NoordBrabant Oorkonde, 23-Jun-1309


bron: NoordBrabant Oorkonde , 23-Jun-1309
Bron: Geertrui Van Synghel, Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant, 
oorkonde nr. 1309.06.23. 
Deze oorkonde is momenteel niet online beschikbaar, maar zal op termijn
gepubliceerd worden op http://www.donb.nl/

gevonden op [pas op, deze pagina is niet meer beschikbaar]:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/OorkondenVanNoord-brabant694-1312
(gezocht naar het woord Andel in de regest tekst)
-----------------------
Overlevering:
Origineel [A.] Niet voorhanden. Afschriften B. tweede helft 14e eeuw, 
's-Gravenhage, Nationaal Archief, archief heren van Putten, inv.nr. 142, 
"'t Oude francijnboek B 1303-1353. Putten en Strijen. Cas M", fol. 42v. 
C. 1438, ibidem, idem, inv.nr. 144, "Putten en Strijen met de houte berden, 
1235-1441 Cas M", fol. 61v, afschrift door Bartholomeus Arntsz. uter Haghe, 
klerk van Jacob van Gaasbeek. D. Utrecht, RA, "Capitularium S. Petri Traj. 
kopie Burmann, p. 140."
-----------------------
literatuurverwijzing: 
Regesten MULLER, Regesta Hannonensia, p. 30. - HARDENBERG, #, regest nr. 15.
- VAN DER GOUW, Rekeningen Putten, II, 1980, p. 280, nr. 61.
-----------------------
regest
-----------------------
1309 juni 23,
Deken en kapittel van Sint-Pieter te Utrecht geven ver Aleid van Putten en 
Strijen de halve tienden van Uitalm (Neer-Andel) in erfpacht.
-----------------------
[tekst niet beschikbaar]
-----------------------
opmerking van mijzelf:
ik ben er [nog] niet van overtuigd dat Uitalm inderdaad identiek is aan 
Neer-Andel, dat ook wel Uit-Andel genoemd werd. Als iemand mij de argumentatie 
hiervoor kan geven hoor ik dat graag.
Volgens andere bronnen was Uit-Alm namelijk een dorpje in de Grote Hollandse
waard dat verdronken is met de Sint Elisabethsvloed.
Zie bijvoorbeeld het boek
'Nijet dan water ende wolcken'; De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523),
door Valentine Wikaart, Hildo van Engen, Karel Leenders, Chris de Bont, Piet Martens, Ies Zonneveld en Hans Werther.
(zie: http://www.uitgeverij-zhc.nl/boeken/reeks-3/038/)
-----------------------
De bewering dat Op- en Uitalm identiek zouden zijn met Op- en Neer-Andel komt o.a. voor in
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/handschriften/buchelius/inscriptiones/263
Volgens noot 4: Opalm: v.d.Aa 8, 584; Uitalm 11, 358 (of Neerandel 1, 261) ; v.Eyck 37-38.
-----------------------


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA