LandVanAltena Rechtsbronnen173, 05-Jul-1387


bron: LandVanAltena Rechtsbronnen173 173, 05-Jul-1387
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/  
-----------
regest 173:
Willem van Beieren, heer van Altena, geeft aan Arend van Giessen het geheele veer te Andel
en een uiterwaard in leen.

1387 Juli 5.

Willaem etc. doen cond allen luden, dat wi verlyet hebben ende verlyen mit desen brieve 
Aernt van Ghiesen dat veer tot Andel an beyden ziden van den water tusschen Veenregrave 
ende Rijswik kerc, item enen uterdijc die gheheten is die Middelwaert, die belegen is 
mitter Maze an deen zide vor Andel ende an dander zide dat gherecht van Poederoyen, te 
houden van ons ende van onsen nacomelinghen him ende sinen nacomelinghen in allen manieren 
als hijt van den hofstede ende heerscappie van Althena te houden plach. In orkunde etc. 
Ghegheven in den Haghe sVridages na Mertijn translatio anno LXXXVII.

Afschr, - Leenkamer Holland, no. 51, 1e ged., fol. 4.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA