Heusden Klooster120, 03-May-1451


bron: Heusden Klooster120 64, 03-May-1451
bron: http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=843571&am
p;miview=inv2

archief: 239 Kloosters Marienkroon en Mariendonk in Heusden, 1245 - 1631
Inv.nr. 120

deze komt blijkbaar niet voor in de regestenlijst....

f. 67
scan 91
bestand: 239-120-047V.jpg
-----------------
transcriptie
-----------------
[latijn:] Seqiut copia le? de qtuor sent? burgon?

Ic Ariaen van Giessen gewaert richt[er] tot Ael (Andel) doe cont alden gene[n] die dese[n] brief sellen sien of h[oren]
lesen dat ic dair ov[er] gestaen heb [-als gewairt-] van rechts wege[n] en[de] mit mi als heemraders [Stees]-
ken Jansz. Claes Corenweert Jan Hermansz. Gerit Woutersz. Daniel Heimericsz. dat voir ons [ko-]
men Gerit Jacopsz. en[de] Arnt Geritsz. en[de] dro[e]gen op en[de] gaven ov[er] den prior vand[en] donck gel[egen]
inden Eylshout tot behoeff des gemeijns c[on]ve[n]ts wegen vand[en] donck een vrij gift va[n] vier [...]
sche bourgon[dische] scilde 't jaers die voir datu[m] des briefs geslage[n] sijn, liggende op een huys en[de] een
ge[seet]
en[de] alle dat dair toe hoert eertvast en[de] nagelvast dair nu t[er] tijt Steesken Claesz. wonend[e] is [...]
delic Steessens voirs. sijnre beternis. Wilc huys gesaet en[de] erve gelegen is inden ban van Ael [streckende]
vand[en] straten tot Steesken Jansz. erve toe, dair lant gelegen af sijn oestw[aar]t Alijt Rijckout docht[er] [...]
ken Rijcout kynd[eren] en[de] westw[aar]t lantgelegen af sijn Wout[er] her Jansz. en[de] Dirc Jan Arntsz. en[de] Gerit
[Jacob-]
sz. en[de] Art Geritsz. vertegen op dese IIII scilde 's jairs voirss. hoe vonnisse d[er] heemrad[en] wijsden en[de]
re[cht is]
en[de] Gerit Jacopsz. en[de] Art Geritsz. sijn van desen voirss. vier scilden uut gebanne[n] en[de] die prior voirss.
[tot]
behoef des co[n]vents gemeijns wegen dair in gevrijt hoe vo[n]nisse d[er] heemrad[en] wijsden en[de] recht is. [...]
gecome[n] Gerit Jacopsz. en[de] Art Geritsz. en[de] geloefde den p[ri]or voirss. tot behoef des gemeijns c[on]ve[n]ts
voirss. dese vier schilde 't jaers voirss. te waren en[de] te vrijen jair en[de] dach en[de] alle voerco[m]mer en[de]
vo[orplicht]
af te doen. En[de] dese vier scilde 't jairs voirss. sal Steesken voirs. betalen of sijn erven alle jair op [sint]
peters dach ad cathedra[m] en[de] waer dat sake dat Stees voirss. of sijn erve[n] dese vier scilde 's j[aars]
voirss. niet en betaelden als ten dage voirss. soe mach die p[ri]or nu t[er] tijt is of hyrnamaels w[ezen mag]
off wie sij des machtich maken, dese vier scilde 's jaers voirss. manen of doen manen m[et] e[...]
en[de] m[et] twe orconden op dit voirss. huys, gesaet en[de] eerve, en[de] dese maninge sal staan XIIII [dagen]
soe mach die prior voirss. off wie sij des mechtich maken hoer hant slaen aen dit voirss. [huys, ge-]
saet en[de] eerve en brukent tot hoerre nutscap en[de] orber sond[er] yemonts wed[er] seggen [...]
voirwarde dat Stees voirss. of sijn erve[n] dese vier scild voirss. lossen mogen met den pacht [...]
den pe[n]ninc om twelve nu t[er] tijt ende[ ten ewigen dagen. In ke[n]nisse d[er] wairheit en[de] om ge[...]
onser segele[n] nu t[er] tijs selve geen segel en hebben soe hebben wij heemrad[en] voirs. gebeden [Ariaen]
van Ghijssen voirss. desen brief over ons te besegelen. En[de] om beden wil onser heemraders
soe heb ic Ariaen van Giessen voirss. desen brief besegelt mit mine[n] segel. Geg[eve] int jair [ons heren]
dusent IIIIc en[de] een en[de] vijfticht des manendag na beloken paesschen. [latijn:] Redepr.........
-----------------
datering:
pasen viel in 1451 op 25 april
beloken pasen = de zondag na pasen (=2 mei 1451)
dus de maandag daarna is 3 mei 1451

Sint peters dag ad cathedram = 22 februari
-----------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA