Laureshamensis Codex, 0850


bron: Laureshamensis Codex deel I, f. 383, nr. 107, regest 3414, 0850
Het originele boek is nu (april 2017) online beschikbaar via:
http://www.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/lorschercodex.cgi?ort=34
--------------------------------
[zie: Weijden en Zeijden, p.59, en noot 156 op p.60,
 zie ook: p.74,
 zie ook: p.212, en noot 81 op p.212]

[zie voor de datering ook de discussie in:
 Tussen de Voorn en Loevestein, jaargang 50, nr.152, sept. 2014, p.26-32]]

Oudste vermelding van Andel is gedateerd ca. 850:
"in villa Analo mansum cum huba"
in een schenking van Balderik aan de abdij van Lorsch.

mansum --> manere, mansi, mansum = verblijf
huba   --> hoeve/hof?
[vanaf ca. 780 in gebruik als landmaat, een perceel groot genoeg voor 
een boerengezin om ervan te kunnen bestaan]

"mansum cum huba" wordt vertaald als "grond en hofstede" (p.74)

noot 156:
"Henderikx, 1987, p.93: zijn bron was: Glckner, 1929-1936, deel I, 107, p.383."
--------------------------------
Henderikx, P.A. (1987). De beneden-delta van Rijn en Maas. 
Hollandse studin, 19.
--------------------------------
Glckner, K. (1929-1936). Codex Laureshamensis, drie delen.
--------------------------------
Deze akte komt ook voor in:
Oorkondeboek der graafschappen Gelre en Zutfen, tot op den slag van 
Woeringen 5-6-1288, door Mr. L.A.J.W. Baron Sloet, uitg. 's-Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1872.
In dit boek wordt de akte gedateerd op 814/815! [zie regest nr. 27 op p.30]
Daar wordt de veel langere akte gegeven waarvan dit fragment deel uit maakt. Die begint met de aanhef: "Anno primo
Ludovici regis"
Aannemende dat dit Lodewijk de Vrome (zoon van Karel de Grote) is, die in 813 tot Keizer gekroond werd, zou deze akte
dus inderdaad van het jaar 814 zijn. Deze Lodewijk stierf in 840. Mogelijk wordt hier ook Lodewijk II (geb. 825), zoon
van keizer Lotharius bedoeld. Deze Lodewijk werd in 850 tot mede Keizer gekroond, wat de verklaring zou kunnen zijn om
dit document op 850 te dateren.
(zie bijv. ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk).
Een bijkomed argument voor 850 is het feit dat er nog een tweede akte is waarin deze Balderic goederen geeft (zie regest
41 in dit oorkondeboek), en deze akte is wel duidelijk gedateerd op 850:
"Acta est data est hec prestaria publice in villa Wadahem, II idus
Augusti, anno incarnationis Domini DCCCL, indictione VIII, regno etiam
domini Lotharii imperatoris anno VIIII, coram testibus infra notatis."
--------------------------------
Deze akte komt ook voor in:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(zoek op trefwoord Andel)
Daar wordt mbt de overlevering het volgende geschreven:
Origineel noch afschrift voorhanden. Bron: eind-12e eeuw, Mnchen, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Mainz Hochstift
Literale 19 (= "Codex Laureshamensis"), fol. 21 ("Donatio Balderici").
De volgende literatuur verwijzing wordt gegeven:
Uitgaven a. LAMEY, Codex Laureshamensis, I, 1768, p. 163. - b. SLOET, OGZ, 1872, p. 30-31, nr. 27 (gedateerd 814-815),
naar a. - c. GLCKNER, Codex Laureshamensis, I, 1929, p. 383, nr. 107, regest nr. 3414.
--------------------------------
voor codex Laureshamensis, zie (volledige online copie!):
http://en.wikipedia.org/wiki/Lorsch_codex
http://www.literature.at/webinterface/library/COLLECTION_V01?objid=18716
(niet meer actueel, wordt automatisch omgeleid naar:)
http://www.literature.at/collection.alo?from=1&to=50&orderby=author&sortorder=a&objid=18716&page=
(laatst ingezien 30-Okt-2014)
zie naamregister in deel 3, p.282 voor Analo, verwijst naar 412
de enige passage mbt Analo staat echter in deel I, nr. 107, regest 3414,
pagina 383, scan nr. 387

direct naar de goede pagina:
http://www.literature.at/viewer.alo?objid=18717&viewmode=fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=387

Een in 1768 gedrukte versie is verder in te zien bij google-books via deze url:
http://books.google.nl/books?id=huM-
AAAAcAAJ&pg=PA165&lpg=PA165&dq=podarwic+analo&source=bl&ots=4U7EL-OaoL&sig=GE99skFc3y722LB0GQ6LL
nHCRb8&hl=nl&sa=X&ei=asoET993w6r6BqntmcEB&ved=0CEsQ6AEwCA#v=onepage&q=podarwic%20analo&f=false
(pagina 165)
--------------------------------
tekst van het regest in codex Laureshamensis:
--------------------------------
107. (Reg. 3414.)
Donatio Balderici

Baldericus dedit in uilla Hosenheim, mansos duos cum habis et iurnalibus, et
quicquid ibidem aspicit. In uilla Wethlara, mansum I cum huba et iurnalibus. In
uilla Barla, mansum unum cum huba. In uilla Castra, mansum I cum huba. In
uilla Wrde [Vurde], mansum I cum huba. In uilla Hamerethe mansos tres cum hubis duabus
et iurnalibus. In uilla Halosta mansum I cum huba. In uilla Podarwic mansum I
cum huba. In uilla Analo mansum I cum huba, et quicquid ad hec omnia preno-
minata pertinet.

--------------------------------
tekst van het regest in OorkondenVanNoord-brabant694-1312:
--------------------------------
Donatio Balderici

Baldericus dedit in villa Hosenheim [=Huissen], mansos duos cum habis et iurnalibus
et quicquid ibidem aspicit. In villa Wethlara [=Laar bij Elst?], mansum I cum huba 
et iurnalibus. In villa Barla [=Baarle bij Nijmegen] mansum unum cum huba. In villa 
Castra [=Kesteren], mansum I cum huba. In villa Wrde [=Weurt] mansum I cum 
huba. In villa Hamerethe [=Hemert] mansos tres cum hubis duabus et iurnalibus. In 
villa Halosta [=Aalst] mansum I cum huba. In villa Podarwic [=Poederoyen] mansum 
I cum huba. In villa Analo [=Andel] mansum I cum huba, et quicquid ad hec omnia 
prenominata pertinet.
--------------------------------
Zie ook via google-books: http://books.google.nl/books?id=zOdDAAAAIAAJ
het boek: "Verzameling van Charters en Geschiedkundige bescheiden
betrekkelijk Het land van Ravestein", door Dr. C.R. Hermans, A. van
Hoogstraten, en M. van den Boogaard,
uitgegeven door het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen
in Noord-Braband. 's Hertogenbosch, P. Stokvis, 1850

p.48: [regest No.1, gedateerd op 815,816]
...,in villa Analo (11) mansum cum huba, et quicquid ad
haec omnia praenominata pertinet.
noot 11:
Analo, waarschijnlijk Aal of Andel, Op- en Neer-Andel in het land
van Altena, volgens Bondam.

als bron wordt gegeven:
Bondam, Charterboek van Gelderland, dl. I, blz. 14.-
Codex Laurishamensis Diplomaticus, tom. I, pag.163-165.
--------------------------------
opmerking van mijzelf:
Mijn Latijn is nogal roestig (nooit les in gehad) dus als iemand een vertaling 
van deze tekst bij de hand heeft of voor mij wil maken zou ik dat zeer op prijs stellen.
--------------------------------
ook op: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(zoek in de regest teksten op Andel) komt de vermelding voor:
---
[ca. 850]
regest 	Baldrik schenkt aan de abdij Lorsch een aantal goederen, onder meer te Andel.
---


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA