Groesbeek Collectie, 13-Oct-1263


bron: Groesbeek Collectie , 13-Oct-1263
Charter genoemd in de Collectie Groesbeek,
zie: https://www.collectiegroesbeek.nl/
---
Altena, van | 1263-01 (1263-10-13)
Sloet p 840, no 859, no 867 p 847/Noordbrabantse Charters p 35, 292

regest:
heer Willem [Hornes] van Altena ontvangt van Otto graaf van Gelre de tiende
van Rodengoije in leen, groot 27 mansi, de lage jurisdictie over het land
Rodengoy en het "bedrijf van de dijken" met verlof om dit gehele leen over
te dragen aan het klooster St Villers in het bisdom Luik, om die van hem en
zijn erfgenamen in leen te houden; de graaf behoudt alleen de hoge jurisdictie
van Rodengooi aan zich (geen getuigen genoemd bij Sloet); 1263-10-13:
staan Willem van Altena en zijn vrouw Helewidis, met consent van zijn
oudste zoon Willem, deze tiende af aan het klooster van Villers, en ook
de tienden van het land van Schalkwijk, met dijkbedrijf en lage jurisdictie,
om dat erfelijk in leen te houden tegen een census van 1 gouden of 3 Leuvense
solidi, te betalen te Woudrichem; de graaf van Gelre behoudt de hoge
jurisdictie van Roden Goye en Willem van Altena de hoge jurisdictie van
Schalkwijk.

[getuigen]
Arnoldus de Gisene, Eustatius [de Brakel], Wilhelmus de Goye,
Egidius de Anle [Andel], Theodericus Borchmanno, Thillemannus de Campo,
Ludovicus castellanus de Altena, Budinus de Riswic, Servatius de Breda,
mr Godefridus dictus Phras phisicus comitis Gelrensis.
---

Giessen, van | 1263-10-13
Sloet p 840, 859, no 867 p 847/Noordbrabantse Charters bl 35, 292

regest:
heer Willem van Altena ontvangt van Otto graaf van Gelre de tiende van
Rodengoye in leen, groot 27 mansi, de lage jurisdictie over het land Rodengoy
en het "bedrijf van de dijken" met verlof om dit gehele leen over te dragen
aan het klooster St Villers in het bisdom Luik, om die van hem en zijn
erfgenamen in leen te houden.

[getuigen]
Arnoldus de Gisene, Eustatius [de Brakel], Wilhelmus de Goye,
Egidius de Anle [Andel], Theodericus Borchmanno, Thillemannus de Campo,
Ludovicus castellanus de Altena, Budinus de Riswic, Servatius de Breda,
mr Godefridus dictus Phras phisicus comitis Gelrensis.
---


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA