Schiedam NA1046, 10-Oct-1799


bron: Schiedam NA1046 351-353, 10-Oct-1799
Index gegevens:

Sterk,Willem Bernardus:
Spec.Proc.ad Negotia,10 okt 1799,akte.nr.55. Compareerde Willem Bernardus Sterk,woonende te Andel,
zijnde een nagelaten zoon van Geertruij Steenhoff,laatst weduwe van Barend Grijzenhout en bevoorens 
van Adrianus Sterk,gewoont hebbende en overleden op den 7e augustus deezes jaars. Dewelke verklaarde 
te volmagtigen dezelve zwager Jacob Gontelach, woonende binnen Schiedam, Specialijk om hem compt.s persoon 
te repraisenteeren met de overige mede erfgenaamen tot het maaken van een staat en inventaris van den 
nagelaten boedel en te brengen tot volkomen liquiditeit en verkoop.enz.
O.N.A. inv.nr.1046: blz.351-353: procuratie

bron: http://schiedata.schiedam.nl/
(met dank aan Arie Jan Stasse)


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA