Heusden RA180, 19-Mar-1725


bron: Heusden RA180 , 19-Mar-1725
Van Sprangh

Floris van Trist, woonende
tot Andel, Eijs[se]r

contra

Peter Janssen van Doesburgh,
woonende tot Wijck, ged[aagde].
Omme te hebben condemnatie
tot betaelinge ofte ten condem-
natie tot betaelinge ofte ten
minste provisie van namptis-
sement van eene somma van
twaelff gulden, ter saecke en
over coop van een merrie-
paert, door den ged[aagd[e van den
eijs[se]r inden jaere 1719 gecoght
en ontfangen, presenterende
des noots de gedaene coop en
leverantie met eede te stercken.
Cum expensis.


Transcriptie door/transcribed by: Jos de Kloe.
als u interesse hebt in dit document dan kunt u per email een scan bij mij opvragen/
if you are interested in this document you may request a scan by email.
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA