DenBosch Obituarium1, 1240


bron: DenBosch Obituarium1 , 1240
Op verschillende websites wordt verwezen naar ene IJda van Andel,
geb. te Andel, die ca. 1240 gehuwd was met Jan I van Arkel.

zie o.a. http://www.kareldegrote.nl/Reeks_8_Rienstra.htm
en http://www.genealogieonline.nl/stamboom-uijtterlinde/I21448.php
(ingezien 26-jan-2011) (en herhaald op vele andere websites)

Hierop het volgende fragment:
"Waarschijnlijker is dat Yda van Andel de echtgenote was van 
Jan I van Arkel. Yda van Andel's naam is ontleend aan het 
obituarium van de Sint Jan te Den Bosch. Hun dochter Yda 
(dochter van Yda) huwde met de Bossche ridder Gooswijn Cnode, 
overl. v.. 1306. In 1306 komen we een zoon van hem met naam
Jan van Arkel tegen.

Volgens http://www.hagenbeekgenealogie.nl/hagenbeek000223.htm die verwijst
naar deze bron: http://www.hagenbeekgenealogie.nl/hagenbeek-br00007.htm#br142
wordt deze vermelding genoemd in De Nederlandsche Leeuw, 2000, kolom 12.
Hierin is inderdaad een verhandeling te vinden over de heren van Arkel
(artikel: "Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse
adellijke geslacht Van Arkel", door Ir. Dr. M.J. Waale)
maar over Yda van Andel wordt hier met geen woord gerept.

Een publicatie over deze bron is deze:
Spierings, M., 'Het obituarium of dodenboek van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch (1280-1435)',
Boschboom bladeren (1979) 1-4.
(bron: http://memo.hum.uu.nl/pdf/Bibliography-Memoria.pdf)
meer die is niet online in te zien.

Verzoek:

Helaas heb ik nog geen copie of afschrift van deze vermelding in 
mijn bezit, maar omdat dit een van de oudste vermeldingen mbt Andel
zou zijn heb ik hem toch hier opgenomen.
Daarom ook mijn verzoek aan de lezer: mocht u een copie of scan van
deze vermelding hebben of van een afschrift of transcriptie daarvan,
dan zou ik die graag per email van u ontvangen.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA