Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1750 en 9999


laatste toevoeging/last update: 05-Jan-2024
aantal bronnen/count: 16 (van in totaal 580)
Recent gewijzigd/Recent changes:

Op deze pagina vindt u een lijst van bronnen m.b.t.Andel uit archieven van buiten dit dorp die ik heb verzameld en getranscribeerd. Ook andere bronnen die interessant zijn voor mijn persoonlijke stamboom heb ik opgenomen. Omdat anderen misschien ook wat aan deze bronnen kunnen hebben voor hun onderzoek leek het me aardig ze op internet te publiceren. Bij elke bron geef ik aan of ik wel of niet een scan of foto beschikbaar heb. Wanneer een scan beschikbaar is kunt u mij per email om een copie vragen.

Veel van deze bronnen kreeg ik toegestuurd door derden waarvoor hartelijk dank! Ook dit wordt bij elke bron aangegeven. Mocht u andere bronnen hebben of vinden m.b.t. Andel dan zou ik die graag aan mijn verzameling toevoegen.

Het kan uiteraard voorkomen dat er tik-, lees- of interpretatie fouten in de transcripties zitten. Mocht u zoiets ontdekken laat het me even weten en ik zet het weer recht. Voor mijn email adres volg deze link.


De volgende lijst is gesorteerd op: datum
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
Archiefplaatssoortdatum regestscanvinder
DordrechtRA 82516-Sep-1756de erfg. van Anthonij Pus, heer van Op- en NeerAndel, verkopen een huis te Dordrecht.neeGevonden op deze Website
MoerkapelleRA 1230-Apr-1773De vele erfg. van Jan Ottervangen en Elisabeth van Tol worden genoemd. Hieronder Ariaantje Jans of Adriaantje Cornelisdr. de Jong, tr. 31-10-1713 met Nanning Janse van Oewerkerk, die o.a. een zoon Dirk geb. 26-5-1726 hadden die tr. 21-5-1752 met Willemke Gerritsdr. Nayen, waarvan het kind Aartje onderhouden werd door de diakonie van Neder-Andel.neeGevonden op deze Website
UtrechtNA U237a625-Nov-1776Neeltje Stam machtigt Johan Hubert Rietvelt, notaris te Heusden, om o.a. de helft van 21 hont land te Andel publiek te laten veilen. De andere helft is in handen van haar broer Christiaen. (beiden zijn kinderen van Jan Joosten Stam en Adriana Verhoeven, zie aktes U184a30 dd.4-6-1771 en U184a29 dd.22-8-1770). Het land was haar aangekomen uit de nalatenschap van Meeus Verhoeven (broer van Adriana) (die het 4-3-1733 had gekocht, zie Andel R10).jaGevonden op deze Website
BrielleNA 117924-Jun-1787Mr. Jan Melvil, raad in de vroedschap en oud burgemeester van Brielle, machtigt Sebastiaan Kuipers, notaris en procureur te Giessen, tot invordering van een bedrag van f 800 van de erfgenamen van Elske Rietveld, weduwe van Otto van Rijswijk, gewoond hebbend en overleden te Andel. Dit bedrag komt hem toe wegens een obligatie dd 14-3-1760.neeGevonden op deze Website
Ammerzodenhuis_ 46129-May-1797Jan Jan van Waardhuijsen, schepen, Christoffel van Rijswijk gehuwd met Helena van Waardhuijsen en Jan Janse Naaijen, wedr. van Jenneke van Waardhuisen als vader en voogd over zijn twee minderjaarige kinderen Jan en Arien Naaijen, allen won. te Andel, verkopen aan Anthonius Hieronimus van Linden, won. te Andel, een huijs en schuur buijten dijks van ouds genaamt de Swaan en een klijnder huijs met een hooijberg, gelegen te Op-Andel.jazelf gevonden
DenHaagStaatsbewind 5231799opsomming van de stand van het onderwijs van heel Nederland, waaronder dus ook Andel. Schoolmeester, koster en voorzanger te Andel is Pieter van der ZijdenneeGevonden op deze Website
SchiedamNA 104610-Oct-1799Willem Bernardus Sterk,woonende te Andel, zijnde een nagelaten zoon van Geertruij Steenhoff,laatst weduwe van Barend Grijzenhout en bevoorens van Adrianus Sterk,gewoont hebbende en overleden op den 7e augustus deezes jaars. Dewelke verklaarde te volmagtigen dezelve zwager Jacob Gontelach, woonende binnen Schiedam.neeGevonden op deze Website
BredaNA 122123-May-1806Jan Janse Naayen en Jan den Dekker geven procuratie om land te Andel te laten verkopen.neeGevonden op deze Website
BrielleGerKerk 61873Uittreksel uit het testament van vrouw Anna Tjeenk te Andel, echtgenote van S. Naaijen, waarbij zij f. 1.000,-- legateert aan de in 1872 te Brielle gestichte GeuzenkerkneeGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK24-Aug-1898reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK28-May-1902reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK19-Apr-1906reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK29-Mar-1910reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK10-Aug-1915reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK18-Aug-1919reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website
BrabantVerslagen_CDK10-Aug-1923reisverslag van de Commissaris der Koningin van Brabant aan Andel, waarbij hij wetenswaardigheden over het dorp en haar inwoners noteerde.jaGevonden op deze Website

terug naar mijn homepage, terug naar mijn Andel pagina terug naar mijn bronnen pagina