Tongerlo charter917, 29-Jul-1385


bron: Tongerlo charter917 , 29-Jul-1385
bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=874&Itemid=486

1385 juli 29 - Tongerlo, Charters 917

Jan zoon van wijlen Bruusten van Andel heeft verkocht aan Vranck van Ghestel zoon van 
wijlen Willem van Ghestel een beemd van 3 bunder in de parochie Westilborch bij Qualen, 
tussen Jan Bac Berthouts beempt en tussen de beemd van Berthout zijn zoon, welke beemd 
behoorde bij het goed van wijlen Heer Jan van Tulc in Udenhout, waarop nu zit Hessel Jacops zoon
zoals de genoemde Jan Bruustens zoon verklaarde; welke beemd belast is met een erfcijns 
van 3 oude groten aan 'onser vrouwen van Brabant'

Int jaer ons heren dryehondert tachtentych ende vijve des zaterdaghs na sente Jacobs dagh 
apostels; scepen in oesterwijc Jan Wijtmans zoen ende Aert Walraven - met twee zegel

Ook Abdij Tongerlo, Reg.A.VII, 6, fol.103vso.
Schepenzegels van Jan Wijtmanszoen en Aert Walraven


Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA