NoordBrabant Oorkonde, 01-Aug-1272


bron: NoordBrabant Oorkonde , 01-Aug-1272
Bron: Geertrui Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
oorkonde nr. 1272.08.01. 
URL: http://www.donb.nl/database/weergave/oorkonde/12720801uitgaveDONB2011

gevonden op [pas op, deze pagina is niet meer beschikbaar]:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(gezocht naar het woord Andel in de regest tekst)

Ook beschikbaar in "Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299" via deze link:
http://www.historici.nl/retroboeken/ohz/#source=III&page=707&size=800&accessor=toc
(ingezien 3-Aug-2013)

Ook beschikbaar in "Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301" via deze link:
http://www.historici.nl/retroboeken/osu/#source=4&page=124&size=800&accessor=toc
(ingezien 3-Aug-2013)
Dit oorkonde boek is ook beschikbaar via:
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/osu/#page=0&accessor=toc&view=homePane
zie deel 4, pagina 97, regest nr. 1831
(ingezien 5-dec-2014)

-----------------------
literatuurverwijzing: Zie KRUISHEER, OHZ, III, 1992, p. 690, nr. 1604.
-----------------------
regest
-----------------------
1272 augustus 1,
Dirk III, heer van Altena, verklaart deken en kapittel van St.-Salvator te 
Utrecht niets in de weg te zullen leggen bij de verkoop van de tiend van 
Woudrichem, Giessen en Andel.
-----------------------
tekst:

.. Th. dominus de Altenay universis presencia visuris notum facimus quod nos
decano et capitulo Sancti Saluatoris Traiectensis in decima de Woldrikem, in Gysen
en in Anle. spectante ad amministracionem prepositure, nullum hoc anno vel in
posterum inpedimentum faciemus quin eam libere vendere possint cuicumque velint,
set promovebimus eos in eadem vendenda testimonio presentium litterarum.
  In cuius rei testimonium presens contulimus ipsis decano et capitulo scriptum nobilis
viri domini Wilhelmi de Horne, fratris nostri, sigillo necnon et nostro sigillo sigillatum.
  Datum anno Domini M CC septuagesimo secundo, Petri ad Vincula.

-----------------------
zie ook:
bron: Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena,
      uitgegeven door Mr. K. N. Korteweg, 1948
electronische versie gevonden op de website van Ben van Rijswijk:
http://www.benvanrijswijk.com/
-----------
regest 19:
Diederik III, Heer van Altena, belooft deken en kapittel van Oudmunster te 
Utrecht geen moeilijkheden in den weg te leggen bij den verkoop der tienden 
van Woudrichem, Giessen en Andel.

1272 Augustus 1.

Gedrukt: Van den Bergh, Oorkondenboek, II, no. 238.
Litt.: Inleiding, blz. 55.Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA