Brielle NA1040, 16-Feb-1729


bron: Brielle NA1040 , 16-Feb-1729
Datum: 16/02/1729
Notaris: Cornelis van Ysendoorn
Aard van de akte: procuratie
Regest:
Maarten Mens weduwnaar en erfgenaam van Maria van Andel wonende alhier geeft procuratie op Elisabeth Poortermans gehuwd
met Hendrik Steen thans wonende te Woudrichem om namens hem gedurende zijn afwezigheid van zijn vrouws stiefmoeder
Wijntje van Veen weduwe en boedelhoudster van Arij Jans van Andel. eerder weduwnaar en erfgenaam van Angenietje Hoogland
en zijn vader Jan Ariens van Andel wonende te Andel in den lande van Altena staat en inventaris van de voorsz.
nalatenschappen van zijn overleden vrouws grootvader en vader en moeder te vorderen alsmede zijn portie daarin
competerende. Getuige Pieter Simons Knop.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA