LandVanAltena Rechtsbronnen140, 19-Nov-1369


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen140 140, 19-Nov-1369
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 140:
Voor schepenen van Woudrichem verklaren rechter en heemraden van Andel, dat ten overstaan
van hen Diederik Noudenz. van Andel aan de abdij van Berne een huis met erf en boomgaard en
vijf morgen land onder Andel in eigendom overdroeg en dat Diederik, alsmede zijn vrouw, 
dochter en zoon, beloofden de abdij gedurende jaar en dag te vrijwaren. Vervolgens gaf de
abt die goederen aan Diederik in rechten erftins.

1369 November 19.

Geinsereerd in de oorkonden van 1369 November 25 en van 1416 Maart 17.
---
een iets andere versie van dit regest is gepubliceerd in het
"Regestenboek van het archief van de Abdij van Berne, 1134-1400"
door H. van Bavel, O. Praem., Abdij van Berne, Heeswijk, 1984:
---
regest 337:
1369 november 19  Des manendaechs na Sinte-Lebuijsdach in den wijntere.
Schepenen van Woudrichem oorkonden, dat Melijs die Vos, richter te Andel, Wouter Aerntszn.
Wouter Jacobsz., Jan Tedeman en Staesken Ricoutszn., heemraden aldaar, voor hen hebben ver-
klaard, dat Didderic Neudenzn. van Andel heeft opgedragen aan de abt van Berne tot pitantie
van het convent een huis en gezaai te Andel, met boomgaarden, gelegen binnen en buiten de
grachten en nader gesitueerd, alsook 5 morgen in het gericht van Andel in de Byvanc tussen
de 2 weteringen, nader gesitueerd, waarna de abt deze goederen weer aan Didderic had gege-
ven tegen een cijns van 22 pond.
---
Dit regest is nu ook online in te zien op de website van het BHIC:
https://proxy.archieven.nl/235/AE4A665F99234189B5A4F4A4E0F04EBB
en de scan van de originele brief is hier in te zien:
https://proxy.archieven.nl/235/9EF32BB5E06246AAB330D9376DAF8185

het betreft inventaris nummer IIIC33a:
"Akte van vercijnsing door de abt van Berne aan Diederik Neudenzoon van Andel van goederen te Andel, 1369"
in archief 2092: Norbertijnenabdij van Berne, oud archief, 1134-1857 .
---


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA