Brielle NA1056, 18-Feb-1730


bron: Brielle NA1056 , 18-Feb-1730
Datum: 18/02/1730
Notaris: Pieter Ploos van Amstel
Aard van de akte: procuratie
Regest:
Maarten Mens te Brielle, voor zich en als weduwnaar van Maria van Andel en gemachtigd door het Hof van Holland in de
rechten (mbt de hun van hun grootouders opgekomen goederen) van de minderjarige Aafje van Andel en Jan van Andel,
kinderen van wijlen Arie Jans van Andel uit eerste huwelijk met Agnieta Hoogland, machtigt Elisabeth Poorterman,
huisvrouw van Hendrik Steen, wonend in Neer-Andel, tot administratie van enkele landerijen aldaar. Getuigen Hermanus
Koenraad en Huibrecht Simons.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA