Dordrecht NA717, 20-Aug-1712


bron: Dordrecht NA717 339 e.v., 20-Aug-1712
bron: ONA Dordrecht 717, akte 139, f. 399 e.v.
----
20 aug. 1712: compareren voor notaris C. van Aansurg Warnard Roos en Jenneken van As,  
echtelieden wonende te Dordrecht. Testament op de langstlevende. Hij benoemt tot voogd 
zijn behuwd  broeder Adriaen Pot en zij haar behuwd broeder Jan Naijen, schepen te Andel. 
Door beiden ondertekend. 
----
gevonden op:
http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=216611&kid=2147&pagina=tekstpagina


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA