DenBosch KroniekPeter_van_Os, 1376


bron: DenBosch KroniekPeter_van_Os 99, 1376
boek p.99, pdf p.141:

Remigii confessoris anno MCCC LXXVI: Leonius de Lancvelt, Arnoldus de
Andel, Iohannes de Bruheze, Symon de Myrobello, Iohannes Trude, Ghysbertus
Lysscap iunior, Iohannes de Outhuesden.
Ten tyde van desen scepenstoel soe heeft byscop Ian van Ludick in zekere 
brieven verleent hoe men tGroot Gasthuys sal regeren; ende dieselve brieve
beginnen: "Iohannes, Dei gratia episcopus Leodiensis", etc. 
ende zyn begrepen opten blade
XV. /


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA