 stukNotariŽle akte van procuratie door Cornelis Abrahams Groen, ten behoeve van Anthonij Adriaen Ruimschotel, authentiek afschrift, 1697.
2033564139169816981 stukAkte van procuratie door Margrita van Eethen, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1698.
2034568139169816981 stukNotariŽle akte van procuratie door Johanna Elisabeth Pijl, ten behoeve van Gosewinus Buijtendijk, authentiek afschrift, 1698.
2035566139169816981 stukAkte van procuratie door Henrietta van Nispen, ten behoeve van Jacob Vinck, 1698.
2036565139169816981 stukAkte van procuratie door Benedictus Wittens, ten behoeve van Aert van der Colff, 1698.
2037570139169916991 stukAkte van procuratie door Jannegje Bastiaens de Groot, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1699.
2038569139169916991 stukNotariŽle akte van procuratie door Derck van der Dussen, ten behoeve van IJmert Crillaert, authentiek afschrift, 1699.
2039571139170117011 stukAkte van procuratie door Willemke van Rossum, ten behoeve van Christoffel van Andel, 1701.
2040575139170117011 stukAkte van procuratie door Wilhelmus Rijmans, ten behoeve van Sipke Edsema, 1701.
2041572139170117011 stukAkte van procuratie door Nanningh Commers van Ouwerkerck, ten behoeve van Gerardt Warremans, 1701.
2042578139170117011 stukAkte van procuratie door Dirck Jan Morgestar, ten behoeve van de heer Craen, 1701.
2043576139170117011 stukAkte van procuratie door Louis de Chalmot, ten behoeve van Claude Lormier, 1701.
2044573139170117011 stukAkte van procuratie door Stoffel Anthonis van Outheusden, ten behoeve van N.N., 1701.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2045574139170117011 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Leonard Mulder, 1701.
2046577139170117011 stukAkte van procuratie door Werner Wilhelm van Achen, ten behoeve van Claude Lormier, 1701.
2047580139170217021 stukAkte van procuratie door Cornelis den Haen, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1702.
2048579139170217021 stukAkte van procuratie door Peter Schaep, ten behoeve van Gabriel Hanedoes, 1702.
2049581139170217021 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Gerard Weizman, 1702.
2050583139170317031 stukAkte van procuratie door Theuntie Jacobs van den Heuvel, ten behoeve van Cornelis van den Holaert, 1703.
2051582139170317031 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van N.N., 1703.
2052584139170317031 stukAkte van procuratie door Aernouwd Kieswaert, ten behoeve van Dirck Ten Haegen, 1703.
2053585139170417041 stukAkte van procuratie door Adriaen Willems Criellaert, ten behoeve van Petrus van der Ham, 1704
2054587139170417041 stukAkte van procuratie door Dirck Ten Haegen, ten behoeve van Adriaen Hagoort, 1704.
2055586139170417041 stukAkte van procuratie door Willem van Winteroij, ten behoeve van Gerard Warremans, 1704.
2056588139170517051 stukAkte van procuratie door subst.-baljuw, schout en schepenen van Woudrichem, ten behoeve van Poulus van Braeckel, 1705.
2057589139170617061 stukAkte van procuratie door Anna van Engelen, ten behoeve Adriaen de Witt, 1706.
2058590139170717071 stukAkte van procuratie door Willem Liefrinck, ten behoeve van DaniŽl Boxel, 1707.
2059591139171217121 stukAkte van procuratie door Agatha Westerwolt, ten behoeve van Juriaen Bestervelt, 1712.
2060593138171317131 stukAkte van procuratie door Claes van Noort, ten behoeve van Marcus Cuindert Schoute, 1713.
2061592139171317131 stukAkte van procuratie door Lambert van der Hart, ten behoeve van Jan Lamberts van der Hart, 1713.
20622181172171517151 stukIngeleverde procuratie door Anthonij van Rhee, ten behoeve van Dirk Ten Haagen, 1715.
2063594139171617161 stukAkte van procuratie door Willemke van Houte, ten behoeve van Dirck Verborgh, 1716.
2064595139171717171 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, alsmede de Armmeesters van de gereformeerde gemeente van Woudrichem, ten behoeve van Christoffel van Andel, 1717.
2065597139171817181 stukAkte van procuratie door Jan van der Hart, ten behoeve van Judit Braems, 1718.
2066596139171817181 stukAkte van procuratie door Jan van der Hart, ten behoeve van Judick Braems, 1718.
2067598139171817181 stukAkte van procuratie door Adriaen Criellaert, ten behoeve van Paulus Loeff, 1718.
2068599139171917191 stukAkte van procuratie door Adriaen de Witt, ten behoeve van Michiel Donckersloot, 1719.
2069600139171917191 stukAkte van procuratie door Kornelis Adriaens Criellaart, ten behoeve van Johan Adriaens Criellaart, 1719.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2070601139172117211 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van N. van Leeuwen, 1721.
2071602139172217221 stukAkte van procuratie door Anna Maria Sonnemans, ten behoeve van Jacob Ten Haegen, 1722.
2072603139172217221 stukAkte van procuratie door Anna Maria Sonnemans, ten behoeve van N. Schilmans, 1722.
2073605139172317231 stukAkte van procuratie door Jacob Ten Hagen, ten behoeve van Pieter Scharp, 1723.
2074604139172317231 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe, ten behoeve van Philippus Kiggelaer, 1723.
2075606139172417241 stukAkte van procuratie door Gertruijda Francoise Susanna Pieternella van Rotterdam, ten behoeve van Willem de Vroe, 1724.
2076607138172417241 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe, ten behoeve van Pieter Hoijer, 1724.
2077608139172417241 stukAkte van procuratie door Johannes, Roeloff en Christina Helgers, ten behoeve van Hendrick Helgers, 1724.
2078610139172517251 stukAkte van procuratie door Johan en Willem de Vroe, ten behoeve van Philippus Kiggelaer, 1725.
2079613139172517251 stukAkte van procuratie door substituut-baljuw, schout en regeerders der stad Woudrichem, ten behoeve van Adriaen Hanedoes en Willem de Vroe, 1725.
2080611139172517251 stukAkte van procuratie door Catharina de Vroe, ten behoeve van Willem de Vroe, 1725.
2081612139172517251 stukAkte van procuratie door Wouter van Eethen, ten behoeve van Cornelis van Eethen, 1725.
20822236177172617261 stukNotariŽle akte van procuratie van Cornelia Ten Hagen, Agatha Johanna van de Graeff en Adriaan Hanedoes, ten behoeve van Jan van de Wal, afschrift, ca.1726.
2083616139172617261 stukAkte van procuratie door Jacob van Hardenbroek, ten behoeve van Pieter van Haensbergen, 1726.
2084615139172617261 stukNotariŽle akte van procuratie door Cornelia Ten Haagen, Agatha van der Graaff en Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Jan van de Wall, authentiek afschrift, 1726.
2085614139172617261 stukAkte van procuratie door Hugo van der Meer en Maria, Bertruijda en Theodora van Walcheren, ten behoeve van Antonius Hoppenbrouwer, 1726.
2086617139172717271 stukAkte van procuratie door Aert van der Colff, ten behoeve van Johan Guldenbach, 1727.
2087618139172717271 stukAkte van procuratie door Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Abraham van Neck, 1727.
2088619139172817281 stukAkte van procuratie door Bertruijda van Walcheren, ten behoeve van Johan Schutten, 1728.
2089620139172817281 stukAkte van procuratie door Jacobus Wilhelmus van Rotterdam, ten behoeve van Wouterus van Eck, 1728.
2090622139172817281 stukAkte van procuratie door Tjerk Hanedoes, ten behoeve van N.N. du Sart, 1728.
2091621139172817281 stukAkte van procuratie door Agatha Johanna van der Graaff en Adriaen Hanedoes, ten behoeve van Tjerck Hanedoes, 1728.
2092609139172917291 stukAkte van procuratie door Johannes Gerardus van Rotterdam, ten behoeve van Pieter Hoijer, 1729.
2093623139172917291 stukAkte van procuratie door Kornelis Criellaart en Ludovicus van Zeebergh, ten behoeve van Adriaen Criellaart, 1729.
2094626139173217322 stukkenAkte van procuratie door Adriaen van der Hart alsmede Agatha en Gijsbert van Andel, ten behoeve van Willem van Andel, met afschrift, 1732.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2095625139173217321 stukAkte van procuratie door Susanna Pieternella van Rotterdam, ten behoeve van Hendrick van Rotterdam, 1732.NB: beschadigd
2096624139173217321 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe, ten behoeve van Gerrit van Oosterum, 1732.
2097628139173217321 stukAkte van procuratie door Johannes Oosterling, ten behoeve van Hendrik van Dullemen, 1732.
2098627139173217321 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe en Dirk van Rotterdam, ten behoeve van Johan Gerard van Rotterdam, 1732.
2099630139173317331 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe en Geertruij Francoise van Rotterdam, ten behoeve van Johan Geerard van Rotterdam, 1733.
2100629139173317331 stukAkte van procuratie door Jan van Baelen, ten behoeve van Maria van Gulick, 1733.
2101631139173417341 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe, ten behoeve van Johan van Dijck, 1734.
2102632139173517351 katernAkte van procuratie door Hugo van der Meer, ten behoeve van Anthonij Hoppenbrouwer en Adriaen Hanedoes, 1735.
2103633139173517351 stukAkte van procuratie door Steven Huijsman, Leena van der Hoeve, Willem Mosselmans en Willem Stam, ten behoeve van Arent van der Hoeve, 1735.
2104635139173717371 stukAkte van procuratie door Cornelia Tibaut, ten behoeve van Jan de Rojen, 1737.
2105634139173717371 stukAkte van procuratie door Adriaen Kentij alsmede Matthijs en Willemina de Graeff, ten behoeve van Willem Kenti, 1737.
2106638139174617461 stukOnderhandse akte van procuratie door Dirk Dirksz van Crugten, ten behoeve van Rokus Willemsz Ottevanger, 1746.
2107637139174617461 katern en 1 stukAkte van procuratie door Ariaantje Ariaanse, ten behoeve van Dirk Dupper en Marinus de Joode, met concept, 1746.
21082273177174717471 stukdoor Lijsbet Uppel, ten behoeve van Gijsbert van Andel, concept, 1747.
2109640139174717471 stukAkte van procuratie door Lijsbet Uppel, ten behoeve van Gijsbert van Andel, 1747.
21102274177174717471 stukOnderhandse akte van procuratie door Jan Akkerhuijs, ten behoeve van Willemijna Clinkenbergh, concept, 1747.
2111641139174817481 stukAkte van procuratie door Antonij en Dirk van Dam, Maria en Dirk van Andel alsmede Jan Frederik Boug, ten behoeve van Antonij van der Colff, 1748.
21122272177174817481 stukdoor Hendrik van der Hart, ten behoeve van Gijsbert van Andel, concept, 1748.
2113642139174817481 stukAkte van procuratie door Hendrik van der Hart, ten behoeve van Gijsbert van Andel, 1748.
2114646139174917492 stukkenAkte van procuratie door Jacobus Spiegel, ten behoeve van Wouter van Lande, met concept, 1749.
2115643139174917492 stukkenAkte van procuratie door Johannis Wicke, ten behoeve van Johan Berent Wicke en Wilhelm HŁker, met concept, 1749.
2116644139174917492 stukkenAkte van procuratie door Cornelis van Eethen, ten behoeve van Gerard de Gelder, met concept, 1749.
2117645139174917492 stukkenAkte van procuratie door Jacob Dekker, ten behoeve van Jan Brokman, met concept, 1749.
2118649139175017501 stukAkte van procuratie door Marinus de Joode en Frans Mouthaan, ten behoeve van Wouter van Lande, 1750.
21192307177175017501 stukAkte van procuratie door Cornelis Oosterbaan en Sophia Janse, ten behoeve van Dirk Janse, 1750.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2120648139175017502 katernAkte van procuratie door Jenneken Pellekaan, ten behoeve van Waltherus de Smidt, met concept, 1750.
21212271177175017501 stukdoor Johan Liefrink, ten behoeve van Josias Storm, concept, midden 18e eeuw.NB: Waterschade; in 1721 was Liefrink nog vaandrig, in deze akte kapitein
2122647139175017501 stukAkte van procuratie door Salomon van der Meule, Arien Struijk en Pieter Voordendag, ten behoeve van Johannes Aansorgh, 1750.
2123650139175117511 katernAkte van procuratie door Jan Scriba c.s., ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1751.
2124651139175217521 stukAkte van procuratie door Jenneke Pellecaan, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1752.
2125652139175217521 stukAkte van procuratie door Hendrik Kamerman, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1752.
2126653139175317531 stukAkte van procuratie door Willem de Vroe, ten behoeve van Willem Lulius en Johan de Vroe, 1753.
2127657139175317531 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Johannis Stavast, 1753.
2128655139175317531 katernNotariŽle akte van procuratie door Maria van Andel en Jan Frederik Bouch, ten behoeve van Willem Lulius, authentiek afschrift, 1753.
2129654139175317531 stukAkte van procuratie door Cornelis Ottevanger, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1753.
2130656139175317531 stukAkte van procuratie door de magistraat van Woudrichem, ten behoeve van Johannis Stavast, 1753.
2131660139175417541 stukNotariŽle akte van procuratie door Jenneke van Gemert, ten behoeve van Willem Lulius, authentiek afschrift, 1754.
2132658139175417541 katern en 1 stukAkte van procuratie door Sara Bertruda Rauws, ten behoeve van Adriaan Hanedoes, met bijlage, 1754.
2133661139175417541 stukAkte van procuratie door Jenneke Pellekaan, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1754.
2134659139175417541 stukNotariŽle akte van procuratie door Maria van Andel, ten behoeve van Willem Lulius, authentiek afschrift, 1754.
2135662139175417541 stukAkte van procuratie door Elisabeth Noot, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1754.
2136663139175417541 stukAkte van procuratie door Pieter de Meele, ten behoeve van Martinus Mekern, 1754.
2137664139175617561 stukAkte van procuratie door Tonia Criellaard, ten behoeve van Maarten Mekern, 1756.
2138665139175617561 stukAkte van procuratie door Cornelis Pellekaan, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1756.
2139666139175717571 stukAkte van procuratie door Jan Schalken Niewenhuijzen, ten behoeve van Sebastiaan Kuijpers, 1757.
2140667139175717571 katernAkte van procuratie door Willem Kentie, ten behoeve van Antonie Kentie, 1757.
2141668139175817581 stukNotariŽle akte van procuratie door Jan Hanedoes, ten behoeve van Adrianus Rauws, grosse?, 1758.
2142669139175817581 stukNotariŽle akte van procuratie door Bartholomeus de Haan en Jenneke Verschuuren, ten behoeve van Adrianus Willem Kentie, authentiek afschrift /grosse?, 1758.
2143671139175917591 stukAkte van procuratie door Sebastiaan Kuijpers en Antonetta Wendelina van Steenler, ten behoeve van Antony van Campen, 1759.
2144672139176017601 stukAkte van procuratie door Annenees Donkersloot, ten behoeve van Willem Mosselman, 1760.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2145673139176217621 stukAkte van procuratie door Jan Gasper van Pabst, ten behoeve van Johan Jacob van Hasselen, 1762.
2146675139176217621 stukAkte van procuratie door Lambertis van Andel, ten behoeve van F.B. van Hulten, 1762.
2147676139176217621 stukAkte van procuratie door Sara Bartruda Rauws en Helena Hanedoes, ten behoeve van Evert van Breugel, 1762.
2148674139176217621 stukAkte van procuratie door Lambertis van Andel, ten behoeve van J. van Lier, 1762.
2149677139176517651 stukAkte van procuratie door Jan Hendrik Probstring en Maria Anna Swaan, ten behoeve van Paulus Cornelis Hoijnck van Papendrecht, 1765.
2150678139176617661 stukAkte van procuratie door J. Ten Haagen, ten behoeve van Hendrik Mooren, 1766.
2151681139176817681 stukAkte van procuratie door Jacob Ten Haagen, ten behoeve van Adriaan Koijman en Christiaan Ten Haagen, 1768.
2152680139176817681 stukNotariŽle akte van procuratie door Pieter Makkers, ten behoeve van Maria van der Touw, authentiek afschrift, 1768.
2153679139176817681 stukNotariŽle akte van procuratie door Christina Stuart, ten behoeve van Maria van der Touw, authentiek afschrift, 1768.
2154682139176917691 stukAkte van procuratie door Jacob Ten Haagen, ten behoeve van Adriaan Koijman en Johan Ferdinant Mauritz, 1769.
2155683139177017701 stukAkte van procuratie door Jacob Ten Haagen, ten behoeve van Adriaan Kooijman en Ferdinant Mauritsz, 1770.
2156684139177117711 stukAkte van procuratie door Jacob Ten Haagen, ten behoeve van Johan Schrassert, 1771.
2157690139177317731 stukNotariŽle akte van procuratie door Aart Peper de Bevere en Agatha Johanna van der Colff, ten behoeve van Sebastiaan Rauws, authentiek afschrift, 1773.
2158688139177317731 katernNotariŽle akte van procuratie door Johan de Vroe, ten behoeve van Willem van Eeten en Johan Willem de Vroe, authentiek afschrift, 1773.
2159687139177317731 stukAkte van procuratie door Christina Derkse, ten behoeve van Martinus Fijtten, 1773.
2160686139177317731 katernAkte van procuratie door Pieter Roomer, ten behoeve van B.H. Cremer, 1773.
2161685139177317731 stukNotariŽle akte van procuratie door Aart Peper de Bevere en Agatha Johanna van der Colff, ten behoeve van Sebastiaan Rauws, authentiek afschrift, 1773.
2162689139177317731 stukAkte van procuratie door Johan de Vroe, Hendrik van der Mooren, Arent Jacob Ten Haagen c.s., ten behoeve van Jan en Christiaan Ten Haagen en Johan Schrassert, 1773.
2163692139177417741 stukAkte van procuratie door Christiaan Ackermans, ten behoeve van Gasparus Arnoldus Stouters, 1774.
2164695139177517751 stukAkte van procuratie door Jan Hendrik Probsting en zijn dochter Rudolfina Gullemina Bartruda, ten behoeve van Johannes van der Heij, 1775.
2165694139177517751 stukNotariŽle akte van procuratie door Aart Peper de Bevere, ten behoeve van Salomon van der Meulen, afschrift, 1775.
2166693139177517751 stukAkte van procuratie door Jacob Eilders, ten behoeve van Jan Keunen, 1775.
2167696139177617761 stukNotariŽle akte van procuratie door Aart Peper de Bevere, ten behoeve van Petrus van Rossum, afschrift, 1776.
2168697139177817781 stukAkte van procuratie door Adriaan Schoenmaakers, ten behoeve van Willem Cornelis Ackersdijck, 1778.
2169698139178117811 katernNotariŽle akte van procuratie door Catharina en Johanna van Haaften, ten behoeve van Adriaen Willemse Kentie, authentiek afschrift, 1781.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2170699139178817881 stukNotariŽle akte van procuratie door Arent Jacob Ten Haagen, ten behoeve van Willem van Eeten, authentiek afschrift, 1788.
2171701139179117911 stukAkte van procuratie door Adriaan Rauws c.s., ten behoeve van de heer Probsting, 1791.
2172702139179217921 stukAkte van procuratie door Jan Baptist Hamel en Maria Sijbilla Schmidtmann, ten behoeve van Jan Julus Schmidtmann, 1792.
2173700139179217921 stukAkte van procuratie door Jan Baptist Hamel en Maria Sijbilla en Jan Julius Schmiedtmann, ten behoeve van Jacob Schneider en Hendrik Hijmer, 1792.
217429617179517951 stukDiederik van Helden, baljuw en schout van Woudrichem en het Land van Altena, ten behoeve van Adrianus Goetzee, 1795.
2175541138179817981 stukAkte van procuratie door Hendrik Eilders, ten behoeve van Jan Floris Baggerman, gaarder van de gemenelands middelen op Loevestein, 1798.NB: In deze serie niet alleen minuten van door de Woudrichemse schepenbank opgemaakte akten, maar ook grossen van ingeleverde akten van andere schepenbanken en notarissen
217632999179817981 stukElisabet van Eeten, ten behoeve van Eijsbrant Alexander de Jooden, 1798.
217732799179917991 stukZacharie Bergeon, commies van 's Lands Magazijn op het fort Loevestein, ten behoeve van A. van Ochten, 1799.
217833799180318031 stukMattijs Verzeijl, ten behoeve van Cornelis Verzeijl, 1803.
217933699180318031 stukPieter Adriaan Rauws en Jan van Doeveren, ten behoeve van Willem Mekern, 1803.
218033399180318031 katernBertruda en Helena Hanedoes, ten behoeve van Hendrik Antonij van de Graaf, 1803.
218133599180318031 stukJoost Jacobse Stam, ten behoeve van Staas van Diggelen, 1803.
Rubriek:Procuratie ad negotia
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2182670139175817581 stukNotariŽle akte van procuratie ad negotia door Ernestus Ludovicus Schnizers, ten behoeve van Johannes van Rijswijk, authentiek afschrift, 1758.
2183691139177417741 stukNotariŽle akte van procuratie ad negotia door Aart Peper de Bevere en Agatha Johanna van der Colff, ten behoeve van Sebastiaan Rauws, afschrift, 1774.
2184331180018001 stukAkte van procuratie ad negotia wegens Cornelis van Waalen, ten behoeve van Teuntje Schrijvers, 1800.
Rubriek:Arrest
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
218537097160116011 stukAkte van arrest van de goederen toebehorende de weduwe van Hans de Backer op verzoek van Reijnier Vervoorne, authentiek afschrift, 1601.
21862643135165416541 katernAkte van arrest van een huis met erf in de Hoogstraat toebehorende Willemijna van Eijck op verzoek van Sophia Daemen van Schoonenberg, met bijlagen, 1654.
21872638135167016701 stukAkte van arrest van de roerende goederen toebehorende Jan Blankfoort op verzoek van Dirck Jans van Baelen e.a., 1670.
21882640135167016701 stukAkte van arrest van een perceel in Hille toebehorende Roeloff van der Wiel op verzoek van Huijbert van Veen, 1670.NB: zwaar beschadigd
21892633135167016701 stukAkte van arrest van een perceel land in het Gors op het Nieuwe land van Emmickhoven toebehorende Arien Claes van Leeuwaerden op verzoek van Cornelis Buermans, 1670.
21902637135167016701 stukAkte van arrest van een perceel land in de Ban van Woudrichem toebehorende het weeskind van Hendrick van Bellecom op verzoek van de H. Geestmeesters van Woudrichem, 1670.
21912635135167016701 stukAkte van arrest van enkele percelen land in Rijswijk en de Oude Ban toebehorende Johan Lussanet op verzoek van Johan de Graeff, 1670.
21922636135167016701 stukAkte van arrest van een perceel land te Emmickhoven in het Gors toebehorende Arien Claess van Leeuwaerden en Leentie Bastiaens Pellicaen op verzoek van Pieter Gerrits Pieters Decker, 1670.
21932634135167016701 stukAkte van arrest van enkele percelen land te Rijswijk en Emmickhoven toebehorende Hendrick de Langh op verzoek van de erfgenamen van Johan de Graeff, 1670.
21942639135167016701 stukAkte van arrest van de roerende goederen toebehorende Johan Blanckfoort op verzoek van Jan Gerrits, 1670.
21952631135167116711 stukAkte van arrest van vee, een wagen, bijenkorven en het koren op het Jannissenlant te De Werken toebehorende Commer Nanningh op verzoek van Jacob van Harseel, 1671.
21962627135167116711 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Leendert van Benschop op verzoek van Cornelis van de Weeteringh, 1671.
21972630135167116711 stukAkte van arrest van de goederen toebehorende Hendrick de Langh vanwege de kinderen van Johan de Graeff, 1671.
21982628135167116711 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Leendert van Benschop op verzoek van Johanna van de Laene, 1671.
21992645135167116711 stukAkte van arrest van o.a. een zestiende part in de admodiatiepacht van de polder Prick en Schanswaard toebehorende Johan Cop, 1671.
22002629135167116711 stukAkte van arrest van twee sommen gelds alsmede een ijsslee toebehorende Hendrick de Langh op verzoek van Willem Mosselmans, 1671.
22012632135167116711 stukAkte van arrest van de hofstede Den Houck, leenroerig aan de heerlijkheid Hodenpijl, op verzoek van Geertuida van den Hoeve, 1671.
22022641135167116711 stukAkte van arrest van een perceel land te Emmickhoven in het Gors toebehorende Arien Claes van Leeuwaerden op verzoek van Thomas Kemp, 1671.
22032658135167116711 stukAkte van arrest van drie morgen land in de Oude Doorn toebehorende Johannis Plucque en het huis toebehorende Aert Anthonis Vos, 1671.
22042657135167116711 stukAkte van arrest van o.a. diverse percelen land in de Oude en Nieuwe Ban, de Bannen van Uitwijk en Rijswijk en twee huizen in de Kerkstraat en de Molenstraat toebehorende de erfgenamen van Christiaen Leeuwevelt op verzoek van dijkgraaf en heemraden van de Nieuwe Altenase polder, 1671.
22052642135167116711 stukAkte van arrest van een huis met twee morgen land bij de Verlaatsesluis te Almkerk toebehorende Dirck Stoop op verzoek van Gerrit Aerts - en Elisabeth van Hagoort, 1671.
22062646135167116711 stukAkte van arrest van vee toebehorende Jan Somers op verzoek van Marcus Exalto d' Almeras, 1671.
22072647135167116711 stukAkte van arrest van een perceel land te Emmickhoven toebehorende Joris Claese Oliphant, 1671.
22082648135167116711 stukAkte van arrest van een perceel land te Emmickhoven in het Gors toebehorende Ariaen Claes van Leeuwaerden op verzoek van Willem Kievits, 1671.
22092659135167116711 stukAkte van arrest van de helft van een huis en erf te Almkerk toebehorende de erfgenamen van Arijen Gerrits Slimmens en Aentie Thijs op verzoek van Nanningh Jans, 1671.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
22102656135167216721 stukAkte van arrest van land toebehorende Arien Gerrits Verheij, 1672.
22112652135167316731 stukAkte van arrest van Gijsbert Pieters op verzoek van Wiggert Swaenevelt, 1673.
22122649135167316731 stukAkte van arrest van een perceel land met huis te Uppel toebehorende Peter Joosten op verzoek van Maria van Slingerland, 1673.
22132651135167316731 stukAkte van arrest van een huis en erf te Sleeuwijk toebehorende Jochem Huijberts op verzoek van Geneve Maria van der Noeit, douariere Van Asperen, 1673.
22142655135167316731 stukAkte van arrest van een perceel land in de Nieuwe Altenase polder toebehorende Willem Hallingh op verzoek van de penningmeester van voornoemde polder, 1673.
22152650135167316731 stukAkte van arrest van twee percelen land in Hille toebehorende juffrouw Castricum op verzoek van Theodoris Vinck, 1673.
22162653135167316731 stukAkte van arrest van een huis met twee morgen land bij de Verlaatsesluis te Almkerk toebehorende Dirck Stoop op verzoek van Aert Kemp; met aantekening van het exploot door de gerechtsbode, 1673.
22172654135167316731 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Adriaen van Bronckhorst op verzoek van Phillips de Man, 1673.
22182626135167416741 stukAkte van arrest van een boerderij aan de Oudendijk toebehorende Willem de Wit op verzoek van Arnoldus van der Heck, 1674.
22192625135167416741 stukAkte van arrest van een perceel land op de hoeve van Joris Jochum te Sleeuwijk toebehorende Jochum Huijberts op verzoek van Willem Cornelis van Eeten, 1674.
22202624135167416741 stukAkte van arrest van een hoeveelheid riet toebehorende Hendrijck Cant op verzoek van Willebort van Nederveen, 1674.
22212623135167416741 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Cornelis Ciboom op verzoek van Cornelia van Eck van Pantalion, 1674.
22222621135167516751 stukAkte van arrest van onroerend goed toebehorende Willem Aerts Kant op verzoek van Helena van Hedeckhuijse, 1675.
22232622135167516751 stukAkte van arrest van een huis met boomgaard te Rijswijk toebehorende de erfgenamen van Claes Jorusse op verzoek van Wiggert Swaenevelt, 1675.
22242644135167516751 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Cornelis Aerts op verzoek van Willem Cornelis van Eethen, 1675.
22252614135167516751 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Cornelis Aerts op verzoek van Willem Cornelis van Eethen; met aantekening van het exploot door de gerechtsbode, 1675.
22262619135167516751 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Barent Theunis Groenevelt op verzoek van Neeltie Peters, 1675.
22272685135167516751 stukAkte van arrest van de roerende goederen en het geld toebehorende de weduwe van Arijen Claes op verzoek van Willem Boon, 1675.
22282620135167516751 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Jenneke Entenius op verzoek van de diaconie, 1675.
22292618135167516751 stukAkte van arrest van rij- en trekpaarden in de stalling bij Willem Marcus Lievaert toebehorende Gerrit van Heemskerck op verzoek van Peter Arents van Suijlichem, 1675.
22302617135167516751 stukAkte van arrest van hout en stenen tot vernieuwen van de korenwindmolen te Woudrichem toebehorende Dirck Leenderts van der Lint op verzoek van Abraham en Louwerens van der Steen, 1675.
22312611135167616761 stukAkte van arrest van een kist, een koffer en een legertent toebehorende luitenant-kolonel Jan Pier Demois, 1676.NB: n.o.
22322610135167616761 stukAkte van arrest van twee percelen land te Uitwijk toebehorende Samuel Vileers op verzoek van Adriaen Ten Haege, 1676.
22332613135167616761 stukAkte van arrest van de opbrengst van de boedel toebehorende Hendrick Dijnant op verzoek van zijn weduwe, 1676.
22342612135167616761 stukAkte van arrest van het veldgewas op een perceel land te Uppel toebehorende de kinderen van wijlen Hendrick van Neerkessel, 1676.NB: n.o.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
22352615135167616761 stukAkte van arrest van de opbrengst van de verkoop van de roerende goederen toebehorende wijlen Lodewijck van Oversteegh op verzoek van Hendrik de Man, 1676.
22362608135167716771 stukAkte van arrest van twee morgen weiland in de Binnenban van De Werken toebehorende Arien Jacobs van den Heuvel op verzoek van Adonis de Ridder, 1677.
22372607135167716771 stukAkte van arrest van een perceel land te Opandel toebehorende Anneken Antonis Bacx op verzoek van Cornelis van Wevelinckhoven, 1677.
22382605135167716771 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Arij Jacobs van den Heuvel op verzoek van Adonis de Ridder, 1677.
22392606135167716772 stukkenAkte van arrest van musketten, pieken, trommels, bandelieren en kleding ten huize van de weduwe van Stoffel Dijnant op verzoek van Philips Daniel e.a., met bijlage, 1677.
22402609135167716771 stukAkte van arrest van het koren op een perceel land in de Uitwijkse Eng toebehorende de minderjarige kinderen van Adriaen van Oversteegh de jonge op verzoek van Baertruijt Ten Haegen, 1677.
22412602135167816781 stukAkte van arrest van een perceel land te Rijswijk toebehorende Johan de Lussanet op verzoek van Reijnier Vervoorn, 1678.
22422603135167816781 stukAkte van arrest van twee percelen land onder Giessen toebehorende de erfgenamen van Adriaen Gerrits Verheij, 1678.NB: r.o.
22432604135167816781 stukAkte van arrest van een huis met zeven morgen land te Opandel bewoond door Jan Jans Dompel op verzoek van Tieleman Jacobs - en Adriaen Jans van Herwijnen, 1678.
22442593135167916791 stukAkte van arrest van de roerende goederen toebehorende Catharina Hendrijckx van Osch op verzoek van Jan Rogee, 1679.
22452596135167916791 stukAkte van arrest van een huis in de Hoogstraat en twee percelen weiland te Rijswijk toebehorende de erfgenamen van Casper Lodder, 1679.
22462594135167916791 stukAkte van arrest van de goederen toebehorende Catharijntie Hendrijcks van Osch op verzoek van Margriet Menagie, 1679.
22472599135167916791 stukAkte van arrest van het koren op een perceel land te Waardhuizen toebehorende de weduwe van Roeloff Pieters Ganseman op verzoek van Margrita Snouck, 1679.
22482600135167916791 stukAkte van arrest van een deel in een perceel grond in de St. Romboutspolder genaamd De Rietkampe toebehorende Christoffel van Hilsum op verzoek van Jacob Bastiaens de Raeden c.s., 1679.
22492595135167916791 stukAkte van arrest van een huis te Sleeuwijk toebehorende Jochem Huijberts op verzoek van Pieter van Wevelinckhove, 1679.
22502601135167916791 stukAkte van arrest van een derde part in een huis met boomgaard in de Opperste polder en een perceel grond in de St. Romboutspolder toebehorende Christoffel van Hilsum op verzoek van Zeger Cornelis Noorloos, 1679.
22512597135167916791 stukAkte van arrest van een huis met dertien morgen land te Honswijk toebehorende Cornelis Vrougen op verzoek van Petrus Boxel, 1679.
22522598135167916791 stukAkte van arrest van het veldgewas op een perceel land te Uitwijk aan de Peltsesteeg toebehorende Gerrit Bastiaens op verzoek van Bertruit Ten Haege, 1679.
22532589135168016801 stukAkte van arrest van de ridderlijke hofstad Ottersdijck te Emmickhoven met achttien en een halve morgen land toebehorende Johannes Treth op verzoek van ds. Andreas Demetrius, 1680.
22542592135168016801 stukAkte van arrest van een huis te Sleeuwijk toebehorende Jochem Huijberts op verzoek van Adriaen van Hoeij, 1680.
22552591135168016801 stukAkte van arrest van een paard toebehorende kapitein Brockhuijsen op verzoek van Joost Willems van der Houve, 1680.
22562590135168016801 stukAkte van arrest van een perceel land genaamd de Riddelijcke Hoffstadt te Waardhuizen toebehorende Adriaen van Benschop op verzoek van Machteltie Kievits, 1680.
22572588135168116811 stukAkte van arrest van vee en roerend goed toebehorende Adriaen Jans Brouwer op verzoek van Susanna de With, 1681.
22582587135168116811 stukAkte van arrest van een huis toebehorende Judick Stierens op verzoek van Hartoogh van de Wilde, 1681.
22592586135168116811 stukAkte van arrest van het gras of hooi op een perceel weiland aan de Pelsche steeg te Uitwijk toebehorende Cornelis Arijens van Giessen c.s. op eigen verzoek, 1681.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
22602585135168116811 stukAkte van arrest van zes koeien toebehorende Johannes Ottjens op verzoek van Jan van der Hart, 1681.
22612584135168116811 stukAkte van arrest van drie koeien toebehorende Arijaen van Iersel op verzoek van Jan van der Hart, 1681.
22622582135168216821 stukAkte van arrest van een veerschuit toebehorende Cornelis de Haes op verzoek van Jan van der Hart, 1682.
22632580135168216821 stukAkte van arrest van het veldgewas staande op vijf morgen land op de Uitwijkse Eng toebehorende Gerrit Bastiaens Crielaert op verzoek van Beertuida Ten Haege, 1682.
22642583135168216821 stukAkte van arrest van de roerende goederen van wijlen Jan Thielmans op verzoek van Willem Boon, 1682.
22652581135168216821 stukAkte van arrest van een huis met land te Honswijk toebehorende Cornelis Vrougen op verzoek van Adriaan de Wit, 1682.NB: zelfde als Vroege(n)
22662579135168316831 stukAkte van arrest van het huis en brouwerij het Ossenhoofd toebehorende Wilbord van Nederveen op verzoek van Johan Ten Haegen, 1684.
22672577135168416841 stukAkte van arrest van de roerende goederen toebehorende Jan de Vroe op verzoek van Lieven van Barneveld, 1684.
22682578135168416841 stukAkte van arrest van vijf morgen weiland te Giessen toebehorende Aert Theunis Heuvelkamp op verzoek van Hendrijck de Bruijn, 1684.
22692576135168416841 stukAkte van arrest van het veldgewas op een perceel land te Rijswijk toebehorende Cuijndert Willems Vinck op verzoek van Willem Boon, 1684.
22702573135168516851 stukAkte van arrest van twee paarden en een koets toebehorende Arij Vinck op verzoek van Adriaan van der Kolff, 1685.
22712571135168516851 stukAkte van arrest van vier morgen weiland te Waardhuizen toebehorende Dirck Jans Wolffs op verzoek van Hendrijck Wolffs, 1685.
22722574135168516851 stukAkte van arrest van anderhalve morgen land in Den Duijl toebehorende Cornelis Jans de Bodt op verzoek van Jan de Vroe, 1685.
22732572135168516851 stukAkte van arrest van palen en latten toebehorende Peter Gillis Roest op verzoek van Lambert Bastiaenes van der Meijde, 1685.
22742575135168516851 stukAkte van arrest van een griend aan de Oudendijk toebehorende Cornelis en Theunis Pouse op verzoek van Adriaen Willems Crielaert, 1685.
22752570135168616861 stukAkte van arrest van een huis in de Lantpoortstraat toebehorende Jan van Ommeren, 1686.NB: de baljuw ratione officie
22762566135168716871 stukAkte van arrest van de schepen toebehorende Cornelis Arie van de Vree en Arij Hendrijcks Bonefaes op verzoek van Jan van de Grient, 1687.
22772569135168716871 stukAkte van arrest van het houtgewas op een perceel land te Sleeuwijk toebehorende David Abraham van Willige op verzoek van Anna Verboom, 1687.
22782568135168716871 stukAkte van arrest van een derde part in een huis aan de Oudendijk toebehorende Lijntie Louerens op verzoek van Aelbert van der Schaer en Cuijndert Willems Vinck, 1687.
22792564135168716871 stukAkte van arrest van Geerburgje Lourents van Valckenburg op verzoek van Pieter Jans Kamp, 1687.
22802565135168716871 stukAkte van arrest van Hendrijck Wouters van de Cijboom op verzoek van Hendrijck de Bruijn, 1687.
22812567135168716871 stukAkte van arrest van een perceel griendland te De Werken toebehorende Wouter Maertens op verzoek van Bastiaen Wouters Hanegraeff, 1687.
22822563135169016901 stukAkte van arrest van een perceel land genaamd het Hoff in de St. Romboutspolder toebehorende Dirck Frans Naijen, 1690.NB: door de baljuw ratione officie; wegens gepleegd delict door Naijen
22832562135169116911 stukAkte van arrest van het gras of hooi op een perceel grasland genaamd de Swaertcamp te Waardhuizen toebehorende Nanningh de Zeeuw op verzoek van Hendrik de Bruijn, 1691.
22842561135169316931 stukAkte van arrest van het hooi toebehorende Martinus van Dijck op verzoek van Jacob Kievits, 1693.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
22852560135169316931 stukAkte van arrest van een sjees en twee paarden toebehorende Johan Ten Ham op verzoek van Dirck de Broeders, 1693.
22862616135169316931 stukExploot van de deurwaarder van de gemenelands middelen inzake de beslaglegging op goederen van de heer van Beverwaert, 1693.NB: De akte van arrest ontbreekt.
22872558135169416941 stukAkte van arrest van vijf paarden, een wagen en een sjees toebehorende Johan Ten Ham op verzoek van Dirck Broeders, 1694.
22882559135169416941 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Maerten Wouters van Dongen op verzoek van Jan Ariens, 1694.
22892557135169516951 stukAkte van arrest van diverse schilderijen toebehorende wijlen Johan van Coolwijck op verzoek van Adriaen van Coolwijck, 1695.NB: leuk
22902555135169816981 stukAkte van arrest van een turfschip toebehorende Pieter de Joncker op verzoek van Benedictus Wittens, 1698.
22912552135169816981 stukAkte van arrest van een geldsom toebehorende Jacobus Peeters op verzoek van Wouter Heijs, 1698.
22922553135169916991 stukAkte van arrest van Steven Gerrits en de roerende goederen hem toebehorende op verzoek van Wouter van Eeten, 1699.
22932554135169916991 stukAkte van arrest van een hofstede met land te Uppel toebehorende de erfgenamen van Joris de Roij op verzoek van Johannes Barrevelt, 1699.
22942556135169916991 stukAkte van arrest van het veldgewas van diverse percelen land toebehorende de heer Wittens op verzoek van Aert van der Colff, 1699.
22952550135169916991 stukAkte van arrest van veldgewas staande op vier morgen land te Uitwijk toebehorende de weduwe van Pieter Lambrechts van der Wiel op verzoek van de schout van Uitwijk, 1699.
22962551135169916991 stukAkte van arrest van Marcelis Aertse van den Dunge op verzoek van de gerechtsbode van Gorinchem, 1699.
22972548135170017001 stukAkte van arrest van veldgewassen, vee en roerend goed toebehorende Wouter Lensvelt op verzoek van Johannes Schilthouder, 1700.
22982549135170017001 stukAkte van arrest van ... toebehorende Dirck Steeman op verzoek van Cornelis Hooghlandt, 1700.
22992547135170017001 stukAkte van arrest van dertig morgen land te Giessen toebehorende de erfgenamen van Carel Valckenaar op verzoek van Trasisulanus Adolphus van Voorst, 1700.
23002546135170317031 stukAkte van arrest van vijf hont land in De Werken toebehorende Jan de Gelder op verzoek van Hendrick Dingemans Spandonck, 1703.
23012544135170417041 stukAkte van arrest van een huis en twee morgen land op de Eng te Giessen toebehorende Alida Fockendijck op verzoek van Johan van Outheusden, 1704.
23022545135170417041 stukAkte van arrest van twee morgen land te Ganswijk toebehorende Jacob Vermeijs op verzoek van Adriaen Hanedoes, 1704.
23032543135170517051 stukAkte van arrest van een som gelds toebehorende Anthonij Ariens van Andel op verzoek van Adriaen Hanedoes, 1705.
23042542135170517062 stukkenAkten van arrest van vijf hond land in De Werken toebehorende Jan de Gelder op verzoek van Barent Goudriaen c.s., 1705, 1706.
23052541135170717071 stukAkte van arrest van een perceel weiland onder Giessen genaamd de 'Haege Werven' toebehorende Wouter Adriaans de Bruijn op verzoek van Thonij van Honswijck, 1707.
23062540135170717071 stukAkte van arrest van een perceel land aan de Zandsteeg en een perceel land in De Werken toebehorende Beatrix Criellaart op verzoek van Frederik van Schorrenbergh, 1707.
23072539135170817081 stukAkte van arrest van een som geld toebehorende Ijmert Wijtvliedt op verzoek van Michiel Donckersloot, 1708.
23082538135171217122 stukkenAkte van arrest van een boomgaard genaamd Emmehoff toebehorende Johan van der Drept op verzoek van Abraham van der Sluijs, met bijlage, 1712.
23092536135171317131 stukAkte van arrest van veldgewassen en vee toebehorende Nanningh Jans van Ouwerkerk op verzoek van de erfgenamen van Pieter Baltus van Wevelinckhoven, 1713.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
23102537135171317131 stukAkte van arrest van veldgewas en roerend goed toebehorende Rijckhart van Noort op verzoek van Gijsbert van Rietvelt, 1713.
23112535135171317131 stukAkte van arrest van een perceel griend toebehorende Maijke Corsten van den Heuvel op verzoek van Theunis Stevens Bosch, 1713.
23122534135171717172 stukkenAkte van arrest van een perceel weiland in De Werken toebehorende Wouter Maartense Visser op verzoek van Willem van Andel, met bijlage, 1717.
23132533135171717172 stukkenAkte van arrest van een huis met tien morgen land te Uitwijk toebehorende de erfgenamen van ds. Petrus Pronck op verzoek van Henrica van Gestell, met bijlage, 1717.
23142532135171817181 stukAkte van arrest van een huis aan de Emmickhovensedijk toebehorende Lambert Michiels Donkersloot op verzoek van Cornelis Jans van Nederveen, 1718.
23152530135172217221 stukAkte van arrest van vee toebehorende de weduwe van Michiel van Es op verzoek van Willem Hendrick van Os, 1722.
23162529135172217221 stukAkte van arrest van koren, vee en roerend goed toebehorende Jan de Bruijn op verzoek van mevrouw Floeren, 1722.
23172528135172417241 stukAkte van arrest van een huis in De Werken toebehorende Gijsbert van Rietvelt op verzoek van Huijbert Cuijndert Schouten, 1724.
23182527135172417241 stukAkte van arrest van een perceel land in de Oude Ban op verzoek van het dorpsbestuur van Almkerk, 1724.
23192526135172917291 stukAkte van arrest van koren, vee en roerend goed toebehorende Gerrit Theulingh op verzoek van Jacob Temmingh, 1729.
23202531135172917291 stukAkte van arrest van een som geld toebehorende Hester Coup op verzoek van Adriaan van der Hard c.s., 1729.
23212525135174117411 stukAkte van arrest van het riet bij de 'Wiel' toebehorende Steven van Arckel op verzoek van Anthonij Bockxman, 1741.
23222524135175117511 stukAkte van arrest van de helft van een huis te Sleeuwijk, de helft van een perceel land in de Ban van de Werken en de helft van een perceel land in de Ban van Honswijk toebehorende Bastiaan Uppel op verzoek van Michiel Jacobse Snoek c.s., 1751.
23232523135175217521 stukAkte van arrest van vee en enkele roerende goederen toebehorende Teunis de Ruijter op verzoek van Jenneke Pellicaan, 1752.
23242522135175417541 stukAkte van arrest van enkele koeien toebehorende Heijmen Heijstek op verzoek van Hester Coup, 1754.
23252521135175517554 stukkenAkte van arrest van Jannet en Elisabeth Naughtin op verzoek van Johannis en Christoffel van Andel, in duplo, met bijlagen, 1755.
2326133175817581 stuk.Akte van arrest van een perceel land toebehorende aan Jan Hessel, op verzoek van Hester Cuep, weduwe van Daniel van As, afschrift, 1758.
2327424135176217621 stukAkte van arrest van enkele koeien toebehorende Jan en Johannes Schaap op verzoek van de klerk ten comptoire der gemenelands middelen te Den Haag, 1762.NB: met schutblad. De arresten vinden plaats door of vanwege de (subst.)baljuw, soms door de schout of een borgemeester.
2328425135176217621 stukAkte van arrest van goederen toebehorende Gijsbert van Andel op verzoek van de klerk ten comptoire van de gemenelands middelen te Den Haag, 1762.
Rubriek:Eedaflegging
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
23291820155167716771 katernAkte van eedaflegging door de wijntappers in het Land van Altena, Werkendam en Dussen, 1677.NB: dus m.u.v. Wchem
23302029142167916791 stukAkte van eedaflegging door Maria van Nederveen, als brouwster, 1679.
23311819155168016801 stukAantekening betreffende de eedaflegging door de korenmolenaar, de bierdragers en Dirck van Baalen, Hans van Gool en Dirck Maas, als bakkers, 1680.
23321818155168716871 stukAkte van eedaflegging door Wouter Jans de Bruijn, als korenmolenaar, 1687.
23331817155169216921 stukAkte van eedaflegging door Wouter de Bruijn, als korenmolenaar, 1692.
23341810155169416941 stukAkte van eedaflegging door Arien de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Willem Jans Couwenbergh, als korenmolenaars en Mattheus Gerrits van Gilst, als molenaarsknecht, 1694.
23351816155169416941 stukAkte van eedaflegging door de bierdragers en de korenmolenaar, 1694.
23361815155169516951 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Willem Jans Kouwenbergh, als korenmolenaars en Govert van Liesvelt en Mattheus Gerrits van Gilst, als molenaarsknechten, 1695.
23371814155169516951 stukAkte van eedaflegging door Gosewijn Mosselman, als biersteker, 1695.
23381811155169716971 stukAkte van eedaflegging door Wouter de Bruijn, als korenmolenaar, 1697.
23391812155169716971 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh en Raes Kouwenbergh, als korenmolenaars en Corstiaen Slingerlandt, Jacob en Matthijs Augustijns, Pieter Schuerman, Jan de Jongh en Willem van Dongen, als bakkers, 1697.
23401813155169716971 stukAkte van eedaflegging door Arien en Mattheuwis Gerrits van Gils, als korenmolenaars, 1697.
23411808155169816981 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh en Raes Couwenbergh, als korenmolenaars en Jacob en Matthijs Augustijns, Pieter Schuerman, Jan de Jongh en Willem van Dongen, als bakkers, 1698.
23421809155169816981 stukAkte van eedaflegging door Wouter de Bruijn, als korenmolenaar, 1698.
23431807155169916991 stukAkte van eedaflegging door Wouter de Bruijn, Arien van Gilst en Raes Couwenbergh, als korenmolenaars, Gerrit Jacobs Heijmans, als molenaarsknecht en Jan de Jongh, Willem van Dongen, Jacob Augustijns, Matthijs Jacobs, Pieter Schuermans, Willem Pijlaerts, Gijsbert Hacke, Theodorus Schriba en Corstiaen van Slingerlandt, als bakkers, 1699.
23441806155170017001 stukAkte van eedaflegging door Wouter de Bruijn, Arien van Gilst en Adriaan de Jongh, als korenmolenaars, Gerrit Jacobs Heijmans, als molenaarsknecht en Jacob Augustijns, Thijs Jacobs, Pieter Willems Pijlaert, Gijsbert Hacke, Theodorus Schriba, Corstiaen van Slingelandt, als bakkers, 1700.
23451805155170117011 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Dirck Huijberts van Castelijn, als korenmolenaars en Augustijn Jacobs en Jan van Soele, als molenaarsknechten, 1701.
23461804155170217021 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh en Arien Gerrits van Gilst, als korenmolenaars en Augustijn Jacobs en Jan van Soele, als molenaarsknechten, 1702.
23471803155170317031 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh, Adriaan Gerrits van Gilst en Dirck Huijberts Casteleijn, als korenmolenaars en Gerrit Cornelissen en Jan van Soele, als molenaarsknechten, 1703.
23481802155170417041 stukAkte van eedaflegging door Gerrit Cornelisz, Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Dirk Huijberts Casteleijn, als korenmolenaars en Robbert Butjeba en Jan Gerrits, als molenaarsknechten, 1704.
23491801155170517051 stukAkte van eedaflegging door Roeland Coeck, Adriaan de Jongh en Arien Gerrits van Gilst, als korenmolenaars en Robbert Butjeba en Gerrit Cornelis Peereboom, als molenaarsknechten, 1705.
23501800155170617061 stukAkte van eedaflegging door Roelant Koeck, Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst, als korenmolenaars en Robbert Butjeba en Burger de Kruijf, als molenaarsknechten, 1706.
23511799155170717071 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh, Arij van Gils, Huijbert van St. Truijen en Roelant Koeck, als korenmolenaars en Borger de Cruijt, als molenaarsknecht, 1707.
23521798155170817081 stukAkte van eedaflegging door Roelant Koek, Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Huijbert van St. Truijen, als korenmolenaars en Jan Maresse en Burger de Kruijt, als molenaarsknechten, 1708.NB: Kruijt is dezelfde als Kruijff
23531797155170817081 stukAkte van eedaflegging door Christoffel van Andel en Hendrik Back, als gerechtsbodes, 1708.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
23541796155170917091 stukAkte van eedaflegging door Gerrit Addevelt, Adriaan van Hees, Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Huijbert van St. Truijen, als korenmolenaars en Burger de Kruijt en Pieter Jans Smit, als molenaarsknechten, 1709.NB: Kruijt is dezelfde als Kruijff
23551795155171017101 stukAkte van eedaflegging door Gerrit Cornelis Addevelt, Adriaan de Jongh, Arien Gerrits van Gilst en Pieter Jans Smit, als korenmolenaars en Anthonij de Heus, Burger de Kruijff en Thomas van Gilst, als molenaarsknechten, 1710.
23561794155171217121 stukAkte van eedaflegging door Adriaan de Jongh en Arien en Thomas van Gilst, als korenmolenaars, 1712.
23571793155171817181 stukAkte van eedaflegging door Adriaan Vermeulen, als korenmolenaar en Albertus van Kestere, als molenaarsknecht, 1718.NB: zelfde persoon als Kesternigh
23581791155172117211 stukAkte van eedaflegging door Adriaan Vermeulen, als korenmolenaar en Albertus van Kesternigh, als molenaarsknecht, 1721.
23591792155172117211 stukAkte van eedaflegging door Gerrit de Jongh, Philippus van Helden en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Hendrik de Jongh, Jan Hommel en Rut van de Klundert, als molenaarsknechten, 1721.
23601790155172217221 stukAkte van eedaflegging door Jan Empelmans en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Peter Empelmans en Rut van de Clundert, als molenaarsknechten, 1722.
23611789155172317231 stukAkte van eedaflegging door Jan Empelmans en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Peter Empelmans en Sweer Groenevelt, als molenaarsknechten, 1723.
23621788155172417241 stukAkte van eedaflegging door Jan Empelmans, Arnoldus Heijmans en Philippus van Helden, als korenmolenaars en Pieter Empelmans, Hendrik de Haen en Wouter van Driel, als molenaarsknechten, 1724.
23631787155172517261 stukAkten van eedaflegging door Jan Empelmans, Arnoldus Heijmans en Wouter van Driel, als korenmolenaars en Pieter Empelmans en Hendrik den Haen, als molenaarsknechten, 1725, 1726.
23641786155172717271 stukAkte van eedaflegging door Arnoldus Heijmans, Wouter van Driel, Jan en Peter Empelmans, als korenmolenaars en Philip Bax, als molenaarsknecht, 1727.
23651785155172817281 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jongh, Mattheus van Gilst en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Leendert Ariense Heijmans en Philip Bacx, als molenaarsknechten, 1728.
23661783155173017301 stukAkte van eedaflegging door Arnoldus Heijmans en Hendrik de Jongh, als korenmolenaars en Peter Empelmans, als molenaarsknecht, 1730.
23671784155173117311 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jongh, Arnoldus Heijmans en Peter Empelmans, als korenmolenaars en Jan Hacker, als bakker, 1731.
23681782155173417341 stukAkte van eedaflegging door Hendrik Back en Gijsbert van Andel, als deurwaarders van de gemenelands middelen en Willem van Rossum, als gerechtsbode, 1734.
23691742155173517351 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jongh en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Jan Bebberman, Roeland de Roij en Pieter Empelmans, als molenaarsknechten, 1735.
23701743155173617361 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jongh, Arnoldus Heijmans en Arien van Gilst, als korenmolenaars en Frederik van Enten, Roeland de Roij en Joost Kivits, als molenaarsknechten, 1736.
23711744155173717371 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jong, Arnoldus Heijmans en Arien van Gilst, als korenmolenaars en Jan van Eijl, Joost Leendertse Kivits en Jacob van Dalem, als molenaarsknechten, 1737.
23721745155173817381 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Jongh, Arnoldus Heijmans en Arien van Gilst, als korenmolenaars en Jan Empelmans, Joost Leendertse en Jacob van Dalen, als molenaarsknechten, 1738.
23731746155173917391 stukAkte van eedaflegging door Arien van Gils, Hendrik en Adriaan de Jongh en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars en Jacob van Dalen, Arien Baac en Jan van Eggermont, als molenaarsknechten, 1739.
23741748155173917391 stukAkte van eedaflegging door Adriaan Vermeulen, als korenmolenaar en Jan Biesheuvel, als molenaarsknecht, 1739.
23751747155173917391 stukAkte van eedaflegging door Adriaan van der Hart en Hendrik Willem Storm, als grutters, 1739.
23761753155173917391 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer, als grutter, 1739.
23771749155174017401 stukAkte van eedaflegging door Adriaan van der Hart, Pieter Roomer en de weduwe van Cornelis Storm, als grutters, 1740.
23781750155174017401 stukAkte van eedaflegging door Joost Kivits en Cornelis Boen, als korenmolenaars, 1740.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
23791752155174017401 stukAkte van eedaflegging door Dirk Piek, Hendrik de Jongh en Arnoldus Heijmans, als korenmolenaars, 1740.
23801754155174117411 stukAkte van eedaflegging door Dirk Piek, als korenmolenaar en Jacob van Dalen, als molenaarsknecht, 1741.
23811751155174117411 stukAkte van eedaflegging door Joost Kivits en Cornelis Boen, als korenmolenaars, 1741.
23821755155174117411 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer en Hendrik Willem Storm, als grutters, 1741.
23831756155174217421 stukAkte van eedaflegging door Joost Kivits en Cornelis Boen, als korenmolenaars, 1742.
23841759155174217421 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer, als grutter, 1742.
23851757155174217421 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer en de weduwe van Cornelis Storm, als grutters, 1742
23861758155174217421 stukAkte van eedaflegging door Hendrik en Adriaan de Jongh, Arnoldus Heijmans en Dirk Piek, als korenmolenaars en Jacob van Dalen en Pieter Keermans, als molenaarsknechten, 1742.
23871760155174317431 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer en de weduwe van Cornelis Storm, als grutters, 1743.
23881761155174317431 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schiveen, Adriaan de Jongh en Arnoldus Heijmans, als molenaars en Jacob van Dalen, Adriaan Heijmans en Peter Janse Keijremans, als molenaarsknechten, 1743.
23891765155174417441 stukAkte van eedaflegging door Hendrik Back, Willem van Rossum en Jacobus Irwin, als deurwaarders van de gemenelands middelen, 1744.
23901764155174417441 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer, als grutter, 1744.
23911763155174417441 stukAkte van eedaflegging door Jan W. Brusser, als grutter, 1744.NB: Bruijstens?
23921762155174417441 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schieveen, Adriaan de Jongh, Adriaan Heijmans en Dirk Piek, als korenmolenaars en Jacob van Dalen en Cornelis Broeders, als molenaarsknechten, 1744.
23931766155174517451 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer en Jan Willem Bruijstens, als grutters, 1745.
23941767155174517451 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schieveen, als korenmolenaar, 1745
23951768155174617461 stukAkte van eedaflegging door Jan Willem Bruijstens, als grutter, 1746.
23961769155174617461 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schieveen, Adriaan de Jongh, Adriaan Heijmans en Jan de Cock, als korenmolenaars en Michiel Smits en Jan Christiaan de Cock, als molenaarsknechten, 1746.
23971772155174617461 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer, als grutter, 1746.
23981771155174617472 stukkenAkten van eedaflegging door Pieter Havelaar, Jan Hessel, Hardenburg Bos, Jacobus Irwin en Jan Willem Bruijstens, als slijters van brandewijnen en gedestilleerde wateren, 1746, 1747.NB: deze eedaflegging maakt onderdeel uit van een contract tussen deze slijters en de pachters van de impost op de brandewijnen en gedestilleede wateren
23991770155174717471 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schieveen, Adriaan de Jong, Adriaan Heijmans en Jan Corstiaan de Cock, als korenmolenaars en Sander Duiser en Hendrik Heijmans, als molenaarsknechten, 1747.
24001773155174717471 stukAkte van eedaflegging door Paulus van Schieveen, als korenmolenaar, 1747.
24011774155174717471 stukAkte van eedaflegging door Pieter Roomer en Jan Willem Bruijstens, als grutters, 1747.
24021775155175017501 katernAkte van van eedaflegging door de kleine kramers, de bakkers, de grutters, de tappers van bier, wijnen, meede en azijnen, de herbergiers, tappers en slijters van brandewijnen en gedestilleerde wateren alsmede de molenaar en de molenaarsknecht, 1750.
24031776155175017501 stukAkte van eedaflegging door Maaijke Schaap, als tapster en slijtster van brandewijnen en gedestilleerde wateren en als verkoopster van zout en zeep, 1750.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
24041778155175017501 stukAkte van eedaflegging door de korenmolenaar en diens knecht, de bakkers, de grutters, de turftonder, de verkopers van zout en zeep en de tappers van bier te Dussen, 1750.
24051777155175017501 katernAkte van eedaflegging door de bakker, de tapper van bier, de tapper van wijnen, meede en azijnen, de herbergier en tapper van brandewijnen en gedestilleerde wateren op Loevestein, alsmede de turftonder en de brouwersknechten te Woudrichem, 1750.NB: de brouwerijen de Haan en de Leeuw
24061779155175017501 stukAkte van eedaflegging door Arien Wijtvliet, als tapper van bier, wijnen en azijn te Hille, 1750.
24071780155175117511 stukAkte van eedaflegging door Lieven Crillaart en Seger Vink, als slagers en Jan van der Zalm, als molenaarsknecht, 1751.
24081741155175217521 stukAkten van eedaflegging door Pieter Voordendagh, als slager en Wouter Havelaar, als verkoper van zout, 1752.
24091740155175217521 stukAkte van eedaflegging door Levinus Criellaart, als slager, 1752.
24101781155175217521 stukAkte van eedaflegging door Hendrik Craal, als herbergier en tapper van brandewijnen en gedestilleerde wateren, 1752.
24111738155175317531 stukAkte van eedaflegging door Zeger Vink, als slager, 1753.
24121717155175317531 stukAkte van eedaflegging door Adriaan Willemse Kentie, als bakker, 1753.
24131737155175317531 stukAkten van eedaflegging door Teuntje Havelaar, als verkoopster van zout en zeep en Petronella van Eeten, als tapster en slijtster van brandewijn en gedestilleerde wateren, 1753.
24141739155175317541 stukAkten van eedaflegging door Johan Roos, als koopman in wijnen, 1753, 1754.
24151732155175417541 stukAkte van eedaflegging door Jan Oosterbaan, als slager, 1754.
24161736155175417541 stukAkte van eedaflegging door Jacob van Zuijlichem, als slager, 1754.
24171735155175417541 stukAkte van eedaflegging door Jacobus Beverlo, als herbergier en tapper van bier, 1754.
24181734155175417541 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1754.
24191720155175417541 stukAkten van eedaflegging door Jacob van Suilichem, als korenmolenaar en Jan van der Salm, als molenaarsknecht, 1754.
24201733155175417541 stukAkte van eedaflegging door Sijmen van der Stelt, als herbergier en tapper van bier, brandewijn en gedestilleerde wateren, 1754.
24211718155175417581 stukAkten van eedaflegging door Johannis Janse Schaap, zijn weduwe en Arien Schaap, als verkopers van zout en zeep, 1754, 1758, 1759.
24221731155175517551 stukAkten van eedaflegging door Johan Roos en Jan Ten Hagen, als koopmannen in wijnen, 1755.
24231719155175517551 stukAkte van eedaflegging door Jasper Vink, als molenaarsknecht, 1755.
24241729155175517551 stukAkte van eedaflegging door Jan de Graaf, als slager c.a., 1755.
24251730155175517551 stukAkte van eedaflegging door Adriana Hanegraaf, als herbergierster en tapster van bier, brandewijn en gedestilleerde wateren, 1755.
24261728155175517551 stukAkte van eedaflegging door Huijbert Scheurwater, als verkoper van zout en zeep, 1755.
24271725155175617561 stukAkte van eedaflegging door Wouter Havelaar, als verkoper van zout en zeep, 1756.
24281726155175617561 stukAkte van eedaflegging door Anthonij van Waale, als verkoper van zout en zeep, 1756.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
24291710155175617561 stukAkte van eedaflegging door Jan Roomer, als slager, 1756.
24301724155175617561 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Wit, als molenaarsknecht, 1756.
24311727155175617561 stukAkten van eedaflegging door Johan Roos en Jan Ten Hagen, als koopmannen in wijnen, 1756.
24321722155175717571 stukAkte van eedaflegging door Jacobus Brakel, als herbergier en tapper van bier, 1757.
24331723155175717571 stukAkte van eedaflegging door Jacobus Brakel, als tapper van brandewijnen en gedestilleerde wateren, 1757.
24341721155175717571 stukAkten van eedaflegging door Johan Roos en Jan Ten Hagen, als koopmannen in wijnen, 1757.
24351713155175817581 stukAkte van eedaflegging door Adriaan Hanedoes, als bierbrouwer, 1758.
24361715155175817581 stukAkte van eedaflegging door Zander Duijsers, als molenaarsknecht, 1758.
24371716155175817581 stukAkte van eedaflegging door Salomon van der Moolen, als korenmolenaar, 1758
24381708155175817581 stukAkten van eedaflegging door Johan Roos en Jan Ten Hagen, als koopmannen in wijnen, 1758.
24391709155175817581 stukAkte van eedaflegging door Eijmert Criellaart, als slager, 1758.
24401714155175817581 stukAkte van eedaflegging door Willem Hoogbruijn, als bakker, 1758.
24411706155175817581 stukAkte van eedaflegging door Adriaan van der Hart, als koopman in wijnen, 1758.
24421711155175917591 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1759.
24431702155176017601 stukAkte van eedaflegging door Aaltje Fuijck, als verkoopster van zout, zeep, tarwe, rogge, meel en slijtster van brandewijn en gedestilleerde wateren, 1760.
24441712155176017601 stukAkte van eedaflegging door Antonie Havelaar, als brouwersknecht, 1760.
24451707155176017601 stukAkte van eedaflegging door Hendrikus Lipshuijzen, als bier- en wijndrager, 1760.
24461705155176017601 stukAkte van eedaflegging door Jeremias van Maaswinkel, als molenaarsknecht, 1760.
24471704155176017601 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1760.
24481703155176017601 stukAkte van eedaflegging door Wouter Havelaar, als slager, 1760.
24491700155176117611 stukAkte van eedaflegging door Kasper Kroes, als herbergier en tapper, 1761.
24501701155176117611 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1761.
24511696155176217621 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1762.
24521695155176217621 stukAkte van eedaflegging door Hendrikus Donkerslood, als bierbrouwer, 1762.
24531699155176317631 stukAkte van eedaflegging door Hendrik de Wit, als molenaarsknecht, 1763.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
24541693155176317631 stukAkte van eedaflegging door Hendrikus Verseijl, als herbergier en tapper, 1763.
24551698155176317631 stukAkte van eedaflegging door Pieter Broekman, als bier- en wijndrager, 1763.
24561697155176317631 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1763.
24571694155176417641 stukAkten van eedaflegging door Jan Ten Hagen en Adriaan van der Hart, als koopmannen in wijnen, 1764.
24581692155176417641 stukAkte van eedaflegging door Jan Vinck, als koopman in koele en gebrande wijnen, 1764.
24591688155176517651 stukAkte van eedaflegging door Johannis Mans Lubbertsen, als molenaarsknecht, 1765.
24601687155176517651 stukAkte van eedaflegging door Johannis de Kivit, als molenaarsknecht, 1765.
24611689155176517651 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1765.
24621991155176517651 stukAkte van eedaflegging door Jan Siermans, als molenaarsknecht, 1765.
24631691155176617661 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1766.
24641681155176717671 stukAkten van eedaflegging door Dirck Dirckse Piek en Jacob de Wit, als molenaarsknechten, 1767.
24651686155176717671 stukAkte van eedaflegging door Jan van Hensbergen, als bakker, 1767.
24661685155176717671 stukAkte van eedaflegging door Leijntje van Mil, als turftonster, 1767.
24671690155176717671 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1767.
24681684155176817681 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1768.
24691683155176917691 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1769.
24701679155177017701 stukAkten van eedaflegging door Antonie Vergeer, als molenaarsknecht en Pieter de Looij, als bakker, 1770.
24711682155177017701 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1770.
24721680155177017701 stukAkte van eedaflegging door Hendrik Hendrikse van Peld, als brouwersknecht, 1770.
24731664155177117711 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1771.
24741667155177117711 stukAkte van eedaflegging door Gijsbert Lievese Criellaart, als slager, 1771.
24751671155177117711 stukAkte van eedaflegging door Jan Muit, als molenaarsknecht, 1771.
24761665155177117711 stukAkte van eedaflegging door IJsbrant Cornelisse de Joode, als turftonder, 1771.
24771666155177117711 stukAkte van eedaflegging door Adrianus Gremme, als korenmolenaar en Adriaan Crol, als bakker, 1771.
24781668155177217721 stukAkte van eedaflegging door Arie Heijmans, als bakker, 1772.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
24791669155177317731 stukAkte van eedaflegging door Jan Ten Hagen, als koopman in wijnen, 1773.
24801677155177417741 stukAkte van eedaflegging door Cornelis Zegerse Vinck, als slager, 1774.
24811678155177517751 stukAkte van eedaflegging door Gerrit van Oort, als molenaarsknecht, 1775.
24821673155177617761 stukAkte van eedaflegging door Peter van Oort, als molenaarsknecht, 1776.
24831672155177617761 stukAkte van eedaflegging door Johannis van Dusseldorp, als molenaarsknecht, 1776.
24841674155177617761 stukAkte van eedaflegging door Arie Heijmans, als korenmolenaar, 1776.
24851670155178117811 stukAkte van eedaflegging door Gijsbert Verheul, als molenaarsknecht, 1781.
24861676155178217821 stukAkte van eedaflegging door Arnoldus Heijmans, als korenmolenaar, 1782.
24871675155178717871 stukAkte van eedaflegging door Willem Zegerse Vinck, als grutter, 1787.
Rubriek:Borgtocht
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
24882516168167116711 stukAkte van borgtocht door Adriaan van der Kolff en Matthijs van Duijsel, ten behoeve van Cornelis Jans Storm, 1671.
24892012142167316731 stukAkte van borgtocht door Willebort van Nederveen en jonkheer Gijsbert de Bije de Monfoort, ten behoeve van jonkheer Marcus de Bije, 1673.
24902043142169816981 stukAkte van borgtocht, door Henrietta van Nispen ten behoeve van Benedictus Wittens, 1698.
24911977156180018001 stukAkte van borgtocht door Wouter Matthijse Struick, ten behoeve van Matthijs Jan Struick, commies van 's Landsmagazijnen, 1800.
24921978156180018001 stukAkte van borgtocht van Wouter Matthijse Struick, ten behoeve van Pieter van Sprang, 1800.
24931979156180118011 stukAkte van borgtocht van Pieter van der Hart en Willem Kentie, ten behoeve van Hendrik van Bergen, 1801.
24941980156180218021 stukAkte van borgtocht door Paulus Mosselman en IJsbrant Alexander de Joode, ten behoeve van Adrianus van der Meer, 1802.
24951982156180318031 stukAkte van borgtocht door W.A. Legenne, ten behoeve van Jan Heijligers, commies van het postkantoor, 1803.
24962508168180418041 stukAkte van borgtocht door Adrianus van der Meer, ten behoeve van Willem Vink, 1804.
24971981156180418041 stukAkte van borgtocht door Wouter Matthijse Struick, ten behoeve van Pieter van Sprang, hoofdgaarder van de gemenelands middelen, 1804.
24981983156180618061 stukAkte van borgtocht door Adrianus van der Meer, ten behoeve van J.M. van der Meer, gaarder te Bladel c.a., 1806.
24991985156180618083 stukkenAkte van borgtocht door Wouter Matthijs Struijck, ten behoeve van Pieter van Sprang, ontvanger van 's lands beschreven en onbeschreven middelen, met bijlagen, 1806.
25001984156180718071 stukAkte van borgtocht door Hendrik van Bergen, ten behoeve van Paulus Mosselman, collecteur van de impost op wijnen, 1807.
25011988156180818081 stukAkte van borgtocht door Staas van Diggelen, ten behoeve van Jan Heijligers, als commies van het postkantoor, 1808.
25021986156180818085 stukkenAkte van borgtocht door Adrianus van der Meer, ten behoeve van Jan Marinus van der Meer, met bijlagen, 1808.
25031987156180818081 stukAkte van borgtocht door Staats van Diggelen, ten behoeve van Jan Heijligers, commies van het postkantoor, 1808.
2504416128180918091 stuk.Akte van borgtocht door Dirk de Graaf, ten behoeve van Zacharias Bergoon, magazijnmeester op Loevestein, 1809.
2505415128180918091 stuk.Akte van borgtocht door Gerrit Romer, ten behoeve van P.H. Romer, als commies bij de ontvanger der onbeschreven middelen te 's-Hertogenbosch, 1809.
Rubriek:Schuldbekentenis
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25062771129167116711 stukAkte van schuldbekentenis door Commer Nanningh aan Jacob Herselť, 1671.
25072014142167316731 stukAkte van schuldbekentenis door Jeronimus Prinsen, aan baron De Feux, 1673.
25082770129167416741 stukAkte van schuldbekentenis door Jasper Wouterse van den Kieboom aan Jan van der Graaff, 1674.
25092016142167416741 stukAkte van schuldbekentenis door Tonis Ariens te Sprangh aan Wiggert Swaenevelt, 1674.
25102769129167516751 stukAkte van schuldbekentenis door Arien Leenderts van Eck aan Adriaan Jans Brouwer, 1675.
25112767129167616761 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Marcus Sauve, 1676.
25122768129167616761 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Lieve van Barnevelt, 1676.
25132766129167616761 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Johan Ten Haegen, 1676.
25142764129167716771 stukAkte van schuldbekentenis door Wouter van der Plas en Dirck Melissen Moets aan Jacob Papegaij, 1677.
25152765129167716771 stukAkte van schuldbekentenis door Dirck Melis Moets aan Jacob Papegaij, 1677.
25162763129167716771 stukAkte van schuldbekentenis door Rijck Hendrijckse van de Riviere aan drossaart, schepenen en vorster van Hoge Zwaluwe, 1677.
25172762129167816781 stukAkte van schuldbekentenis door Adriaan van der Kolff aan Lieve van Barnevelt, 1678.
25182761129168316831 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Jan van der Graaff, 1683.
25192760129168516851 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Adriaan van der Colff, 1685.
25202757129168716871 stukAkte van schuldbekentenis door Meerten Michielse Sacht aan Adriaan Hanedoes, 1687.
25212758129169416941 stukAkte van schuldbekentenis door Neeltie Claes van Scherluijnen aan Hendrijck van Barnevelt, 1694.
25222077142169916991 stukAkte van schuldbekentenis door de secretaris van Woudrichem aan Jan van Aelst, inzake een ter secretarie gedeponeerde som gelds, 1699.NB: een eendenkooi op vier morgen land in Giessenderbroek; zie vnr 2028 Met aantekening van lossing.
25232759129170417041 stukAkte van schuldbekentenis door Theunis van de Coppel aan de baron van Keersberge, afschrift, 1704.
25242073142170617061 stukAkte van schuldbekentenis door de secretaris van Woudrichem aan Job Pieters Daggelt, inzake een ter secretarie gedeponeerde som gelds, 1706.NB: met aantekening van lossing.
2525418129172717272 stukAkte van schuldbekentenis door Jan Schaep aan Francois van Amelroij, 1727.NB: Met schutblad van oud-inv. nr. 129, bevattende de tekst: 'Eenige obligatien ten lasten van de stad en andere papieren van geene waarde'
25261506146172917291 charterAkte van schuldbekentenis door Aart van Vucht aan Anthonij Boxman, grosse, 1729.NB: Met aantekening van lossing, 1756. Met een uithangend zwaar beschadigd zegel.
25271507146173117311 charterAkte van schuldbekentenis door Geertruijt Ariens van Emmichoven aan Antonij Boxman, grosse, 1731.NB: Met aantekening van lossing, 1756.
25282755129174517452 stukkenAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Pieter Rauws, met afschrift, 1745.
25292756129174817481 katernAkte van schuldbekentenis door Machiel Hoeve en Hendrik Drieberg aan Cornelis van Eeten, 1748. Met aantekeningen van lossing.
25302754129175317531 stukAkte van schuldbekentenis door de magistraat aan Lambertus van Andel, 1753.NB: Zie inv. nr. 384 stadsarchief
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25312218190175817581 stukNotariŽle akte van schuldbekentenis door Johannis Piet Vreggen en Johanna Adriana van Ammere aan Hieronimus Gerbade, 1758.
Rubriek:Liquidatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25322003142167016701 stukAkte van liquidatie tussen Jacob van Hesele en Commer Nanning, ca. 1670.
25332005142167016701 stukAkte van liquidatie tussen Agata Slooterma en Johan de Lussanet, 1670.
25342011142167316731 stukAkte van liquidatie tussen de magistraat van Woudrichem, en Ocker Melse Schep, korenmolenaar te Almkerk, ca. 1673.
25352019142167416742 stukkenAkte van liquidatie tussen Driske Wouters Havelers en Willemijne Jacobs Haack c.s., met bijlage, 1674.
25362021142167516751 stukAkte van liquidatie tussen Job Hermens Schoor en de crediteuren van de boedel van Jacob Hermens Schoor, 1675.NB: is dezelfde als Job Hermens Verschoor!
25372022142167616761 stukAkte van liquidate tussen Steven Crielaert en Diederik van Leeuwen, 1676.
25382031142168316831 stukAkte van liquidatie tussen Jillis Caljť c.s. en Johan van der Werff c.s., 1683.
25392065142172417241 katernAkte van liquidatie tussen Lambert van der Hart en Elisabeth van Amelroij, 1724.
25402061142174117411 stukAkte van liquidatie tussen Aeltie van Es en Aert van Waardhuizen, 1741.
25412059142174317432 stukkenAkte van liquidatie tussen Aalbert van der Gragt en Anna Pieterse van de Giessen, met bijlage, 1743.
Rubriek:Overeenkomst
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
254236497160116011 stukAkte van overeenkomst tussen Abraham Ten Hagen als eigenaar van het huis "het Hert" en Phillips Wilboorts als eigenaar van het aangrenzende huis "de Gulden Engel" m.b.t. hun geschil omtrent een op de erfscheiding staande muur en de hemelwaterafvoer, 1601.NB: Persoonlijk archief Ten Hagen?
25432023142167616761 stukAkte van overeenkomst tussen Wilbort van Nederveen en Johan Ten Haege, inzake het uitstel van de executoriale verkoop van goederen van eerste comparant, 1676.
25442176144167616761 stukAkte van overeenkomst tussen Adriaen Ten Haagen c.s. en Cornelia Verhorst c.s., inzake de eigendom van de ambachtsheerlijkheid Sleeuwijk, 1676.NB: voor schepenen van Heusden en Woudrichem
25452024142167716771 stukAkte van overeenkomst tussen jonkheer Maarten van Blockland en Adriaen Meijnardt, inzake het onder verband brengen van dertien morgen land genaamd 't Craijevelt, 1677.
25462165143169516951 stukAkte van overeenkomst tussen Maeijcke Gielen Verhil en Huijbert van Dijck, inzake het gebruik van twee percelen land, 1695.
25472518168169816981 stukAkte van overeenkomst tussen Johanna Elisabeth Pijll en Henriette van Nispen, inzake het kopen en gebruiken van een huis, 1698.
25482075142170217021 katernAkte van overeenkomst tussen Frans van der Straeten, Johan Dijnant en Willem van Andel, inzake de verdeling van diverse gepachte imposten in Heusden, Woudrichem, het Land van Altena, de Dussens en Werkendam, 1702.
25492074142170817081 stukAkte van overeenkomst tussen Dirk Jans van Dam en Dirck Ten Haegen, inzake het onderhoud van een erfscheiding en regenwaterafvoer, 1708.
25502069142171417141 stukAkte van overeenkomst tussen Pieter de Graeff en Pieter van Rossum, kosters, inzake de verdeling van het kosterstractement, 1714.
25512049142175017501 stukAkte van overeenkomst tussen Marinus de Joode en Frans Mouthaen als voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbet van Ammelrode, als erfgenamen van Frans van Ammelrode, inzake het beheer van de boedel, 1750.
25522086142176417641 stukAkte van overeenkomst tussen Johannis van der Cloese Sickinga, als procureur van Aart van der Colff, en Jenetta van der Colff c.s., inzake de verdeling van de nalatenschap van hun vader, 1764.
255332899180618061 katernAkte van overeenkomst tussen Jan Havelaar en Huibert van der Heiden m.b.t. de pacht, de bebouwing en de verdeling van de opbrengst van een aantal percelen land, om zodoende aan hun geldelijke verplichtingen jegens Johan Hubert Gerrart van Borghaaren te kunnen voldoen, 1806.
Rubriek:Repudiatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25542032142168316831 stukAkte van repudiatie door Willem de Vroe c.s., van de nalatenschap van Wiggert Swaenevelt, 1683.
25552097142172117211 stukAkte van repudiatie door Johan de Vroe, van zijn deel in de nalatenschap van Dirck van Baelen, 1721.
25562048142175217521 stukAkte van repudiatie van de nagelaten boedel van wijlen Heijltje de Caron, door haar meerderjarige kinderen, 1752.
25572083142175817581 stukAkte van repudiatie door Pieternella de Meelen van de nalatenschap van Pieter de Meelen, 1758.
Rubriek:Substitutie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25582040142169016901 stukAkte van substitutie tussen Adriaan Ten Hagen enerzijds en Gabriel Hanedoes en Anna van Oversteegh anderzijds, 1690.NB: ondererfstelling of fideicommis
Rubriek:Raaiing
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25592046142175617561 stukAkte van raaiing tussen de percelen van Lambertus van Andel en Marinus de Joode in de Kerkstraat, 1756.
Rubriek:Proces-verbaal
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25602205171161316131 katernProces-verbaal van overlevering van eigendomsbewijzen van zekere aanwassen, door Wilhelm van Beveren als rentmeester-generaal van het baljuwschap Zuidholland, aan belanghebbenden, 1613.NB: in presentie van schepenen van Wchem
256124097168116811 katern en 1 stukProces-verbaal van schepen-commissarissen, waarbij zij verklaren dat Maria van Nederveen, weduwe van Hendrik de Graaff, eigenaresse van de brouwerij "in 't Ossenhooft", de eed op haar professie niet heeft afgelegd, met concept, 1681.
25622044142175217521 stukProces-verbaal van schepenen betreffende de verdrinking van Willem Baxs, 1752.
25632045142175217521 stukProces-verbaal door schepenen betreffende de verdrinking van Cecilia Duijzers uit Veen, 1752.
25642081142175617561 stukProces-verbaal van schepenen betreffende de verdrinking van Dirk de Ruijter, 1756.
25652080142175617561 stukProces-verbaal van schepenen betreffende de verdrinking van Roeland van Eeten, 1756.
25662079142175617561 stukProces-verbaal van schepenen betreffende de verdrinking van Johannis Fok, 1756.
25672084142176017601 stukProces-verbaal van schepenen en een chirurgijn van de vermoedelijke zelfmoord van Adriaan Herwijnen, 1760.
25682088142177417741 stukProces-verbaal van schepenen betreffende de verdrinking van Jan Diepeveen, 1774.
25692090142179517953 stukkenProces-verbaal van de chirurgijn van de schouwing van het lijk van Adriaan Haage, 1795.
Rubriek:Indemniteit
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25702047142175217521 katernAkte van indemniteit door Jenneke Pellekaan ten behoeve van dijkgraaf en gezworenen van het waterschap Groede, 1752.
Rubriek:Ver- en ontzegeling
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
257138498174817481 stukAkte van verzegeling van kasten en kisten ten sterfhuize van Dirk van Dam, op verzoek van Sophia Johanna Lullius, 1748.
25722053142174817481 stukAkte van ontzegeling van de kasten en kisten in het sterfhuis van Dirk van Dam, 1748.
257338698176517651 stukAkte van verzegeling van kasten en kisten ten sterfhuize van Ariaantje van der Aar, op verzoek van Willem van Dam, 1765.
257438598176517651 katernAkte van verzegeling van kasten en kisten in het sterfhuis van Johan Roos, op verzoek van Adriaan en Herman van der Colff en Johan de Vroe, 1765.
25752089142179317931 stukAkte van verzegeling van kasten en deuren in het sterfhuis van Cornelia Roomer, 1793.
257633499180318031 stukAkte van verzegeling van een aantal kasten ten strefhuize van Adriaan Rauws op verzoek van J.A. van Doeveren en S. Rauws als executeurs van de boedel, 1803.
Rubriek:Scheiding en deling
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25772171143167316731 katernAkte van scheiding en deling tussen Govert Michiels de Bije en erfgenamen van wijlen Francijna Abels van Cleeff, van de nagelaten boedel, 1673.
25782179144168616861 katernAkte van scheiding en deling tussen de erfgenamen van Hendrijck Cornelis Craijvelder en Lijntie Arents, van de nagelaten boedel, 1686.
25792160143168916891 stukAkte van scheiding en deling tussen Nanningh en Hendrick Commers, van een huis en twee percelen land, 1689.
25802162143169216921 stukAkte van scheiding en deling tussen Francijna van der Hart, Bastiaan Gielen van Opleeuwen e.a., van de nagelaten boedel van Jan Gielen van Opleeuwen, 1692.
25812144143169316931 katernAkte van scheiding en deling tussen Pieter van Deuteren en Hendrick Teunis Zacht c.s., van de nalatenschap van Ariaantie Hendrickx Zacht, 1693.
25822168143169516951 stukAkte van scheiding en deling tussen Jacob Backx en Jacob van Gemert, van de nagelaten boedel van Willemijntie de Jongh, 1695.
25832147143169716971 stukAkte van scheiding en deling tussen Gerrit Gerrits Craijo, Zeijke van Nes e.a., van de nalatenschap van Pieterke Maartens van Nes, 1697.
25842153143169916991 katernAkte van scheiding en deling tussen Pieter Ariens Namen, Michiel Hendriks van Drunen, Hendrik Claes van Beest e.a., van de nagelaten onroerende goederen van Hendrik Gielen van Drunen, 1699.
25852159143170317031 stukAkte van scheiding en deling tussen Dirck Cornelis Camp, Theunis Cornelis Zacht, Jan Dircks de Reus e.a., van de nagelaten boedel van Engel Zacht, 1703.
25862157143170317031 omslagAkte van scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van Wouter Struijck, van de nagelaten boedel, in duplo, met bijlagen, 1703.
25872106143170617062 katernenAkte van scheiding en deling tussen Michiel Donckersloot, als voogd van Roeloff en Aertie Donckersloot, en Pieter Donckersloot, van het nagelaten onroerend goed door Maijcke Giele Verhil, in duplo, 1706.
25882115143171117111 stukAkte van scheiding en deling tussen Huijgh Ariens van Poederoijen, Hendrick Scheurwater, Wouter Jacobs Lievaert e.a., van de nagelaten boedel door Neeltie Buijck, 1711.
25892116143171117111 stukAkte van scheiding en deling tussen Emmeke Lourens, Willem Kant, Jacob Pieters Appel e.a., van de boedel nagelaten door Corst Willems Kant, 1711.
25902172144171217121 katernAkte van scheiding en deling tussen Joost Gerrits van de Coppel en Gerrit en Lourens Willemse Hooft, van de nagelaten boedel van Aegtie Willemse Hooft, 1671.
25912120143171317131 stukAkte van scheiding en deling tussen Ariaentie Jans van Giessen en Gijsbert de Hoogh, van de nagelaten boedel van Jeroen Gerrits Decker, 1713.
25922123143171417141 katernAkte van scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Eijmers van der Vliet en Cuindertie Pellicaen, van de nagelaten boedel, 1714.
25932127143171617161 katernAkte van scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Zeger Kenniphaes, Geertruij Mutsaert en Leentie Tabbert, van de nagelaten onroerende goederen, 1716.
25942125143171617161 stukAkte van scheiding en deling tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Vinck en Aeltie van Eethen, van de nagelaten boedel, 1716.
25952139143174717471 omslagAkte van scheiding en deling tussen Dirk van Eeten en Lijsbeth Uppel, van hun roerende goederen, met concept en bijlagen, 1747.
25962138143174717471 stukAkte van scheiding en deling tussen Catharina van der Wal en haar kinderen, van de nagelaten boedel van Arij Schaap, 1747.
Rubriek:Oppositie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
25972670135167016701 stukAkte van oppositie door Gabriel Haenendoes tegen Johannis van der Elburg, 1670.
25982669135167016701 stukAkte van oppositie door Commer Nanningh tegen Willem Jans Kievits, 1670.
25992671135167016701 stukAkte van oppositie door de weduwe van Hendrick Cornelis Craijevelder tegen Jan Ariense de Jongh, 1670.
26002665135167116711 stukAkte van oppositie door Willem Mosselmans tegen Jan van der Steen, 1671.
26012667135167116711 stukAkte van oppositie door Hendrick Ariens Werckhoven tegen Jan van der Steen, 1671.
26022666135167116711 stukAkte van oppositie door Nanningh Jans tegen Joris de Rooij, 1671.
26032668135167116711 stukAkte van oppositie door Hendrick Peterse Ruijmschotel tegen Jan de Vroe, 1671.
26042663135167216721 stukAkte van oppositie door Willem Mosselmans tegen Jan van der Steen, 1672.NB: anders dan 2661
26052661135167216721 stukAkte van oppositie door Willem Mosselmans tegen Jan van der Steen, 1672.
26062662135167216721 stukAkte van oppositie door Arij Arijens de Looij tegen Jan de Wit, 1672.
26072664135167216721 stukAkte van oppositie door Adriaen Claes van Leeuwaerden tegen Willem Gosens Mosselmans, 1672.
26082660135167316731 stukAkte van oppositie door Bastiaen Aerts van der Meijde tegen Heijltje Hermens, 1673.
26092673135167416741 stukAkte van oppositie door schout en gerechten van Werkendam tegen Christoffel van der Steen, 1674.
26102693135167516751 stukAkte van oppositie door diakenen en kerkeraad van Giessen tegen diakenen en kerkeraad van Op- en Nederandel, 1675.
2611426135167516751 stukAkte van oppositie door Steven Adriaaens Crielaerts tegen Jenneke Stevens de Vroe, 1675.
26122672135167516751 stukAkte van oppositie door Everard Astelij tegen Wiggert Swaenevelt, 1675.
26132694135167516751 stukAkte van oppositie door Arnold de Goijer tegen de schout van Sleeuwijk, 1675.
26142695135167616761 stukAkte van oppositie door Johan van de Graaff tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1676.
26152696135167616761 stukAkten van oppositie door Wiggert Swaenevelt respectievelijk Mattijs van Balen tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1676.
26162698135167616761 stukAkte van oppositie door Adriana van Nederveen tegen Elisabeth van de Weteringh, 1676.
26172697135167616761 stukAkte van oppositie door Arnold de Goijer tegen de collecteurs van de verponding over Sleeuwijk, 1676.
26182699135167616761 stukAkte van oppositie door Helena Daal tegen Jan de Vroe, 1676.
26192702135167716771 stukAkte van oppositie door Arien van Helden tegen de kerkmeesters van Werkendam, 1677.
26202700135167716771 stukAkte van oppositie door Cornelia en Geertruida van Eck van Pantalion tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1677.
26212704135167816781 stukAkte van oppositie door Arij van Herwijnen tegen de schout van Andel, 1678.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
26222701135167816781 stukAkte van oppositie door Wilbord van Nederveen tegen Baltasar van Wevelinckhoven, 1678.
26232703135167816781 stukAkte van oppositie door Bastiaan Combrusel tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1678.
26242705135168016801 stukAkte van oppositie door Maria van Nederveen tegen Geertie Pieters de With, 1680.
26252706135168016801 stukAkte van oppositie door Hendrijck van Loenen, rentmeester van Zaltbommel, tegen Adriaen Colmet, 1680.
26262707135168116811 stukAkte van oppositie door Maria van Nederveen tegen Christoffel Dijnant, 1681.
26272710135168216821 stukAkte van oppositie door Adriaen de With tegen Augustijn Nieukerck, 1682.
26282708135168216821 katernAkte van oppositie door Arijaentie Fransse tegen de pachter van de impost op de bezaaide landen, 1682.
26292709135168216821 stukAkte van oppositie door de schout van Sleeuwijk tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1682.
26302711135168216821 stukAkte van oppositie door Hendrick van Nispen tegen de deurwaarder van de gemenelands middelen, 1682.
26312712135168316831 stukAkte van oppositie door Jan en Dirk Barents Groenevelt tegen Jan Mixe, 1683.
26322714135168416841 stukAkte van oppositie door Jacob Leeuwevelt tegen Johan Ten Haegen, 1684.
26332715135168416841 stukAkte van oppositie door Jan de Vroe tegen Adriaen van de Colck en Jan van der Hart, 1684.
26342713135168416841 stukAkte van oppositie door Adriaen Crielairts tegen Jan van der Hart, 1684.
26352716135168416841 stukAkte van oppositie door Pieter Bax tegen Adriaen Stevens Crielaert, 1684.
26362720135168516851 stukAkte van oppositie door Commer Nanningh tegen Wilbort van Nederveen, 1685.
26372718135168616861 stukAkte van oppositie door Gerichje van Rietevelt tegen Jan van der Graaff, 1686.
26382717135168616861 stukAkte van oppositie door Hendrik Valkus tegen Adam van Winteroij, 1686.
26392719135168716871 stukAkte van oppositie door Alida van Vliet tegen de collecteur van de verponding, 1687.
26402674135168716871 stukAkte van oppositie door Hendrick de Bruijn tegen Gozewijn Mosselmans, 1687.
26412721135168816881 stukAkte van oppositie door Catharina van Os tegen Jacob Vinck, 1688.
26422723135169016901 stukAkte van oppositie door Jan Gijsberts tegen de pachter van de impost op het gemaal, 1690.
26432724135169016901 stukAkte van oppositie door Wouter van der Plas tegen de pachter van de impost op het gemaal, 1690.
26442722135169016901 stukAkte van oppositie door Theunis Bastiaens en Jop Pieters tegen Gosewijn Mosselmans, deurwaarder van de gemenelands middelen, 1690.
26452725135169216921 stukAkte van oppositie door Sijbrecht Jans tegen Adriaan van Rijn, 1692.
26462726135169316931 stukAkte van oppositie door Willem Willems van Oversteegh tegen de pachter van de gemenelands middelen, 1693.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
26472727135169316931 stukAkte van oppositie door Joost Willems van der Hoeve tegen de weduwe van Christoffel Dijnant c.s., 1693.
26482728135169816981 stukAkte van oppositie door Gerrit Ariens Roosenboom tegen de pachteresse van de impost op het zout- en zeepgeld, 1698.
26492729135170217021 stukAkte van oppositie door Gerrit Bastiaens Hollander tegen de pachter van de impost op het zout- en zeepgeld, 1702.
26502730135170417041 stukAkte van oppositie door Frans van der Straeten en Willem van Andel tegen Beatrix Criellaert, 1704.
26512732135171817181 stukAkte van oppositie door Sijmen van der Stelt tegen de weduwe Cools als pachteresse van diverse gemenelands middelen, 1718.
26522731135171817181 stukAkte van oppositie door Arent van der Hoeve tegen de pachteresse van de impost op koffie en thee, 1718.
26532733135173217321 stukAkte van oppositie door Cornelis Bijll, Zander de Zeeuw e.a. tegen de pachter van de impost op het zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld, 1732.
26542734135173217321 katernAkte van oppositie door Joost Kivits tegen de pachter van de impost op het zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld, 1732.
Rubriek:Inventaris
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2655430136167216721 stukAkte van inventaris van (een deel?) van de goederen van de kinderen van Nestelroy, 1672.
2656432136167216721 stukAkte van inventaris van nagelaten goederen van majoor van Blitterwijk, 1672.
2657431136167216721 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Francois le Ceur, 1672.
2658433136167916791 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Pieter Weijts, in leven weduwnaar van Maeijcke Overmeer, 1679.
2659434136167916791 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Cornelis Wolfs, in leven echtgenoot van Lijntgien Driessen van Cromvoirt, 1679.
2660436136167916791 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Cornelis Gerritsz Wolfs, in leven echtgenoot van Lijntgien Andriessen, 1679.NB: zie 434
2661435136167916791 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Geertruyt Eck van Pantaleon, 1679.
2662438136168016801 katernAkte van inventaris van goederen in pand gehouden door de Bank van Lening, 1680.
2663445136168016801 stukAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Jan de With, ca. 1680.
2664437136168516851 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Jacob Leeuwevelt, met bijlage, 1686.
2665439136168616861 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Bertruyt Ten Hagen, 1686.NB: Ten Haeg ?
2666429136168716871 katern en 1 stukAkte van inventaris van de boedel van Dirk Theunis Groenevelt, in zijn leven weduwnaar van Neeltje Driessen, met bijlage, ca. 1687.NB: zie ook 440
2667441136168716871 stukAkte van inventaris van de door de pachters van de impost van het Gemaal aangetroffen zakken meel in een boot in de haven, 1687.
2668453136168716872 stukkenAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Arie Cornelisz, met bijlage, 1687.
2669440136168816881 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Dirck Theunis Groenevelt, in zijn leven weduwnaar van Neeltje Driessen, 1688,NB: zie ook 429
2670442136168916891 stukAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Grietie Eymerts van Andel, in leven weduwe van Gerrit Crielaerts, 1689.
2671451136169116911 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Willemijna de Jongh, in leven weduwe van Aelbert van der Schaer en echtgenote van Jacob Backx, 1691.
2672443136169416941 stukAkte van inventaris van de gemeenschappelijke goederen van Anthony Otten Havelaer, gehuwd met Cornelia Pieters, en Arientie Ariens Oerlemans, zijn overleden eerste echtgenote, 1694.
2673444136169516951 stukAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Hendrik Bilkens, 1695.
2674452136169816981 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Benedictus Wittens, in leven echtgenoot van Henrietta van Nispen, 1698.
2675454136170417041 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Frans van der Straeten, 1704.
2676450136171217121 omslagAkte van inventaris van de goederen die werden gevonden na het vergaan van het schip van Jan Pauwels, beurtschipper van Nijmegen op Rotterdam, met bijlagen, 1712.NB: bij deze schipbreuk kwamen 13 personen om het leven.
2677456136171417141 stukAkte van inventaris van de bijlagen behorende bij de jaarrekening over 1706/1707 van Govert Zelius, "Commies van ammunitie van oorlogh, turf en kaersen" op fort Loevestein, 1714.
2678455136171417141 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Pieter Ruijsen, 1714.
2679390101174017401 katern.Akte van inventaris van de nagelaten goederen van Arent Jacob ten Hagen, 1740.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2680457136174317431 katernAkte van inventaris van de roerende goederen toebehorende Aelbert van de Gragt en Anna Pieterse van de Giessen, 1743.
2681459136174717472 katernen en 1 stukAkte van inventaris van de roerende goederen van Lijsbet Uppel, echtgenote van Dirk van Eethen, met concept en bijlage, 1747.
2682458136174717472 katernenAkte van inventaris van de roerende goederen van Dirk van Eethen, met concept, 1747.
2683460136174817481 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Megteld Ruijs, in leven weduwe van Jan de Ruijter, 1748.NB: Megteld Ruijs was in 1748 nog niet overleden! zie vnr 325
2684462136174917492 katernenAkte van inventaris van de goederen van Jacobus Irwin, met afschrift, 1749.
2685461136175017501 katernAkte van inventaris van de goederen van Willem Vogelezang, 1750.NB: uit Aalburg?
2686463136175017501 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Willem Holdhuijzen, 1750.
2687466136175017501 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Leentie Havekost, 1750.
2688465136175217521 katernAkte van inventaris van de goederen van Evert Bouman en Teuntje Vermeijs, 1752.
2689464136175217521 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Heijltje de Caron, in leven weduwe van Jan Teunisse Schaap, 1752.
2690448136175317531 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, 1753.NB: interessant
2691446136176817681 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Helena Hendriks, voormalige vroedvrouw, 1768.
2692447136179217921 katernAkte van inventaris van de nagelaten goederen van Adriana van den Berg, 1792.
Rubriek:Cessie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2693716139166916692 stukkenAkte van cessie door Cornelis Rutten, ten behoeve van Steven Crillaert, grosse, met bijlage, 1669.NB: opgemaakt voor de schepenbank van Tilburg
2694714139166916692 stukkenAkte van cessie door Anthonij de Lamotte, ten behoeve van Steven Adriaens Crillaart, met bijlage, 1669.
Rubriek:Citatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
26952222190169416941 stukAkte van citatie door de stadsbode voor Dirck Broeders om voor de schepenbank van Woudrichem te verschijnen, afschrift, 1694.
26961821155175017501 stukAkte van citatie door de deurwaarder van de gemenelands middelen, voor de molenaars van Werkendam, Almkerk en Dussen alsmede de Werkendamse bakkers Jan van Wense en Hendrik Triebergh, om voor schepenen-commissarissen van Woudrichem de eed te komen afleggen, 1750.
Rubriek:Cautie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2697414128181018101 stukAkte van cautie door Jenneke Verhagen, weduwe van Peter van Beest, van enkele percelen land wegens van Pieter Vis geleende kapitalen, 1810.
Rubriek:Custing
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2698417127180918091 stuk.Akte van custing door Jan van Vugt, aan Gerrit Willems en Symon Bakx, 1809.
Rubriek:Revocatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2699636139173817381 stukAkte van revocatie door Hugo van der Meer van de procuraties ten behoeve van Anthonij Hoppenbrouwer en Johan Hessel, 1738.
2700639139174617461 katern en 1 stukAkte van revocatie van Ariaantje Ariaans van een procuratie ten behoeve van Dirk Dupper en Marinus de Joode, houdende tevens akte van procuratie ten behoeve van Dirk Dupper, Marinus de Joode en Frans Mouthaan, met concept, 1746.NB: bij revocatie blank nummer
Rubriek:Borgstelling
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2701782139168016801 stukAkte van borgstelling door Cornelis Bell en Hendrijck Donckersloot, ten behoeve van Beertruijt Ten Haeg, 1680.
Rubriek:Renuntiatie
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27022259177174917491 stukAkte van renuntiatie door Lijsbet Uppel en Dirk van Eeten van hun testament, 1749.
Rubriek:Vertichting
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27032299177168416841 stukAkte van vertichting van een rentebrief door Johanna van Cuijck van Meteren aan N.N., concept, 1684.
Rubriek:Panding
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27042352168167516774 stukkenAkten van panding door Boudewijn Bonnes van twee percelen land van Claes Teuniss van Doveren en Anderis Claes Potter, afschriften, met bijlagen, 1675-1677.
Rubriek:Hypotheek
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27052288177174817481 charterAkte van hypotheek door Dirk van Andel ten laste van Jacobus Irwin, grosse, 1748.
27062736127180918091 katernAkte van hypotheek door Pieter Adriaan Rauws ten laste van Salomon van Bergen, 1809.
27072737127180918091 stukAkte van hypotheek door Benjamin Salomon de Jong ten laste van Cornelis van Andel, 1809.
27082740127180918091 stukAkte van hypotheek door Wouter Matthijs Struik ten laste van Jan voor den Dag, 1809.
27092739127180918091 katernAkte van hypotheek door Thomas Pelt ten laste van Peter Holster, 1809.
2710411128180918091 katernAkte van hypotheek door Johannes Timmerman ten laste van Cornelis Vink, 1809.
27112738127180918091 katernAkte van hypotheek door Johan Hubert Gerard van Borcharen ten laste van Wouter Verhoeven en Cornelia van den Heuvel, 1809.
27122746128181018101 katernAkte van hypotheek door Ernus de Lang ten laste van Agata Johanna van der Peijl, 1810.
27132747128181018101 katernAkte van hypotheek door Cornelia en Anna van de Rotten ten laste van Gerrit Romer, 1810.
27142741128181018101 katernAkte van hypotheek door Mattijs Willem van der Hart ten laste van Gerrit Billekes, 1810.
27152751128181018101 katernAkte van hypoyheek door Johan Hubert Gerard van Borchaaren ten laste van Gerrit Pruijsen, 1810.
27162742128181018101 katern en 2 stukkenAkte van hypotheek door Benjamin Salomon de Jong ten laste van Jacob Verschoor, met bijlagen, 1810.
27172753128181018101 katernAkte van hypotheek door Lodewijk Caspar Valkenaer ten laste van Johannis Sigmond, 1810.
27182743128181018101 katernAkte van hypotheek door rentmeester Herman van der Kolff ten laste van Lukas van Drunen, 1810.
27192749128181018101 katernAkte van hypotheek door Dirk van der Rotten ten laste van Gerrit Romer, 1810.
27202752128181018101 katernAkte van hypotheek door Herman van der Colff ten laste van IJmert Verhoeven, 1810.
27212750128181018101 katernAkte van hypotheek door Marianne Crenleux ten laste van IJsbrant Alexander de Joode, 1810.
27222744128181018101 katern en 1 stukAkte van hypotheek door rentmeester Herman van der Kolff ten laste van Gerrit den Dekker, 1810.
27232745128181018101 katernAkte van hypotheek door Jan Rombout ten laste van Wouter Rombout, 1810.
27242748128181018101 katernAkte van hypotheek door Corstiaan Hijstek ten laste van Corstiaan de Zeeuw, 1810.
Rubriek:Overige akten
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
2725715139166916691 stukNotariŽle akte van cessie door Henrick Adriaens Hulst, ten behoeve van Steven Crillaerts, authentiek afschrift, 1669.
27262007142167016701 katernContract tussen de magistraat van Woudrichem en de solliciteur tot remissie der verpondingen over de stad, concept, 1670.NB: solliciteur = soort procureur
27272006142167016701 stukQuitantie ten behoeve van Cornelia van Nispen c.s., 1670.
27282009142167216721 stukResolutie van de magistraat van Woudrichem betreffende de aanbesteding van de reparatie van de rosmolen en het verhalen van de hieruit voortspruitende kosten, middels parate executie, op Aelbert Jans van Eck, eigenaar van voornoemde rosmolen; met aantekening betreffende de te verrichten werkzaamheden, 1672.
2729427135167816781 stukAkte waarbij Willebort van Nederveen verklaart van een vonnis van de Woudrichemse schepenbank m.b.t. zijn geschil met Balthasar van Wevelinckhoven, in beroep te gaan bij het Hof van Holland, 1678.
27302030142168216821 stukQuitantie ten behoeve van Cornelis Vroegen, wegens de restitutie van de 40e penning van een hypotheek, authentiek afschrift, 1682.
2731428135168416841 stukAkte waarbij Catelyna van Nistelroy verklaart dat de executoriale verkoop van haar huis en erf rechtsgeldig is, 1684.
27322284177175217522 stukkenRelazen van de gerechtsbode voor Pieter Rauws, als slijkheemraad van de Oude en Nieuwe Ban van Woudrichem en Ban van Honswijk, inzake het overgeven van een uittreksel uit de rekening van de ordinaire verponding van 1749, 1752.
Rubriek:Fiscale zaken
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27331992158a167117231 deelRegister van de ontvangst van de 40e en 80e penning op het kopen van roerende en onroerende goederen bij openbare verkoop in Stad en Land van Altena, 1671-1723.NB: de 40e penning (over verkocht onroerend goed) was een gewestelijke belasting; de 80e penning werd geheven door Stad en Land
27342015142167316731 stukUittreksel uit de pijlcedulle van het gemaal dd. 6 maart 1673, inzake de pijling op de korenmolen te Woudrichem, 1673.
27352223190167816781 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Johan de With, waarover de impost op de collaterale successie wordt geheven, 1678.
27362502168168316831 stukBrief van Jacobus Augustijnssen, Antonij Aerts Vosch en Jan Eeuwouts de Graeff, bakkers te Almkerk en Waardhuizen, inzake de zetting van het brood, 1683.
27372501168169516951 stukNotulen van de vergadering van baljuw, schouten en gecommitteerde gerechten van Stad en Land van Altena, Dussen en Werkendam inzake de problemen bij de vaststelling en inning van de impost op het zout-, zeep-, heere- en redemptiegeld, 1695.
27382294177169816981 stukAkte van aangeving door Johan van Haaften van het overlijden van Gerrige van Rietvelt, 1698.
27392278177169816981 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Gerigie van Rietvelt, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, 1698.
27402247177171217121 stukAkte van aangeving door Aert van der Colff van het overlijden van zijn moeder, 1712.NB: ivm de impost op het begraven
27411993159172317631 deelRegister van de ontvangst van de 40e en 80e penning, vanaf 1731 tevens en daarna uitsluitend protocol van taxatie t.b.v. de vaststelling van de impost op de collaterale successie, 1723-1763.NB: 20e,(15e en 10e) penning = impost op de collaterale successie; over het bedrag werd de 10e (10%) verhoging geheven, t.b.v. stad en land? Betreft Stad en Land. Vermeldt in 1740 een rechthuis te Rijswijk. Huis het Witte Lam in de Hoogstraat, ca. f40v. De Witte Leeuw bij 's Landsmagazijn ca. f41r. Huis het Voorhout ca. f53v. De Prikcorff in de Waterpoortstraat. Huis den Oliemolen op de hoek van de Molenstraat en Daelersteeg.
27422277177174617461 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Arien Willemse Ruimschottel, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, 1746.
27432251177174617463 stukkenAkte van aangeving van de obligaties nagelaten door Sophia van Strouwen, waarover de impost van de collaterale successie wordt geheven, met concept en bijlage, 1746.
27442279177174717471 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Susanna de Roij, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, concept, 1747.
27452248177174717471 stukStaat van de door Geertruij Hollander nagelaten onroerende goederen waarover de impost op de collaterale successie wordt geheven, 1747.
27462275177174817481 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Maria Criellaart, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, concept, 1748.
27472249177174817481 stukBrief aan de secretaris van 's Gravenhage met verzoek het door Anna Maria Kuijpers aldaar nagelaten onroerend goed te doen taxeren, 1748.NB: ivm impost coll. succ.
27482252177174817481 stukAkte van taxatie van de goederen nagelaten door Aart Gijsbertz van Andel, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, 1748.
27492254177174817482 stukkenAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Aart Gijsbertse van Andel, waarover de impost op de collaterale successie geheven wordt, met concept, 1748.
27502250177175017501 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Dirk Maas, waarover de impost van de collaterale successie wordt geheven, 1750.
27512253177175117511 stukAkte van aangeving van de goederen nagelaten door Emmerentia van den Havik, waarover de impost van de collaterale successie geheven wordt, 1751.
27522180173176317631 stukBrief van H. van der Colff aan de schepenbank met het verzoek het onroerend goed nagelaten door zijn vader te taxeren, 1763.NB: i.v.m. de heffing van de 40e penning
27531994160176518051 deelProtocol van taxatie t.b.v. de vaststelling van de impost op de collaterale successie, 1765-1805.
27541996161179917991 katernRekeningen wegens de ontvangst van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning, de boetes op ongefundeerde processen, de impost op het trouwen en begraven alsmede de impost op advertenties te Woudrichem over 1798, 1799.NB: rendantsexemplaar
27551997161180618061 katernRekening wegens de ontvangst van de collaterale successie, de 40e en 80e penning, boetes op ongefundeerde processen, de impost op het trouwen en begraven alsmede de impost op de advertenties te Rijswijk over 1805, 1806.NB: rendantsexemplaar
27562233192180718081 katern en 1 stukRekening van de ontvangst van het recht van successie over het jaar 1807, 1808.
Rubriek:Stukken waarvan het verband met het archief niet gebleken is.
nieuw nrvoorlopig nroud nrbegin jaareind jaarsoortinhoud
27572310187156415831 deelKasboek van Jaspar van Bell, koopman te 's Hertogenbosch, 1564-1583.NB: Was om religieuze redenen uit Den Bosch gevlucht; in 1586 woont hij in Wchem; kasboek gebruikt bij een rechtzaak; zie bronnenuitgave Pirenne.
275826295168516851 stukExploot van de gerechtsdeurwaarder van het Hof van Holland voor Gillis Jans Collie, inzake de betaling van door hem verschuldigde gelden aan de erfgenamen van mr. Johan Uittenhage, in leven advocaat bij het voornoemde Hof, 1685.
275935697170117011 katernLijst van in De Werken woonachtige personen met de bedragen die zij contribueren in de 100e penning, (1701).NB: In de aanhef van deze lijst staat (abusievelijk) vermeld dat Staten van Holland op 25 februari 1700 consent verlenen voor deze heffing; dit moet echter 25 februari 1701 zijn. Verpondingskohier?
27602286177173217323 stukkenStukken betreffende het proces voor de Hoge Raad van Holland tussen Jan Welleman en Johan Panneboeter, respectievelijk schepen en secretaris van Heinenoord, afschriften, 1732.NB: Susanna de Roij, wed. van Jan W., woonde in 1743 te Wchem
27611843158174117411 stukAkte van taxatie door de beurmeesters van het dorp Herwijnen van een perceel land genaamd Tibouts Camp te Herwijnen, nagelaten door juffrouw Tibout, 1741.
276234597175117521 stukBorgbrief afgegeven door het stadsbestuur van Dulcken (Duitsland) ten behoeve van Petrus Sander, met aan de keerzijde de toestemming van Z. Abbema, president-schepen te Drunen, om aldaar op 19 mei 1752 te mogen bedelen, grosse, 1751, 1752.