Tongerlo charter935, 16-Jul-1388


bron: Tongerlo charter935 , 16-Jul-1388
bron: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=874&Itemid=486

1388 juli 16 - Tongerlo, Charters 935

Franco van Ghestel zoon van wijlen Willelmus van Ghestel draagt over aan zijn broer heer 
Johannes van Ghestel, investiet van de kerk van Tilburg een weide van 3 bunder gelegen in 
de parochie Westilburg bij Qualen Wyel tussen Johannes Bac Berthouds en tussen Bertholdus 
zoon van genoemde Johannes Bac, door Franco gekocht van Johannes zoon van wijlen Bruystinus van Andel.

Datum feria quinta post diem beate Margarete virginis Anno dni millesimo CCCmo octuagesimo 
octavo, Bossche schepenen, latijn.Gevonden op deze Website
terug naar mijn homepage, Andel pagina, bronnen pagina, of bronnenlijst RA/NA