LandVanAltena Rechtsbronnen139, 24-Jun-1369


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen139 139, 24-Jun-1369
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 139:
Willem VI van Horne, heer van Altena, geeft aan Vastraet van Giessen verscheidene goederen
in leen, waaronder die hofstat, daer dat huis tot Ghiessen op te staen plach, met sinen
Graften, dat veere tot Andel tusschen Veenregraven ende die kerc van Rijswijc, ende dat
hoghe ghericht ende dat leeghe ghericht in Poederoyen".

1369 Juni 24.

Afschr. - Leenkamer Holland, no. 51, 2e ged., fol. 24.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA