terug naar de "de Kloe" pagina, terug naar mijn homepage back to my de Kloe page, back to my homepage

Een belangrijke publicatie over de familie du Cloux

An important published source for the du Cloux genealogy

Een zeer belangrijke bron met informatie over de familie du Cloux is het artikel geschreven door A. H. G. P. van den Es, en gepubliceerd in het jaar 1892 in een tijdschrift genaamd "Bulletin des Eglises Wallones" (Tome V, livre 3). Het belang is vooral dat deze man nog over bronnen kon beschikken in Sedan die nu verloren zijn gegaan (vanwege de twee wereldoorlogen). Daarnaast heeft hij informatie verzameld bij zijn toen nog levende familieleden. One of the most important sources of information for the du Cloux genealogy is the article written by A. H. G. P. van den Es, and published in the year 1892 in a magazine called "Bulletin des Eglises Wallones" (Tome V, livre 3). It is especially important, first because the author could still acces sources in Sedan that have been lost now (i.e. that have been destroyed during WWI and WWII) and second because he gathered much information from his then living relatives.
Het origineel wordt van dit tijdschrift wordt (onder andere) bewaard bij het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) in Den Haag. Omdat velen (vooral ook van buiten Nederland) interesse hebben getoond voor dit artikel vanwege hun interesse in de (vroege) familie du Cloux, en omdat het CBG dus niet gemakkelijk door hen bezocht kan worden, heb ik de eerste paar bladzijden van dit artikel ingescand en op het internet geplaatst. I found the original of this article at the CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) in The Hague. Since many outside the Netherlands are interested in the (early) du Cloux family, and the CBG is not easily accessible for them I decided to scan the first few pages of this article and include them in my homepage.
Merk op dat een copie van dit tijdschrift nu ook in te zien is via google books. Note that a full copy of this volume is available on google books as well now.
Klik op de plaatjes om de pagina's in groter formaat te bekijken.
(of klik hier om al deze pagina's tegelijk in 1 zip bestand van ca.850 kb op te halen)
Click the pictures to download the full-size scanned pages (ca. 200 kb each).
(or click here for all pages in one zipped file, ca. 850 kb)

Page 0 and 1:


Page 2 and 3:


Page 4 and 5:


Page 6 and 7:


Page 8 and 9:


terug naar de "de Kloe" pagina, terug naar mijn homepage back to my de Kloe page, back to my homepage