NoordBrabant Oorkonde, 21-Mar-1259


bron: NoordBrabant Oorkonde , 21-Mar-1259
Bron: Geertrui Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
oorkonde nr. 1259.03.21. 
URL: http://www.donb.nl/database/weergave/oorkonde/12590321uitgaveDONB2011

gevonden op [pas op, deze pagina is niet meer beschikbaar]:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(gezocht naar het woord Andel in de regest tekst)

Ook beschikbaar in " Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299" via deze link:
http://www.historici.nl/retroboeken/ohz/#source=III&page=230&size=800&accessor=toc
(ingezien 3-Aug-2013)

-----------------------
literatuurverwijzing: Zie KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 213-214, nr. 1210.
-----------------------
regest
-----------------------
1259 maart 21,
Willem I, heer van Altena, erkent dat hij de tienden van Woudrichem 
[Woldrichem] en Andel [Alle] en de helft van die van Giessen [Gesen] 
uit gunst en niet rechtens houdt van proost, deken en kapittel van 
St.-Salvator te Utrecht, en wel voor de duur van zijn leven of van dat 
van de proost, met de bepaling dat proost, deken en kapittel eventuele 
tekorten van hun overige inkomsten uit die tienden mogen aanvullen.  
-----------------------
tekst
-----------------------
   Nos Wilhelmus, dominus de Altena, universis presentia visuris notum facimus
et tenore presentium protestamur quod nos decimas in Woldrichem, in Alle et
dimidiam partem decimarum in Gesen, spectantes ad prebendas " prepositi, " 
decani et " capituli ecclesie Sancti Salutorus in Traiecto, quas tenemus ab 
eisdem in gratia vitam nostram non excedet, nobis cedentibus vel decedentibus 
vel ipso " preposito cedente vel decedente ad ipsos libere dicte decime 
redibunt, nec heredes nostri vel successores in eisdem decimis sibi ius 
aliquod vendicabunt vel poterunt vendicare. Et si defectus aliquis ingruerit 
dictis " preposito, " decano et capitulo per inundantiam aquarum vel aliquo 
alio casu in bonis reliquis eorumdem, volumus et
ratum hab[e]mus ut de dictis decimis talis defectus suppleatur et hoc quantum 
est in eisdem et ipso durante de dictis decimis prebende predictorum 
ministrentur, sicut de aliis bonis pertinentibus ad ecclesiam eorumdem 
ministrari consueverunt, salvo per omnia nobis iure quod competit nobis 
in pacto quod ab ecclesia predictorum " prepositi, " decani et capituli 
hereditarie possidemus.
   Et ut hec rata et inconvulsa permaneant et ne ab heredibus vel successoribus
in posterum possint kalumpniari, iureiurando ipsis a nobis corporaliter
prestito pro nobis, heredibus et successoribus nostris nos pro premissis 
omnibus observandis recognoscimus obligatos et dedimus eisdem presentem 
litteram sigilli nostri munimine roboratam.
   Actum et datum anno Domini MCCL octavo, in die Benedicti abbatis.
-----------------------
zie ook:
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
[hij dateert deze akte een jaar vroeger]
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/
-----------
regest 16:
Willem I van Horne, Heer van Altena, erkent, dat hij van proost, deken en kapittel 
van Oudmunster te utrecht de tienden van Woudrichem en Andel en de helft van de 
tienden te Giessen verkregen heeft voor zijn leven of gedurende het leven van den proost.

1258 Maart 21.

Gedrukt: Van den Bergh, Oorkondenboek, II, no. 52 (aldaar ten onrechte op 1259 gedateerd).
Regest: Brom, Regesten van oorkonden, I, no. 1382.
Litt.: Inleiding, blz. 55.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA