Brielle NA1055, 27-Dec-1727


bron: Brielle NA1055 , 27-Dec-1727
Datum: 27/12/1727
Notaris: Pieter Ploos van Amstel
Aard van de akte: herroeping
Regest:
Elisabeth Poorterman, huisvrouw van Hendrik Steen wonend te Andel heeft op 13-2-1723 voor het gerecht aldaar procuratie
gekregen van haar moeder Maria Hoogland, laatst weduwe van Jan Ariens Kloosterweg. Uit kracht daarvan had zij in mei
1727 voor notaris Joris van Hoogwerf procuratie verleend aan Kornelis van IJsendoorn. Zij herroept deze procuratie. De
notaris geeft een afschrift van deze akte van herroeping af aan de meid van Van IJsendoorn.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA