Brielle NA1055, 23-Dec-1727


bron: Brielle NA1055 , 23-Dec-1727
Datum: 23/12/1727
Notaris: Pieter Ploos van Amstel
Aard van de akte: huurcontract
Regest:
Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen, wonend te Neer-Andel, als last en procuratie hebbend van haar moeder
Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Kloosterweg te Brielle (proc. dd. 23-1-1725 voor gerecht van Andel) verhuurt aan
Neeltje Ariens Besemer, weduwe van Jan Hendriks Mink te Brielle een huis en erf in het Noordeinde, laatst bewoond door
wijlen Maurits Huigens, in leven schepen en vroedschap van Brielle. Huur geldt voor tien jaar met optie op verlenging
voor gelijke periode en tegen f 50 per jaar. Huurster heeft het recht het huis onder te verhuren. Getuigen Pieter
Sonnevijl en Jacobus Salomons Pols.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA