Brabant Leenhof, 1460


bron: Brabant Leenhof 200v, 1460
bron: Het Spechtboek 1374
HERTOGELIJK LEENREGISTERS 4 en 5 en REKENKAMER 543
bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 22 september 2003.
gevonden op: http://www.dekleinemeijerij.nl/index.php?categoryid=22&p2_articleid=219

nu (16-sep-2021] https://www.dekleinemeijerij.nl/informatiebronnen/leenboeken/34-informatiebronnen/leenboeken/81-het-
spechtboek-1374

hierin komt voor:
-----------
[Willem van Andel bij doode Matheeus sijns brueders ondergeschr. anno xiiijC Lxiiij
Matheeus van Andel bij doode Jans sijns oude oems ondergeschr. anno xiiij Lx
Jan Bruystens sijn brueder]
Heer Lauwerens van Andel priester ende voir hem dede eet sijn brueder Jan van Andel Jan Bruystens zoen
Bruysten van Anle hout x buenre lants iij buenre beemde x buenre broecx i hofstat metten huyse daer op staende iiij
buenre lants al gelegen ten Dike in die prochie van Ensschit ende die vercocht Marie Arnts dochter vanden Dijc ende Jan
die Moelner hoir man ende mombour.
Dit goit verstarf van Janne Bruystens zoen op drie gezusteren te weten Heilwijch Aliten ende Lijsbetten van Anle
zusteren Jans voirs. ende in namen Heilwigen der audsten zuster so ontfing die her Lauwerens hoir zone.
Nu is comen Bruusten Jans zoen ende heeft vercregen thegen die voirs. Lijsbet hoir derdendeel ende is daer af worden man
heren Lauwerens voirschr. Dat derde derdendeel hout Alijt vorschr. [Ende zeder heeft Alijt vors. hoir derdel vercocht
ende daer toe sijn comen half ende half Jan van Andel boven geschr. ende Bruusten Bruustens zoen.]
-----------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA