Hoe ik bereikbaar ben

How to contact me

U kunt mij emailen op de volgende adressen:
 • voor onderwerpen die met mijn werk te maken hebben:
  Jos de Kloe (jos.de.kloe AT knmi.nl)
  of
  Jos de Kloe (kloedej AT knmi.nl)
 • voor onderwerpen die met genealogie en andere prive zaken te maken hebben:
  Jos de Kloe (josdekloe AT gmail.com)
vergeet niet "AT" even te wijzigen in "@", deze truuk is helaas nodig ter voorkoming van spam.

Waarschuwing: stuur a.u.b. geen (bijna) lege emails met het bericht attached in word format. Vanwege de extra handelingen die nodig zijn om dit soort berichten te lezen kan het (veel) langer duren voor ik hier op reageer...

You can Email me at:
 • for subjects related to my work:
  Jos de Kloe (jos.de.kloe AT knmi.nl)
  or
  Jos de Kloe (kloedej AT knmi.nl)
 • for subjects related to history and other private issues:
  Jos de Kloe (josdekloe AT gmail.com)
don't forget to change "AT" into "@", unfortunately this trick is necessary to prevent spam.

Warning: please do not send (almost) empty emails having the actual message attached in word format. Because of the additional steps required for me to read this kind of messages it may take (much) longer for me to respond ...

Enkele oude adressen van mij die niet meer werken:
 • Jos de Kloe (kloe@fys.ruu.nl) (1991-1993)
 • Jos de Kloe (dekloe@rijnh.nl) (1995-2000)
 • Jos de Kloe (dekloe@fys.ruu.nl) (1999-2000)
 • Jos de Kloe (dekloe@zonnet.nl) (1999-2020)
Some of my old, now invalid, email adresses:
 • Jos de Kloe (kloe@fys.ruu.nl) (1991-1993)
 • Jos de Kloe (dekloe@rijnh.nl) (1995-2000)
 • Jos de Kloe (dekloe@fys.ruu.nl) (1999-2000)
 • Jos de Kloe (dekloe@zonnet.nl) (1999-2020)
Wanneer u mijn post adres wilt, vraag het dan even per email. When you need my snail-mail address, ask me by email.
Vragen n.a.v. mijn webpagina's zijn altijd welkom, en ook commentaar op de inhoud en eventuele spelfouten. You may always send me questions arising from my webpages. Also comments on the content and (spelling)errors are welcome.
Adressen van mijn webpagina's:/Addresses of my webpages:
Mijn oude websites (niet meer beschikbaar): My old websites (no longer available):
 • Geocities: http://www.geocities.com/Paris/1634/homepage/index.htm
 • Geocities: http://www.geocities.com/jos.geo/homepage/index.htm
 • Geocities: http://us.geocities.com/jos.geo/homepage/index.htm
 • Geocities: http://geocities.com/jos.geo/homepage/index.htm
 • Zonnet: http://home.zonnet.nl/~dekloe/index.html
 • Versatel: http://www.home.versatel.nl/dekloe/index.html
 • Tele2: http://members.tele2.nl/dekloe/index.html
 • Planet: http://home.planet.nl/~kloe0040/index.html
 • KPN: http://home.kpn.nl/kloe0040/index.html
 • Geneanet: http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=jdekloe
 • Hyves: http://josdekloe.hyves.nl/
 • Google+: https://plus.google.com/u/0/110229107463662250988
Merk op dat via dit archief sommige oude versies van mijn opgeheven websites nog kunnen worden ingezien. Van http://www.geocities.com/jos.geo/homepage/index.htm zijn bijvoorbeeld 10 verschillende versies van 2000 t/m 2004 in te zien via deze link. Please note that through this archive some old versions of my deleted obsolete websites are still accessible. For example 10 different versions of the page http://www.geocities.com/jos.geo/homepage/index.htm published between 2000 t/m 2004 can be found by following this link.
Back home.