DeMijl NA3, 01-Mar-1741


bron: DeMijl NA3 59, 01-Mar-1741
- 1 mrt. 1741: 
Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haen, koopvrouw te Dordrecht, 
verleent procuratie aan Adriaan van Dam, vendumeester te Dordrecht, om te 
compareren voor het gerecht van De Mijl en daar te verklaren, dat zij aan 
Hendrik Pus, heer van Opper en Neder Andel en diens vrouw Emmerentia de 
Carpentier schuldig is een somma van 5000 gl. wegens geleende penningen, 
daarvoor verbindende een windoliemolen met het huis "Dortwijk", een tuin 
en boomgaard op het Crabbe-eiland. Johan de Haen Boudewijnsz., wonende te 
Dordrecht en Jacob Vermanden, koopman te Dordrecht, getrouwd met Johanna 
de Haen, stellen zich borg voor hun moeder resp. schoonmoeder, Agatha 
Gardenier. 

bron: ORA De Mijl, Crabbe en Nadort [archief 405], inv. 3, f. 59

gevonden op: http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=216166&kid=2147&pagina=tekstpagina


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA