Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1400 en 1499


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 17 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Gelderboek_ Codex_diplomaticus_neerlandicus1410diverse vermeldingen mbt Andel in transcriptie: gebreken v Hertog van Gelder tegen die van Holland 1410, n.a.v. de Vrede van 1408neeGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 169I15-Mar-1415Rutger Noydenzn van Andel en zijn vrouw Aryt Jansdr van Veen hebben beloofd te betalen 60 gouden Engelse nobel en nog 6 nobel jaarlijks aan Jan Venedauwe Klauszn of aan andere eventuele bezitter 1/2 tiend van BabylonienbroekneeGevonden op deze Website
BerneAbdij_ IIIF38 17-Mar-1416Jan Vanden, uit naam van de abt van Berne, heeft overgedragen een cijns van 22 pond uit een huis en hof te Andel.neezelf gevonden
DenBoschLVG 1181445Aleyt Laureijns wijf van Andel, en Laureyns Rutghers soen tot Andel betalen intredegeldjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12014-Apr-1451de prior van Mariendonk in Elshout buiten Heusden draagt land over aan Willem PetersznjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12003-May-1451Gerit Jacopsz. en Arnt Geritsz. transporteren aan de prior vanden donck gelegen inden Eylshout tot behoef van Mariendonk een vrij gift van een tijns[?] van vier schilden per jaarjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12003-May-1451Gerit Jacobszn, Art Geritszn, Jan Mari, dochters van Gerit Stechmanszn, met hun voogden hebben land te Andel overgedragen aan prior Mariendonk in ElshoutjaGevonden op deze Website
BrabantLeenhof1460Willem van Andel bij doode Matheeus sijns brueders, beleend 1461, Matheeus van Andel bij doode Jans sijns oude oems, beleend 1460 met 10 bunder land 3 bunder beemd en 10 bunder broek in de prochie van Ensschit [Jan Bruystens sijn brueder, en nog meerdere van Andels genoemd.]neeGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12004-May-1461Dirk Albertsz. schenkt aan Jan Molenman, priester en monnik op Mariendonk, een perceel land de Andelre Broek op de Nederste Sloot.jaGevonden op deze Website
DenBoschLVG 1191468Mary Claes Janss wyff te Andel betaalt intredegeldjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12013-Aug-1471Jan Moleman, priester van Mariendonk, heeft land te Andelerbroek geschonken aan keldermeester Dirk van den Bogaart voor MariendonkjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12031-Aug-1471Richter en heemraden van Andel verklaren dat in 1441 broeder Jan Molenman zich had verplicht tegenover Peter Sporkman, om 7 morgen te bedijken, maar dat klooster Mariendonk de onkosten heeft overgenomenjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12027-Apr-1472Bartraat Jan Molemansdr, en haar man en voogd Adriaan Janszn, en hun kinderen Jam en Jacob Peter Sporckmans, schenken land te Andel, aan Dirk van den Bogaart, keldermeester van MariendonkjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 13228-Nov-1480Jan en Jacob Peter Sporckmanszn, broeders, hebben al hun landerijen onder Andel overgedragen aan de prior van Mariendonk buiten HeusdenjaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12010-Jan-1487Aart Willem Aartszn draagt over aan Jan van den Bosch, prior Mariendonk, 2 percelen land te AndeljaGevonden op deze Website
HeusdenKlooster 12019-Jan-1491Hubrecht Lambertszn draagt land te Andel over aan Herman Janszn, voor MariendonkjaGevonden op deze Website
OisterwijkRA19817-Jan-1493Gherit vanden Wiele, zoon van wijlen Peter vanden Wiele, draagt een schuld van 12 rijnsgulden per jaar over op Claus Buckincs, priester, gevestigd op zijn goederen te OpAndel. Hij verklaart dat Aert Jansz. van Goer zijn leven lang de opbrangst is toegezegd.jaGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina