Moerkapelle RA12, 30-Apr-1773


bron: Moerkapelle RA12 , 30-Apr-1773
---
niet in krt. bak, wel gekoppeld in gdpro
---
verhuisd, nieuwe url is:
http://www.samh.nl/genealogie/bronnen-tot-1811/oudrechterlijke-archieven/1356158/
ingezien22-4-2015
---
bron: http://www.groenehartarchieven.nl/voorouders/k1ora/12764697
bron  Vierschaarboek Moerkapelle 1773
toegangsnummer	     ac7
inventarisnummer     12
datum		     Rechtdag 30-4-1773

inhoud:
Cornelis Brack, notaris en procureur te Gouda, verzoekt om voor deze vierschaar als procureur te mogen optreden. Dit
wordt toegestaan.

Nicolaas Johannes Woordhouder, wonende te Bleiswijk, verzoekt om voor deze vierschaar als procureur te mogen optreden.
Dit wordt toegestaan.

Pierre Lassis, wonende te Schiedam, verzoekt om voor deze vierschaar als procureur te mogen optreden. Dit wordt
toegestaan.

Cornelis Ariensz Bakker, als enig overgebleven voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Jan Ottervanger en
administrateur van diens goederen, contra allen die zullen "willen sustineren uit kragte der testamentaire
dispositie van denzelve Jan Ottervanger als mede erfgenamen tot zijne nalatenschap gerechtigd te zijn", om zich te
melden.

Compareerde Nicolaas J. Woordhouder, procureur van Cornelis Ariensz Bakker, door wijlen Leendert Visser als medevoogd
aangenomen en nu enig overgebleven voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Jan Ottervanger, gewoond hebbende en
overleden alhier, en gerechtigd zijn in de nalatenschap van wijlen Elisabeth van Tol, weduwe en boedelhoudster van Jan
Ottervanger.

Testament van Jan Ottervanger en Elisabeth van Tol d.d. 6-2-1749 voor schout en schepenen van M. Elisabeth is overleden
als laatste in mei 1773. Toen was alleen Leendert Visser nog overgebleven als voogd; hij koos op 29-7-1773 tot medevoogd
Cornelis Ariensz Bakker.

Uitgebreide akten over de afwikkeling van de erfenis van Jan Ottervanger, welke vele bladzijden in beslag nemen.

Op een los blad het volgende familieoverzicht.
Teunis Jansze Ottervanger, tr. (1) Grietje Aerts, november 1695; (2) Cornelia Philips, wed. van Cs. Jans de Jong, 30 mei
1694 (?).
Uit het tweede huwelijk:
I Jan Teunisse Ottervanger, ged. 10 oktober 1700, overleden 1763.
II Harmen Ottervanger, ged. 5 juni 1689 tr. 19 februari 1713 met Cornelia Vermeulen. Uit dit huwelijk:
- 1. Grietje, ged. 10 maart 1715, wed. Ymond van Onraad;
- 2. Geertje, ged. 6 december 1716;
- 3. Teunis, ged. 19 maart 1719;
- 4. Lijsbet, ged. 7 maart 1723;
- 5. Jannigje, ged. 23 september 1727, tr. Pl. van Geemert te Strijen;
- 6. Hendrikske, tr. Corstiaan Snoek te Sleeuwijk.
III Aert Ottervanger, tr. 4 februari 1714 met Neeltje Cornelisdr Tol. Uit dit huwelijk:
- 1. Margareta, ged. 7 oktober 1714, tr. 8 april 1742 met Pr. Verduyn te Hazerswoude;
- 2. Helena, ged. 16 mei 1723, tr. 31 januari 1751 met Jillis de Koning, overleden juli 1767; nagelaten een dochter
Cornelia (ged. 11 februari 1753, tr. 29 mei 1774 Michiel Wensveen wonende Noord-Waddinxveen);
- 3. Ary, ged. 15 februari 1723, woont te M.;
- 4. Anthony, ged. 3 december 1730, woont ibidem.
IV Ary Ottervanger, ongehuwd overleden te Sleeuwijk, door de diakonie onderhouden.
V Elizabeth Ottervanger, tr. 1 mei 1707 met Melis Jasp. Velthoen. Uit dit huwelijk:
- 1. Lijsbet, ged. 13 augustus 1707, tr. 19 mei 1726 met Gt. Ltse de Quadsteniet, overl. 1756, nalatende drie kinderen
- a. Ariaantje, ged. 26 sept. 1728, tr. 14 december 1760 met Aart Jansse Nugteren, overl. 22 september 1767, nalatende
twee kinderen (1. Gerrit, ged. 19 april 1761; 2. Jan, ged. 5 februari 1764);
- b. Jasper ged. 30 augustus 1733, in de Groote Lind;
- c. Lijsbet, ged. 27 oktober 1737, meerderjarige innocente dochter te Grote Lind;
- 2. Pleun, ged. 25 augustus 1709, woont te Noord-Waddinxveen;
- 3. Theunis, ged. 1 maart 1711, woont te Zwijndrecht;
- 4. Jobje, ged. 8 januari 1713, tr. 27 januari 1747 met Stoffel Joosten Hordijk te Strijen of Willemstad;
- 5. Grietje, ged. 27 januari 1715, tr. 1753 met Jan van der Linden, overlijdensdatum onbekend, nagelaten een zoon (a.
Melis, ged. oktober 1754).
VI Ariaantje Jans of Adriaantje Cornelisdr de Jong, tr. 31 oktober 1713 met Nanning Janse van Ouwerkerk. Uit dit
huwelijk:
- 1. Dirk ged. 26 mei 1726, tr. 21 mei 1752 met Willemke Gerritsdr Nayen, overl. september 1763, nagelaten twee kinderen
(a. Aartje, ged. 15 november 1754, onderhouden door de diakonie van Neder Andel; b. Geertruy, ged. 16 december 1759);
- 2. Geertruy, ged. 15 juni 1721, getr. 1 Juny 1755 met Ary van der Stelt;
- 3. Cornelis, ged. 8 oktober 1713, tr. 16 oktober 1739 met Jannetje van Crugten, overl. januari 1766, nagelaten zes
kinderen allen in leven en wonende te Sleewijk; (a. Ariaantje, ged. 3 december 1739 (er staat per abuis 1759), tr. 15
mei 1763 met H. Verhoeven; b. Bastiaan, ged. 22 augustus 1745; c. Nanning, ged. 16 mei 1750; d. Jan, ged. 27 mei 1753;
e. Cornelia, ged. 8 augustus 1756; (nr. f niet vermeld));
- 4. Feyken, ged. 25 augustus 1715, tr. 21 oktober 1736 met Anthony van Helden, overl. juli 1740, nagelaten een dochter
(a. Ariaantje ged. 17 febr. 1737, tr. 29 december 1765 met Gerrit van Helden, overl. februari 1770, nagelaten een
dochter: 1. Feyken, ged. 17 januari 1768).
plaatsnaam	Moerkapelle
instelling 	Streekarchief Midden-Holland 


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA