Brielle NA1039, 26-Sep-1727


bron: Brielle NA1039 , 26-Sep-1727
Datum: 26/09/1727
Notaris: Cornelis van Ysendoorn
Aard van de akte: insinuatie
Regest:
Elisabeth Poorterman huisvrouw van Hendrik Steen als last en procuratie hebbende van haar moeder Maria Hoogland laatst
weduwe van Jan Ariens Kloosterweg, gepasseerd voor schout en schepenen van Andel van 13/02/1723 verzoekt de 1e notaris
zich te vervoegen aan Neeltje Ariens Besemer weduwe van Jan Hendriks Mijnck wonende den Briel en haar te insinueren dat
zij uit kracht van de clausule van substitutie haar in de voorsz. procuratie verleend op 01-02-1725 bij akte verleden
voor nts Pieter Bax op de voorsz. Neeltje een procuratie had verleend en dat deze zich daar niet naar gedraagt en
verklaart deze van onwaarde. De notaris heeft de insinuatie op 30-09-1727 overhandigd. Getuigen Pieter de Baan en Pieter
Poorterman.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA