Tongerlo charter787a, 18-Sep-1367


bron: Tongerlo charter787a , 18-Sep-1367
bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=873&Itemid=484

1367 september 18 - Tongerlo, charters 787/a

Jan Obrecht verklaart ontvangen te hebben van zijn broer Merten Obrecht het deel met alle 
rechten die Merten aangekomen waren bij versterf van zijn ouders Henric Obrecht en Mechteld 
in het goed van Over Venne te Westilborch, belast met de hertogcijns en een cijns aan Jan Bac Berthouts 
tegen een jaarlijkse erfpacht van twee mud rogge op Lichtmis aan Merten Obrecht en diens nakomelingen

int jaer ons Heren dusent dryehondert zestich ende zeven, des ander daghs na sente Lambrechts dagh 
bysscops ende martelaer; Bruusten van Andel ende Herman Bac, scepen in Oesterwijc.

Koyen, regest 1184: 25 juni; beschadigd charter - aangevuld volgens een vidimus van 9 mei 1585.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA