Tongerlo charter798ab, 12-Dec-1369


bron: Tongerlo charter798ab , 12-Dec-1369
bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=873&Itemid=484

1369 december 12 - Tongerlo, charters 798/a

Jan Pyloeker nadert 2/3? in een beemd waarvan Jan reeds het andere 1/3 bezit, gelegen in 
de parochie Westilborch tussen het erf van Marcelijs vanden Hovel en tussen het erf van 
de erfgenamen van Gherijt Betthen zoens, strekkend tot de Veedijc; welke twee delen Jan 
die Smit zoon van wijlen Gherijt Betthen zoens voornoemd verkocht heeft aan Peter Stert 
den smit Jan Sterts zoen, en waarvan genoemde Peter nu afstand doet.

int jaer ons Heren dusent dryehondert tsestich ende negen, op sente Lucyen avont; 
Bruusten van Andel ende Mychiel vanden Norde, scepen in Oesterwijc.

Koyen, regest 1201.
Zegel van Bruusten van Andel en Mychiel vanden Norde.

 1369 december 12 - Tongerlo, charters 798/b

Jan die Smit zoon van wijlen Gherijt Betthen zoens van Westilborch heeft verkocht aan 
Peter Stert den smit Jan Sterts zoen 2/3? in een beemd waarvan Jan Pyloeker het andere 
1/3 bezit, gelegen in de parochie Westilborch tussen het erf van Marcelijs vanden Hovel 
en tussen het erf van de erfgenamen van Gherijt Betthen zoens voornoemd, strekkend tot 
de Veedijc; belast met 12 penningen nieuwe cijns aan de hertog van Brabant.

int jaer ons Heren dusent dryehondert tsestich ende neghen, op sente Lucyen avont; 
Bruusten van Andel ende Mychiel vanden Norde, scepen in Oesterwijc.

Koyen, regest 1202.
Zegel van Bruusten van Andel en Mychiel vanden Norde.


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA