Heusden Klooster120, 03-May-1451


bron: Heusden Klooster120 68, 03-May-1451
bron: http://www.archieven.nl/ 
en:   http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=1138342&a
mp;miview=inv2

-------------
archief: 239 Kloosters Marienkroon en Mariendonk in Heusden, 1245 - 1631

Inv.nr. 120
regest 865; 1451 mei 3 (des maendages na Beloken Paesschen)
Richter en heemraden van Andel, Ariaan van Gijssen / Steesken Janszn /
Klaas Corenwert / Jan Hermanszn / Gerit Wouters / Daniel Heimerikszn,
oorkonden, dat Gerit Jacobszn / Art Geritszn / Jan Mari, dochters van
Gerit Stechmanszn, met hun voogden hebben overgedragen aan prior
Mariendonk in Elshout: 2 morgen onder Ael en kamp aldaar
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 68

zie scan 92
hierop rechtsboven folio nummer 48 in potlood
en rechtsmidden folionummer 68 in de originele hand
bestand: 239-120-048R.jpg

-------------
transcriptie [bestand 239-120-048R.jpg]
-------------
[in potlood folio] 48

Ite[m] de ... in Andel

Ic Ariaen van Gijssen gewaert richter tot Ael doe cont alle den gene[n] die desen brieff zullen sien off
hore[n] lesen dat ic dair ov[er] gestaen heb van rechts wege[n] en[de] m[et] mi als heemrad[en] Steesken Jansz. Claes
Corenwert Jan H[er]mansz. Gerit Wout[er]s Daniel Heimericsz. dat voir ons quame Gerit Jacopsz. Art Gerits
soen en[de] Gerit Stechmansz. dochte[re]n Jan en[de] Mari m[et] haren gecoren momb[er] die hem metten recht ge-
geve[n] is dro[e]gen op en[de] gaven over den prior vand[en] donck gelgen inden Eylshout tot behoef des ge-
meyns co[n]vents wegen vand[en] donc twe m[er]gen lants gelegen inden ban van Ael streckende van Gerit
Wout[er]sz. lant totter weteringe toe dair lant gelegen a[en] is oestw[aar]t Gerit Woutersz. en[de] westwart
Wailwich Noyenz. en[de] Matheus Lambertsz. En[de] noch een campken lants gelegen inden ban van Ael
dair oistw[aar]t lantgelege[n] aen is Willa[m] Pet[er]sz. en[de] westw[aar]t die Heilige Geest van OpAel streckende
va[n]
Willa[m] Pet[er]sz. gesaet tot Aert Geritsz. eerve toe en[de] Gerit Jacopsz. en[de] Art Geritsz. Jan en[de] Mari m[et]
hare[n] gecoren momb[er] vertegen op dit voirss. eerve hoe von[n]isse de heemrad[en] wijsden en[de] recht is en[de] Ge-
rit Jacopsz. en[de] Art Geritsz. Jan en[de] Mari [-m[et] hare[n] gecoren momb[er]-] worden uut desen voirss. erve
gebanne[n] en[de] de priot voirss. vanden gemeijne[n] co[n]vents wege[n] die wart dair in gevriet hoe vonniss[e]
d[er] heemrad[en] wijsden en[de] recht is. Voirt is gecome[n] Gerit Jacopsz. en[de] Arnt Geritsz. Jan en[de] Mari
m[et] haren gecoren momb[er] die hem metten recht gegeve[n] is en[de] geloven den p[ri]or voirss. dit voirss.
eerve te waren en[de] te vrijen jair en[de] dach als men een vrij eigen erve sculdich is te waren en[de] alle
voirco[m]mer en[de] voirplicht af te doen. In ke[n]nisse d[er] wairheit en[de] om gebreck ons[er] segelen nu t[er] tijt
self
geen segel en hebben soe hebben wij heemrade[n] voirss. gebeden Ariaen van Giessen recht[er] voirss.
desen brieff ov[er] ons te besegelen en[de] om beden wil ons heemrade[n] voirss. soe heb ic Ariaen van
Gijssen desen brief besegelt m[et] mine[n] segel. Geg[even] int jair ons her[en] M CCCC een en[de] vijftich des
manendags na beloken paesschen.
-------------
datering:
pasen viel in 1451 op 25 april
beloken pasen = de zondag na pasen (=2 mei 1451)
dus de maandag daarna is 3 mei 1451
-------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA